Zdrowotne

Termin:

24-25 luty 2009 r.

Miejsce:

Hotel Pan Tadeusz
Serock nad Zalewem Zegrzyńskim

Konferencja

Jedyne takie spotkanie..

Było już pewnie TYSIĄC wykładów, czy całych konferencji poświęconych tematyce ubezpieczeń zdrowotnych, medycznych, komercyjnych. Wszystkie niemal skupiały się na systemie w jakim funkcjonuje lub ma funkcjonować służba zdrowia i roli prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w tymże systemie. Wszędzie można było usłyszeć o ustawach lub projektach ustaw.
Nie było natomiast dotychczas konferencji o samych ubezpieczeniach zdrowotnych. Czas to zmienić.

Kluczowe zagadnienia

Szeroko rozumiane ubezpieczeniowe aspekty ubezpieczeń zdrowotnych: od potrzeb klienta, przez konstrukcję warunków, prawne aspekty umowy, odpowiedzialność świadczeniodawców i ubezpieczycieli za świadczeniodawców, zakres, underwriting po „likwidację szkód” (rozumianą tu jako akceptacja dostępnych danemu ubezpieczonemu świadczeń, a nie sama organizacja współpracy ze świadczeniodawcami).
Razem to elementy łańcucha „Ubezpieczony => Pacjent => Konsument”.

Dla kogo

+ członkowie zarządów odpowiedzialni za projekty z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych
+ dyrektorzy i pracownicy departamentów zajmujących się ubezpieczeniami zdrowotnymi
+ prawnicy uczestniczący w konstrukcji ogólnych warunków ubezpieczeń zdrowotnych
+ firmy abonamentowe
+ pośrednicy ubezpieczeniowi zainteresowani rynkiem ubezpieczeń zdrowotnych

Miejsce

Hotel Pan Tadeusz
Serock nad Zalewem Zegrzyńskim

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - wtorek,24 lutego 2009 r.
12:00

Rejestracja

12:00

Lunch

(szwedzki stół)

13:00

Rozpoczęcie konferencji

13:00

Konstrukcja umowy ubezpieczenia zdrowotnego

Katarzyna Wit i Danuta Balicka (Allianz)

1. Podstawy prawne funkcjonowania ubezpieczeń zdrowotnych
2. Specyfika umowy ubezpieczenia zdrowotnego
3. Warunki uczestnictwa w prywatnym ubezpieczeniu zdrowotnym
4. Główne cechy umowy ubezpieczenia zdrowotnego
5. Konstrukcja umowy ubezpieczenia zdrowotnego
6. Znaczenie hazardu moralnego
7. Modele współpracy z placówkami medycznymi
8. Umowa ubezpieczenia, a jakość świadczeń zdrowotnych
9. Przyczyny słabego rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych

14:10

Przerwa kawowa

14:20

Konsument, ubezpieczony, pacjent - zapisy OWU a oczekiwania klientów

Xenia Kruszewska (Zdrowie Direct)

1. Wymogi stawiane przez prawo: ustawa o działalności ubezpieczeniowej, prawa konsumenta, prawa pacjenta
2. Analiza zapisów ogólnych warunków ubezpieczeń zdrowotnych
a. polski rynek ubezpieczeń zdrowotnych
b. porównanie z rynkiem europejskim
3. Oczekiwania polskich klientów
a. klient indywidualny
b. klient grupowy

15:30

Przerwa kawowa

10:20

Ubezpieczenie zdrowotne a ubezpieczenie OC sprawcy wypadku komunikacyjnego

Paweł Sukiennik (PS Consult)

1. Pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji powypadkowej z ubezpieczenia zdrowotnego na polskim rynku.
2. Istota ubezpieczenia OC z tytułu posiadania pojazdów mechanicznych.
3. Pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku komunikacyjnego na polskim rynku.

16:50

Przerwa kawowa

17:00

Sposoby rozliczeń i organizacji dostępu do świadczeń w prywatnych ubezpieczeniach zdrowotnych - doświadczenia międzynarodowe

Witold Paweł Kalbarczyk i Marek Gorajek (PZU)

18:30

Zakończenie wystąpień pierwszego dnia

19:30

Kolacja

(i wieczorne spotkania…)

Dzień 2 - środa, 25 lutego 2009 r.
8:00

Œniadanie

9:00

Rozpoczęcie drugiego dnia konferencji

9:00

Umowa ubezpieczenia zdrowotnego w aspekcie potrzeb klienta

Dorota M. Fal (Itmed)

1. Rynek opieki medycznej w Polsce
2. Pojęcie ubezpieczenia zdrowotnego
3. Œwiadczenie zdrowotne a opieka zdrowotna
4. Pojęcie szkody w ubezpieczeniu zdrowotnym
5. Potrzeby klientów wg nich samych
6. Organizacja świadczeń zdrowotnych- szanse i zagrożenia
7. Quo vadis? Trendy w opiece zdrowotnej

10:10

Przerwa kawowa

15:40

Odpowiedzialność ubezpieczyciela a odpowiedzialność cywilna świadczeniodawcy (jego ubezpieczyciela)

Małgorzata Serwach (Uniwersytet Łódzki)

1. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z umowy ubezpieczenia zdrowotnego a odpowiedzialność cywilna świadczeniodawcy
2. Odpowiedzialność cywilna świadczeniodawcy za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych
3. Błąd medyczny a odpowiedzialność za naruszenie praw pacjenta lub przekroczenie zakresu jego zgody
4. Rozgraniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela z umowy ubezpieczenia zdrowotnego oraz ubezpieczyciela OC świadczeniodawcy
5. Problematyka zbiegu podstaw odpowiedzialności w/w podmiotów

11:30

Przerwa kawowa

11:40

Ocena ryzyka medycznego i finansowego a oczekiwania klienta

Adam H. Pustelnik (Signal Iduna)

12:50

Przerwa kawowa

13:00

Kontraktowanie usług medycznych, czyli jak - nie przepłacając - zapewnić dostęp do usług wysokiej jakości

Marcin Ajewski (Healthcare Consultants Poland)

14:10

Zakończenie konferencji

14:10

Lunch

(szwedzki stół)

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

Marcin Ajewski

X

Lekarz i menedżer, ukończył II Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie a następnie obronił pracę doktorską w 1995 r. Ma specjalizacje z chorób wewnętrznych i chorób płuc. W latach 1991-1995 pracował w Klinice Chorób Wewnętrznych CSK AM w Warszawie. W 1995 r. rozpoczął pracę w Medicover, gdzie w ciągu 10 lat przeszedł od stanowiska Lekarza do Członka Zarządu polskiej spółki i Associate Group Medical Director w Grupie Medicover. Prowadził projekty zdrowotne w Polsce, Estonii, Rumunii, Czechach, Węgrzech i Bułgarii. W 2001 r. ukończył program MBA Uniwersytetu Warszawskiego i University of Illinois (VIII nitka). W latach 2006 - 2007 pracował w Grupie Signal Iduna, tworząc, a następnie kierując spółką MEDIQA, która zarządza siecią świadczeniodawców i likwidacją szkód dla ubezpieczeń zdrowotnych. Od początku 2008 r. jest udziałowcem i zarządza spółką Healthcare Consultants Poland, która obsługuje transakcje inwestycyjne w ochronie zdrowia, doradza w zakresie konsolidacji, restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej oraz pomaga łączyć ubezpieczenia zdrowotne ze świadczeniodawcami. Specjalizacje: zarządzanie operacyjne, fuzje i połączenia, restrukturyzacje, PR, start-upy, medycyna, ubezpieczenia zdrowotne. Żonaty, ma dwóch synów. Pasjonat lotnictwa - pilot samolotowy, także nurkuje i żegluje.

ZAMKNIJ

Danuta Balicka

X

Kierownik ds. Obsługi i Rozwoju Ubezpieczeń Zdrowotnych w TU Allianz Życie Polska S.A. Od 2000 r. bierze udział w rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych w TU Allianz Życie Polska S.A. Odpowiada za tworzenie umów ubezpieczenia zdrowotnego, obsługę klienta i rozliczenia z partnerami medycznymi. Uczestniczy w procesie współpracy z placówkami medycznymi. Z zawodu jest pielęgniarką. Swoją wiedzę w zakresie ubezpieczeń zdobywała w Szkole Głównej Handlowej, oraz w Wyższej Szkole Ekonomicznej, zdobywając nagrodę rektora za pracę ?Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w służbie zdrowia ".

ZAMKNIJ

Dorota M. Fal

X

Lekarz i ekonomista.
Absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu, Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu oraz studiów MBA, sygnowanych przez Fachhochschule Aachen, University of Limerick, Groupe ESC. Początkowe doświadczenia zawodowe zdobywała jako lekarza klinicysta, a następnie na rynku farmaceutycznym.
Od 1997 r. aktywnie związana z rynkiem ubezpieczeniowym, początkowo w firmie AIG Amplico Life i AIG PTE, dla których budowała struktury sprzedaży, potem w spółkach grupy Generali. Zajmowała się zarządzaniem produktami, ryzykiem ubezpieczeniowym, obsługą klienta i strukturami sprzedażowymi w OFE, ubezpieczeniach na życie, a ostatnio także w ubezpieczeniach zdrowotnych.
W chwili obecnej niezależny ekspert rynku.
Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z ochroną zdrowia, jej reformą oraz rozwojem ubezpieczeń zdrowotnych. Współautorka tzw. projektu ubezpieczeń zdrowotnych PIU.

ZAMKNIJ

Marek Gorajek

X

MD, MSc, MBA. Jest Zastępcą Dyrektora Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych PZU Życie SA, Przewodniczącym Sekcji Ubezpieczeń Zdrowotnych Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej. Posiada wieloletnie doświadczenie na rynku ubezpieczeniowym i komercyjnym rynku medycznym, jest ekspertem w obszarze rynku zdrowotnego. Pracując w PZU rozwijał prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Polsce. Poprzednio zaangażowany w rozwój Medicover w Polsce i innych krajach CEE. Jako dyrektor ds. rozwoju współtworzył i rozwijał struktury ogólnopolskie firmy Promedis. Swoje doświadczenie uzyskał odpowiadając między innymi za rozwój sieci, zarządzania produktami, budowę systemów jakości, organizację modelu funkcjonowania firmy, zarządzanie regionami, zarządzanie stroną medyczną, wsparcie i rozwój sprzedaży, prowadzenie projektów. Uczestniczył w szeregu projektów doradczych, m.in. w zakresie outsourcingu i rozwoju inicjatyw biznesowych. Był współautorem projektu wprowadzenia prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych przygotowanych dla wicepremiera Jerzego Hausera. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej, programu Executive MBA University of Illinois at Urbana Champaign.

ZAMKNIJ

Witold Paweł Kalbarczyk

X

Lekarz i menedżer, absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, a następnie licznych kursów z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia oraz ubezpieczeniach. W 1993 r. współautor programu reformy ochrony zdrowia w Polsce, opartego o zasady koordynowanej opieki medycznej i doświadczenia amerykańskich organizacji HMO. W 2008 r. współautor propozycji PIU dotyczących zmian w systemie finansowania ochrony zdrowia, uwzględniających istotny udział firm ubezpieczeniowych. Posiada blisko 10-letnie doświadczenie na rynku ubezpieczeniowym i emerytalnym, zdobyte w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego. Zajmował się rozwojem produktów ubezpieczeniowych (majątkowe, na życie, emerytalne i zdrowotne) oraz ich zarządzaniem, analizą rynku i marketingiem, a także wsparciem sprzedaży. Ma także kilkuletnie doświadczenie w zakresie Public Relations i Public Affairs w ochronie zdrowia, zdobyte w firmie Burson-Marsteller. Posiada rozległą wiedzę na temat rynku ubezpieczeń na życie na świecie, rynku ubezpieczeń emerytalnych w Europie Centralnej oraz funkcjonowania systemów ochrony zdrowia w Polsce i na świecie. W PZU Życie od kwietna 2008 r. odpowiedzialny za strategię rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych w Grupie PZU.

ZAMKNIJ

Xenia Kruszewska

X

Pełni obecnie funkcję Prezesa Zarządu VCapital sp. z o.o., właściciela ZdrowieDirect.pl, specjalistycznego portalu porównującego i sprzedającego prywatne ubezpieczenia zdrowotne.
W ramach działalności firmy konsultingowej Managecare, jako zewnętrzny konsultant, współpracuje z wieloma towarzystwami ubezpieczeń i firmami doradczymi. Prowadzi wykłady z problematyki ubezpieczeń zdrowotnych, osobowych, odpowiedzialności cywilnej zawodów medycznych.
Pracowała w firmach ubezpieczeniowych, kasach chorych i jako lekarz w Klinice CMKP.

ZAMKNIJ

Adam H. Pustelnik

X

Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał kończąc Szkołę Główną Handlową w Warszawie, absolwent Uniwersytetu Œląskiego w Katowicach. Na rynku ubezpieczeniowym pracuje od 1992 r. Pierwsze doświadczenia zdobył na Œląsku, początkowo w firmie ubezpieczeniowej Fenix, a następnie pełniąc przez ponad 6 lat funkcję dyrektora regionu w Gerling Polska. W kolejnych latach pracował dla majątkowego Commercial Union w Warszawie jako dyrektor działu ubezpieczeń indywidualnych. Następnie zajmował stanowisko członka zarządu w AIG Polska odpowiedzialnego za ubezpieczenia osobowe, a potem - dyrektora generalnego Genworth Financial w Polsce (bancassurance). Od 1 października 2008 r. zasiada w fotelu wiceprezesa spółek Signal Iduna w Polsce, pod koniec ubiegłego roku przejął obowiązki prezesa zarządu.

ZAMKNIJ

Małgorzata Serwach

X

Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Adiunkt w Katedrze Polityki Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego
Autorka ponad 30 publikacji z zakresu prawa cywilnego
Specjalność - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

ZAMKNIJ

Paweł Sukiennik

X

Magister prawa.
Dyrektor Biura Ubezpieczeń OC Ergo Hestia, członek zarządu Inter Polska, wiceprezes Nexum Brokerzy Ubezpieczeniowi, prezes Kancelarii Prawniczo-Medycznej Adversum, obecnie konsultant i szkoleniowiec, prokurent w spółkach: Brokerzy i Konsultanci Sp. z o.o. oraz Adversum Sp. z o.o.
Doradca wielu firm i organizacji, m.in.: Concordia Polska, Chubb Europe, ACE Europe, Munich Re, Swiss Re, Scott Wilson Kirkpatrick, Fundusz Spójności, Cosmopoli Consultants, Polski Instytut Dyrektorów, Izba Gospodarcza Ubezpieczeń
i Obsługi Ryzyka, Polska Izba Ochrony Osób i Mienia, Instytut Problemów Ochrony Zdrowia.
Autor i współautor kilkudziesięciu produktów ubezpieczeniowych oraz kilkudziesięciu publikacji, m.in. "Dobrowolne ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, prawo
i praktyka", "Prawo o kontraktach w ubezpieczeniach", "Meandry ubezpieczeń OC", "E-ubezpieczenia, szanse i zagrożenia". Członek grupy roboczej AIDA "Products, Pollution and New Technologies", Rady Rozwoju Rynku Finansowego i Grupy Roboczej ds. przeglądu regulacji prawa ubezpieczeń gospodarczych. Członek zespołu ekspertów reprezentujących Izbę Gospodarczą Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka w pracach nad przepisami kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia.

ZAMKNIJ

Katarzyna Wit

X

Z-ca Dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Osobowych T.U Allianz Polska i T.U Allianz Życie Polska S.A. Z Allianz związana od 1999 r. Była odpowiedzialna za wprowadzenie do oferty grupowych ubezpieczeń za życie następnie za rozwój oraz obsługę ubezpieczeń grupowych i osobowych (następstw wypadków i turystycznych). Obecnie odpowiada również za ubezpieczenia zdrowotne, w tym w szczególności za rozwój produktów, współpracę z placówkami medycznymi oraz obsługę klienta. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i stypendystką uniwersytetu im. Jana Gutenberga w Moguncji.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Obowiązki dystrybutora i ubezpieczyciela wobec klienta - checklista

W przygotowaniu

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla ubezpieczeń

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

Rekomendacja U - regulacja ubezpieczeń, w których bank jest agentem ubezpieczeniowym

 

Newsletter: