Maszyny

Termin:

12 października 2012 r.

Miejsce:

Dago Centrum

Konferencja

Jedyne takie spotkanie..

Machinery Breakdown było kiedyś ryzykiem niemal magicznym. Dziś to wymóg i konieczność każdej niemal umowy dużych ryzyk. Nie zmieniło się jedno - do MB konieczna jest specjalistyczna, ekspercka wiedza, często znajomość inżynierii. Nie da się tych ubezpieczeń profesjonalnie prowadzić bez takiego przygotowania.

Konferencja Insurance Meeting Point będzie spotkaniem ludzi, którzy z ryzykami uszkodzenia maszyn mają na co dzień do czynienia. Będzie polem do dyskusji i prezentacji najnowszych rozwiązań, analiz, ale i problemów występujących na rynku w bardzo rozległym spektrum tematów związanych z tymi ryzykami.

Kluczowe zagadnienia

 • TBM - możliwości i zagrożenia
 • Maszyny elektryczne
 • Elektrownie wiatrowe
 • Instalacje energetyczne korzystające ze źródeł odnawialnych
 • MB chłodni, DOS ryzyka rozmrożenia
 • Likwidacja szkód

Dla kogo

 • inżynierowie ryzyka
 • underwriterzy ryzyk przemysłowych: ogniowych, technicznych, BI
 • dyrektorzy departamentów ubezpieczeń dużych ryzyk
 • zarówno niezależni jak i związani z ubezpieczycielami likwidatorzy dużych szkód
 • risk managerowie
 • brokerzy specjalizujący się w ubezpieczeniach dużych i średnich firm

Miejsce

Centrum Konferencyjne DAGO Centrum

Budynek Rondo 1
Rondo ONZ 1
Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - Piątek, 12 października 2012 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie konferencji

9:30

Ubezpieczenie urządzeń i instalacji chłodniczych od uszkodzeń (MB) oraz towarów przechowywanych w chłodniach od zepsucia w wyniku awarii urządzeń i instalacji chłodniczych (DOS)

Aleksander Primke, Warta

1. Prezentacja branży zajmującej się magazynowaniem towarów w chłodniach pod kątem ubezpieczenia MB i DOS
2. Najważniejsze aspekty z zakresie oceny ryzyka
3. Przykładowe szkody - przyczyny, skutki, możliwości ich zapobieżenia

10:25

Przerwa kawowa

10:35

Tunnel Boring Machine (TBM) duża maszyna - możliwości i zagrożenia

Jacek Szewczyk, HDI Asekuracja

1. Historia, budowa i rodzaje TBM
2. Tunel code of practice
3. Ciekawe realizacje
4. Przykłady szkód

11:30

Przerwa kawowa

11:40

Szkody elektryczne w maszynach elektrycznych i ubezpieczanym mieniu

Paweł Leitner, Generali

1. Rodzaje szkód elektrycznych
2. Przepięcia, jako szczególny rodzaj szkód elektrycznych
3. Zapobieganie szkodom elektrycznym

12:35

Lunch

13:05

Zakres pokrycia i wyłączenia widziane przez pryzmat likwidacji szkody

Marcin Kapuściński, Sebastian Jankowski, Eksperci NEMU

1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej MB - charakterystyczne ryzyka
2. Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu MB
3. Ubezpieczenie MB w strukturze ubezpieczeń mienia (na przykładzie relacji ubezpieczenia MB i All risks)
4. Zakres pokrycia i wyłączenia widziane przez pryzmat likwidacji szkód - wnioski

14:00

Przerwa kawowa

14:10

Techniczne i ubezpieczeniowe aspekty w instalacjach energetycznych korzystających ze źródeł odnawialnych

Tomasz Kukuła, Allianz

1. Energetyka wodna
2. Spalanie i współspalanie biomasy
3. Biogazownie

15:05

Przerwa kawowa

15:15

Elektrownia wiatrowa - specyficzna maszyna, podatna na uszkodzenia

Tomasz Szejnoch, Gothaer

1. Rodzaje szkód a rozwiązania technologiczne
2. Zakres umowy serwisowej i jego wpływ na ochronę ubezpieczeniową
3. Konserwacja na podstawie stanu technicznego jako uzupełnienie umowy serwisowej

16:10

Zakończenie konferencji

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

Sebastian Jankowski

X

Główny Prawnik - Ekspert w Spółce Eksperci NEMU. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, doktorant Instytutu Nauk Prawnych PAN i aplikant radcowski w OIRP w Warszawie
Od 2008 r. pracownik Spółki Eksperci NEMU. Posiada bogate doświadczenie w prawnych aspektach likwidacji szkód z ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej. Uczestniczył w likwidacji dziesiątek szkód w maszynach i urządzeniach.

ZAMKNIJ

Marcin Kapuściński

X

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, drugie studia z ubezpieczeń na WSUiB, pierwszy kontakt z ubezpieczeniami w firmie KBU Protektor SA w 1993 roku, następnie w Biurze Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP, instytucjach finansowych, od 1996 współzałożyciel i prowadzący firmę NEM SA, od 2000 roku do dziś właściciel, prezes firmy Eksperci NEMU Sp. z o.o. . Doświadczenie w likwidacji szkód ubezpieczeniowych dla polskich jak i zagranicznych ZU na podstawie prawie 10 000 różnego rodzaju zdarzeń losowych, roszczeń etc. W tym szkody w energetyce, przemyśle hutniczym, spożywczym, zajmował się roszczeniami OC, szkodami związanymi z wycofaniem produktów z rynku.
Spektakularne szkody to hala MTK, katastrofy kolejowe w tym w Białymstoku, Szczekocinach, wiertnie i tłocznie gazu, pożar centrum handlowego w Zabrzu, przemysł lotniczy, BI i wiele innych.

ZAMKNIJ

Tomasz Kukuła

X

Od początku kariery związany z obszarem ubezpieczenia inżynieryjnych i ryzykami przemysłowymi, zdobywał doświadczenie pracując w Gerling Polska TU, TUiR Warta oraz STU Ergo Hestia. Od 2006 roku związany jest z TUiR Allianz Polska, obecnie na stanowisku Kierownika Wydziału Ubezpieczeń Technicznych.
Absolwent Akademii Koźmińskiego w Warszawie na kierunku finanse i rachunkowość specjalizujący się w zarządzaniu i optymalizacją ryzyka portfela ubezpieczeń inżynieryjnych.
Uczestnik zagranicznych szkoleń i warsztatów z zakresu ubezpieczeń inżynieryjnych i majątkowych dla przemysłu organizowanych m.in. przez Allianz SE, Swiss Re i Munich Re.
Autor artykułów prasowych dot. ubezpieczeń inżynieryjnych oraz ryzyka ubezpieczeniowego w projektach inwestycyjnych dla sektora energetycznego w instalacjach konwencjonalnych jak i OZE.

ZAMKNIJ

Paweł Leitner

X

Inżynier z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu, wykonawstwie i nadzorach przy inwestycjach przemysłowych, szczególnie w hydroenergetyce.
Od 1999 roku specjalizujący się w zarządzaniu ryzykiem, do 2011 związany z TU Warta S.A.; Obecnie Inżynier Ryzyka w TU Generali.

ZAMKNIJ

Aleksander Primke

X

Absolwent SGH, z ubezpieczeniami związany od 2000 r. zarówno od strony sprzedażowej, jak i produktowej. W latach 2000 - 2004 oraz od 2006 r. związany z TUiR WARTA. Obecnie zajmuje stanowisko Eksperta w Departamencie Zarządzania Produktami Ubezpieczeń Korporacyjnych. Specjalizuje się w zakresie ubezpieczeń technicznych.

ZAMKNIJ

Tomasz Szejnoch

X

Absolwent Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni (obecnie Akademia Morska), Wydziału Eksploatacji Siłowni Okrętowych. Doświadczenie zawodowe - zgodnie z zawodem na statkach oraz w Bazie Przeładunku Paliw Płynnych Portu Północnego w Gdańsku. W 1996 roku podjął pracę w Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeń Hestia Insurance SA.
W latach 1997 - 2004 związany z towarzystwami ubezpieczeń Gwarant i Cigna STU oraz Commercial Union jako underwriter ubezpieczeń inżynieryjnych i majątkowych, również z doświadczeniem w likwidacji szkód. Obecnie Dyrektor ds. Ubezpieczeń majątkowych w Biurze Ubezpieczeń Korporacyjnych w Gorhaer S.A, odpowiedzialny za underwriting i ocenę ryzyka w ubezpieczeniach majątkowych i technicznych dla przedsiębiorstw, w tym dla sektora energetyki odnawialnej, z Gothaer TU S.A. związany od ośmiu lat.

ZAMKNIJ

Jacek Szewczyk

X

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Prawa i Administracji. Ukończył również Kolegium Ekonomiczno Społecznie - roczne podyplomowe studium ubezpieczeń w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 1998 - 2001 pracował w Towarzystwie Ubezpieczeniowym PBK S.A., a następnie od 2001 do 2012 Generali TU S.A. Obecnie Główny Specjalista ds. ubezpieczeń technicznych w Departamencie Korporacyjnych Ubezpieczeń Majątkowych i Oceny Ryzyka w HDI Asekuracja TU S.A.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: