Sprzedaż

Termin:

4-5 październik 2011 r.

Miejsce:

Hotel Panorama, Mszczonów (Trasa Katowicka)

Konferencja

Jedyne takie spotkanie..

W każdym ubezpieczeniowym roku odbywają się dziesiątki konferencji sprzedażowych. W większości przypadków organizowane są one przez poszczególnych ubezpieczycieli dla ich partnerów – agentów, multiagentów, dealerów, banków, brokerów. Mamy też kilka eventów ogólnoubezpieczeniowych. Jednak znów przeznaczonych i nastawionych głównie na sprzedawców. Brak było dotychczas spotkania samych ludzi zajmujących się sprzedażą...
Konferencja „Cena a systemy motywacyjne”, która odbędzie się 4-5 października br., jest pierwszą propozycją spotkania dla ludzi zajmujących się organizacją sprzedaży, budową systemów motywacyjnych i zarządzających sprzedażą. To spotkanie profesjonalistów od zarządzania, a nie samych sprzedawców. Nie będzie tam miejsca na znaną ze spotkań sprzedażowych motywację, okrzyki i oklaski najlepszych sprzedawców. Będzie miejsce na zastanowienie się jak organizować sprzedaż możliwie najlepiej. Jak też do tej sprzedaży motywować.

Uwaga!
Niniejsza edycja spotkania skierowana jest tematycznie przede wszystkim do ubezpieczycieli majątkowych. Wiele jednak problemów i kwestii jest dla obu głównych nurtów ubezpieczeń zbieżnych.

Kluczowe zagadnienia

+ Budowa synergii bez kanibalizowania biznesu
+ Dostosowanie systemów motywacyjnych do celów rentownościowych
+ Motywacja agentów i multiagentów - podobieństwa i różnice
+ Systemy motywacyjne z punktu widzenia multiagencji
+ Ewolucja systemów front-endowych
+ Akwizycja sprzedaży w kontekście zarządzania informacją o kliencie

Miejsce

Hotel Panorama

ul. Tarczyńska 109a
96-320 Mszczonów

(ok. 30 km od Warszawy)

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - Wtorek, 4 października 2011 r.
12.30

Rejestracja

12.30

Lunch

13.30

Rozpoczęcie konferencji

13.30

Ewolucja systemów motywacyjnych w ubezpieczeniach majątkowych

Tomasz Gaj

• jak dostosować system motywacyjny do realizacji celów rentownościowych
• różnice w systemach motywacyjnych dla multiagentów i agentów wyłącznych na przykładach
• system motywacyjny a realizacja planów sprzedażowych

14.50

Przerwa kawowa

15.05

Systemy motywacyjne z punktu widzenia grupy ubezpieczeniowej

Jarosław Szwajgier, Compensa

• jak budować synergię i nie kanibalizować biznesu w grupie

16.25

Przerwa kawowa

16.40

Systemy motywacyjne z punktu widzenia multiagencji

Stanisław Kuta, Alwis&Secura

• dostosowanie działań oraz rozwiązań prowizyjno-motywacyjnych ZU do wielkości i specyfiki multiagencji
• zmiany zachodzące na lokalnym rynku ubezpieczeniowym w obsłudze klienta i konieczność dostosowania się do nich multiagenta i OWIEC
• czy przy podwyżce cen ubezpieczeń, multiagent/OWCA otrzymują dodatkową prowizję za darmo?
• częstotliwość zmian wprowadzanych przez ZU i ich wpływ na poziom obsługi ubezpieczającego

18.00

Zakończenie pierwszego dnia

19.00

Kolacja

(i zajęcia wieczorne)

Dzień 2 - Œroda, 5 października 2011 r.
8.00

Œniadanie

9.00

Rozpoczęcie drugiego dnia

9.00

Ewolucja systemów front-endowych

Piotr Pastuszka , HDI Asekuracja

10.15

Przerwa kawowa

10.30

Zarządzanie informacją o kliencie jako podstawa aktywizacji sprzedaży

Wiosna Wiłkomirska, Sollers

• wybrane wyniki badania Sollers Consulting nt. zarządzania informacją o kliencie w polskim sektorze finansowym
• trendy rozwoju portali sprzedażowych
• kampanie marketingowe w ubezpieczeniach
• wykorzystanie innych kanałów

11.45

Przerwa kawowa

12.00

Koncepcja sprzedaży przez Agencje Generalne

Piotr Kasprzykowski, Uniqa

13.15

Zakończenie konferencji

13.15

Lunch

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

Tomasz Gaj

X

Ma kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu sprzedażą. W latach 2008-2011 członek zarządu HDI Asekuracja. Wcześniej związany był z grupą Allianz, gdzie przeszedł kolejne szczeble kariery, trenera, dyrektora oddziału, a od 2004 r. zajmował stanowisko dyrektora sprzedaży, odpowiedzialnego za rozwój sieci oddziałów.

ZAMKNIJ

Piotr Kasprzykowski

dr Stanisław Kuta

X

Pracował na kilku stanowiskach kierowniczych w administracji i gospodarce. 20-letni staż w ubezpieczeniach: agent - własna działalność gospodarcza, następnie Bankowe Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji - kierujący przedstawicielstwem, dyrektor oddziału, dyrektor regionalny - prokurent. Alwis&Secura sp. z o.o. - multiagencja - założyciel, członek zarządu, dyrektor spółki.

ZAMKNIJ

Piotr Pastuszka

X

Zastępca Dyrektora , Departament Wsparcia Sprzedaży w HDI Asekuracja. Pełni rolę Kierownika Projektów przy wdrożeniu systemów informatycznych m.in. w obszarze sprzedaży. Z HDI Asekuracja związany od 2000 r.
Ukończył Wyższą Szkołę Finansów i Bankowości w Radomiu, Akademię Ekonomiczną w Krakowie. Studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych oraz zarządzania wdrożeniami systemów IT.

ZAMKNIJ

Jarosław Szwajgier

X

Z branżą ubezpieczeniową związany jest od 1992 roku, karierę swoją rozpoczynał w BTUiR ?HEROS? S.A., gdzie pełnił funkcję Dyrektora Biura Zarządu, a następnie Dyrektora Sprzedaży. W tym czasie zajmował się sprawami związanymi z rozbudową i zarządzaniem siecią sprzedaży, rozwojem produktów, marketingiem.
Od 2001 roku zajmuje stanowisko Wiceprezesa Zarządu Compensa TU S.A Vienna Insurance Group i jest odpowiedzialny za rozwój sprzedaży we wszystkich kanałach dystrybucji.

ZAMKNIJ

Wiosna Wiłkomirska

X

Jest konsultantem w dziale doradztwa biznesowego dla sektora ubezpieczeń, gdzie odpowiada za ubezpieczenia majątkowe. W Sollers Consulting pracuje od prawie czterech lat, uczestnicząc w projektach dla firm z sektora finansowego.
Głównymi obszarami kompetencji Wiosny są specyfikacja wymagań funkcjonalnych systemów IT i definiowanie procesów biznesowych oraz wsparcie wdrożeń rozwiązań informatycznych. Uczestniczyła m.in. w projekcie uruchomienia funduszu emerytalnego ?green-field? oraz w projektach definiowania i budowy front-end sprzedażowych. Była konsultantem odpowiedzialnym za badanie Sollers Consulting na temat zarządzania informacją o kliencie w polskim sektorze majątkowym. Zajmuje się również zagadnieniami związanymi z Solvency II i bancassurance.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Obowiązki dystrybutora i ubezpieczyciela wobec klienta - checklista

W przygotowaniu

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla ubezpieczeń

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

Rekomendacja U - regulacja ubezpieczeń, w których bank jest agentem ubezpieczeniowym

 

Newsletter: