Duże ryzyka

Termin:

17-18 listopada 2009 r.

Miejsce:

Serock nad Zalewem Zegrzyńskim,
Hotel Pan Tadeusz

Konferencja

Jedyne takie spotkanie..

Duży biznes i duże ryzyka to najczęściej i specjalne zakresy pokrycia, i specjalne wymagania. Zawsze potrzebne jest tu indywidualne podejście i dostosowanie oferty do potrzeb klienta.
Co jednak tak naprawdę ubezpieczenia mają dużym klientom do zaproponowania?

Kluczowe zagadnienia

+ ubezpieczenia ogniowe
+ ryzyka techniczne
+ ochrona przerw w produkcji
+ po szkodzie: restytucja mienia
+ specjalne ryzyka: pogoda
+ reasekuracja

Dla kogo

+ ubezpieczyciele kierujący swoje oferty do dużego biznesu
+ brokerzy ubezpieczeniowi obsługujący dużych klientów
+ międzynarodowy biznes
+ niezależni likwiadatorzy szkód
+ kancelarie prawne

Miejsce

Hotel Pan Tadeusz
Serock nad Zalewem Zegrzyńskim

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - wtorek, 17 listopada 2009 r.
12:00

Rejestracja

12:00

Lunch

(szwedzki stół)

13:00

Rozpoczęcie konferencji

13:00

Suma ubezpieczenia w ubezpieczeniach ogniowych

Krzysztof Grelewicz, Ergo Hestia

+ wartości stosowane przy ubezpieczeniach ogniowych i ich definicje
+ zalety i wady różnych wartości
+ tendencje w sposobach ustalania sumy ubezpieczenia w polskich ubezpieczeniach
+ walka z niedoubezpieczeniem
+ przykłady szkód

14:15

Przerwa kawowa

14:30

Reasekuracja dużych ryzyk

Jacek Kugacz, Polish Re

15:30

Przerwa kawowa

15:45

Duże ryzyka jako ewentualność upadku firmy

Marcin Kapuściński, NEMU

+ zdarzenia, po których firmy upadły lub były zagrożone upadłością
+ proces likwidacji szkody oraz postępowanie ubezpieczycieli polskich i zagranicznych, jako źródło ryzyka upadłości
+ duża szkoda, jako możliwość roszczeń grożących upadłością podmiotów trzecich

17:00

Przerwa kawowa

17:15

Restytucja mienia po pożarach i zalaniach

Artur Oczkowski, Belfor

+ czyszczenie budynków
+ czyszczenie maszyn
+ przykłady szkód
-- konsekwencje dla BI

18:30

Restytucja mienia po pożarach i zalaniach

Artur Oczkowski, Belfor

część praktyczna

19:00

Zakończenie pierwszego dnia

19:30

Kolacja

(i zajęcia wieczorne)

Dzień 2 - środa, 18 listopada 2009 r.
8:00

Œniadanie

(szwedzki stół)

9:00

Rozpoczęcie drugiego dnia

9:00

Derywaty pogodowe

Maciej Majewski, Artur Zaron, Gras Savoye

10:15

Przerwa kawowa

10:30

Comprehensive Machinery Insurance a ubezpieczenie MB - oczekiwania i możliwości

Jacek Chabros, Allianz

11:45

Przerwa kawowa

12:00

Suma ubezpieczenia BI w realiach polskiego przedsiębiorstwa

Dorota Domańska, Open Expert

+ konstrukcja ubezpieczenia BI
-- definicja przedmiotu ubezpieczenia
-- ramy czasowe
+ wyliczenie sumy ubezpieczenia

13:30

Zakończenie konferencji

13:45

Lunch

(szwedzki stół)

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

Jacek Chabros

X

Lider Praktyki & Ekspert Ubezpieczeń Technicznych TU Allianz Polska SA. Lat 42. Wykształcenie: ekonomista ubezpieczeniowy (Göttingen, Niemcy).Kariera zawodowa: od 19 lat nieprzerwanie praca w branży ubezpieczeniowej, w Grupie Allianz. W latach 1990-1997 w Allianz Versicherungs AG jako stażysta, underwriter i specjalista ds. sprzedaży, od 1997 r. do dzisiaj w TU Allianz Polska SA jako underwriter, kierownik i ekspert w departamencie ubezpieczeń technicznych. Żonaty, dwójka dzieci. Hobby: sport (przede wszystkim piłka nożna (20 lat aktywnie w klubach sportowych w Polsce i w Niemczech)), podróże dotychczasowe i przyszłe, języki obce (niemiecki, angielski oraz ewentualnie inne w przyszłości).

ZAMKNIJ

Dorota Domańska

X

Likwidacją szkód zajmuje się od 10 lat, przez cały okres w zewnętrznych firmach likwidacyjnych. Od dwu lat prowadzi własne biuro likwidacyjne OPEN EXPERT, specjalizujące się m.in.. w szkodach BI, utraconych korzyściach z ub. OC. Doktorantka w Instytucie Oceny Ryzyka Akademii Finansów w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat Ubezpieczenia od utraty zysku w Polsce.

ZAMKNIJ

Krzysztof Grelewicz

X

Absolwent Politechniki Gdańskiej, inżynier budownictwa morskiego. Ukończył studia podyplomowe z zakresu ubezpieczeń. Uczestnik wielu szkoleń i seminariów z zakresu ubezpieczeń w Polsce i zagranicą. Pracuje w STU Ergo Hestia od 1994 r, początkowo jako underwriter ubezpieczeń technicznych i mienia. Od trzech lat Dyrektor Bura Ubezpieczeń Klientów Strategicznych

ZAMKNIJ

Marcin Kapuściński

X

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, drugi fakultet z ubezpieczeń na WSUiB, pierwszy kontakt z ubezpieczeniami w firmie KBU Protektor SA w 1993 roku, następnie w Biurze Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP, instytucjach finansowych, od 1996 współzałożyciel i prowadzący firmę NEM SA, od 2000 roku do dziś właściciel, prezes firmy Eksperci NEMU Sp. z o.o. . Doświadczenie w likwidacji szkód ubezpieczeniowych dla polskich jak i zagranicznych ZU na podstawie prawie 10 000 różnego rodzaju zdarzeń losowych, roszczeń etc.

ZAMKNIJ

Jacek Kugacz

X

Absolwent University of Bournemouth (Wlk. Brytania) i Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie (obecnie Akademia Finansów). Od września 1996r. Związany z Polskim Towarzystwem Reasekuracji S.A., obecnie na stanowisku Dyrektora Wykonawczego, równocześnie prokurent Spółki. Odznaczony odznaką PIU ?Zasłużony dla rynku ubezpieczeń?. Prelegent na międzynarodowych konferencjach, Letniej Szkole Aktuarialnej UW, wykładowca akademicki, autor publikacji w prasie branżowej.

ZAMKNIJ

Maciej Majewski

X

Gras Savoye

ZAMKNIJ

Artur Oczkowski

X

Mgr inż. Prokurent Belfor Sp. z o.o., lat 33. Wykształcenie: Politechnika Œląska, Budowa i Eksploatacja Pojazdów Samochodowych, IHI Zittau (Niemcy), Inżynieria Procesowo- Chemiczna Œrodowiska. Kariera zawodowa: Siemens Halbleiter/ Infineon Technologies Monachium, Sakosta Holding Monachium, od 9 lat BELFOR Polska Sp. z o.o., techniczna likwidacja szkód majątkowych.

ZAMKNIJ

Artur Zaron

X

Mgr ekonomii, absolwent Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie (specjalizacje: bankowość i ubezpieczenia - 1999, zarządzanie - 1997) oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego (studia podyplomowe - zamówienia publiczne; 2006). Doświadczenie zawodowe: w latach 1994-1995 Credit Officer w Pomorskim Banku Kredytowym, 1995-1996 Project Coordinator w BRE Bank SA, 1996-1998 w Sedgwick Polska na stanowisku Account Coordinator, 1998-1999 Dyrektor ds.. Ubezpieczeń Majątkowych w ASEKURACJA II. W Gras Savoye Polska od 2000 r. - Power&Energy Manager.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: