Duże ryzyka

Termin:

26-27 października 2011 r.

Miejsce:

Hotel Pan Tadeusz
Serock nad Zalewem Zegrzyńskim

Konferencja

Jedyne takie spotkanie..

Od projektu inwestycyjnego, przez ryzyka powodziowe, zakłady o dużym i zwiększonym ryzyku, przez energetykę, po koordynację i zarządzanie procesem szkodowym. Problematyka poruszana na kolejnej konferencji DUŻYCH RYZYK będzie bardzo szeroka. Wszystkie prezentacje łączyć będzie jedno – najwyższe w Polsce sumy ubezpieczenia, najbardziej prestiżowi, ale często i najbardziej niebezpieczni klienci. Oczywiście też najbardziej skomplikowane i wymagające najwyższego profesjonalizmu szkody.
Spotkanie DUŻYCH RYZYK po raz kolejny zgromadzi ubezpieczycieli, brokerów, likwidatorów, firmy inżynieryjne i eksperckie zajmujące się najpoważniejszymi, i najciekawszymi, tematami w Polsce. To miejsce wyłącznie dla profesjonalistów.

Kluczowe zagadnienia

- projekt inwestycyjny BOT
- ryzyko powodzi
- ryzyko ognia – zakłady o dużym i zwiększonym ryzyku
- energetyka odnawialna – szanse, zagrożenia dla ubezpieczeń
- likwidacja szkód
-- koordynacja z punktu widzenia ubezpieczyciela
-- zarządzanie szkodą przez niezależnego likwidatora

Dla kogo

- ubezpieczyciele
- brokerzy ubezpieczeniowi
- firmy inżynieryjne i eksperckie
- likwidatorzy szkód
zajmujący się DUŻYMI RYZYKAMI

Miejsce

Hotel Pan Tadeusz
Serock nad Zalewem Zegrzyńskim

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - Œroda, 26 października 2011 r.
12:30

Rejestracja

12:30

Lunch

13:30

Rozpoczęcie konferencji

13:30

Prezentacja warunków kompleksowej umowy ubezpieczenia projektu inwestycyjnego BOT (Build, Operate, Transfer)

Tomasz Kukuła, Allianz

14:50

Przerwa kawowa

15:05

Aspekty oceny ryzyka powodziowego

Jarosław Pieczko, Generali

16:25

Przerwa kawowa

16:40

Zakłady o dużym i zwiększonym ryzyku

Adam Œmidoda, Jurkpol

18:00

Zakończenie pierwszego dnia

19:00

Kolacja

Dzień 2 - Czwartek, 27 października 2011 r.
8:00

Œniadanie

9:00

Rozpoczęcie drugiego dnia

9:00

Rola brokera w relacjach duże ryzyko a ubezpieczyciele na tle obecnego rynku ubezpieczeniowego w Polsce

Piotr Szkopiarek, FST Management

10:20

Przerwa kawowa

10:35

Koordynacja procesu szkodowego w duchu korzyści dla ubezpieczonych

Wiktor Zasadziński, Chartis

11:05

Przerwa kawowa

11:20

Duża szkoda - projekt, którym należy zarządzać

Marcin Janicki, Crawford

12:40

Przerwa kawowa

12:55

Rozwój energetyki odnawialnej w Polsce - szanse i zagrożenia dla ubezpieczeń w tej branży

Tomasz Szejnoch, PTU

14:00

Zakończenie konferencji

14:00

Lunch

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

Marcin Janicki

X

Absolwent Politechniki Warszawskiej. Od 1993 roku zajmuje się doradztwem technicznym miedzy innymi jako członek zespołów badawczych i eksperckich przy Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. W latach 1998 - 2001 był prezesem zarządu Przedsiębiorstwa Kontroli Ryzyka PEKOR S.A. zajmującego się likwidacją szkód ubezpieczeniowych, następnie w okresie 2001 - 2004 członkiem Zespołu Likwidacji Szkód oraz Oceny Ryzyka w międzynarodowej firmie brokerskiej Marsh, odpowiedzialny między innymi za obsługę klientów z branży energetycznej. Przez kilka lat współpracował z londyńskim oddziałem firmy Crawford. Jako Prezes Crawford Polska Sp. z o. o. odpowiada za nadzór nad pracą firmy oraz funkcjonowanie działu oceny ryzyka.

ZAMKNIJ

Tomasz Kukuła

X

Od początku kariery związany z obszarem ubezpieczenia inżynieryjnych i ryzykami przemysłowymi, zdobywał doświadczenie pracując w Gerling Polska TU, TUiR Warta oraz STU Ergo Hestia. Od 2006 roku związany jest z TUiR Allianz Polska, obecnie na stanowisku Kierownika Wydziału Ubezpieczeń Technicznych.
Absolwent Akademii Koźmińskiego w Warszawie na kierunku finanse i rachunkowość specjalizujący się w zarządzaniu i optymalizacją ryzyka portfela ubezpieczeń inżynieryjnych.
Uczestnik zagranicznych szkoleń i warsztatów z zakresu ubezpieczeń inżynieryjnych i majątkowych dla przemysłu organizowanych m.in. przez Allianz SE, Swiss Re i Munich Re.
Autor artykułów prasowych dot. ubezpieczeń inżynieryjnych oraz ryzyka ubezpieczeniowego w projektach inwestycyjnych dla sektora energetycznego w instalacjach konwencjonalnych jak i OZE.

ZAMKNIJ

Jarosław Pieczko

X

Absolwent Uniwersytetu Œląskiego i Akademii Ekonomicznej w Katowicach, pracuje w ubezpieczeniach od 1996, m.in. w Gerling Polska i Generali, underwriter ryzyk technicznych i majątkowych, od 2004 dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Majątkowych w Generali T.U. S.A., odpowiada za underwriting i strategię towarzystwa w obszarze ubezpieczeń korporacyjnych i finansowych.

ZAMKNIJ

Tomasz Szejnoch

X

Absolwent Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni (obecnie Akademia Morska), Wydziału Eksploatacji Siłowni Okrętowych. Doświadczenie zawodowe - zgodnie z zawodem na statkach oraz w Bazie Przeładunku Paliw Płynnych Portu Północnego w Gdańsku. W 1996 roku podjął pracę w Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeń Hestia Insurance SA.
W latach 1997 - 2004 związany z towarzystwami ubezpieczeń Gwarant i Cigna STU oraz Commercial Union jako underwriter ubezpieczeń inżynieryjnych i majątkowych, również z doświadczeniem w likwidacji szkód. Obecnie zastępca Dyrektora Biura Ubezpieczeń Korporacyjnych w PTU S.A., odpowiedzialny za ubezpieczenia majątkowe i techniczne dla przedsiębiorstw.

ZAMKNIJ

Piotr Szkopiarek

X

Absolwent Wydziału Ekonomiki Produkcji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Podyplomowego Studium Ubezpieczeniowego Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. Od początku kariery zawodowej związany z ubezpieczeniami i obsługą podmiotów gospodarczych, najpierw przez prawie 16 lat po stronie zakładu ubezpieczeń, obecnie po stronie brokerskiej.
W latach:
- 1993-1994 - Referent w Biurze Obsługi Klienta w Oddziale Okręgowym PZU SA Obszar 2 w Warszawie
- 1994-1999 - Główny Specjalista w Biurze Ubezpieczeń Podmiotów Gospodarczych w Centrali PZU SA w Warszawie
- 1999-2009 - na stanowiskach menadżerskich w Centrali PZU SA: Zastępca Dyrektora w Biurze Ubezpieczeń Podmiotów Gospodarczych, Dyrektor ds. Ubezpieczeń Pozakomunikacyjnych, Dyrektor Biura Sprzedaży Korporacyjnej, a na koniec Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju Biznesu w Biurze Sprzedaży Korporacyjnej.
- 2009-2011 - Wiceprezes Zarządu FST Management sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu.

ZAMKNIJ

Wiktor Zasadziński

X

Pracuje w ubezpieczeniach od 1994 roku i od początku w likwidacji szkód. W branży ubezpieczeniowej pracował w BTUiR Heros, Nationale-Nederlanden, Zurich Financial Services, Generali. Z Chartisem związany od 8 lat, gdzie od początku pełni funkcję dyrektora Departamentu Likwidacji Szkód. Skończył Wydział Budownictwa i Architektury na Politechnice Łódzkiej.

ZAMKNIJ

Adam Œmidoda

X

Prezes firmy Jukpol, która kompleksowo zapewnia obsługę w zakresie szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: