Budowlane

Termin:

16-17 czerwca 2009 r.

Miejsce:

Hotel Pan Tadeusz
Serock nad Zalewem Zegrzyńskim

Konferencja

Jedyne takie spotkanie..

Samo zawarcie umowy ubezpieczenia budowlano-montażowego nie jest sprawą prostą. Tu trzeba spojrzeć na CAR/EAR oczami klienta. Trzeba też umieć spełnić jego wymagania.
Jednak prawdziwe problemy pojawiają się, kiedy przychodzi do likwidacji szkód. I tych klasycznych, gdzie często szuka się regresu do projektanta lub kierownika budowy albo nawet zaczyna zastanawiać się nad interpretacją klauzul. I tych bardziej skomplikowanych, jak w przypadku ryzyk ALoP.

Kluczowe zagadnienia

+ najważniejsze klauzule: 004, 115, 119, 120, 200, 201 i uprzątnięcie pozostałości
+ ubezpieczenie odpowiedzialności dziesięcioletniej
+ punkt widzenia inwestora na CAR/EAR
+ likwidacja szkód:
-- odpowiedzialność projektantów i kierowników budów
-- szkody ALoP

Dla kogo

+ szefowie departamentów budowlano-montażowych ubezpieczycieli i firm brokerskich
+ underwriterzy i brokerzy specjalizujący się w ubezpieczeniach budowlano-montażowych
+ likwidatorzy szkód - pracownicy ubezpieczycieli i niezależni likwidatorzy
+ przedstawiciele firm budowlanych odpowiedzialnych za zabezpieczenie ich działalności
+ prawnicy uczestniczący w przygotowaniach umów budowlano-montażowych i zamówień publicznych na takie prace
Uwaga!!
Konferencja skierowana jest do osób, które już znają problematykę ubezpieczeń budowlano-montażowych i orientują się w poruszanych zagadnieniach.

Miejsce

Hotel Pan Tadeusz
Serock nad Zalewem Zegrzyńskim

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - wtorek, 16 czerwca 2009
12:00

Rejestracja

12:00

Lunch

(szwedzki stół)

13:00

Rozpoczęcie konferencji

13:00

Ubezpieczenia budowlane - ocena ryzyka, monitoring, ALOP/DSU

Paweł Kamiński, Radosław Sęczyk, Cunningham Lindsey

1. Ocena ryzyka
2. Inspekcje ryzyka i monitoring
3. Ubezpieczenia ALOP/DSU
• Podstawowe założenia ochrony polisowej
• Warunki ubezpieczenia
• Administrowanie ryzykiem
• Likwidacja szkód

14:15

Przerwa kawowa

14:30

Badanie odpowiedzialności projektantów i kierowników budów

Grzegorz Hemlecki, Hemlecki sc

1. OC zawodowe inżynierów budownictwa w świetle Rozporządzenie Ministra Finansów z 11.12.2003 r.
2. Projektant i kierownik budowy - odpowiedzialności OC - istotne różnice
3. Procedury związane z likwidacją szkód.
4. Dlaczego OC Inżynierów jest tak ważne w praktyce projektanta i kierownika budowy? Odpowiedzi na przykładzie wybranych szkód

15:30

Przerwa kawowa

15:45

Odpowiedzialność uczestników procesu inwestycyjnego w teorii i orzecznictwie

Małgorzata Serwach, Uniwersytet Łódzki

1. Proces inwestycyjny w Polsce. Rola i zakres obowiązków poszczególnych uczestników procesu budowlanego w orzecznictwie sądów polskich
2. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane. Odpowiedzialność wobec osób trzecich - poszkodowanych na terenie budowy oraz wobec innych podmiotów, w tym wobec swoich pracowników
3. Problematyka rozdzielenia odpowiedzialności poszczególnych uczestników procesu inwestycyjnego w orzecznictwie sądów polskich; inwestor, inwestor zastępczy, generalny wykonawca, podwykonawca, projektant
4. Współpółodpowiedzialność w procesie inwestycyjnym (odpowiedzialność in solidum)
5. Odpowiedzialność ubezpieczonego podmiotu za podwykonawców oraz dalszych podwykonawców

17:00

Przerwa kawowa

17:15

115, 119, 120 i uprzątnięcie pozostałości po szkodzie

Ewa Szajna, Agata Bernacińska, Allianz

Klauzule dodatkowe stosowane w ubezpieczeniach wszystkich ryzyk budowy:
- 115 - Ubezpieczenie ryzyka projektanta
- 119 - Mienie istniejące albo mienie należące do Ubezpieczającego albo będące pod jego opieką lub nadzorem
- 120 - Wibracja, usunięcie lub osłabienie elementów nośnych
- koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie
Analiza na podstawie wybranych szkód. Problemy interpretacyjne

18:30

Zakończenie pierwszego dnia

19:30

Kolacja

(i spotkania wieczorne)

Dzień 2 - środa, 17 czerwca 2009
8:00

Œniadanie

9:00

Rozpoczęcie drugiego dnia konferencji

9:00

Ubezpieczenie odpowiedzialności dziesięcioletniej

Przemysław Konopka, Gras Savoye

10:00

Przerwa kawowa

10:15

Ubezpieczający - inwestor, czy wykonawca?

Piotr Czublun, CMS Cameron McKenna

- Najważniejsze czynniki mające wpływ na wybór ubezpieczającego
- Jaki wpływ na wybór ubezpieczającego może mieć zakres ubezpieczenia (ubezpieczenie OC i ubezpieczenia mienia)
- Warunki zapewnienia prawidłowego zarządzania procesem likwidacji szkód
- Właściwe zabezpieczenie obowiązków generalnego wykonawcy związanych z zapewnieniem prawidłowego przebiegu programu ubezpieczeniowego

11:15

Przerwa kawowa

11:30

Spojrzenie inwestora na ubezpieczenia procesu inwestycyjnego

Anna Skalmierska-Woźniak, Orbis

1. Analiza ryzyk procesu inwestycyjnego (w fazie budowy i po odbiorze końcowym)
2. Prewencja i zabezpieczanie ryzyk
3. Miejsce ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem budowlanym
4. Pokrycie ubezpieczeniowe - istote elementy z punktu widzenia różnych projektów inwestycyjnych
5. Korzyści z zawarcia ubezpieczeń budowlanych przez Inwestora

12:30

Przerwa kawowa

12:45

004, 200, 201

Zbigniew Roś, Commercial Union

13:45

Zakończenie konferencji

14:00

Lunch

(szwedzki stół)

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

Agata Bernacińska

X

Mgr inż. Budownictwa lądowego, specjalność konstrukcje budowlane i inżynierskie, studia podyplomowe z wyceny nieruchomości. Swoją pracę zawodową rozpoczęła w firmie budowlanej. Z likwidacją szkód ubezpieczeniowych związana od 1998 r., najpierw jako starszy specjalista w Departamencie Likwidacji Szkód w Centrali TU PBK SA , przez kolejne 3 lata jako rzeczoznawca zewnętrzny w firmie Eksperci NEMU, następnie półtora roku w Generali TU S.A., a od 2005 r. w TU Allianz Polska S.A. w Departamencie Likwidacji Szkód Korporacyjnych na stanowisku głównego specjalisty, gdzie zajmuje się przede wszystkim szkodami na budowie lub szkodami powstałymi w związku z realizacją kontraktów budowlanych, które są rozpatrywane w ramach różnych produktów ubezpieczeniowych (CAR, EAR, OC).

ZAMKNIJ

Piotr Czublun

X

Piotr Czublun, radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, uzyskał stopień magistra prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w 1998 roku.
W CMS Cameron McKenna, w ramach Departamentu Commercial, Piotr Czublun jest odpowiedzialny za obszar doradztwa dla firm sektora usług finansowych (financial services), takich jak towarzystwa ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne i banki. Piotr Czublun odpowiada również za rozwój praktyki prawa nowych technologii (obsługa spółek technologicznych, tworzenie i negocjowanie umów wdrożeniowych i outsourcingowych, zagadnienia związane z e-commerce).
Przed rozpoczęciem współpracy z CMS Cameron McKenna, był przez prawie 10 lat wewnętrznym prawnikiem we wiodących instytucjach finansowych w Polsce, w tym przez blisko 3 lata menedżerem działu prawnego.
Przez okres ponad sześciu lat był Członkiem Komisji Prawnej, a przez prawie cztery lata - Komisji Informatycznej przy Polskiej Izbie Ubezpieczeń.

ZAMKNIJ

Grzegorz Hemlecki

X

Mgr inż. budownictwa. Absolwent Politechniki Œląskiej w Gliwicach; Praca zawodowa początkowo w biurach projektowych zakończona realizacjami dużych tematów zagranicznych. Następnie praca w wykonawstwie (m.in.. dyrektor regionalny zachodniego koncernu; prezes firmy budowlano-remontowej). Tworzenie w ramach własnej działalności gospodarczej biura projektowego specjalizującego się w kompleksowej obsłudze projektowej dużych koncernów. Współpraca z TU ALLIANZ POLSKA w zakresie likwidacji szkód od 2005r., specjalizacja: likwidacja szkód z OC inżynierów

ZAMKNIJ

Paweł Kamiński

X

Mgr inż.. budownictwa; kilkuletnie doświadczenie w wykonawstwie (praca na dużych budowach w kraju i za granicą); od 15 lat zajmuje się likwidacją szkód ubezpieczeniowych, od 9 lat prezes spółki Cunningham Lindsey Polska; od 1995 roku, jako jeden z pierwszych likwidatorów w Polsce, zajmuje się głównie likwidacją szkód z utraty zysku oraz z OC za produkt; likwiduje też szkody inżynieryjne dla rynku londyńskiego we współpracy z Cunningham Lindsey International

ZAMKNIJ

Przemysław Konopka

X

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej oraz Podyplomowego Studium Rzeczoznawców Politechniki Warszawskiej. Karierę zawodową rozpoczął w Modern-Bud jako Dyrektor Zarządzający. Od 1994 związany z rynkiem ubezpieczeniowym, początkowo jako Prezes i udziałowiec Asekuracja II. Następnie Prezes Zarządu spółki E.C.A. W latach 2000-2005 Wiceprezes Pol-Assistance, a od 2000 Wiceprezes Gras Savoye Polska. Broker ubezpieczeniowy i reasekuracyjny. Związany z Politechniką Warszawską, gdzie prowadzi seminarium w zakresie ubezpieczeń dla sektora budowlanego.

ZAMKNIJ

Zbigniew Roś

Małgorzata Serwach

X

Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, adiunkt w Katedrze Polityki Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Profesor nadzwyczajny WSAP (Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Łodzi).
Autorka kilkunastu prac naukowych z dziedziny prawa odszkodowawczego oraz prawa ubezpieczeń gospodarczych, w tym współautor i redaktor naukowy dwóch komentarzy.
Laureatka dwóch nagród w konkursach Rzecznika Ubezpieczonych, Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej i TUiR Warta na najlepsze prace doktorskie z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych. Arbiter Sądu Polubownego działającego przy Rzeczniku Ubezpieczonych. Współpraca z Izbą Gospodarczą Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka w Warszawie oraz z Zespołem Problemowym ds. reformy przepisów kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia działający przy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, ekspertyzy na rzecz Kancelarii Sejmu.

ZAMKNIJ

Radosław Sęczyk

X

Mgr inż. budownictwa; kilkuletnie doświadczenie w wykonawstwie (praca na dużych budowach); pracował też jako Quantity Surveyor przy realizacji projektów budowlanych; od 9 lat zatrudniony w spółce Cunningham Lindsey Polska; zajmuje się likwidacją skomplikowanych szkód budowlanych i drogowych oraz inżynieryjnych i geotechnicznych na zlecenia polskich i zagranicznych ubezpieczycieli

ZAMKNIJ

Anna Skalmierska-Woźniak

X

Karierę w ubezpieczeniach rozpoczęła od stażu w MetLife w Nowym Jorku. Na polskim rynku ubezpieczeń doświadczenie zdobywała pracując jako underwirter w wiodącym amerykańskim towarzystwie ubezpieczeń majątkowych, później jako licencjonowany broker ubezpieczeniowy w jednej z największych firm brokerskich w Polsce, a aktualnie pracując na stanowisku Risk Managera w Orbis S.A. Jest odpowiedzialna za politykę ubezpieczeniową w Grupie Orbis, w tym za zabezpieczanie ryzyk procesu inwestycyjnego oraz wdrożenie projektów z dziedziny zarządzania ryzykiem. Jest członkiem stowarzyszenia risk managerów Polrisk.
Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, wydział Finansów i Bankowości, specjalizacja ubezpieczenia gospodarcze. Ukończyła podyplowe studia z zakresu doradztwa finansowego.

ZAMKNIJ

Ewa Szajna

X

Absolwentka Politechniki Warszawskiej wydz. Inżynierii Sanitarnej i Wodnej. Po studiach praca zawodowa w bezpośrednim wykonawstwie budowlanym na stanowisku od inżyniera budowy i kierownika budowy do pełnomocnika zarządu ds. produkcji i przygotowania produkcji. Posiada uprawnienia budowlane i projektowe. Od 1995 r. związana z ubezpieczeniami. Początkowo w Warcie w Oddziale Handlowym w Warszawie, w Wydziale Ubezpieczeń i Odszkodowań Budowlano-Montażowych (underwriter i likwidator szkód), następnie w Centrali Generali (menedżer zespołu likwidacji szkód majątkowych). Od 2004 r. dyrektor Departamentu Likwidacji Szkód Korporacyjnych w Centrali TU Allianz Polska SA.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: