D&O

Termin:

13-14 października 2009 r.

Miejsce:

Serock nad Zalewem Zegrzyńskim,
Hotel Pan Tadeusz

Konferencja

Jedyne takie spotkanie..

Dawno zapowiedziany boom na ubezpieczenia D&O w Polsce jest coraz wyraźniej widoczny. Wzrosła świadomość i emitentów, i inwestorów, pomógł - trochę przy okazji - KNF, pomogło nagłośnienie problemu opcji i kryzys w finansach.
Czas zastanowić się, jak wygląda ubezpieczeniowa odpowiedź na wyzwania dzisiejszego rynku.

Kluczowe zagadnienia

+ funkcjonowanie D&O w okresie dekoniunktury
+ czym kierować się przy określaniu sumy gwarancyjnej w D&O
+ data retroaktywna a data początkowa
+ triggery a zmiany ZU
+ odpowiedzialność odszkodowawcza za wady w prospekcie
+ zakres POSI w zestawieniu z D&O rozszerzonym o Entity Cover
+ reasekuracja fakultatywna z punktu widzenia ubezpieczyciela
+ instrumenty pochodne - ryzyka, przykłady realizacji ryzyk (opcje dla ubezpieczeniowców)

Dla kogo

+ underwriterzy zajmujący się ubezpieczeniami D&O
+ szefowie departamentów OC ubezpieczycieli
+ brokerzy, których klienci zainteresowani są ubezpieczeniami D&O lub POSI
+ radcowie prawni uczestniczący w negocjacji umów D&O

Miejsce

Hotel Pan Tadeusz
Serock nad Zalewem Zegrzyńskim

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - wtorek, 13 października 2009 r.
12:00

Rejestracja

12:00

Lunch

(szwedzki stół)

13:00

Rozpoczęcie konferencji

13:00

Odpowiedzialność odszkodowawcza za wady w prospekcie

Weronika Chmielewska (PWS Konstanta)

+ prospekt emisyjny i jego najważniejsze elementy
+ praktyczne aspekty przygotowywania prospektu
+ odpowiedzialność za informacje zawarte w prospekcie
+ przykłady błędów w prospektach

14:15

Przerwa kawowa

14:30

Triggery a zmiana ubezpieczyciela

Sylwia Kozłowska, Krzysztof Olejarczyk (Gras Savoye)

+ istota triggera claims made
+ dlaczego czasem nie warto zmieniać ubezpieczyciela?
+ ryzyko braku ochrony dla spółek zależnych
+ czasowy zakres ochrony dla ustępujących członków władz
+ realność ochrony w dodatkowym okresie zgłaszania roszczeń

15:45

Przerwa kawowa

16:00

Data retroaktywna a data początkowa

Paweł Krak (Allianz)

+ trigger claims made
+ co to jest data ratroaktywna i początkowa
+ znaczenie daty początkowej w ubezpieczeniach D&O
+ znaczenie wniosku o ubezpieczenie oraz oświadczenia o roszczeniach w przypadku daty początkowej

17:15

Przerwa kawowa

17:30

Opcje - zabezpieczenie ryzyka czy jego nowe źródło?

Paweł Karkowski (Green Capital)

+ przegląd instrumentów pochodnych stosowanych w Polsce
+ cel stosowania instrumentów pochodnych przez przedsiębiorstwa
+ źródła instrumentów pochodnych
+ ryzyka wynikające ze stosowania instrumentów pochodnych
+ autentyczne przykłady obrazujące materializację ryzyka stosowania instrumentów pochodnych

18:45

Zakończenie pierwszego dnia

19:30

Kolacja

(i spotkania wieczorne)

Dzień 2 - środa, 14 października 2009 r.
08:00

Œniadanie

09:00

Rozpoczęcie drugiego dnia

09:00

Funkcjonowanie polisy D&O w czasach dekoniunktury

Robert Woźniak (Chartis Europe)

+ prawo zgłoszenia okoliczności ubezpieczycielowi i co z tego wynika;
+ obowiązek zgłoszenia roszczenia;
+ nakładanie się dodatkowego okresu na zgłaszanie roszczeń z okresem ubezpieczenia
+ dlaczego, pomimo widocznych szkód, klienci dalej traktują to ubezpieczenie po macoszemu
+ komu bardziej powinno zależeć na polisie, Spółce czy Zarządowi
+ próba wnoszenia roszczeń bez uchwały walnego
+ potrzebne i mniej potrzebne rozszerzenia do polisy

10:15

Przerwa kawowa

10:30

Reasekuracja fakultatywna z punktu widzenia ubezpieczyciela

Andrzej Wysmułek (Generali)

+ w jakich przypadkach Ubezpieczyciel poszukuje reasekuracji fakultatywnej
+ techniki poszukiwania reasekuracji fakultatywnej.
+ wady i niebezpieczeństwa reasekuracji fakultatywnej
+ klauzule reasekuracyjne

11:45

Przerwa kawowa

12:00

Czym kierować się przy określaniu sumy gwarancyjnej w D&O

Paweł Sukiennik (PS Consult)

+ kto ma ustalić sumę gwarancyjną w ubezpieczeniu D&O?
+ jakie świadczenia muszą się ?zmieścić? w sumie gwarancyjnej polisy D&O
+ identyfikacja ryzyka kumulacji roszczeń
+ metoda ?benchmarku?
+ inne metody ustalania sumy gwarancyjnej w polisie D&O

13:15

Przerwa kawowa

13:30

Zakres POSI, a D&O poszerzony o Entity Cover

Aleksander Chmiel (STBU)

+ krąg podmiotów objętych ubezpieczeniem
+ zakres ochrony
+ konsekwencje zawierania odrębnych umów
+ konsekwencje corocznego odnawiania polisy D&O (w tym: wyłączenie znanych okoliczności, zmienność składki ubezpieczeniowej, ryzyko zmiany warunków)

14:45

Zakończenie konferencji

14:45

Lunch

(szwedzki stół)

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

Aleksander Chmiel

X

Broker STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi specjalizujący się w zagadnieniach ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej menedżerów (D&O) oraz ochrony emisji papierów wartościowych (POSI) . Doktorant w Katedrze Ubezpieczeń Gospodarczych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

ZAMKNIJ

Weronika Chmielewska

X

Absolwentka Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie (licencjat); City University Business School w Londynie (stypendium); Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (magister: Finanse i Bankowość, studia podyplomowe: Prawo Unii Europejskiej oraz Europejskie i Polskie Prawo Spółek), 10 lat pracy w ubezpieczeniach, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz firmy brokerskie, specjalizuje się w ryzykach odpowiedzialności cywilnej, obecnie Dyrektor Biura Regionalnego PWS Konstanta SA w Warszawie, prokurent.

ZAMKNIJ

Paweł Karkowski

X

Doktor nauk ekonomicznych. Absolwent Wydziału Zarządzania UW. Posiada
szeroką wiedzę na temat zagadnień związanych z finansami, controllingiem, a
przede wszystkim rynkiem kapitałowym (w tym: zarządzanie ryzykiem za pomocą
instrumentów bankowości inwestycyjnej, analiza finansowa, wycena
przedsiębiorstw, transakcje M&A). Pracował w takich instytucjach jak: Dom
Maklerski CDM Pekao S.A., Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., BRE Bank SA. Obecnie Prezes firmy doradczej GreenCapital.pl. Jako wykładowca współpracuje z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i
BDO Numerica w zakresie szkoleń z finansów i funkcjonowania rynku
kapitałowego. Współdziałał w licznych projektach tworzenia nowych produktów
bankowości inwestycyjnej i w projektach restrukturyzacji przedsiębiorstw
oraz fuzji i przejęć. Autor książki "Toksyczne opcje. Od zaufania do
bankructwa" oraz licznych publikacji dotyczących zarządzania ryzykiem i
funkcjonowania rynku kapitałowego.

ZAMKNIJ

Sylwia Kozłowska

X

Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej w Gras Savoye Polska. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. Związana z rynkiem ubezpieczeń od 16 lat, z ubezpieczeniami OC od 14 lat. Doświadczenie zawodowe zdobyte w Centrali PZU Biurze Ubezpieczeń OC, w AIG jako szef Działu Ubezpieczeń OC. Uprawnienia i działalność w firmach brokerskich od 1998. Z Gras Savoye związana od 2000.

ZAMKNIJ

Paweł Krak

X

Kierownik ds. Rozwoju Ubezpieczeń OC w TU Allianz Polska S.A. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukończył podyplomowe studia ubezpieczeń w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe 10 lat pracy w firmach ubezpieczeniowych (PZU, AIG, Allianz) w działach underwritingu i tworzenia produktów ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej w tym w szczególności D&O, IPO, Naruszenia Praw Pracowniczych przez Spółkę (EPL), OC zawodowej

ZAMKNIJ

Krzysztof Olejarczyk

X

Zastępca Dyrektora Departamentu Ubezpieczeń OC Gras Savoye Polska. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. W branży ubezpieczeniowej (firmy brokerskie) od 12 lat. Specjalizacja ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Uczestnik i prelegent szkoleń z zakresu ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej.

ZAMKNIJ

Paweł Sukiennik

X

Magister prawa.
Dyrektor Biura Ubezpieczeń OC Ergo Hestia, członek zarządu Inter Polska, wiceprezes Nexum Brokerzy Ubezpieczeniowi, prezes Kancelarii Prawniczo-Medycznej Adversum, obecnie konsultant i szkoleniowiec, prokurent w spółkach: Brokerzy i Konsultanci Sp. z o.o. oraz Adversum Sp. z o.o.
Doradca wielu firm i organizacji, m.in.: Concordia Polska, Chubb Europe, ACE Europe, Munich Re, Swiss Re, Scott Wilson Kirkpatrick, Fundusz Spójności, Cosmopoli Consultants, Polski Instytut Dyrektorów, Izba Gospodarcza Ubezpieczeń
i Obsługi Ryzyka, Polska Izba Ochrony Osób i Mienia, Instytut Problemów Ochrony Zdrowia.
Autor i współautor kilkudziesięciu produktów ubezpieczeniowych oraz kilkudziesięciu publikacji, m.in. "Dobrowolne ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, prawo
i praktyka", "Prawo o kontraktach w ubezpieczeniach", "Meandry ubezpieczeń OC", "E-ubezpieczenia, szanse i zagrożenia". Członek grupy roboczej AIDA "Products, Pollution and New Technologies", Rady Rozwoju Rynku Finansowego i Grupy Roboczej ds. przeglądu regulacji prawa ubezpieczeń gospodarczych. Członek zespołu ekspertów reprezentujących Izbę Gospodarczą Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka w pracach nad przepisami kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia.

ZAMKNIJ

Robert Woźniak

X

Dyrektor Działu Ubezpieczeń Financial Lines w polskim oddziale Chartis Europe S.A., (wcześniej AIG Europe S.A.) Zajmuje się głównie underwritingiem ryzyka oraz sprzedażą polis ubezpieczenia odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych, ryzyk odpowiedzialności zawodowej i sprzeniewierzenia. Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, od początku swojej kariery zawodowej w ubezpieczeniach związany z Chartis (wcześniej AIG). Ukończył również podyplomowe studia w zakresie prawa spółek na Uniwersytecie Warszawskim.

ZAMKNIJ

Andrzej Wysmułek

X

Zastępca Dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Korporarcyjnych w Generali TU S.A. , odpowiedzialny za underwriting oraz ofertę produktową w zakresie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej oraz transportowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
12 lat pracy w firmach ubezpieczeniowych (PZU S.A., TUiR "WARTA" S.A., Generali TU S.A.) jako likwidator szkód, specjalista ds. tworzenia produktów, główny negocjator, senior underwriter oraz menedżer ds.. ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej (w tym ubezpieczeń OC zawodowych)

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Obowiązki dystrybutora i ubezpieczyciela wobec klienta - checklista

W przygotowaniu

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla ubezpieczeń

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

Rekomendacja U - regulacja ubezpieczeń, w których bank jest agentem ubezpieczeniowym

 

Newsletter: