Konferencja

Jedyne takie spotkanie..

Ubezpieczenia turystyczne pozornie wydają się dość prostymi produktami – zarówno jeśli chodzi o konstrukcję, jak i sprzedaż. Nic bardziej mylnego. Obfitość zagadnień związanych z tego typu ubezpieczeniami jest na tyle wielka, że warto im się bliżej przyjrzeć. Tym bardziej, że do tej pory brakowało spotkania poświęconego tylko i wyłącznie ubezpieczeniom turystycznych.
Podczas dwudniowej konferencji pokażemy trendy, zmiany, nowe pomysły na sprzedaż i obsługę ubezpieczeń turystycznych, a także skupimy się na tak istotnych problemach, jak ochrona danych osobowych czy wyłączenia chorób przewlekłych. Zobaczymy także, czy oferta ubezpieczycieli w Polsce odbiega od innych rynków europejskich.
Takiej okazji nie można ominąć…

Kluczowe zagadnienia

+ sprzedaż i obsługa ubezpieczeń turystycznych
-- kanały dystrybucji
-- strategie marketingowe
-- nowe technologie
+ likwidacja szkód
+ ochrona danych osobowych
+ wyłączenia chorób przewlekłych
+ doświadczenia innych krajów

Dla kogo

+ pracownicy departamentów ubezpieczeń indywidualnych
+ biura rozwojów produktów w zakładach ubezpieczeń
+ działy likwidacji szkód ubezpieczycieli
+ firmy assistance
+ multiagencje oferujące ubezpieczenia turystyczne

Miejsce

Hotel Pan Tadeusz
Serock nad Zalewem Zegrzyńskim

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - Czwartek, 19 maja 2011 r.
12:00

Rejestracja

12:00

Lunch

13:00

Rozpoczęcie konferencji

13:00

Rynek ubezpieczeń turystycznych w Polsce na tle rynków europejskich

Beata Kalitowska, Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce

14:15

Przerwa kawowa

14:30

Dystrybucja ubezpieczeń turystycznych w Polsce

Jerzy Œwiątek, Signal Iduna

• Ubezpieczenia turystyczne - definicje i najważniejsze ryzyka
• Prawne aspekty dystrybucji ubezpieczeń turystycznych
• Kanały dystrybucji ubezpieczeń turystycznych - charakterystyka

15:45

Przerwa kawowa

16:00

Assistance w ubezpieczeniach turystycznych

Magdalena Oszczak, Axa

• Zakres assistance w warunkach ubezpieczenia w podziale na ryzyko kosztów leczenia i OC
• Udział assistance w szkodach osób indywidualnych - tendencje szkodowe, statystyki na podstawie portfela AXA i Inter Partner Assistance
• Udział assistance w szkodach zbiorowych (wypadki autokarów, samolotów) - tendencje szkodowe, statystyki na podstawie portfela AXA i Inter Partner Assistance

17:15

Przerwa kawowa

17:30

Działania marketingowe w promocji ubezpieczeń turystycznych

Rafał Mrozowski, Mondial Assistance

• Profil polskiego klienta a właściwy produkt
• Skuteczne kampanie internetowe
• Social media - szanse i zagrożenia
• Międzynarodowe doświadczenia w obszarze promocji ubezpieczeń turystycznych

18:45

Zakończenie pierwszego dnia

19:30

Kolacja

Dzień 2 - Piątek, 20 maja 2011 r.
8:00

Œniadanie

9:00

Rozpoczęcie drugiego dnia

9:00

Ochrona danych osobowych

Xawery Konarski, Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki

10:20

Przerwa kawowa

10:35

Wyłączenia chorób przewlekłych

Mariusz Górski, Europa

• Definicje chorób przewlekłych
• Następstwa chorób przewlekłych i ich przyczyny
• Warunki przyjęcia odpowiedzialności ubezpieczyciela za następstwa chorób przewlekłych

11:55

Przerwa kawowa

12:10

Indywidualne ubezpieczenia turystyczne - nowe technologie

Paweł Zylm, BRE Ubezpieczenia

• Bariery przeszłości w wykorzystaniu technologii w ubezpieczeniach
• Rynek polis turystycznych w Polsce
• Dokąd zmierzamy?

13:30

Zakończeńie konferencji

13:30

Lunch

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

Mariusz Górski

X

Absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera ekonomiki rolnictwa. Ponadto ukończył studia podyplomowe na Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, gdzie zajmował się zagadnieniami zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym.
Całe życie zawodowe związany z branżą ubezpieczeniową. Od 1991 roku pracował w POLBROKERS Sp. z o.o. oraz w BLOS Sp. z o.o. Spółki realizowały proces likwidacji szkód komunikacyjnych na zlecenie wiodącego ubezpieczyciela w kraju na rzecz obcokrajowców. Zajmował tam kierownicze stanowiska.
Z TU EUROPA SA związany od 1995 roku, tj. od roku powstania firmy. Od 2004 roku zajmuje się ubezpieczeniami kosztów leczenia na Białoruś, później na Rosję. Od pięciu lat jest dyrektorem Departamentu Ubezpieczeń Zagranicznych i głównym zajęciem są szeroko rozumiane ubezpieczenia turystyczne.

ZAMKNIJ

Beata Kalitowska

X

Dyrektor zarządzająca Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańskiej Fundacji Kształcenia Managerów/Akademii Leona Koźmińskiego oraz szkoleń Boston Business School. Z branżą ubezpieczeniową związana od 2002r. W latach 2003-2004 zajmowała stanowisko prezesa ubezpieczeniowej spółki dystrybucyjnej Europejskie Ubezpieczenia Podróży - Services Sp. z o.o.. Od 2004 r. piastuje stanowisko dyrektor zarządzającej polskiego oddziału firmy Europäische Reiseversicherung AG (ERV) największego ubezpieczyciela na rynku niemieckim działającego w segmencie ubezpieczeń podróży. Przewodnicząca grupy roboczej w Polskiej Izbie Ubezpieczeń ds. ubezpieczeń turystycznych i zabezpieczeń touroperatorów. Na co dzień zaangażowana w projekty międzynarodowe dotyczące strategii grupy ERV.

ZAMKNIJ

Xawery Konarski

X

Adwokat, wspólnik w Kancelarii Prawnej Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.

Ekspert prawny Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) oraz Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Jako ekspert środowisk gospodarczych bierze udział w pracach legislacyjnych nad szeregiem ustaw z zakresu prawa nowych technologii i ochrony informacji. Arbiter Sądu Polubownego ds. domen internetowych przy PIIT. Autor lub współautor pozycji naukowych z zakresu prawa danych osobowych i prawa nowych technologii, w tym książek: ?Internet i prawo w praktyce? (2002), ?Komentarz do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną? (2004) oraz ?Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania? (2007).
W latach 2007-2011 nominowany w polskich i zagranicznych rankingach kancelarii prawnych.

ZAMKNIJ

Rafał Mrozowski

X

Specjalista ds. marketingu w Mondial Assistance. Odpowiada za prowadzanie działań PR oraz wsparcie marketingowe klientów biznesowych. Zajmuje się również analizami rynku ubezpieczeń turystycznych i rozwojem nowych kanałów dystrybucji polis. W Mondial Assistance pracuje od ponad 4 lat. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej.

ZAMKNIJ

Magdalena Oszczak

X

Menedżer ds. produktu i oceny ryzyka w Axa TUiR S.A.. - z wykształcenia prawnik, zajmuje się produktami turystycznymi i underwritingiem: od 1998 roku - w Gerling Polska S.A. na stanowisku specjalisty, potem od 2004 roku w Signal Iduna Polska S.A. jako Wicedyrektor Departamentu, od 2010 roku w Axa TUiR S.A.

ZAMKNIJ

Paweł Zylm

X

Od listopada 2007 roku Prezes Zarządu BRE Ubezpieczenia TUiR S.A. i BRE Ubezpieczenia sp. z o.o. Obecnie pełni także funkcję Przewodniczącego Zespołu ds. ubezpieczeń direct w Polskiej Izbie Ubezpieczeń oraz Członka Rady Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W listopadzie 2010 roku uhonorowany odznaką ?Zasłużeni dla Ubezpieczeń? przez PIU za działania w kierunku rozwoju rynku direct i popularyzacji nowoczesnych rozwiązań w sprzedaży ubezpieczeń.
Ukończył Szkołę Główną Handlową na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w ubezpieczeniach.
Od początku istnienia projektu BRE Ubezpieczenia był zaangażowany w jego rozwój. Jako Dyrektor Operacyjny był odpowiedzialny za działalność operacyjną projektu m.in.: za współpracę z towarzystwami ubezpieczeń i partnerami zewnętrznymi, bezpośrednio nadzorował pracę departamentu obsługi klienta.
W latach 1998-2003 pełnił szereg funkcji menedżerskich w branży ubezpieczeniowej m.in. odpowiadał za rozwój sieci agencyjnej tradycyjnej oraz sprzedaż poprzez kanały elektroniczne, wdrażania procesu sprzedaży internetowej produktów ubezpieczeniowych. Brał także aktywny udział w koordynacji procesu fuzji Zurich z Generali, gdzie następnie do 2006 roku pełnił funkcję Bancassurance Managera. W latach 1997-1998 pracował w Price Waterhouse Poland w dziale audytu i doradztwa księgowego przy projektach m.in. z zakresu bankowości. Rok wcześniej zdobywał doświadczenie w Powszechnym Banku Kredytowym S.A.

ZAMKNIJ

Jerzy Œwiątek

X

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (wcześniej SGPiS) w Warszawie i studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie oraz City University Business School w Londynie. W pierwszym okresie kariery zawodowej związany z branżą turystyczną. Pracował m.in. w Biurze Turystycznym JUVENTUR oraz Biurze Turystycznym ORBIS. Od kilkunastu lat pracuje w ubezpieczeniach. Piastował kierownicze stanowiska w ATU Towarzystwie Ubezpieczeń Turystycznych, GERLING Polska i SIGNAL IDUNA Polska. Zajmował się ubezpieczeniami turystycznymi, zdrowotnymi i na życie. Najdłuższy okres zajmuje się ubezpieczeniami turystycznymi. Obecnie jest Dyrektorem Departamentu Ubezpieczeń Turystycznych w SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: