Floty

Termin:

1-2 lutego 2012 r.

Miejsce:

Hotel Panorama, Mszczonów

Konferencja

Jedyne takie spotkanie..

Ubezpieczenia flot wyglądają inaczej z perspektywy ubezpieczyciela, inaczej z perspektywy klienta, a jeszcze inaczej z perspektywy zarządcy flot.
Kolejna konferencja Insurance Meeting Point ma zebrać i pokazać te doświadczenia z różnych punktów widzenia.
Bardzo ciekawe, bieżące tematy, praktycy pracujący na rynku i kształtujący swoimi decyzjami ten rynek to najpoważniejsze magnesy spotkania. Dobre miejsce i przewidywana gorąca atmosfera spotkań na profesjonalnym poziomie to kolejne argumenty.

Kluczowe zagadnienia

+ floty leasingowe
+ szkodowość
+ problem braku ofert
+ szkody transgraniczne

Dla kogo

+ ubezpieczyciele
+ brokerzy ubezpieczeniowi
+ firmy leasingowe
+ firmy zarządzające flotami

Miejsce

Hotel Panorama

ul. Tarczyńska 109a
96-320 Mszczonów

(ok. 30 km od Warszawy)

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - Œroda, 1 lutego 2012 r.
12:00

Rejestracja (i poranna kawa)

12:00

Lunch

13:00

Rozpoczęcie konferencji

13:00

Floty leasingowe

Piotr Bryński, Compensa

14:20

Przerwa kawowa

14:35

Zalety ubezpieczenia własnego

Ernie Greszta, LeasePlan

15:45

Przerwa kawowa

16:00

Możliwe modele oferowania ubezpieczeń przez firmę leasingową - aspekt regulacyjny i podatkowy

Piotr Czublun, Kancelaria Czublun Trębicki

17:20

Przerwa kawowa

17:35

Zasady odpowiedzialności przy szkodach transgranicznych

Małgorzata Kopcińska, PBUK

18:55

Zakończenie pierwszego dnia

19:30

Kolacja

Dzień 2 - Czwartek, 2 lutego 2012 r.
8:00

Œniadanie

9:00

Rozpoczęcie drugiego dnia konferencji

9:00

Czy directy mogą działać na rynku flotowym?

Igor Rusinowski, Link4

10:20

Przerwa kawowa

10:35

Funkcjonowanie flot w warunkach próżni, czyli co zrobić, gdy żaden zakład nie chce nas ubezpieczyć

Piotr Gortatowicz, Grupa Promesa

11:55

Przerwa kawowa

12:10

Cena a inne niż cena aspekty współpracy z klientem

Aneta Zawistowska, PZU

13:30

Zakończenie konferencji

13:30

Lunch

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

Piotr Bryński

X

Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Komunikacyjnych Compensa TU Vienna Insurance Group w Warszawie.
Wcześniej w latach 2004 do 2005 Dyrektor Biura Ubezpieczeń Transportowych i Komunikacyjnych SIGNAL IDUNA Polska, a w okresie 1994 do 2004 roku Dyrektor Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Osobowych TRYG Polska. Jednocześnie w latach 2001 do 2004 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Energo-Asekuracja Service S.A.
0d 1990 roku Ekspert Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego, zrzeszony w Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego - aktualnie rzeczoznawca certyfikowany, biegły sądowy z zakresu techniki samochodowej i ruchu drogowego Sądu Okręgowego w Radomiu.
Od 1998 roku członek Komisji Ubezpieczeń Komunikacyjnych, Polskiej Izby Ubezpieczeń. Jest autorem wielu publikacji poświęconych ubezpieczeniom komunikacyjnym.
W latach 1979 do 1992 był pracownikiem naukowo-badawczym Politechniki Radomskiej w Zakładzie Silników Spalinowych pod kierunkiem profesora Andrzeja Kowalewicza. Jeden z autorów prototypu silnika szybkoobrotowego dla samochodów dostawczych na bazie silnika Perkins AD.3-152.

ZAMKNIJ

Piotr Czublun

X

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.
Od stycznia 2010 roku partner w kancelarii radców prawnych CZUBLUN TRĘBICKI, specjalizującej się w prawie ubezpieczeniowym, prawie IT i prawie zamówień publicznych.
Przed utworzeniem własnej firmy Piotr Czublun przez ponad 4 lata pracował dla CMS Cameron McKenna, gdzie w ramach Departamentu Prawa Gospodarczego kierował zespołem odpowiedzialnym za obsługę firm sektora usług finansowych, w tym firm ubezpieczeniowych oraz zespołem odpowiedzialnym za obsługę projektów informatycznych.
Przed rozpoczęciem współpracy z CMS Cameron McKenna, był przez okres prawie 10 lat wewnętrznym prawnikiem w wiodących instytucjach finansowych w Polsce, w tym przez okres prawie 3 lat menedżerem działu prawnego.Przez okres ponad sześciu lat był członkiem Komicji Prawnej a przez prawie 4 lata - Komisji Informatycznej, Polskiej Izby Ubezpieczeń. Jest autorem wielu publikacji poświęconych zagadnieniom usług finansowych i IT.

ZAMKNIJ

Piotr Gortatowicz

X

Dyrektor Handlowy i członek zarządu w Grupie Promesa. Z rynkiem ubezpieczeń komunikacyjnych związany od 1994 roku. Poznawał rynek i uczestniczył w jego rozwoju z obu stron; zarówno jako broker reprezentujący interesy flot, firm leasingowych i CFM (w Protektor SA, następnie w Gras Savoye Polska Sp. Z o.o. oraz w Promesa CDU Sp. Z o.o. / Promesa Plus sp. Z o.o.) jak i zakład ubezpieczeń (PZU SA, gdzie odpowiadał za ogólną politykę underwritingową w obszarze korporacyjnych ubezpieczeń komunikacyjnych).

ZAMKNIJ

Ernie Greszta

X

jest dyrektorem regionalnym ds.. Ubezpieczeń w polskim oddziale LeasePlan Fleet Management. Wcześniej w latach 2005-2007 w LeasePlan zajmował stanowisko dyrektora ds.. Ubezpieczeń i był odpowiedzialny m.in.. Za wprowadzenie ubezpieczenia własnego LeasePlan na polski rynek.
Nadzoruje 9 krajów europejskich (Polskę, Luksemburg, Belgię, Węgry, Austrię, Niemcy, Czechy, Słowację i Rumunię) oraz Indie i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Jest odpowiedzialny m.in.. Za projekty self insurance na Słowacji i w Rumunii oraz za przygotowanie i wdrożenie nowych procesów związanych z likwidacją szkód w regionie.

ZAMKNIJ

Małgorzata Kopcińska

X

Dyrektor Wydziału, Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Z PBUK związana od 1997 roku. Od 2003 roku kieruje wydziałem Biura obsługującym m.in.. Szkody spowodowane poza terytorium RP przez pojazdy zarejestrowane w Polsce.

ZAMKNIJ

Igor Rusinowski

X

jest członkiem Zarządu Link4 i odpowiada za sprzedaż i ofertę produktową w tradycyjnych, nie-directowych kanałach sprzedaży. Dołączył do Zarządu Link4 na początku 2011 roku. Przedtem pracował dla właściciela Link4, Grupy RSA (dawniej Royal Sun & Alliance), gdzie od końca 2008 r. odpowiadał za strategię i rozwój w Regionie Europy Œrodkowo-Wschodniej. Wcześniej przez kilkanaście lat Igor Rusinowski był związany z rynkiem finansowym po stronie firm doradczych: początkowo w PricewaterhouseCoopers a później w McKinsey&Company, gdzie pracował dla klientów bankowych i ubezpieczeniowych w Polsce, Stanach Zjednoczonych oraz Europie. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz posiada tytuł MBA z Kellogg School of Management w Chicago. Jest również członkiem międzynarodowej organizacji biegłych rewidentów - ACCA.

ZAMKNIJ

Aneta Zawistowska

X

Dyrektor ds. Underwritingu Ubezpieczeń Komunikacyjnych PZU SA. Od kilku lat związana jest z rynkiem ubezpieczeniowym. W PZU zajmowała się rozwojem produktów ubezpieczeniowych dla podmiotów gospodarczych. Od pięciu lat odpowiada za kreowanie polityki i strategii Spółki w zakresie underwritingu ubezpieczeń komunikacyjnych dla klientów korporacyjnych.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Partnerzy:

Fleet

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: