Mieszkaniowe

Termin:

22 maja 2012 r.

Miejsce:

Dago Centrum, Warszawa

Konferencja

Jedyne takie spotkanie..

Ubezpieczenia domów i mieszkań to temat zawsze na rynku ubezpieczeniowym obecny. Nie tak często dyskutowany i wspominany, jak ubezpieczenia komunikacyjne. Ale w swej istocie często nawet ważniejszy, bo często decydujący o dostępie do klienta i potrafiący go do firmy na lata przywiązać.

Konferencja IMP poruszy wiele tematów z ubezpieczeniami domów i mieszkań związanych. Będzie też na pewno spotkanie ludzi, którzy pracują przy tych ciekawych ryzykach.

Kluczowe zagadnienia

 • korzyści z all risk, perspektywy rozwoju, zasady działania
 • kształtowanie sum ubezpieczeń
 • determinanty wzrostu i barier rynku
 • kierunki rozwoju polis mieszkaniowych
 • rynek produktów
 • usługi home assistance
 • narzędzia do ustalania sum ubezpieczeń

Dla kogo

 • ubezpieczyciele: działy produktowe, działy sprzedażowe
 • home brokerzy
 • multiagencje i duże agencje ubezpieczeniowe
 • banki: działy produktowe i sprzedażowe

Miejsce

Centrum Konferencyjne DAGO Centrum

Budynek Rondo 1
Rondo ONZ 1
Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - Wtorek, 22 maja 2012 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie konferencji

9:30

Rynek dziś i perspektywy rozwoju

Przemysław Makaro, Warta

1. Rynek produktów mieszkaniowych - charakterystyka
2. Co determinuje wzrost tego rynku, jakie są bariery?
3. Diagnoza na przyszłość czyli kierunki rozwoju rynku polis mieszkaniowych

10:35

Przerwa kawowa

10:50

All risks - ubezpieczenie od wszystkiego czy tylko marketing?

Marek Wojciechowski, Generali

1. Geneza powstania
2. Zasada działania
3. Korzyści dla klienta
4. Perspektywy rozwoju

11:55

Lunch

12:30

Home assistance - trendy, wyzwania i innowacje

Urszula Szwarc, Europ Assistance

1. Rozwój usług assistance
2. Korzystanie z usług home assistance
3. Innowacje - wyprzedzając oczekiwania

13:35

Przerwa kawowa

13:50

Ustalanie sum ubezpieczenia w ubezpieczeniach mieszkań i domów - teoria i praktyka

Krzysztof Wróbel, Aegon

1. Adekwatność sumy ubezpieczenia
2. Systemy ubezpieczenia mające zastosowanie w rodzimych produktach indywidualnych
3. Przedmiot, sumy i wartość ubezpieczenia - praktyki rynkowe

15:00

Przerwa kawowa

15:15

Narzędzia do ustalania sum ubezpieczenia oraz wysokości odszkodowania w ubezpieczeniach domów i mieszkań

Andrzej Wypych, Sekocenbud

1. Ustalanie sum ubezpieczenia w ubezpieczeniach domów i mieszkań (w zakresie konstrukcji i elementów budowlanych) w kontekście zapisów wprowadzanych przez firmy ubezpieczeniowe do OWU
2. Ustalanie wysokości odszkodowania w procesie likwidacji szkód masowych (powodziowych, huraganowych) - procedury, narzędzia i błędy popełniane przy wycenie wysokości szkody
3. Ustalanie wysokości odszkodowania w procesie likwidacji szkód nie mających charakteru masowego - procedury, narzędzia, typowe błędy i problemy związane z wyceną

16:20

Zakończenie konferencji

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

Przemysław Makaro

X

Od początku kariery związany z obszarem produktów ubezpieczeniowych dla klienta indywidualnego. Pracę rozpoczął w 2001 roku w makroregionie łódzkim Warty jako underwriter ubezpieczeń komunikacyjnych. Następnie pełnił funkcję kierownika Wydziału Ubezpieczeń Indywidualnych i dyrektora Dyrektora Pionu Ubezpieczeń Indywidualnych. Od 2008 roku kieruje Biurem Rozwoju Produktów Majątkowych i Osobowych w Centrali TUiR Warta SA. odpowiadając min. Za rozwój portfela produktów mieszkaniowych. Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Finanse i Bankowość. Ukończył również studia podyplomowe na kierunku Rynek Nieruchomości oraz MBA.

ZAMKNIJ

Urszula Szwarc

X

Od początku kariery związana z obszarem usług assistance. Posiada bogate doświadczenie w tworzeniu oraz rozwijaniu nowych produktów assistance. Od 2007 roku pracuje w Europ Assistance Polska, obecnie na stanowisku Zastępcy Dyrektora Handlowego, gdzie odpowiada przede wszystkim za współpracę z towarzystwami ubezpieczeń. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości.

ZAMKNIJ

Marek Wojciechowski

X

Prawnik, absolwent na Wydziale Prawa i Administracji UW , bezpośrednio po studiach (1998) rozpoczął pracę w Centrali TUiR WARTA SA w Departamencie Rozwoju Produktów Indywidualnych. W 2006 roku był liderem projektu modyfikacji oferty w tym wprowadzenia all risks w Warta Dom Komfort. W 2008 roku objął funkcję Dyrektora Menedżera Sprzedaży w Departamencie Zarządzania Siecią Multiagencyjna WARTY.
Od 2012 roku kieruje Departamentem Ubezpieczeń Majatkowych Klientów Indywidualnych w Generali.

ZAMKNIJ

Krzysztof Wróbel

X

Karierę zawodową rozpoczynał w Gerling Polska TU S.A. jako Regionalny Kierownik Sprzedaży Ubezpieczeń. W latach 2004-2009 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Sprzedaży w Signal Iduna oraz Dyrektora ds. rozwoju produktów masowych w Generali. Od 2010 roku związany z Grupą AEGON, jako Szef Oddziału AEGON Ubezpieczenia Majątkowe w Polsce odpowiada za rozwój linii majątkowej.

ZAMKNIJ

Andrzej Wypych

X

Mgr inż. budownictwa lądowego; w latach 1984 - 1993 pracował w wykonawstwie (na dużych budowach) na stanowisku od majstra budowy do kierownika budowy. Posiada uprawnienia budowlane. Od 1996 roku zatrudniony w OWEOB PROMOCJA Sp. z o.o. (SEKOCENBUD). Współtwórca (w zakresie projektów funkcjonalnych i nadzoru merytorycznego) programów do kosztorysowania robót budowlanych - Seko, Seko WKI, Seko PRIX, Seko WKI-Plan. Uczestniczył we wdrażaniu systemów informatycznych związanych z wyceną szkód budowlanych, w dużych towarzystwach ubezpieczeniowych. Obecnie pracuje na stanowisku Głównego Specjalisty ds. Wycen Budowlanych. Zajmuje się tworzeniem wydawnictw cenowych systemu SEKOCENBUD, wykonywaniem ekspertyz: w zakresie kosztorysowania, wycen i rozliczeń inwestycji budowlanych oraz waloryzacji kontraktów budowlanych. Wielokrotnie prowadził szkolenia w zakresie kosztorysowania, również dla likwidatorów w dużych towarzystwach ubezpieczeniowych.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: