Kurtaż

Termin:

14 czerwca 2012 r.

Miejsce:

Adgar Plaza

Konferencja

Jedyne takie spotkanie..

Tylko laikom kwestia kurtażu - prowizji brokerskiej, wydaje się sprowadzać do kwestii, kto tenże kurtaż ma zapłacić - ubezpieczyciel czy klient. Dla profesjonalistów ta akurat dyskusja nie jest szczególnie istotna. Znacznie ważniejsza jest natomiast kwestia za co kurtaż brokerowi się należy.
W czasie spotkania "Kurtaż brokerski" o kwestii brokerskiej prowizji na profesjonalnym poziomie dyskutować będą uznani rynkowi praktycy reprezentujący i ubezpieczycieli, i brokerów. Dyskusję uzupełnią prawnicy również pracujący na żywym rynku, w tym reprezentujący wielu brokerach w sporach kurtażowych.

Kluczowe zagadnienia

  • pozbawienie brokera kurtażu a odpowiedzialność ubezpieczyciela
  • cofnięcie pełnomocnictwa brokerskiego
  • odpowiedzialność brokera wobec klienta
  • praktyczne aspekty kurtażu
  • jak wykazać i wycenić wartość dodaną usługi brokerskiej

Dla kogo

  • brokerzy ubezpieczeniowi
  • ubezpieczyciele
  • kancelarie prawne

Miejsce

Centrum konferencyjne ADGAR Plaza

ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - Czwartek 14 czerwca 2012 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie konferencji

9:30

Odpowiedzialność ubezpieczającego za pozbawienie brokera kurtażu

dr Jakub Pokrzywniak, dr Tomasz Kwieciński, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

1. Obowiązki ubezpieczającego wobec brokera i ich źródło
2. Pozbawienie brokera kurtażu wskutek zawarcia umowy ubezpieczenia przez ubezpieczającego z pominięciem brokera
3. Roszczenia odszkodowawcze brokera wobec ubezpieczającego w związku z utraconym kurtażem

10:30

Przerwa kawowa

10:45

Prowizja brokerska - czy tylko doprowadzenie do transakcji? Optyka zakładu ubezpieczeń

Rafał Kiliński, PZU

1. Praktyka rynkowa rozliczeń zakładów ubezpieczeń z brokerami
2. Prowizja brokerska w praktyce rynku polskiego - jak jest
3. Obawy brokerów związane z ujawnieniem prowizji - jak wykazać i wycenić wartość dodana usługi brokerskiej
4. Oczekiwania zakładów ubezpieczeń co do rozwoju wzajemnej współpracy ze środowiskiem brokerskim

11:45

Przerwa kawowa

12:00

Kurtaż brokerski w praktyce

Łukasz Zoń, EIB

1. Za co i po co brokerowi należy zapłacić kurtaż
2. Kurtaż = pierwsza szkoda ubezpieczyciela? czy tylko?
3. Prawo do prowizji - modele
4. Przyszłość wynagradzania brokerów

13:00

Lunch

13:45

Odpowiedzialność brokera wobec klienta

Paweł Sukiennik, Leadenhall Polska

1. Broker jako doradca, pośrednik i risk manager
2. Staranność zawodowa brokera
3. Charakter zobowiązania brokerskiego
4. Granice odpowiedzialności brokera

14:45

Przerwa kawowa

15:00

Cofnięcie pełnomocnictwa brokerskiego a prawo do kurtażu od trwającej umowy ubezpieczenia

Jakub Nawracała, Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Nawracała

1. Podstawy prawne wynagrodzenia brokerskiego
2. Przesłanki wypłaty kurtażu
3. Cofnięcie pełnomocnictwa brokerskiego a prawo do kurtażu

16:00

Zakończenie konferencji

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

Rafał Kiliński

X

Karierę zawodową w sektorze finansowym rozpoczął krótkim epizodem z bankowością pracując w Pierwszym Polsko Amerykańskim Banku (obecnie FORTIS). Później przez kilka lat pracował w Warcie O/Gdynia w Wydziale Ubezpieczeń Morskich i Lotniczych jako senior underwriter. Odpowiadając na propozycję MARSH - utworzył z sukcesem w Gdańsku Oddział tejże międzynarodowej firmy brokerskiej, którym kierował kolejne 4 lata równolegle odpowiadając jako szef Praktyki Marine&Aviation za plasowanie tego rodzaju ryzyk w obszarze CEE Marsh’a. Ukończył kilka kursów branżowych na Rynku Londyńskim - w tym Maritime Law and Marine Insurance Claims Course? by RICHARDS HOGG LINDLEY Ltd. , Overseas Clients Course - Aviation Week (iro Insurance & Claims), Overseas Clients Course - Marine Week (iro Insurance & Claims), SOCA (Selling Our Competitive Adventage) Training for Marsh middle level management, a także SCARF (Strategic Consulting Advanced Risks Finance) Training w Budapeszcie.
Od utworzenia Pionu Klienta Korporacyjnego w PZU S.A. uczestnik reform tego obszaru, początkowo w skali regionu jako Dyrektor ds.. Klienta Korporacyjnego w gdańskim Oddziale PZU S.A., a od września 2008 r. jako Dyrektor Zarządzający ds.. Klienta Korporacyjnego. Autor koncepcji reorganizacji Pionu Klienta Korporacyjnego w PZU S.A., która zakończyła się z sukcesem z końcem 2011 r. Od roku akademickiego 2008/2009 wykładowca Akademii Koźmińskiego w zakresie ubezpieczeń gospodarczych.

ZAMKNIJ

dr Tomasz Kwieciński

X

Radca prawny, starszy partner w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. W 1972 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w 1978 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych.
Jest współzałożycielem i starszym wspólnikiem w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr. W latach 1995-2003 był doradcą i partnerem w kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
Rozległe doświadczenie Tomasza Kwiecińskiego obejmuje prawo spółek, prawo cywilne, prawo zamówień publicznych. Brał udział w wielu projektach prywatyzacyjnych i restrukturyzacyjnych. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych i arbitrażowych oraz świadczeniu bieżącej obsługi prawnej dla klientów korporacyjnych.

ZAMKNIJ

Jakub Nawracała

X

Radca prawny, z ubezpieczeniami związany od 2000 r. zarówno od strony prawnej, jak i biznesowej. Od 2005 r. związany z Grupą Concordia, gdzie pełnił kolejno funkcję Dyrektora Biura Prawnego, a następnie Dyrektora Biura Ubezpieczeń OP i OC. Obecnie, w ramach prowadzonej Kancelarii Prawnej specjalizuje się w prawie ubezpieczeniowym oraz obsłudze podmiotów rynku ubezpieczeniowego. Autor licznych publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych, w tym komentarzy i artykułów w czasopismach naukowych.

ZAMKNIJ

dr Jakub Pokrzywniak

X

Radca prawny, doradca w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.
Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2000 r.). W 2004 r. obronił pracę doktorską z zakresu prawa cywilnego i uzyskał stopień doktora nauk prawnych. Jest radcą prawnym.
Specjalizuje się w prawie energetycznym, prawie ubezpieczeń gospodarczych oraz prawie zamówień publicznych. Jego dorobek naukowy obejmuje kilkadziesiąt pozycji, w tym autorstwo lub współautorstwo trzech książek i dwóch poradników.
Z dniem 1 stycznia 2010 r. dr Jakub Pokrzywniak uzyskał status doradcy WKB. Będzie przede wszystkim rozwijał praktykę ubezpieczeniową Kancelarii.

ZAMKNIJ

Paweł Sukiennik

X

posiada 20 lat doświadczenia w pracy dla branży ubezpieczeniowej, początkowo jako pracownik etatowy, a od 2002 roku jako broker, ekspert, publicysta, szkoleniowiec, doradca i pełnomocnik ds.. Odszkodowań. Pracował m.in.. Dla Ergo Hestii, Inter Polska, Swiss Re, Munich Re, ACE Europe, Lloyd’s. Obecnie wiceprezes zarządu Leadenhall Polska S.A., Lloyd’s coverholder. Autor kilkunastu publikacji dotyczących ubezpieczeń.

ZAMKNIJ

Łukasz Zoń

X

Absolwent prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych z zakresu ubezpieczeń Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Broker ubezpieczeniowy od 1997 r. W EIB SA pracuje od 1995 r. Obecnie na stanowisku Dyrektora Biura Prawnego. Radca Prawny od 1998 r. Autor publikacji prasowych z zakresu prawa ubezpieczeń.
Od 2004 r. członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Od maja 2008 r. wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: