Koasekuracja

Termin:

20 września 2012 r.

Miejsce:

Dago CENTRUM

Konferencja

Jedyne takie spotkanie..

Prosty z pozoru temat koasekuracji okazuje się trudny i wielowątkowy, kiedy tylko spróbować dokładniej się mu przyjrzeć. O koasekuracji z różnych stron - po co, jak robić, jakie wymagania trzeba spełnić - trzeba rozmawiać, bo kontraktów tego typu na polskim rynku ubezpieczeniowym jest coraz więcej.

Na koasekurację trzeba też patrzeć, i oceniać ją, z różnych bardzo punktów widzenia. Inne bowiem będą tu cele ubezpieczycieli, inne cele brokerów, a jeszcze inne mogą być skutki dla klienta. Najprostsze możliwe odpowiedzi - połączenie sił i możliwości nie zawsze są odpowiedziami pełnymi.

Kluczowe zagadnienia

 • cele i metody tworzenia poolu koasekuracyjnego
 • różnice w konstrukcji poolu
 • czy pool zawęża, czy rozszerza rynek ubezpieczeniowy
 • koasekuracja a reasekuracja
 • umowa koasekuracji w systemie prawa
 • wspólne ubieganie się ubezpieczycieli o udzielenie zamówień publicznych
 • zakładanie rezerw szkodowych

Dla kogo

 • ubezpieczyciele
  -- działy zajmujące się dużymi ryzykami
  -- działy prawne
 • brokerzy
 • klienci
 • prawnicy

Miejsce

Centrum Konferencyjne DAGO Centrum

Budynek Rondo 1
Rondo ONZ 1
Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - Czwartek, 20 września 2012 r.
9:30

Rejestracja

(i poranna kawa, herbata)

10:00

Rozpoczęcie konferencji

10:00

Cele i metody tworzenia poolu koasekuracyjnego

dr Andrzej Liwacz, PZU

1.Cel tworzenia poolu, z perspektywy:
a) klienta
b) brokera
c) uczestnika poolu
Czy cele dla poszczególnych uczestników rynku mogą być zbieżne, czy muszą być konkurencyjne
2. Metody tworzenia poolu - różnice w konstrukcji poolu, w zależności od uczestnika rynku inicjującego tworzenie poolu
3. Czy pool zawęża, czy rozszerza rynek ubezpieczeniowy?

11:20

Przerwa kawowa

11:35

Praktyczny punkt widzenia koasekuracji przez ubezpieczyciela

Agata Skrężyna-Dudek, PTU

1. Udzielanie ochrony w oparciu o OWU innego ubezpieczyciela (wady, zalety), reasekuracja
2. Akceptowalność decyzji dotyczących procesu likwidacji, zakładanie rezerw szkodowych
3. Różne rozwiązania systemów informatycznych Towarzystw Ubezpieczeniowych - rejestracja polisy koasekurowanej

12:15

Lunch

12:55

Umowa koasekuracji w systemie prawa

Łukasz Zoń, EIB

1. Rodzaje koasekuracji
2. Koasekuracja a reasekuracja
3. Elementy charakterystyczne umowy koasekuracji w praktycznym działaniu
4. Koasekuracja jako zmowa cenowa? Próba nowego spojrzenia w Unii Europejskiej

14:10

Przerwa kawowa

14:25

Ubezpieczyciele wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

dr Tomasz Kwieciński, dr Jakub Pokrzywniak, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

1. Regulacja konsorcjum w PZP - umowa nienazwana
2. Cele konsorcjum w świetle PZP
3. Skutki utworzenia konsorcjum - solidarna odpowiedzialność, w świetle istoty i celów koasekuracji; ryzyka związane z uchybieniami innego członka konsorcjum w płaszczyźnie zawartej umowy i przyszłych postępowań
4. Umowa konsorcjum - zakres informacji o jej treści ujawnianej zamawiającemu, skutki jej ujawnienia zamawiającemu
5. Dopuszczalność zmiany podmiotowej konsorcjum

15:20

Zakończenie konferencji

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

dr Tomasz Kwieciński

X

Radca prawny, starszy partner w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. W 1972 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w 1978 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych.
Jest współzałożycielem i starszym wspólnikiem w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr. W latach 1995-2003 był doradcą i partnerem w kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
Rozległe doświadczenie Tomasza Kwiecińskiego obejmuje prawo spółek, prawo cywilne, prawo zamówień publicznych. Brał udział w wielu projektach prywatyzacyjnych i restrukturyzacyjnych. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych i arbitrażowych oraz świadczeniu bieżącej obsługi prawnej dla klientów korporacyjnych.

ZAMKNIJ

dr Andrzej Liwacz

X

absolwent specjalizacji Ubezpieczeń Gospodarczych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, w której uzyskał również tytuł doktora (praca doktorska poświęcona zakładom ubezpieczeń typu captivu). Wieloletni pracownik polskich oraz międzynarodowych firm brokerskich oraz zakładów ubezpieczeń. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Underwritingu Ubezpieczeń Pozakomunikacyjnych w Biurze Sprzedaży Korporacyjnej PZU SA.

ZAMKNIJ

dr Jakub Pokrzywniak

X

Radca prawny, doradca w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.
Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2000 r.). W 2004 r. obronił pracę doktorską z zakresu prawa cywilnego i uzyskał stopień doktora nauk prawnych. Jest radcą prawnym.
Specjalizuje się w prawie energetycznym, prawie ubezpieczeń gospodarczych oraz prawie zamówień publicznych. Jego dorobek naukowy obejmuje kilkadziesiąt pozycji, w tym autorstwo lub współautorstwo trzech książek i dwóch poradników.
Z dniem 1 stycznia 2010 r. dr Jakub Pokrzywniak uzyskał status doradcy WKB. Będzie przede wszystkim rozwijał praktykę ubezpieczeniową Kancelarii.

ZAMKNIJ

Agata Skrężyna-Dudek

X

Absolwentka Wydziału Prawa UW
Ostatnie 15 lat TUiR Allianz Polska
Od marca br. Dyrektor Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej PTU S.A.

ZAMKNIJ

Łukasz Zoń

X

Absolwent prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych z zakresu ubezpieczeń Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Broker ubezpieczeniowy od 1997 r. W EIB SA pracuje od 1995 r. Obecnie na stanowisku Dyrektora Biura Prawnego. Radca Prawny od 1998 r. Autor publikacji prasowych z zakresu prawa ubezpieczeń.
Od 2004 r. członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Od maja 2008 r. wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: