Bancassurance

Termin:

19 marca 2012 r.

Miejsce:

Warszawa, ADGAR

Konferencja

Jedyne takie spotkanie..

Bancassurance w ciągu ostatnich kilku lat weszło przebojem zarówno na rynek ubezpieczeniowy, dostarczając np. ubezpieczycielom życiowym nawet połowę przypisu składek, jak i do banków, gdzie generuje 25% ich zysków. Jednak wypracowany przez lata model współpracy ubezpieczycieli i bankowców bywa krytykowany. Przede wszystkim z pozycji mających chronić interesy ostatecznego odbiorcy i klienta tych produktów.
Czołowi niezależni prawnicy oraz czołowe kancelarie prawne zajmujace się tematyką bancassurance pokażą nowe podejście i rozwiązania, które w bancassurance mogą mieć zastosowanie.

Kluczowe zagadnienia

  • Ocena prawna modeli bancassurance na polskim rynku
  • Alternatywne modele bancassurance
  • Zmiany legislacyjne w bancassurance
  • Wyodrębnienie funkcji ubezpieczającego i pośrednika ubezpieczeniowego w grupowych ubezpieczeniach na cudzy rachunek
  • Elementy pośrednictwa w bancassurance - podobieństwa, czy różnice
  • Bancassurance - miejsce wzorca umowy i możliwości jego kontroli

Dla kogo

Konferencja przeznaczona jest WYŁĄCZNIE dla przedstawicieli różnych departamentów zaangażowanych w konstrukcję programów bancassurance:
+ ubezpieczycieli,
+ banków,
oraz
+ radców prawnych,
+ brokerów ubezpieczeniowych
obsługujących te instytucje.

Miejsce

Centrum konferencyjne ADGAR Plaza

ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - Poniedziałek, 19 marca 2012 r.
9:00

Rejestracja

(i poranna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie konferencji

9:30

Bancassurance - quo vadis

Aneta Ciechowicz-Jaworska, Anna Tarasiuk-Flodrowska, Hogan Lovells

• Czy konieczne są zmiany legislacyjne w bancassurance (uwagi w świetle rekomendacji KNF)

10:35

Przerwa kawowa

10:50

Ocena prawna modeli bancassurance na polskim rynku

Małgorzata Surdek, CMS Cameron McKenna

• Model I - umowa ubezpieczenia grupowego, produkt ubezpieczeniowy zabezpiecza interes banku - omówienie modelu, ocena prawna ze wskazaniem ryzyk prawnych
• Model II - umowa ubezpieczenia grupowego, produkt ubezpieczeniowy nie zabezpiecza interesu banku - omówienie modelu, ocena prawna ze wskazaniem ryzyk prawnych
• Model III - umowa agencyjna, ocena prawna

11:55

Lunch

12:30

Udostępnianie wzorca umownego

Piotr Czublun, Czublun Trębicki Kancelaria Radców Prawnych

• Obowiązki związane z doręczaniem OWU w przypadku bancassurance
• Udostępnianie OWU w formie elektronicznej
• Aktualizacja/wymiana OWU

13:35

Przerwa kawowa

13:50

Wyodrębnienie funkcji ubezpieczającego i pośrednika ubezpieczeniowego w grupowych ubezpieczeniach na cudzy rachunek

dr Marcin Orlicki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

• Możliwość pobierania wynagrodzenia przez ubezpieczającego za zawarcie umowy i czynności związane z jej realizacją.
• Identyfikacja ubezpieczonego interesu majątkowego w umowach bancassurance.
• Lojalność ubezpieczającego wobec ubezpieczonego.
• Łączenie funkcji pośrednika ubezpieczeniowego i ubezpieczającego.
• Wartości, którym służy regulacja prawna pośrednictwa ubezpieczeniowego i zagrożenia wynikające z naruszeń przepisów.

15:00

Przerwa kawowa

15:15

Zastrzeżenia zgłaszane przez KNF w piśmie z dnia 21 lutego 2012 r. w kontekście treści I i II Rekomendacji Bancassurance

Jakub Nawracała, Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Nawracała

16:20

Zakończenie konferencji

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

Aneta Ciechowicz-Jaworska

X

Aneta Ciechowicz-Jaworska rozpoczęła pracę w warszawskim biurze Hogan Lovells w październiku 2007 roku. Jest radcą prawnym i starszym prawnikiem w Departamencie Instytucji Finansowych. Wcześniej współpracowała z wieloma renomowanymi, polskimi kancelariami, jak również z największymi polskimi i międzynarodowymi firmami ubezpieczeniowymi oraz funduszami inwestycyjnymi.
Aneta Ciechowicz-Jaworska jest specjalistą z zakresu prawa finansowego, ubezpieczeń oraz prawa pracy. Doradza klientom w sprawach związanych ze zmianami własnościowymi krajowych instytucji finansowych, transferami portfeli ubezpieczeń, przygotowywaniem opinii prawnych, memorandów. Prowadzi także bieżącą obsługę podmiotów rynków finansowych. Zajmuje się przygotowaniem projektów dokumentacji związanej z produktami oferowanymi przez zakłady ubezpieczeń, w tym ogólnych warunków ubezpieczenia. Bierze udział w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego dotyczących zakładów ubezpieczeń.

ZAMKNIJ

Piotr Czublun

X

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Od stycznia 2010 roku partner w kancelarii radców prawnych CZUBLUN TRĘBICKI, specjalizującej się w prawie ubezpieczeniowym, prawie IT i prawie zamówień publicznych. Przed utworzeniem własnej firmy Piotr Czublun przez ponad 4 lata pracował dla CMS Cameron McKenna, gdzie w ramach Departamentu Prawa Gospodarczego kierował zespołem odpowiedzialnym za obsługę firm sektora usług finansowych, w tym firm ubezpieczeniowych oraz zespołem odpowiedzialnym za obsługę projektów informatycznych. Przed rozpoczęciem współpracy z CMS Cameron McKenna, był przez okres prawie 10 lat wewnętrznym prawnikiem w wiodących instytucjach finansowych w Polsce, w tym przez okres prawie 3 lat menedżerem działu prawnego.
Przez okres ponad sześciu lat był członkiem Komicji Prawnej a przez prawie 4 lata - Komisji Informatycznej, Polskiej Izby Ubezpieczeń. Jest autorem wielu publikacji poświęconych zagadnieniom usług finansowych i IT

ZAMKNIJ

Jakub Nawracała

X

Radca prawny, z ubezpieczeniami związany od 2000 r. zarówno od strony prawnej, jak i biznesowej. Od 2005 r. związany z Grupą Concordia, gdzie pełnił kolejno funkcję Dyrektora Biura Prawnego, a następnie Dyrektora Biura Ubezpieczeń OP i OC. Obecnie, w ramach prowadzonej Kancelarii Prawnej specjalizuje się w prawie ubezpieczeniowym oraz obsłudze podmiotów rynku ubezpieczeniowego. Autor licznych publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych, w tym komentarzy i artykułów w czasopismach naukowych.

ZAMKNIJ

dr Marcin Orlicki

X

Absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor prawa (UAM Poznań), adiunkt i wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny prowadzący kancelarię prawną specjalizującą się w sprawach z zakresu prawa odszkodowawczego i ubezpieczeniowego, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, stały współpracownik redakcji ?Prawa Asekuracyjnego? i ?Rozpraw Ubezpieczeniowych?.
Dr Marcin Orlicki uczestniczył w pracach parlamentarnych nad nowelizacją ustaw ubezpieczeniowych uchwaloną dnia 15 lipca 2011 r.

ZAMKNIJ

Małgorzata Surdek

X

Małgorzata Surdek jest adwokatem i partnerem w warszawskim biurze CMS Cameron McKenna, w którym kieruje Departamentem Postępowań Spornych oraz Zespołem Instytucji i Usług Finansowych.
Mecenas posiada bogate doświadczenie w sektorze usług finansowych. Doradzała wielu międzynarodowym instytucjom finansowym w kwestiach regulacyjnych oraz przy uzyskiwaniu stosownych zezwoleń w związku z rozpoczęciem działalności w Polsce, m.in… Zakładom ubezpieczeniowym, funduszom emerytalnym i inwestycyjnym, a także przy fuzjach i przejęciach, outsourcingu, bancassurance i wprowadzaniu nowych produktów finansowych na rynek. Doradza również bankom i zakładom ubezpieczeń w sporach z zakresu ochrony konkurencji, ochrony konsumenta, również z tytułu umów ubezpieczenia oraz sporach arbitrażowych.

ZAMKNIJ

Anna Tarasiuk-Flodrowska

X

Anna Tarasiuk-Flodrowska, Counsel, Hogan Lovells. Jest doświadczonym radcą prawnym, który zagadnieniami z zakresu ubezpieczeń zajmuje się już od roku 1999. Brała udział w zakładaniu wielu spółek na polskim rynku finansowym i doradzała w sprawach z zakresu zmian w strukturze własnościowej grup kapitałowych instytucji finansowych. Reprezentuje klientów przed organami nadzoru w sprawach bieżących związanych z funkcjonowaniem instytucji finansowych jak również bardzo szczególnych zagadnień zarówno z perspektywy korporacyjnej jak i regulacyjnej. Była zaangażowana w transakcje łączenia, przejęcia i restrukturyzacji podmiotów działających w ramach międzynarodowych grup kapitałowych, zwłaszcza w zakresie podmiotów działających na rynku finansowym. Zajmuje się doradztwem na rzecz krajowych zakładów ubezpieczeń, otwartych funduszy emerytalnych jak również spółek ich obsługujących, w zakresie ich prowadzenia działalności na polskim rynku.
Anna Tarasiuk-Flodrowska koordynuje także projekty związane z opracowaniem wzorców umownych oraz wewnętrznych regulaminów instytucji finansowych. Zajmuje się ponadto zagadnieniami konsumenckimi oraz z zakresu bancassurance. Doradzała również przy bardzo szczególnych zagadnieniach dotyczących ochrony danych i tajemnicy zawodowej będącej kluczowym aspektem działalności instytucji finansowych działających na polskim rynku.
Od 2004 roku Anna Tarasiuk-Flodrowska zajmuje się również zagadnieniami dotyczącymi swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług na polskim rynku przez zagraniczne zakłady ubezpieczeń oraz przez polskie zakłady ubezpieczeń - za granicą, jak również zagadnieniami związanymi z prowadzeniem działalności w tej formie.
Anna jest współautorką publikacji dotyczących ubezpieczeń i zagadnień z nimi związanych. Jest również wykładowcą na seminariach i kursach poświęconych ubezpieczeniom.
Anna Tarasiuk-Flodrowska dołączyła do Hogan Lovells w grudniu 2000 roku.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: