Szkody na osobie

Termin:

17 maja 2018 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Jednym z najczęściej i najgoręcej dyskutowanych problemów prawnych ostatnich lat była (i wciąż pozostaje) kwestia zasad i zakresu odpowiedzialności cywilnej za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia. Problematyka ta jest wciąż niezwykle aktualna i ma wielkie znaczenie dla działalności operacyjnej ubezpieczycieli OC i osiąganych przez nich wyników finansowych.
Z pewnością więc warto uczestniczyć w seminarium, w czasie którego zostaną przedstawione wszystkie najistotniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego i niektórych sądów niższych instancji dotyczące naprawienia szkód na osobie. Wiele uwagi prowadzący seminarium prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki poświęci również stanowisku KNF oraz prezentowanym propozycjom systemowego, ale zarazem praktycznego poradzenia sobie ze szkodami na osobie w aktualnym stanie prawnym.

Kluczowe zagadnienia


 • Zadośćuczynienie za krzywdę doznaną wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia
 • Zadośćuczynienie pieniężne dla najbliższych członków rodziny osoby zmarłej
 • Zadośćuczynienie pieniężne dla najbliższych członków rodziny osoby ciężko chorej
 • Przyczynienie się poszkodowanego
 • Waloryzacja roszczeń po przekroczeniu wysokości sumy gwarancyjnej
 • Przedawnienie roszczeń

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Millennium Plaza
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Czwartek, 17 maja 2018 r.
9:00

Rejestracja

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Szkody na osobie likwidowane z ubezpieczeń OC

prof. UAM dr hab Marcin Orlicki


 1. Odszkodowanie dotyczące kosztów wynikłych z uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia (w szczególności kosztów leczenia w niepublicznych placówkach służby zdrowia lub poza granicami RP)
 2. Zadośćuczynienie za krzywdę doznaną wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia – problem standaryzacji ustawowej (wiążącej lub niewiążącej), standaryzacji branżowej, porównywalności zapadłych orzeczeń sądowych, standaryzacji ICF WHO
 3. Ustalanie wysokości zadośćuczynienia za krzywdę doznaną wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia według orzecznictwa Sądu Najwyższego
 4. Ustalanie wysokości zadośćuczynienia za krzywdę doznaną wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia w dokumentach KNF
 5. Zadośćuczynienie pieniężne dla najbliższych członków rodziny osoby zmarłej – określanie kręgu osób uprawnionych
 6. Zadośćuczynienie pieniężne dla najbliższych członków rodziny osoby zmarłej – określanie wysokości należnego świadczenia

12:30

Lunch

13:00

Szkody na osobie likwidowane z ubezpieczeń OC

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki


 1. Analiza szczególnych przypadków stosowania art. 446 §4 KC występujących w orzecznictwie sądowym
 2. Zadośćuczynienie pieniężne dla najbliższych członków rodziny osoby zmarłej na podstawie art. 448 KC
 3. Zadośćuczynienie pieniężne dla najbliższych członków rodziny osoby ciężko chorej – naruszenie jakości relacji rodzinnych (wątpliwości co do zasadności świadczenia, wysokość zadośćuczynienia, krąg osób uprawnionych)
 4. Przyczynienie się poszkodowanego a wymiar odszkodowania/zadośćuczynienia
 5. Status majątkowy poszkodowanego a wymiar świadczeń odnoszących się do uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia
 6. Przedawnienie roszczeń do ubezpieczyciela OC dotyczących roszczeń wynikłych z uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia
 7. Waloryzacja roszczeń po przekroczeniu wysokości sumy gwarancyjnej
 8. Perspektywy rozwoju legislacji, orzecznictwa sądowego oraz praktyki nadzorczej w dziedzinie szkód na osobie

15:30

Zakończenie seminarium

W trakcie seminarium przewidziane są przerwy kawowe

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego „Prawa Asekuracyjnego", arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Przedawnienie roszczeń - najnowsze zmiany KC oraz orzecznictwo sądowe

W przygotowaniu

Prawo konsumenckie w ubezpieczeniach i pośrednictwie ubezpieczeniowym

Ostatnie spotkania

Reklamacje – automatyczne uznawanie roszczeń klienta i inne problemy prawne

Ubezpieczenia grupowe - skutecznie i legalnie. Wnioski z nowej legislacji i orzecznictwa

Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych oraz ubezpieczeniowych w praktyce oraz w orzecznictwie sądowym

 

Newsletter: