OC

Termin:

16-17 czerwca 2011 r.

Miejsce:

Hotel Panorama, Mszczonów (Trasa Katowicka)

Konferencja

Jedyne takie spotkanie..

Spotkanie najlepszych specjalistów w zakresie OC w Polsce jest zawsze okazją do rozmowy na wiele profesjonalnych i bardzo ciekawych tematów. Tym bardziej, że nowych tematów do omówienia ciągle jest wiele – począwszy od ubezpieczalności czystych szkód majątkowych, poprzez zagadnienia związane z OC komunikacyjnym czy OC za produkt, na szacowaniu utraconych korzyści kończąc.
Nikt, kto zajmuje się ubezpieczeniami odpowiedzialności cywilnej, czy ubezpieczeniami w ogóle, nie może takiego spotkania opuścić.

Kluczowe zagadnienia

+ czyste szkody majątkowe
+ utracone korzyści
+ OC środowiskowe
+ OC za produkt
+ specyficzne ryzyka OC
+ przedawnienie roszczeń
+ odpowiedzialność w procesie budowlanym

Dla kogo

+ szefowie departamentów i underwriterzy ubezpieczeń OC
+ brokerzy wyspecjalizowani w ubezpieczeniach OC
+ szefowie departamentów likwidacji szkód korporacyjnych i niezależni likwidatorzy
+ prawnicy
+ risk managerowie dużych przedsiębiorstw

Miejsce

Hotel Panorama

ul. Tarczyńska 109a
96-320 Mszczonów

(ok. 30 km od Warszawy)

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - Czwartek, 16 czerwca 2011 r.
12:00

Rejestracja

12:00

Lunch

13:00

Rozpoczęcie konferencji

13:00

Ubezpieczalność czystych szkód majątkowych

Michał Molęda, HDI Asekuracja

• fikcja klauzuli czystych start majątkowych w ubezpieczeniu OC ogólnego
• geneza: rozszerzona odpowiedzialność za produkt a czyste straty finansowe
• czyste starty finansowe w ryzykach IT
• czyste starty finansowe w ryzykach OC zawodowego
• nowe kategorie szkód (np. szkody ekologiczne)

14:00

Przerwa kawowa

14:15

Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych

dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Łódzki

15:15

Przerwa kawowa

15:25

Mobbing - odpowiedzialność cywilnoprawna

Weronika Chmielewska, PWS Konstanta

• pojęcie mobbingu
• dobra osobiste a mobbing
• rodzaje roszczeń za stosowanie mobbingu
• możliwości ubezpieczeniowe

16:35

Przerwa kawowa

16:45

Ubezpieczenie OC komunikacyjne a odpowiedzialność za szkody środowiskowe

Jakub Nawracała

17:50

Przerwa kawowa

18:00

Odpowiedzialność za szkody ekologiczne w Europie - sprawozdanie Komisji Europejskiej

Piotr Wójcik, Axa

19:00

Zakończenie pierwszego dnia

19:30

Kolacja

(i zajęcia wieczorne)

Dzień 2 - Piątek, 17 czerwca 2011 r.
8:00

Œniadanie

9:00

Rozpoczęcie drugiego dnia

9:00

OC za produkt

Bogusław Piechula, dr Dariusz Fuchs

10:10

Przerwa kawowa

10:25

Szacowanie utraconych korzyści

Dorota Domańska, Open Expert

11:35

Przerwa kawowa

11:50

Odpowiedzialność wybranych podmiotów zaanagażowanych w proces budowlany

Krzysztof Olejarczyk, Allianz

• odpowiedzialność inwestora
• odpowiedzialność głównego wykonawcy za podwykonawców

13:00

Przerwa kawowa

13:15

O kontrowersjach związanych z wyłączeniem szkód w przedmiocie usługi na przykładzie ubezpieczenia OC wykonawcy robót budowlanych

Marcin Gajkowski, Warta

14:30

Zakończenie konferencji

14:30

Lunch

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

Weronika Chmielewska

X

Absolwentka Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie (licencjat); City University Business School w Londynie (stypendium); Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (magister: Finanse i Bankowość, studia podyplomowe: Prawo Unii Europejskiej oraz Europejskie i Polskie Prawo Spółek), 12 lat pracy w ubezpieczeniach, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz firmy brokerskie, specjalizuje się w ryzykach odpowiedzialności cywilnej, obecnie Dyrektor Biura Regionalnego PWS Konstanta SA w Warszawie, prokurent.

ZAMKNIJ

Dorota Domańska

X

Likwidacją szkód zajmuje się od 12 lat, przez cały okres w zewnętrznych firmach likwidacyjnych. Od 4 lat prowadzi własne biuro likwidacyjne OPEN EXPERT, specjalizujące się m.in.. w szkodach BI, utraconych korzyściach z ub. OC. Ukończyła studia doktoranckie w Akademii Finansów w Warszawie, temat przygotowywanej rozprawy doktorskiej Ubezpieczenia od utraty zysku w Polsce.

ZAMKNIJ

dr Dariusz Fuchs

X

Radca prawny, arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy: Urzędzie Rzecznika Ubezpieczonych w Warszawie, Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego oraz Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, ekspert Biura Analiz Sejmowych oraz członek Project Group on a Restatement of European Insurance Contract Law, przygotowujący dla Komisji Europejskiej projekt prawa europejskiego o umowie ubezpieczenia, autor około 150 publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych, prawa odszkodowawczego oraz europejskiego. Jest on także pracownikiem naukowym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pełni także funkcję arbitra w sporach rozstrzyganych przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie i jest członkiem Stowarzyszenia Sędziów Polubownych. Jest także doświadczonym mediatorem.

ZAMKNIJ

Marcin Gajkowski

X

Z wykształcenia prawnik, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył także Podyplomowe Studium Prawa Spółek na Uniwersytecie Warszawskim. Ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pracy w ubezpieczeniach majątkowych, zarówno w zakładach ubezpieczeń - jako underwriter (Ergo Hestia, PZU, HDI-Gerling) jak i w firmach brokerskich (Elipsa, Gras Savoye Polska). Niemal od początku kariery specjalizuję się w ubezpieczeniach OC. W ramach ubezpieczeń OC ogólnej zajmował się m. in. obsługą dużych podmiotów z branży budowlanej i farmaceutycznej, w ramach ubezpieczeń PI obsługą kancelarii prawnych, pracowni projektowych i jednostek konsultingowych. Od września 2010 r. pracuje w TUiR Warta S.A., gdzie kieruje działem ubezpieczeń OC w ramach Departamentu Zarządzania Produktami Ubezpieczeń Korporacyjnych. Do jego zadań należy rozwój produktów oraz underwriting.

ZAMKNIJ

Michał Molęda

X

Mgr nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doktorant w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Autor licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego i ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Od początku kariery zawodowej związany z TU Gerling, potem HDI-Gerling pracując na stanowiskach likwidatora szkód odpowiedzialności cywilnej, underwritera ryzyk odpowiedzialności cywilnej oraz dyrektora Departamentu Ubezpieczeń OC. Pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego HDI-Gerling Polska TU S.A. Obecnie jest dyrektorem zarządzającym HDI Asekuracja TU SA.

ZAMKNIJ

Jakub Nawracała

X

Jakub Nawracała - radca prawny, z ubezpieczeniami związany od 2000 r. zarówno od strony prawnej, jak i biznesowej. Od 2005 r. związany z Grupą Concordia, gdzie pełnił kolejno funkcję Dyrektora Biura Prawnego, a następnie Dyrektora Biura Ubezpieczeń OP i OC. Obecnie, w ramach prowadzonej Kancelarii Prawnej specjalizuje się w prawie ubezpieczeniowym oraz obsłudze podmiotów rynku ubezpieczeniowego. Autor licznych publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych, w tym komentarzy i artykułów w czasopismach naukowych.

ZAMKNIJ

Krzysztof Olejarczyk

X

Kierownik Zespołu Ubezpieczeń OC, Departament Współpracy z Klientami Korporacyjnymi w TUiR Allianz Polska.
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz na Wydziale Prawa i Administracji). W branży ubezpieczeniowej od 1997r. (firmy brokerskie: Aon Polska oraz Gras Savoye Polska). Specjalizacja - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla firm budowlanych, biur projektowych, kancelarii prawnych, plasowanie międzynarodowych programów ubezpieczeń OC. Uczestnik i prelegent szkoleń z zakresu ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej.

ZAMKNIJ

Bogusław Piechula

X

Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 1987 ropoczął w Kolonii organizowany przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Gerling 18 miesięczny program szkoleniowy skierowany do prawników, którego celem było przygotowanie do pracy w charakterze eksperta ubezpieczeń odpowiedzialnosci cywilnej. W okresie kilku lat doszedł do stanowiska dyrektora biura odpowiedzialności cywilnej. W roku 1995 powrócił do Polski obejmując w Gerlingu stanowisko członka zarządu odpowiedzialnego za ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Od roku 1999 do 2002 w zarządzie Generali w Polsce był odpowiedzialny za ubezpieczenia majątkowe, likwidację szkód i dział prawny. Był również prezesem Compensy oraz PWS-Konstanta. W roku 2006 jako doradca zarządu PZU Ukraina tworzył pion ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej oraz był odpowiedzialny za przygotowanie warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. W roku 2007 współpracował jako Associated Director z firmą A.T.Kearney w której był odpowiedzialny za polski oraz ukraiński rynek ubezpieczeniowy. Od roku 2008 do końca 2010 wiceprezes zarządu Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń odpowiedzialny za ubezpieczenia majątkowe oraz za likwidację szkód. Bogusław Piechula wielokrotnie był prelegentem na polskich oraz międzynarodowych konferencjach poświęconych problematyce odpowiedzialności cywilnej. Od maja 2011 Prezes Zarządu spólki z o.o. Fuchs& Piechula.

ZAMKNIJ

dr Małgorzata Serwach

X

Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, adiunkt w Katedrze Polityki Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Profesor nadzwyczajny WSAP (Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Łodzi).
Autorka kilkunastu prac naukowych z dziedziny prawa odszkodowawczego oraz prawa ubezpieczeń gospodarczych, w tym współautor i redaktor naukowy dwóch komentarzy.
Laureatka dwóch nagród w konkursach Rzecznika Ubezpieczonych, Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej i TUiR Warta na najlepsze prace doktorskie z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych. Arbiter Sądu Polubownego działającego przy Rzeczniku Ubezpieczonych. Współpraca z Izbą Gospodarczą Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka w Warszawie oraz z Zespołem Problemowym ds. reformy przepisów kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia działający przy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, ekspertyzy na rzecz Kancelarii Sejmu.

ZAMKNIJ

Piotr Wójcik

X

Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń OC Axa. Również przewodniczący Komisji Ubezpieczeń OC PIU i uczestnik stałej grupy roboczej ds. ubezpieczeń OC CEA w Brukseli. Autor publikacji z zakresu ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, uczestnik prac legislacyjnych nad nowelizacją przepisów o umowie ubezpieczenia oraz regulacją ubezpieczeń obowiązkowych.
Reprezentant sektora ubezpieczeń na roboczych konferencjach ONZ w sprawie Konwencji Bazylejskiej i Kijowskiej.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Obowiązki dystrybutora i ubezpieczyciela wobec klienta - checklista

W przygotowaniu

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla ubezpieczeń

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

Rekomendacja U - regulacja ubezpieczeń, w których bank jest agentem ubezpieczeniowym

 

Newsletter: