CER/EAR

Termin:

10 maja 2011 r.

Miejsce:

CK UPSS
Warszawa

Konferencja

Jedyne takie spotkanie..

Po raz trzeci zapraszamy Państwa na spotkanie poświęcone ubezpieczeniom budowlano-montażowym. Ubiegły rok, dość ciężki dla branży ubezpieczeniowej, uwidocznił kilka aspektów, którym warto się dokładniej przyjrzeć. Pokażemy więc problematykę likwidacji szkód, ze szczególnym uwzględnieniem szkód powodziowych. Ze względu na rosnącą liczbę kontraktów infrastrukturalnych, zwrócimy również uwagę na szkody drogowe.
Bardzo istotna przy kontraktach budowlanych jest także kwestia odpowiedzialności – tym razem skupimy się na odpowiedzialności projektanta wobec innych uczestników procesu budowlanego. Osobny wykład poświęcamy gwarancjom ubezpieczeniowym. Ostatnie orzecznictwo w tym zakresie pokazuje, że nie wszystko w tej materii jest oczywiste.

Kluczowe zagadnienia

+ gwarancje ubezpieczeniowe
+ odpowiedzialność projektanta
+ likwidacja szkód:
- szkody powodziowe
- szkody w kontraktach drogowych

Dla kogo

+ pracownicy departamentów budowlano-montażowych ubezpieczycieli i firm brokerskich
+ underwriterzy i brokerzy specjalizujący się w w ubezpieczeniach budowlano-montażowych
+ działy likwidacji szkód ubezpieczycieli
+ firmy likwidacji szkód
+ pracownicy firm budowlanych odpowiedzialni za zabezpieczenie ich działalności
+ prawnicy uczestniczący w kontraktach budowlanych

Miejsce

Centrum konferencyjne UPSS

Biurowiec New City
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - wtorek, 10 maja 2011 r.
9:00

Rejestracja

(i poranna kawa)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

1. Gwarancje ubezpieczeniowe w procesach budowlanych

dr Jakub Pokrzywniak, dr Tomasz Kwieciński, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k.

• Rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych związanych z procesami budowlanymi.
• Warianty redakcji gwarancji ubezpieczeniowych występujące w praktyce.
• Problematyka nadużycia gwarancji oraz roszczeń gwaranta lub zleceniodawcy gwarancji wobec beneficjenta.
• Praktyczne zagadnienia związane z redakcją gwarancji - na przykład określenie okresu odpowiedzialności gwaranta, określenie dłużnika w przypadku konsorcjów, forma zgłoszenia żądania zapłaty sumy gwarancji, etc.

10:50

Przerwa kawowa

11:05

2. Orzecznictwo i odpowiedzialność cywilna projektanta wobec inwestora, wykonawcy, osób trzecich

dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Łódzki

• Projektant jako osoba pełniąca samodzielną funkcję w budownictwie
• Prawa i obowiązki wobec innych uczestników procesu budowlanego
• Odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa
• Wady projektu i obiektu a odpowiedzialność projektanta
• Orzecznictwo sądowe

12:25

Lunch

13:10

3. Likwidacja szkód drogowych

Paweł Kamiński, Radosław Sęczyk, Cunningham Lindsey

• Wybrane zagadnienia związane z realizacją kontraktów drogowych
• Rodzaje szkód najczęściej występujących w kontraktach drogowych
• Praktyczne aspekty likwidacji szkód drogowych po opadach i zalaniach
• Przykłady ciekawych szkód drogowych - z własnej praktyki

14:30

Przerwa kawowa

14:45

4. Szkody powodziowe

Ewa Szajna, Allianz

• Omówienie wybranych szkód powodziowych 2010 r.
• Próba odpowiedzi na pytanie: "czy coroczne nawalne deszcze/powodzie mają wpływ na zwiększenie ryzyka powodziowego w polisach CAR/EAR"
• Krótki powrót do klauzuli "uprzątnięcia pozostałości po zdarzeniu/szkodzie"

16:05

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

Paweł Kamiński

X

Mgr inż. budownictwa; kilkuletnie doświadczenie w wykonawstwie (praca na dużych budowach w kraju i za granicą); od 15 lat zajmuje się likwidacją szkód ubezpieczeniowych, od 10 lat prezes spółki Cunningham Lindsey Polska; od 1995 roku, jako jeden z pierwszych likwidatorów w Polsce, zajmuje się głównie likwidacją szkód z utraty zysku oraz z OC za produkt; likwiduje też szkody inżynieryjne dla rynku londyńskiego we współpracy z Cunningham Lindsey International.

ZAMKNIJ

dr Tomasz Kwieciński

X

Radca prawny, starszy partner w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. W 1972 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w 1978 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych.
Jest współzałożycielem i starszym wspólnikiem w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr. W latach 1995-2003 był doradcą i partnerem w kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
Rozległe doświadczenie Tomasza Kwiecińskiego obejmuje prawo spółek, prawo cywilne, prawo zamówień publicznych. Brał udział w wielu projektach prywatyzacyjnych i restrukturyzacyjnych. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych i arbitrażowych oraz świadczeniu bieżącej obsługi prawnej dla klientów korporacyjnych.

ZAMKNIJ

dr Jakub Pokrzywniak

X

Radca prawny, doradca w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.
Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2000 r.). W 2004 r. obronił pracę doktorską z zakresu prawa cywilnego i uzyskał stopień doktora nauk prawnych. Jest radcą prawnym.
Specjalizuje się w prawie energetycznym, prawie ubezpieczeń gospodarczych oraz prawie zamówień publicznych. Jego dorobek naukowy obejmuje kilkadziesiąt pozycji, w tym autorstwo lub współautorstwo trzech książek i dwóch poradników.
Z dniem 1 stycznia 2010 r. dr Jakub Pokrzywniak uzyskał status doradcy WKB. Będzie przede wszystkim rozwijał praktykę ubezpieczeniową Kancelarii.

ZAMKNIJ

dr Małgorzata Serwach

X

Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, adiunkt w Katedrze Polityki Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Profesor nadzwyczajny WSAP (Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Łodzi).
Autorka kilkunastu prac naukowych z dziedziny prawa odszkodowawczego oraz prawa ubezpieczeń gospodarczych, w tym współautor i redaktor naukowy dwóch komentarzy.
Laureatka dwóch nagród w konkursach Rzecznika Ubezpieczonych, Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej i TUiR Warta na najlepsze prace doktorskie z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych. Arbiter Sądu Polubownego działającego przy Rzeczniku Ubezpieczonych. Współpraca z Izbą Gospodarczą Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka w Warszawie oraz z Zespołem Problemowym ds. reformy przepisów kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia działający przy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, ekspertyzy na rzecz Kancelarii Sejmu.

ZAMKNIJ

Radosław Sęczyk

X

Mgr inż. budownictwa; kilkuletnie doświadczenie w wykonawstwie (praca na dużych budowach); pracował też jako Quantity Surveyor przy realizacji projektów budowlanych; od 10 lat zatrudniony w spółce Cunningham Lindsey Polska; zajmuje się likwidacją skomplikowanych szkód budowlanych i drogowych oraz inżynieryjnych i geotechnicznych na zlecenia polskich i zagranicznych ubezpieczycieli.

ZAMKNIJ

Ewa Szajna

X

Absolwentka Politechniki Warszawskiej wydz. Inżynierii Sanitarnej i Wodnej. Po studiach praca zawodowa w bezpośrednim wykonawstwie budowlanym na stanowisku od inżyniera budowy i kierownika budowy do pełnomocnika zarządu ds. produkcji i przygotowania produkcji. Posiada uprawnienia budowlane i projektowe. Od 1995 r. związana z ubezpieczeniami. Początkowo w Warcie w Oddziale Handlowym w Warszawie, w Wydziale Ubezpieczeń i Odszkodowań Budowlano-Montażowych (underwriter i likwidator szkód), następnie w Centrali Generali (menedżer zespołu likwidacji szkód majątkowych). Od 2004 r. dyrektor Departamentu Likwidacji Szkód Korporacyjnych w Centrali TU Allianz Polska SA. Obecnie Doradca Zarządu ds. Likwidacji Szkód Korporacyjnych w TUiR Allianz Polska SA.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Obowiązki dystrybutora i ubezpieczyciela wobec klienta - checklista

W przygotowaniu

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla ubezpieczeń

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

Rekomendacja U - regulacja ubezpieczeń, w których bank jest agentem ubezpieczeniowym

 

Newsletter: