Transportowe

Termin:

23-24 czerwca 2009 r.

Miejsce:

Hotel Pan Tadeusz
Serock nad Zalewem Zegrzyńskim

Konferencja

Jedyne takie spotkanie..

Zmiany ICC - Instytutowych Klauzul Ładunkowych są widomym znakiem rozwoju ubezpieczeń transportowych. Muszą one cały czas rozwijać się choćby dlatego, że cały czas zmienia się branża TSL. Dziś to przykładowo zmiany związane z dopuszczeniem kabotażu, czy coraz większe znaczenie przewozów kolejowych.

Kluczowe zagadnienia

+ ICC A, B, C - klauzule i zmiany
+ klauzule branzowe i polityczne
+ kabotaż
+ odpowiedzialność w przewozach kolejowych
+ odpowiedzialność spedytora

Dla kogo

+ szefowie departamentów ubezpieczeń transporotwych ubezpieczycieli i firm brokerskich
+ underwriterzy i brokerzy specjalizujący się w ubezpieczeniach OCP/OCS oraz cargo
+ przedstawiciele firm transportowych odpowiedzialnych za zabezpieczenie ich działalności
+ prawnicy uczestniczący w przygotowaniach umów w branży TSL
Uwaga!!
Konferencja skierowana jest do osób, które już znają problematykę ubezpieczeń OCP/OCS oraz cargo i orientują się w poruszanych zagadnieniach.

Miejsce

Hotel Pan Tadeusz
Serock nad Zalewem Zegrzyńskim

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - wtorek, 23 czerwca 2009 r.
12:30

Rejestracja

12:30

Lunch

(szwedzki stół)

13:30

Rozpoczęcie konferencji

13:30

Klauzule po nowemu

Ewa Sodolska, Generali, Zbigniew Korycki, Allianz

Klauzule i zmiany w klauzulach ogólnych ICC
część I

14:30

Przerwa kawowa

14:45

Klauzule po nowemu

Ewa Sodolska, Generali, Zbigniew Korycki, Allianz

Klauzule i zmiany w klauzulach ogólnych ICC
część II

15:45

Przerwa kawowa

16:00

Kabotaż

Robert Walczak, radca prawny

Prawo przewozowe wybranych krajów unijnych

17:45

Zakończenie pierwszego dnia

19:00

Kolacja

(i spotkania wieczorne)

Dzień 2 - środa, 24 czerwca 2009 r.
8:00

Œniadanie

9:00

Rozpoczęcie drugiego dnia

9:00

Zmiany w ICC - klauzule lotnicze i ryzyk politycznych

Piotr Stachowiak, Commercial Union

10:15

Przerwa kawowa

10:30

Prawne aspekty odpowiedzialności spedytora za szkody wyrządzone zleceniodawcy i osobom trzecim na tle orzecznictwa i praktyki

Beata Janicka, radca prawny C. Hartwig Gdynia

12:00

Przerwa kawowa

12:15

Odpowiedzialność przewoźnika a ubezpieczenie cargo w przewozach kolejowych

Jerzy Godlewski, ekspert w zakresie transportu szynowego

13:45

Zakończenie konferencji

14:00

Lunch

(szwedzki stół)

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

Jerzy Godlewski

X

Absolwent Wydziału Transportu Lądowego Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Szczecinie oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe, wyniesione z wieloletniej pracy w resorcie komunikacji, zawarł w autorskich opracowaniach publikacji o tematyce prawno przewozowej. Autor Komentarza do Przepisów ujednoliconych o umowie międzynarodowego przewozu towarów kolejami(CIM) oraz licznych artykułów z dziedziny międzynarodowego kolejowego prawa przewozowego. Współautor podręczników i poradników dla użytkowników transportu kolejowego

ZAMKNIJ

Beata Janicka

X

Radca prawny. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Gdańskim, egzamin radcowski zdała w 1993r. Œwiadczy pomoc prawną przedsiębiorcom wykonującym usługi w zakresie transportu i spedycji, w tym spółkom wchodzącym w skład grupy kapitałowej C.Hartwig Gdynia SA. Wiedzę w zakresie common law zdobyła poprzez praktyki zagraniczne, w tym w kancelarii adwokackiej William Fry Solicitors w Dublinie. Od roku 1999 członek Advisory Body Legal Matters (komisji prawnej) przy Międzynarodowej Federacji Zrzeszeń Spedytorów - FIATA (Fédération Internationale des Associasions de Transitaires et Assimilés). Członek grupy roboczej FIATA Model Correspondents’ Agreement - współtwórczyni tego dokumentu. Współautorka Podręcznika Spedytora, wydanego przez Uniwersytet Gdański i Polską Izbę Spedycji i Logistyki (PISiL) w Gdyni. Wykładowca PISiL oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku i Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na kierunku studiów podyplomowych ?Zarządzanie systemami logistycznymi?. Prezes i arbiter Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Izbie Spedycji i Logistyki w Gdyni od chwili jego powstania.

ZAMKNIJ

Zbigniew Korycki

X

Zaczynał w dziale operacyjnym armatora (Polska Żegluga Morska - Zakład Zbiornikowców i Usług Armatorskich) w końcu lat siedemdziesiątych.
Od roku 1980 do roku 1999 w Warcie przez 10 lat w odszkodowaniach z ubezpieczeń P&I (OC armatora) i przez następne 10 lat w ubezpieczeniach ładunków w transporcie (głównie morskim) oraz w odszkodowaniach z tych ubezpieczeń. Od roku 1999 do roku 2005 w Ergo Hestii w Biurze Ubezpieczeń Morskich i Transportowych z ukierunkowaniem na ubezpieczenia i odszkodowania transportowe (ładunkowe i OC przewoźnika oraz spedytora). Od roku 2005 do 2008 w PZU w Centrum Ubezpieczeń Morskich i Transportowych, a po wycofaniu się ubezpieczyciela z ubezpieczeń casco statków zagranicznych armatorów w Zespole Ubezpieczeń Transportowych. Obecnie w Allianz Polska.

ZAMKNIJ

Ewa Sodolska

X

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwerystecie Gdańskim oraz Wydziału Neofilologii kierunek filologia angielska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także podyplomowego studium Uniwersytetu Cambridge ‘An Introduction to English Law and the Law of the European Union’.
Uczestniczka szkoleń oraz kursów z dziedziny ubezpieczeń i prawa europejskiego w Niemczech i Wielkiej Brytanii.
Od 1998r zawodowo związana z ubezpieczeniami.; w latach 1998 -2008 w STU Ergo Hestia S.A w Biurze Ubezpieczeń Morskich i Transportowych oraz w Biurze Ubezpieczeń Małych i Œrednich Przedsiębiorstw - gdzie zajmowała się początkowo ubezpieczeniami ładunków w transporcie, ubezpieczeniami odpowiedzialności cywilnej przewoźnika i spedytora a następnie ubezpieczeniami casco statków morskich oraz ubezpieczeniami małego i średniego biznesu ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń transportowych.
W swoim dorobku ma wiele szkoleń dla środowiska ubezpieczeniowo-transportowego w całej Polsce oraz publikacje w prasie branżowej i nie tylko, m.in. w Prawo ubezpieczeń gospodarczych, praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. Z. Brodeckiego i dr Małgorzaty Serwach, w Prawo o kontraktach w ubezpieczeniach, praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. Z. Brodeckiego, w Namiarach na Morze i Handel czy Biuletynie Informacyjnym PISIL-u.
Obecnie pełni funkcję managera projektu dotyczącego rozwoju ubezpieczeń transportowych w Generali TU S.A.

ZAMKNIJ

Piotr Stachowiak

X

Związany zawodowo z ubezpieczeniami od 1995 roku. Specjalizuje się w ubezpieczeniach mienia w obrocie krajowym i międzynarodowym we wszystkich gałęziach transportu, ze szczególnym uwzględnieniem transportu morskiego.
Organizuje i prowadzi szkolenia poświęcone ubezpieczeniom cargo dla klientów z branży transportowej, spedytorów i brokerów ubezpieczeniowych.
W swoim dorobku ma wiele publikacji na temat ubezpieczeń cargo w prasie branżowej poświęconej tematyce ubezpieczeniowej i transportowej, takich jak: ,,Namiary na Morze i Handel’’, ,,Gazeta Prawna’’, ,,Gazeta finansowa’’.
Był autorem cyklu ,,Meandry Cargo’’ ukazującego się regularnie przez cały rok 2004 w Dzienniku Ubezpieczeniowym oraz serii artykułów o Instytutowych Klauzulach Ładunkowych publikowanych na łamach ?Miesięcznika Ubezpieczeniowego? od początku 2008 roku.
Od roku 2000 jest zatrudniony w firmie Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. na stanowisku Zastępcy Dyrektora Biura Regionalnego w Sopocie.

ZAMKNIJ

Robert Walczak

X

radca prawny, prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego w Poznaniu. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, laureat I nagrody Polskiej Izby Ubezpieczeń na najlepszą pracę magisterską z dziedziny ubezpieczeń. Specjalista z zakresu prawa transportowego, autor licznych publikacji na ten temat oraz książki ,,Międzynarodowy transport drogowy towarów".

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: