OC za produkt

Termin:

21-22 listopada 2011 r.

Miejsce:

Hotel Pan Tadeusz
Serock nad Zalewem Zegrzyńskim

Konferencja

Jedyne takie spotkanie..

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej są jedną z najtrudniejszych linii biznesowych w ubezpieczeniach. Wśród ubezpieczeń OC ubezpieczenia odpowiedzialności za produkt to dodatkowo klasa szczególnie skomplikowana i trudna. To miejsce tylko dla profesjonalistów, tylko dla tych, którzy wiedzą jak sprzedawać. Oraz przede wszystkim co sprzedają.
Konferencja IMP pozwoli na spojrzenie na wiele różnych elementów OC za produkt z różnych perspektyw. Będzie to też oczywiście spojrzenie na tę klasę ubezpieczeń oczami ubezpieczycieli, brokerów, a dodatkowo z punktu widzenia prawa i praktyki sądowej.

Dla kogo

+ szefowie departamentów i underwriterzy ubezpieczeń OC
+ brokerzy wyspecjalizowani w ubezpieczeniach OC
+ szefowie departamentów likwidacji szkód korporacyjnych i niezależni likwidatorzy
+ prawnicy
+ risk managerowie dużych przedsiębiorstw

Miejsce

Hotel Pan Tadeusz
Serock nad Zalewem Zegrzyńskim

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - Poniedziałek, 21 listopada 2011 r.
12:00

Rejestracja

12:00

Lunch

13:00

Rozpoczęcie konferencji

13:00

Produkt jako ryzyko

Michał Molęda, HDI Asekuracja

• kategorie roszczeń kontrahentów oraz osób trzecich
• szkody własne producenta
• transfer ryzyka związanego z produktem w ramach ubezpieczeń OC oraz ubezpieczeń majątkowych
• czyn niedozwolony producenta - więcej niż ?produkt niebezpieczny - art. 4491 KC

14:00

Przerwa kawowa

14:15

Ubezpieczenie OC za produkt. Kluczowe pojęcia - podstawowe problemy

Marcin Gajkowski, Warta

• co to jest odpowiedzialność za produkt?
• co należy rozumieć przez produkt?
• jak jest skonstruowany przedmiotowy zakres ochrony w ubezpieczeniu OC za produkt
• jaki jest czasowy zakres ubezpieczenia OC za produkt?
• konkluzje i próba zarysowania możliwych rozwiązań

15:35

Przerwa kawowa

15:50

Ryzyko polskich eksporterów na rynku USA

Piotr Wójcik, Axa

Wyłączenie odpowiedzialności za produkt w klauzuli czystych szkód majątkowych

Martyna Dziwer-Wołosz, Axa

Co to jest seria produktów?

Piotr Wójcik, Axa

17:20

Przerwa kawowa

17:35

OC z perspektywy brokera, teoria a praktyka

Joanna Królikowska-Bocheńczyk, Adler Brokers Group

18:55

Zakończenie pierwszego dnia

19:30

Kolacja

Dzień 2 - Wtorek, 22 listopada 2011 r.
08:00

Œniadanie

09:00

Rozpoczęcie drugiego dnia konferencji

09:00

Analiza OWU

Paweł Sukiennik, Leadenhall

• klauzula roszczeń seryjnych,
• zakres terytorialny,
• lista wyłączeń (niebezpieczne substancje, powolne oddziaływanie etc.)

10:20

Przerwa kawowa

10:35

Rozszerzona odpowiedzialność za produkt na rynku niemieckim i polskim - różnice i podobieństwa

Bogusław Piechula, Fuchs& Piechula

11:55

Przerwa kawowa

12:10

Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny w teorii i orzecznictwie

dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

• zakres podmiotowy, przedmiotowy, kwotowy oraz czasowy odpowiedzialności za produkt niebezpieczny
• przesłanki odpowiedzialności za produkt
• okoliczności zwalniające od odpowiedzialności
• odpowiedzialność za produkt w orzecznictwie sądów polskich

13:30

Zakończenie konferencji

13:30

Lunch

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

Martyna Dziwer-Wołosz

X

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW oraz podyplomowych studiów ubezpieczeniowych w Instytucie Francuskim pod patronatem ENAS.
Od 1991 związana z ubezpieczeniami. Początkowo w strukturach handlowych AGF Ubezpieczenia S.A., od 1999 roku do 2010 w TUiR Allianz Polska S.A. Aktualnie w Departamencie Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej AXA TUiR na stanowisku Menedżera ds. Oceny Ryzyka.

ZAMKNIJ

Marcin Gajkowski

X

Z wykształcenia prawnik, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył także Podyplomowe Studium Prawa Spółek na Uniwersytecie Warszawskim. Ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pracy w ubezpieczeniach majątkowych, zarówno w zakładach ubezpieczeń - jako underwriter (Ergo Hestia, PZU, HDI-Gerling) jak i w firmach brokerskich (Elipsa, Gras Savoye Polska). Niemal od początku kariery specjalizuję się w ubezpieczeniach OC. W ramach ubezpieczeń OC ogólnej zajmował się m. in. obsługą dużych podmiotów z branży budowlanej i farmaceutycznej, w ramach ubezpieczeń PI obsługą kancelarii prawnych, pracowni projektowych i jednostek konsultingowych. Od września 2010 r. pracuje w TUiR Warta S.A., gdzie kieruje działem ubezpieczeń OC w ramach Departamentu Zarządzania Produktami Ubezpieczeń Korporacyjnych. Do jego zadań należy rozwój produktów oraz underwriting.

ZAMKNIJ

Joanna Królikowska-Bocheńczyk

X

Jest prezesem Adler Brokers Group.

ZAMKNIJ

Michał Molęda

X

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ukończył też studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Autor licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego i ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Od początku kariery zawodowej związany z TU Gerling, potem HDI-Gerling pracując na stanowiskach likwidatora szkód odpowiedzialności cywilnej, underwritera ryzyk odpowiedzialności cywilnej oraz dyrektora Departamentu Ubezpieczeń OC. Pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego HDI-Gerling Polska TU S.A. Obecnie jest dyrektorem zarządzającym HDI Asekuracja TU S.A.

ZAMKNIJ

Bogusław Piechula

X

Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 1987 ropoczął w Kolonii organizowany przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Gerling 18 miesięczny program szkoleniowy skierowany do prawników, którego celem było przygotowanie do pracy w charakterze eksperta ubezpieczeń odpowiedzialnosci cywilnej. W okresie kilku lat doszedł do stanowiska dyrektora biura odpowiedzialności cywilnej. W roku 1995 powrócił do Polski obejmując w Gerlingu stanowisko członka zarządu odpowiedzialnego za ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Od roku 1999 do 2002 w zarządzie Generali w Polsce był odpowiedzialny za ubezpieczenia majątkowe, likwidację szkód i dział prawny. Był również prezesem Compensy oraz PWS-Konstanta. W roku 2006 jako doradca zarządu PZU Ukraina tworzył pion ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej oraz był odpowiedzialny za przygotowanie warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. W roku 2007 współpracował jako Associated Director z firmą A.T.Kearney w której był odpowiedzialny za polski oraz ukraiński rynek ubezpieczeniowy. Od roku 2008 do końca 2010 wiceprezes zarządu Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń odpowiedzialny za ubezpieczenia majątkowe oraz za likwidację szkód. Bogusław Piechula wielokrotnie był prelegentem na polskich oraz międzynarodowych konferencjach poświęconych problematyce odpowiedzialności cywilnej. Od maja 2011 Prezes Zarządu spólki z o.o. Fuchs& Piechula.

ZAMKNIJ

Małgorzata Serwach

X

Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, adiunkt w Katedrze Polityki Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Profesor nadzwyczajny WSAP (Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Łodzi).
Autorka kilkunastu prac naukowych z dziedziny prawa odszkodowawczego oraz prawa ubezpieczeń gospodarczych, w tym współautor i redaktor naukowy dwóch komentarzy.
Laureatka dwóch nagród w konkursach Rzecznika Ubezpieczonych, Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej i TUiR Warta na najlepsze prace doktorskie z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych. Arbiter Sądu Polubownego działającego przy Rzeczniku Ubezpieczonych. Współpraca z Izbą Gospodarczą Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka w Warszawie oraz z Zespołem Problemowym ds. reformy przepisów kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia działający przy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, ekspertyzy na rzecz Kancelarii Sejmu.

ZAMKNIJ

Paweł Sukiennik

X

Wiceprezes zarządu Leadenhall Polska S.A., Lloyd’s coverholder.
Karierę zawodową rozpoczął w roku 1992, jeszcze przed ukończeniem Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego (1993). W latach 1992-2001 członek kadry kierowniczej STU Ergo Hestia S.A., gdzie przez ponad 5 lat kierował m.in.. Ubezpieczeniami OC. W latach 2001-2002 członek zarządu spółek grupy Inter Polska. W latach 2003-2006 wiceprezes zarządu Nexum Brokerzy Ubezpieczeniowi oraz prezes zarządu Kancelarii Prawniczo-Medycznej Adversum. W latach 2006-2010 prowadził także własną działalność szkoleniowo-doradczą. W Leadenhall Polska S.A. odpowiedzialny za produkty, underwriting, likwidację szkód oraz szkolenia pośredników. Autor licznych publikacji, głównie na temat ubezpieczeń OC i D&O, a także na temat regulacji prawnej umowy ubezpieczenia oraz odpowiedzialności pośredników ubezpieczeniowych.

ZAMKNIJ

Piotr Wójcik

X

Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń OC Axa. Również przewodniczący Komisji Ubezpieczeń OC PIU i uczestnik stałej grupy roboczej ds. ubezpieczeń OC CEA w Brukseli. Autor publikacji z zakresu ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, uczestnik prac legislacyjnych nad nowelizacją przepisów o umowie ubezpieczenia oraz regulacją ubezpieczeń obowiązkowych.
Reprezentant sektora ubezpieczeń na roboczych konferencjach ONZ w sprawie Konwencji Bazylejskiej i Kijowskiej.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Obowiązki dystrybutora i ubezpieczyciela wobec klienta - checklista

W przygotowaniu

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla ubezpieczeń

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Rekomendacja U - regulacja ubezpieczeń, w których bank jest agentem ubezpieczeniowym

ESG w dystrybucji ubezpieczeń

 

Newsletter: