Klauzule abuzywne

Termin:

27 lutego 2012 r.

Miejsce:

Warszawa, DAGO

Konferencja

Jedyne takie spotkanie..

Rynek ubezpieczeń bardzo ostro zetknął się w ostatnich latach z problemem niedozwolonych postanowień umownych. W wielu przypadkach oceny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów można uznać za uzasadnione. Jednocześnie jednak bardzo wiele klauzul uznanych za abuzywne z punktu widzenia ubezpieczeń za takie uznane być nie powinny. W wielu przypadkach nie tylko z ubezpieczeniowego punktu widzenia, ale i z punktu widzenia logiki, bezpieczeństwa stosowane przez ubezpieczycieli zapisy są jak najbardziej poprawne, a nawet pożądane.
Konferencja „Klauzule abuzywne” ma pokazać problem niedozwolonych postanowień umownych z różnych punktów widzenia i z różnych stron. Będziemy przyglądać się zarówno samym zapisom, jak również i procedurze związanej z uznawaniem klauzul za abuzywne.

Kluczowe zagadnienia

+ spojrzenie konsumenta
+ postępowanie przeciw i obrona ubezpieczyciela
+ wybrane klauzule
+ alternatywne rozwiązania

Dla kogo

+ menadżerowie oraz kierownicy projektów tworzących OWU zarówno w ubezpieczeniach na życie, jak i w ubezpieczeniach majątkowych skierowanych do klienta indywidualnego oraz MiŚ
+ prawnicy zakładów ubezpieczeń tworzący i pracujący z warunkami ubezpieczeń
+ osoby z departamentów produktowych opracowujące OWU dla klienta indywidualnego oraz MiŚ
+ brokerzy ubezpieczeniowi wyspecjalizowani w MiŚ
+ brokerzy ubezpieczeniowi tworzący programy ubezpieczeniowe skierowane ostatecznie do indywidualnego klienta
+ kancelarie odszkodowawcze

Miejsce

Centrum Konferencyjne DAGO Centrum

Budynek Rondo 1
Rondo ONZ 1
Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - Poniedziałek, 27 lutego 2012 r.
9.00

Rejestracja

(i poranna kawa, herbata)

9.30

Rozpoczęcie konferencji

9.30

Bieżące działania Rzecznika Ubezpieczonych w odniesieniu do niedozwolonych postanowień umownych (klauzul abuzywnych)

Aleksander Daszewski, Paweł Wawszczak, Biuro Rzecznika Ubezpieczonych

10.45

Przerwa kawowa

11.00

Postępowanie w sprawie uznania postanowień OWU za klauzule abuzywne

Piotr Czublun, Czublun Trębicki Kancelaria Radców Prawnych

12.00

Lunch

12.30

Analiza wybranych klauzul uznanych za abuzywne przez UOKIK

dr Jakub Pokrzywniak, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

13.30

Przerwa kawowa

13.45

Główne świadczenia stron umowy ubezpieczenia a klauzule abuzywne

dr Marcin Orlicki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

14.45

Przerwa kawowa

15.00

Wadliwość rozstrzygnięć SOKiK na przykładzie wybranych klauzul. Propozycja możliwych alternatywnych rozwiązań w OWU

Jakub Nawracała, Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Nawracała

16.00

Zakończenie konferencji

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

Piotr Czublun

X

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.
Od stycznia 2010 roku partner w kancelarii radców prawnych CZUBLUN TRĘBICKI, specjalizującej się w prawie ubezpieczeniowym, prawie IT i prawie zamówień publicznych.
Przed utworzeniem własnej firmy Piotr Czublun przez ponad 4 lata pracował dla CMS Cameron McKenna, gdzie w ramach Departamentu Prawa Gospodarczego kierował zespołem odpowiedzialnym za obsługę firm sektora usług finansowych, w tym firm ubezpieczeniowych oraz zespołem odpowiedzialnym za obsługę projektów informatycznych.
Przed rozpoczęciem współpracy z CMS Cameron McKenna, był przez okres prawie 10 lat wewnętrznym prawnikiem w wiodących instytucjach finansowych w Polsce, w tym przez okres prawie 3 lat menedżerem działu prawnego.
Przez okres ponad sześciu lat był członkiem Komicji Prawnej a przez prawie 4 lata - Komisji Informatycznej, Polskiej Izby Ubezpieczeń. Jest autorem wielu publikacji poświęconych zagadnieniom usług finansowych i IT

ZAMKNIJ

Aleksander Daszewski

X

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego; radca prawny. W latach 1997 - 2002 pracował w zakładach ubezpieczeń m.in. jako specjalista w Wydziale Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej PZU S.A., a także starszy specjalista, główny specjalista, z-ca dyrektora Biura i dyrektor Biura Ubezpieczeń Osobowych i OC w Daewoo TU S.A. Od września 2002r. z-ca dyrektora Biura Rzecznika Ubezpieczonych, radca prawny koordynator i prezes Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej. Autor i współautor wielu publikacji z dziedziny ubezpieczeń m.in. Prawa Ubezpieczeń - ustaw z komentarzem pod red. dr S. Rogowskiego oraz serii praktycznych poradników ubezpieczeniowych.

ZAMKNIJ

Jakub Nawracała

X

Radca prawny, z ubezpieczeniami związany od 2000 r. zarówno od strony prawnej, jak i biznesowej. Od 2005 r. związany z Grupą Concordia, gdzie pełnił kolejno funkcję Dyrektora Biura Prawnego, a następnie Dyrektora Biura Ubezpieczeń OP i OC. Obecnie, w ramach prowadzonej Kancelarii Prawnej specjalizuje się w prawie ubezpieczeniowym oraz obsłudze podmiotów rynku ubezpieczeniowego. Autor licznych publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych, w tym komentarzy i artykułów w czasopismach naukowych.

ZAMKNIJ

dr Marcin Orlicki

X

Absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor prawa (UAM Poznań), adiunkt i wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny prowadzący kancelarię prawną specjalizującą się w sprawach z zakresu prawa odszkodowawczego i ubezpieczeniowego, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, stały współpracownik redakcji ?Prawa Asekuracyjnego? i ?Rozpraw Ubezpieczeniowych?.
Dr Marcin Orlicki uczestniczył w pracach parlamentarnych nad nowelizacją ustaw ubezpieczeniowych uchwaloną dnia 15 lipca 2011 r.

ZAMKNIJ

dr Jakub Pokrzywniak

X

Radca prawny, doradca w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.
Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2000 r.). W 2004 r. obronił pracę doktorską z zakresu prawa cywilnego i uzyskał stopień doktora nauk prawnych. Jest radcą prawnym.
Specjalizuje się w prawie energetycznym, prawie ubezpieczeń gospodarczych oraz prawie zamówień publicznych. Jego dorobek naukowy obejmuje kilkadziesiąt pozycji, w tym autorstwo lub współautorstwo trzech książek i dwóch poradników.
Z dniem 1 stycznia 2010 r. dr Jakub Pokrzywniak uzyskał status doradcy WKB. Będzie przede wszystkim rozwijał praktykę ubezpieczeniową Kancelarii.

ZAMKNIJ

Paweł Wawszczak

X

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Marii Curie Słodowskiej w Lublinie.Główny specjalista w Wydziale Prawnym Biura Rzecznika Ubezpieczonych. Autor wieli publikacji z zakresu prawa odszkodowawczego i ubezpieczeń gospodarczych.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: