MiŚ

Termin:

22 października 2012 r.

Miejsce:

DAGO Centrum

Konferencja

Jedyne takie spotkanie..

Wielu ubezpieczycieli deklaruje chęć dotarcia do segmentu małych i średnich przedsiębiorstw. Rynek wydaje się interesujący i stosunkowo mało przez ubezpieczycieli spenetrowany. Jednak w realizacji zadania "zdobyć MiŚ-ia" pojawia się w praktyce wiele raf i problemów.

O praktyce pracy z ryzykami małych i średnich przedsiębiorstw będą mówić na konferencji Insurance Meeting Point ci, którzy z takimi ryzykami na co dzień pracują. Pokażą i potencjał tego rynku, i warunki, pośrednictwo, i ocenę ryzyka.
Spotkanie ważne na pewno dla wszystkich, którzy poważnie o ubezpieczeniach dla segmentu MiŚ myślą.

Kluczowe zagadnienia

  • Sytuacja rynku i potrzeby klienta ubezpieczeń MiŚ
  • Rynek MiŚ - niedoceniony potencjał segmentu - dokąd zmierza?
  • Pakiety czy indywidualne plasowanie ryzyka
  • Sposoby mierzenia udziału w rynku
  • Proces budowania produktu, kluczowe elementy, konstrukcja
  • Ocena ryzyka

Dla kogo

  • szefowie i pracownicy ubezpieczycieli zajmujący się małym i średnim biznesem
  • brokerzy ubezpieczeniowi kierujący ofertę do średnich i małych klientów
  • kancelarie prawne obsługujące małe i średnie przedsiębiorstwa

Miejsce

Centrum Konferencyjne DAGO Centrum

Budynek Rondo 1
Rondo ONZ 1
Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - Poniedziałek, 22 października 2012 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie

9:30

Rynek MiŒ - niedoceniony potencjał segmentu

Paweł Żmudzki, PZU

1. Zróżnicowanie segmentu i jego definicji (MiŒ w Polsce i Europie)
2. Potencjał ubezpieczeniowy segmentu
3. Sposoby mierzenia udziału w rynku

10:30

Przerwa kawowa

10:45

Proces budowania produktu

Damian Andruszkiewicz, Compensa

1. Organizacja procesu
2. Kluczowe elementy
3. Konstrukcja produktu (podział materii prawnej)
4. Kosztowne błędy

11:45

Przerwa kawowa

12:00

Pakiety dla małych i średnich przedsiębiorstw, czyli gdzie zmierza rynek

Sonia Lech, Allianz

1. Historia rynku ubezpieczeń dla małego i średniego przedsiębiorcy - jak w ostatnich latach zmieniały się pakiety
2. Charakterystyka rynku ubezpieczeń dla małego i średniego przedsiębiorcy - obawy i oczekiwania przedsiębiorców, wybór oferty
3. Kierunki rozwoju - oferta, działania ubezpieczycieli
4. Kanały dystrybucji

13:00

Lunch

13:45

Ubezpieczenia dla MIŒ - jeszcze pakiety czy już indywidualne plasowanie ryzyka

Marcin Biskup, Biskup & Joks Brokers

1. Sytuacja rynku ubezpieczeń MIŒ z punktu widzenia brokera.
2. Potrzeby Klienta segmentu MIŒ
3. Rewolucja czy praca organiczna

14:45

Przerwa kawowa

15:00

Ocena ryzyka w ubezpieczeniach dla małych i średnich przedsiębiorstw

Mateusz Polak, Generali

1. Rola pośrednika w ocenie ryzyka
2. Powódź - jak "głęboki" to problem w MiŒ?
3. Czy taryfa jest odpowiedzią na potrzeby pośrednika, ubezpieczyciela czy klienta? A może to zbędne narzędzie?

16:00

Zakończenie konferencji

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

Damian Andruszkiewicz

X

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego specjalność: statystyka ubezpieczeniowa. Od początku kariery związany z ubezpieczeniami dla małych i średnich przedsiębiorstw w obszarach: strategii sprzedaży, underwriting, tworzenie i rozwój produktów. Od 2001 pracował w TUiR Warta SA, a następnie od 2004 do 2010 roku w STU Ergo Hestia SA, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery w biurze ubezpieczeń małych i średnich przedsiębiorstw. Obecnie Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Małych i Œrednich Przedsiębiorstw w Compensa TU SA VIG.

ZAMKNIJ

Marcin Biskup

X

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Z rynkiem ubezpieczeniowym związany od 1998 roku - broker od ponad 9 lat. Jako wieloletni praktyk i współwłaściciel kancelarii brokerskiej BJBROKERS zajmuje się głównie tworzeniem programów ubezpieczeniowych dla małych, średnich i dużych podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w ubezpieczeniach technicznych oraz OC i D&O. Założyciel pierwszej polskiej spółki brokerskiej specjalizującej się w ubezpieczeniach OZE. Prelegent szeregu konferencji i szkoleń z zakresu ubezpieczeń związanych z energetyką odnawialną i nie tylko.

ZAMKNIJ

Sonia Lech

X

Absolwentka Wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Warszawskiego. Ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pracy w ubezpieczeniach dla segmentu małych i średnich przedsiębiorstw, zarówno od strony strategii sprzedaży, marketingu oraz oferty produktowej. Od początku swojej kariery do października 2012 związana z TUiR WARTA S.A., uczestniczyła we wprowadzaniu na rynek pakietów WARTA MiŒ i WARTA EKSTRABIZNES PLUS. Właśnie rozpoczęła pracę jako Kierownik Zespołu Rozwoju Produktów w TUIR Allianz Polska S.A.

ZAMKNIJ

Mateusz Polak

X

Absolwent Wydziału Finansów i Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Wydziału Finansów SGH - w ubezpieczeniach pracuje od 2000 roku, związany w tym okresie z dwiema dużymi grupami ubezpieczeniowymi - underwriter, product & development manager, obecnie odpowiada za strategię i rozwój segmentu MSP oraz innych ubezpieczeń dla klientów indywidualnych w Generali T.U. S.A. Twórca produktów. Szef projektu oceny ryzyka powodziowego dla calej spółki majątkowej.

ZAMKNIJ

Paweł Żmudzki

X

Absolwent wydziału Finanse-Bankowość Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, specjalizacja ubezpieczenia gospodarcze. Z ubezpieczeniami związany od 2004 roku. Początkowo zatrudniony we wiodącej na rynku międzynarodowym firmie brokerskiej Guy Carpenter pełnił funkcję brokera reasekuracyjnego. Od 2006 roku związany z PZU SA, pełni funkcję Product Menagera ubezpieczeń majątkowych kierowanych do segmentu MSP oraz Underwritera ryzyk MSP.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: