Konferencja

Jedyne takie spotkanie..

Ubezpieczenia dużych i średnich ryzyk to dzisiaj nie tylko suma ubezpieczenia, składka i wypłata. To przede wszystkim proces oceny ryzyka i określenia faktycznego zagrożenia i ekspozycji ubezpieczyciela. To również skomplikowany, wymagający technicznej wiedzy proces likwidacji.
Margines zysku w ubezpieczeniach majątkowych w Polsce skurczył się do minimalnego wręcz poziomu. Wygrają na tym rynku ci, którzy będą mieli lepszych inżynierów ryzyka.

Kluczowe zagadnienia

+ ocena ryzyka w ubezpieczeniach ogniowych, technicznych, BI
+ kalkulacje PML
+ kalkulacje PML w przedsiębiorstwach niebezpiecznych pożarowo
+ szkody w Polsce i na świecie
+ systemy zabezpieczeń

Dla kogo

+ inżynierowie ryzyka
+ underwriterzy ryzyk przemysłowych: ogniowych, technicznych, BI
+ dyrektorzy departamentów ubezpieczeń dużych ryzyk
+ zarówno niezależni jak i związani z ubezpieczycielami likwidatorzy dużych szkód
+ risk managerowie
+ brokerzy specjalizujący się w ubezpieczeniach dużych i średnich firm

Miejsce

Hotel Pan Tadeusz
Serock nad Zalewem Zegrzyńskim

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - środa, 11 marca 2009 r.
12:00

Rejestracja

12:00

Lunch

(szwedzki stół)

13:00

Rozpoczęcie konferencji

13:00

Maksymalna szkoda ubezpieczeniowa w ujęciu technicznym i underwritingowym

Maciej Szczepański i Robert Kurzac (Axa)

1) Ujęcie techniczne:
- Znaczenie dla reasekuracji
- Definicje
- Europejskie standardy wydzieleń i zabezpieczeń
- Szacowanie maksymalnej szkody - ryzyka ogniowe i BI
2) Ujęcie underwritingowe
- Klauzule dodatkowe
- Zasada proporcji
- Znaczenie klauzuli Leeway

14:10

Przerwa kawowa

14:25

Ocena ryzyka w ubezpieczeniach ogniowych

Marek Głogowski (PZU)

1) Cel oceny ryzyka - ?filozofia? oceny ryzyka na bazie praktyki w PZU SA
2) Zakres oceny ryzyka
3) Kroki oceny ryzyka z uwzględnieniem kalkulacji PML, zarządzania ryzykiem
4) Przykłady szkód pożarowych i ich wpływ na ocenę ryzyka

15:55

Przerwa kawowa

16:10

PML w przedsiębiorstwach o podwyższonych ryzyku pożaru i wybuchu

Adam Grzybowski (Allianz)

1) Definicja zakładu o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowych
2) Przykłady poważnych awarii przemysłowych
3) Definicja PML
4) Przykład oszacowania PML w zakładzie przemysłowym o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej

17:20

Przerwa kawowa

17:35

Kotły, turbiny i inna ryzykowna maszyneria

Ryszard Boyke (Hestia Loss Control)

1) Maszyny i urządzenia
2) Charakter ryzyka, obszary zagrożeń
3) Sposoby minimalizacji ryzyka
4) Przykłady szkód

18:45

Zakończenie wystąpień pierwszego dnia

Dzień 2 - czwartek, 12 marca 2009 r.
8:00

Œniadanie

9:00

Rozpoczęcie drugiego dnia konferencji

9:00

PML w praktyce zarządzania dużymi szkodami pożarowymi

Zbigniew Bachman (IES)

10:10

Przerwa kawowa

10:30

Zarządzanie ryzykiem i duże szkody pożarowe - wnioski

Piotr Gilowski (CU)

Analiza przyczyn i przebiegu kilku dużych szkód z ostatnich lat w Polsce i za granicą, wnioski i propozycje działań dla uniknięcia takich zdarzeń w przyszłości.

11:40

Przerwa kawowa

11:55

Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpożarowe pomieszczeń technologii informatycznej o kluczowym znaczeniu dla użytkownika

Zbigniew Tuzimek (SGSP)

1) Potencjalne źródła zagrożeń w pomieszczeniach technologii informatycznej (IT)
2) Przyczyny powstawania pożarów w pomieszczeniach IT
3) Wymagania przepisów przeciwpożarowych w zakresie ochrony pomieszczeń IT
4) Ogólna koncepcja bezpieczeństwa pożarowego pomieszczeń IT
5) Systemy techniczne stosowane do zabezpieczenia przeciwpożarowego
6) Bezpieczeństwo użytkowania pomieszczeń IT

13:05

Przerwa kawowa

13:20

Zasady projektowania i instalowania oraz odbioru i eksploatacji stałych urządzeń gaśniczych ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń tryskaczowych

Jacek Œwietnicki (CNBOP)

1) Standardy projektowania i przepisy dot. urządzeń gaśniczych tryskaczowych.
2) Dokumentacja projektowa urządzeń tryskaczowych - elementy projektowe wymagające uwagi.
3) Tryskacze ?gaśnicze? czy ?zabezpieczające? - wybór koncepcji.
4) Podstawy dobrze zaprojektowanych, zbudowanych i odebranych instalacji urządzenia tryskaczowego.
5) Urzadzenia tryskaczowe a obiekty zwiększonego ryzyka.
6) Odbiory techniczne instalacji urządzenia tryskaczowego - przykłady błędów w wykonawstwie instalacji.
7) Współdziałanie urządzeń tryskaczowych z innymi instalacjami i urządzeniami przeciwpożarowymi - scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru.
8) Monitoring urządzeń tryskaczowych.
9) Konserwacja i przeglądy urządzeń tryskaczowych.

14:30

Zakończenie konferencji

14:30

Lunch

(szwedzki stół)

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

Zbigniew Bachman

X

Prezes Zarządu IES w Warszawie. Urodzony w 1974 r., absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalista w zakresie prawa ubezpieczeniowego. Ukończył Podyplomowe Studium Ubezpieczeń i Bankowości na Politechnice Warszawskiej. Na rynku ubezpieczeniowym działa od 1999 r., zdobył także doświadczenie w dużej firmie konsultingowej (z tzw. Wielkiej Piątki) i w największej polskiej firmie budowlanej.

ZAMKNIJ

Ryszard Boyke

X

Główny Specjalista ds. Oceny Ryzyka w Hestii Loss Control Sp. z o.o.
zajmuje się zagadnieniami ryzyka uszkodzenia maszyn i urządzeń, utraty zysku oraz ryzyk budowlano - montażowych, głównie w zakładach energetyki zawodowej i przemysłowej,
inżynier, absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej, w Grupie Ergo Hestia od 1994 roku.

ZAMKNIJ

Piotr Gilowski

X

Inżynier, absolwent PW, MBA HEC.
Zajmuje się zarządzaniem ryzykiem od 1995 roku, najpierw w AGF, od 1999 w
Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA.

ZAMKNIJ

Marek Głogowski

X

Kierownik Zespołu Oceny Ryzyka Biura Sprzedaży Korporacyjnej PZU SA
Inżynier, absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz Studium Podyplomowego w Polsko-Francuskim Instytucie Ubezpieczeń.
W PZU SA od 1999 roku, pracował również w TUiR Warta S.A.

ZAMKNIJ

Adam Grzybowski

X

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Œwiętokrzyskiej w Kielcach, Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie z zakresu ubezpieczeń (studia podyplomowe), Politechniki Warszawskiej w Warszawie - Technologia Maszyn i Urządzeń Energetycznych (studia podyplomowe).
Od 1996 r. pracownik Towarzystw Ubezpieczeniowych: STU Hestia Insurance S.A. (likwidacja szkód majątkowych), Gerling Polska S.A. (likwidacja szkód majątkowych i ocena ryzyka majątkowego), a od 2006 r. TU Allianz Polska S.A. (ocena ryzyka majątkowego).

ZAMKNIJ

Robert Kurzac

X

Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.
Z branżą ubezpieczeniową związany od roku 1998. Odpowiedzialny za ocenę i zarządzanie ryzykiem między innymi w Gerling Polska, PZU SA i AXA TU SA.
Obecnie Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem w AXA TU SA,
odpowiedzialny za ocenę ryzyka w ubezpieczeniach majątkowych korporacyjnych.

ZAMKNIJ

Maciej Szczepański

X

Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydziału Elektrycznego.
Doświadczenie zawodowe związane z wykształceniem zdobywał w Zakładzie Energetycznym Gdańsk. W 1993 roku podjął pracę w Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeń Hestia Insurance SA. W latach 1996 - 2007 związany z grupą Gerling w Polsce.
Obecnie Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Majątkowych w AXA TU SA,
odpowiedzialny za ubezpieczenia ogniowe i techniczne dla przedsiębiorstw.
Szczególną wagę przykłada do ubezpieczeń niewypracowanego zysku.

ZAMKNIJ

Zbigniew Tuzimek

X

Mgr inż. pożarnictwa, rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, instruktor w zakresie stosowania alternatywnych systemów zabezpieczenia przeciwpożarowego w stosunku do technologii opartych na halonach.
Wykładowca przedmiotu Techniczne Systemy Zabezpieczeń Przeciwpożarowych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.
Konsultant projektów zabezpieczeń przeciwpożarowych w obiektach handlowych Metro AG, ECE, Złote Tarasy w Warszawie.
Konsultant projektów zabezpieczeń przeciwpożarowych w obiektach hotelowych i użyteczności publicznej, w tym Novotel, Etap, Holiday Inn w Józefowie i innych.
Autor wielu ekspertyz dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych, w tym obiektów: Kancelarii Sejmu, Najwyższej Izby Kontroli, Trybunału Konstytucyjnego, Polkomtel S.A. Commercial Union, Dworzec Centralny w Warszawie.
Autor koncepcji zabezpieczenia oraz inspektor nadzoru technicznego budowy i uruchomienia instalacji przeciwpożarowych, tj: gazowych instalacji gaśniczych, instalacji sygnalizacji pożarowej, dźwiękowych systemów ostrzegawczych w wielu obiektach na terenie kraju, między innymi w obiektach NIK, Sejmu, Senatu, Polkomtel S.A.

ZAMKNIJ

Jacek Œwietnicki

X

St. bryg. mgr inż. Ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie w 1986 r., od 1996 r. rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
W zakresie sprawowania funkcji rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych w latach 1996 - 2008 uzgodnił pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej kilkaset projektów budowlanych, wykonawczych i powykonawczych urządzeń gaśniczych oraz opracował kilkadziesiąt wytycznych, ekspertyz i opinii z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Jako rzeczoznawca i specjalista ds. urządzeń gaśniczych tryskaczowych brał udział w realizacji takich inwestycji jak: Michelin w Olsztynie, Warsaw Finance Center w Warszawie, Hotel Intercontinental, Hyatt w Warszawie, biurowiec Rondo1, TP S.A. w Warszawie, fabryka Gilette w Łodzi, fabryka papieru w Kostrzyniu, Złote Tarasy w Warszawie, Terminal lotniczy PPL w Warszawie, IKEA Janki, Centrum Logistyczne w Mszczonowie, Mokotów Plaza w Warszawie i wielu, wielu innych.
Od 2007 r. jest członkiem Komisji do Spraw Rzeczoznawców Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Redaktor polskiej wersji językowej amerykańskiej normy NFPA 13 ?Instalacja systemów tryskaczowych? oraz autor lub współautor ok. 35 prac naukowo-badawczych, ekspertyz i opinii w zakresie technicznego wyposażenia przeciwpożarowego budynków.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Obowiązki dystrybutora i ubezpieczyciela wobec klienta - checklista

W przygotowaniu

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla ubezpieczeń

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Rekomendacja U - regulacja ubezpieczeń, w których bank jest agentem ubezpieczeniowym

ESG w dystrybucji ubezpieczeń

 

Newsletter: