Zadośćuczynienia

Termin:

15-16 marca 2011 r.

Miejsce:

Hotel Panorama
Trasa Katowicka

Konferencja

Jedyne takie spotkanie..

Zadośćuczynienia to temat bardzo ważny dla rynku ubezpieczeniowego. Zarówno zadośćuczynienia związane z uszkodzeniami ciała lub wywołaniem rozstroju zdrowia, jak i zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej są w praktyce poważnym wyzwaniem zarówno dla reprezentujących poszkodowanych kancelarii odszkodowawczych oraz adwokatów i radców prawnych, jak i stojących po stronie zobowiązanych ubezpieczycieli.
Problemem jest kwalifikacja roszczeń, wyznaczenie standardu służącego do określania wysokości uzasadnionego roszczenia, czy nawet krąg podmiotów, którym zadośćuczynienie przysługuje.
W ciągu dwóch dni konferencji organizowanej przez Insurance Meeting Point temat zadośćuczynień będzie dyskutowany w gronie najlepszych specjalistów w Polsce. Praktyczne spojrzenie przekażą m.in. przedstawiciele ubezpieczycieli, firm specjalizujących się w dochodzeniu odszkodowań, instytucji rynku ubezpieczeniowego.

Kluczowe zagadnienia

- podstawy prawne: art. 445 k.c., art. 446 k.c., art. 448 k.c.
- komu i ile
- przedawnienie roszczeń
- zadośćuczynienia a odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej
- przypadki sądowe
- doświadczenia i oczekiwania rynku
- doświadczenia UFG i Rzecznika Ubezpieczonych

Dla kogo

+ ubezpieczyciele
-- piony odpowiedzialne za ocenę i szacowanie ryzyka
-- piony likwidacji szkód zajmujące się szkodami osobowymi
+ brokerzy ubezpieczeniowi
+ kancelarie odszkodowawcze
+ adwokaci i radcowie prawni prowadzący szkody osobowe zarówno po stronie poszkodowanych, jak i zobowiązanych

Miejsce

Hotel Panorama

ul. Tarczyńska 109a
96-320 Mszczonów

(ok. 30 km od Warszawy)

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - wtorek, 15 marca 2011 r.
12:30

Rejestracja

12:30

Lunch

13:30

Rozpoczęcie konferencji

13:30

Kryteria szacowania wysokości zadośćuczynienia za szkodę na osobie (art. 445 § 1 k.c.)

Jakub Nawracała, Concordia, Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Nawracała

14:50

Przerwa kawowa

15:05

Wycena krzywdy doznanej przez bezpośrednio poszkodowanego. Rozbieżności w jej ocenie na tle orzecznictwa sądowego i doświadczeń UFG

Magdalena Barcicka, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

• zakres opinii medycznych niezbędnych do rozpatrzenia roszczeń składanych przez osoby poszkodowane.
• rozbieżność standardów stosowanych przez zakłady ubezpieczeń do oceny odniesionych obrażeń ciała i ich następstw oraz wynikające z tego problemy.
• przykładowe orzecznictwo sądowe w szkodach osobowych.
• podsumowanie

16:25

Przerwa kawowa

16:40

Przyczynienie się poszkodowanego jako determinanta wysokości zadośćuczynienia

Katarzyna Malinowska, BMSP Boryczko Malinowska Œwiątkowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

• koncepcja przyczynienia poszkodowanego w prawie polskim,
• przyczynienie - kategoria winy czy sprawstwa
• sposoby dokonywania oceny przyczynienia
• przyczynienie poszkodowanych małoletnich
• wpływ przyczynienia na wysokość zadośćuczynienia

18:00

Zakończenie pierwszego dnia

19:00

Kolacja

(i zajęcia wieczorne)

Dzień 2 - środa, 16 marca 2011 r.
8:00

Œniadanie

9:00

Rozpoczęcie drugiego dnia

9:00

Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę dla najbliższych członków rodziny zmarłego

Anna Dąbrowska, Biuro Rzecznika Ubezpieczonych

• cechy zadośćuczynienia na rzecz najbliższych członków rodziny z art. 446 § 4 k.c.
• ustalenie wysokości zadośćuczynienia
• krąg osób uprawnionych do zadośćuczynienia
• relacje zadośćuczynienia z innymi świadczeniami
• kierunki judykatury w odniesieniu do zadośćuczynienia na rzecz najbliższych członków rodziny z art. 446 § 4 k.c.

10:20

Przerwa kawowa

10:35

Zadośćuczynienie dla najbliższych członków rodziny zmarłego - od kiedy do kiedy

Bartłomiej Krupa, Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych

• zagadnienia czasu obowiązywania regulacji prawych
• przedawnienie roszczeń

11:55

Przerwa kawowa

12:10

Zadośćuczynienie po śmierci

Marta Rutkowska, Compensa, PZM

• czy przysługuje każdemu najbliższemu członkowi rodziny?
• czy przysługuje każdemu w równej wysokości?
• czy można zarobić na śmieci najbliższego członka rodziny

13:30

Zakończenie konferencji

13:30

Lunch

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

Magdalena Barcicka

X

absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Związana z ubezpieczeniami od 1986 r. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych zdobyte m.in. w Biurze Likwidacji Obsługi Szkód "BLOS" Spółka z o.o. jako Dyrektor Biura Likwidacji Szkód, w TUiR WARTA SA pełniąc funkcję Dyrektora Biura Ubezpieczeń Samochodowych, w STU Ergo Hestia SA jako Dyrektor Przedstawicielstwa w Warszawie, w AVANSSUR jako Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń. Odznaczona w 2006 r. Medalem XV-lecia Polskiej Izby Ubezpieczeń i w 2007 r. Odznaką PIU za zasługi dla ubezpieczeń. Od czerwca 2008 roku Wiceprezes Zarządu UFG.

ZAMKNIJ

Anna Dąbrowska

X

absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; wieloletni pracownik Wydziału Prawnego Biura Rzecznika Ubezpieczonych; autorka i współautorka wielu publikacji z dziedziny prawa ubezpieczeniowego.

ZAMKNIJ

Bartłomiej Krupa

X

absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od roku 2005 słuchacz Studiów Doktoranckich Nauk Prawnych na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 2005 - 2007 związany z jedną z firm z branży doradztwa odszkodowawczego z Wrocławia. Od roku 2007 zatrudniony w Votum S.A., obecnie na stanowisku dyrektora Departamentu Prawnego. Członek Zarządu Votum S.A. Prezes Zarządu Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych. Członek Stowarzyszenia dla rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Rynku Motoryzacyjnego ?ProMotor?.

ZAMKNIJ

Katarzyna Malinowska

X

radca prawny, partner, BMSP Boryczko Malinowska Œwiątkowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni.
Jest autorem wielu publikacji na temat prawa ubezpieczeń m.in. współautorem komentarza do przepisów kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia oraz komentarza do wzorców umownych stosowanych w ubezpieczeniach. Członek zarządu Izby Ubezpieczeń i Organizacji Ryzyka.
W 2006 roku obroniła pracę doktorską z zakresu ubezpieczeń na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu w Gdańsku. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu ubezpieczeń oraz dwa cykle seminariów z zakresu prawa porównawczego prowadzone przy Uniwersytecie w Strasburgu. Jest wykładowcą prawa ubezpieczeń gospodarczych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

ZAMKNIJ

Jakub Nawracała

X

radca prawny, z ubezpieczeniami związany od 2000 r. zarówno od strony prawnej jak i biznesowej. Od 2005 r. związany z Grupą Concordia, gdzie pełnił kolejno funkcję Dyrektora Biura Prawnego, a następnie Dyrektora Biura Ubezpieczeń OP i OC. Obecnie, w ramach prowadzonej Kancelarii Prawnej specjalizuje się w sporach ubezpieczeniowych oraz obsłudze podmiotów rynku ubezpieczeniowego. Autor licznych publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych, w tym komentarzy i artykułów w czasopismach naukowych.

ZAMKNIJ

Marta Rutkowska

X

absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła studia kierunkowe w zakresie Zarządzania Potencjałem Społecznym Firmy. Ponadto absolwent Podyplomowych Studiów Prawa Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Od 1993 roku związana z ubezpieczeniami. Najpierw ubezpieczenia społeczne, następnie od 1999 roku ubezpieczenia majątkowe - likwidacja szkód osobowych i obsługa rent. Od 2005 r. zatrudniona w spółkach Vienna Insurance Group - Compensa TU SA i dodatkowo PZM TU SA od momentu powstania Departamentu Likwidacji Szkód . W obu towarzystwach zajmuje się koordynacją likwidacji szkód osobowych i rent z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: