Optymalizacja

Termin:

17 września 2012 r.

Miejsce:

Dago Centrum

Konferencja

Jedyne takie spotkanie..

Bezpośrednim obrazem konkurencji są na rynku zmiany produktów i cen. To jest obszar, który najczęściej jest pokazywany i analizowany.
Jednak w swojej istocie konkurencja to przede wszystkim zmiana procesów biznesowych, zaplecza, sposobu działania ubezpieczyciela. To zmiany w tych obszarach tak naprawdę pozwalają uzyskiwać to, co potem widoczne jest dla klienta na rynku.
W czasie konferencji „Optymalizacja kosztów likwidacji szkód komunikacyjnych” praktycy rynku skupią się na tych niewidocznych z zewnątrz aspektach pracy ubezpieczyciela z naciskiem na likwidację szkód – zarządzaniu procesowym w ogóle, zarządzaniu samą likwidacją szkód, profilowaniem ścieżek likwidacji, systemowym wsparciu dla likwidacji oraz narzędziami IT.

Kluczowe zagadnienia

  • profilowane ścieżki likwidacji szkód komunikacyjnych
  • model rozpoznawania i monitorowania kosztów likwidacji szkód
  • rola zarządzania procesowego w optymalizacji kosztów
  • wykorzystanie zasobów call-center, jako wsparcie likwidacji szkód
  • procesy kontrolne dedykowane uproszczonym procedurom

Dla kogo

  • departamenty likwidacji szkód ubezpieczycieli
  • niezależne firmy likwidacji szkód
  • brokerzy
  • kancelarie prawne

Miejsce

Centrum Konferencyjne DAGO Centrum

Budynek Rondo 1
Rondo ONZ 1
Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - Poniedziałek, 17 września 2012 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie konferencji

9:30

Rola zarządzania procesowego w optymalizacji kosztów likwidacji szkód

Paweł Ptaszyński, Warta

a) prezentacja modelu rozpoznawania i monitorowania kosztów likwidacji szkód, pozwalającego na wybór kierunków optymalizacji kosztów
b) maksymalizacja ilości szkód likwidowanych bez oględzin pojazdu i bez udziału rzeczoznawców samochodowych
c) centralne zarządzanie sprawami sądowymi jako element ograniczania kosztów sądowych

10:25

Przerwa kawowa

10:35

Zarządzanie likwidacją szkód w nowoczesnym towarzystwie ubezpieczeń

Michał Makarczyk, Spółdzielnia Usługowa VIG Ekspert

a) optymalizacja kosztów zarządzania likwidacją szkód na poziomie organizacji, procesów i procedur
b) systemowe przeciwdziałanie przestępczości ubezpieczeniowej
c) współpraca z serwisami naprawczymi i dostawcami części zamiennych

11:30

Przerwa kawowa

11:40

Profilowane ścieżki likwidacji szkód komunikacyjnych

Jarosław Matusiewicz, Uniqa

a) oczekiwania klientów firm ubezpieczeniowych
b) rozwiązania procesowe - rezygnacja ze standardowych etapów likwidacji szkód
c) procesy kontrolne dedykowane uproszczonym procedurom

12:35

Lunch

13:05

Dane z OI UFG w procesie likwidacji szkód komunikacyjnych

dr Wojciech Bijak, Krzysztof Hrycko, UFG

a) baza danych OI UFG
b) zasady i sposoby udostępniania danych z bazy OI UFG zakładom ubezpieczeń
c) możliwe obszary wspierania procesu likwidacji szkód w zakładzie ubezpieczeń danymi z bazy OI UFG

14:00

Przerwa kawowa

14:10

Optymalizacja procesów likwidacji szkód

Kazimierz Soboń, Control Expert

a) systemowe wsparcie procesów akceptacyjno-kontrolnych
b) wsparcie likwidacji szkód prostych - wykorzystanie zasobów call-center ubezpieczycieli
c) zaawansowana komunikacja pomiędzy wszystkimi podmiotami włączonymi w procesy likwidacji szkód

15:05

Przerwa kawowa

15:15

Narzędzia IT wspierające optymalizację procesów i kosztów likwidacji

Marcin Mekler, Sollers Consulting

a) zakres wymagań na narzędzia IT
b) przegląd narzędzi na rynku światowym
c) przykłady funkcjonalności usprawniających proces likwidacji
d) korzyści z wykorzystania narzędzi

16:10

Zakończenie konferencji

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

dr Wojciech Bijak

X

Absolwent SGPiS (obecnie SGH). Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny SGH. Wykładowca ekonometrii, statystyki matematycznej i przedmiotów aktuarialnych w SGH. Pracownik Instytutu Ekonometrii SGH. Autor wielu publikacji z zakresu ekonometrii, statystyki matematycznej, matematyki finansowej i ubezpieczeniowej, w tym monografii ?Praktyczne metody badania niewypłacalności zakładów ubezpieczeń?. Inicjator powstania tzw. Œcieżki aktuarialnej w SGH. W latach 1994-2003 oraz 2005-2007 praca w nadzorze ubezpieczeń (MF, PUNU oraz UKNUiFE, KNF) na stanowiskach: głównego specjalisty, zastępcy dyrektora departamentu, doradcy przewodniczącego. W latach 1996-2002 uczestnik prac grup roboczych statystyki ubezpieczeniowej OECD i EUROSTAT oraz grupy roboczej do spraw wypłacalności Komitetu Ubezpieczeń OECD. W latach 2005-2006 ekspert w grupach roboczych CEIOPS realizujących projekt Wypłacalność II. Od grudnia 2008 r. zastępca dyrektora Ośrodka Informacji, Biura UFG. Od września 2009 r. dyrektor Ośrodka Informacji, Biura UFG. Inicjator wielu prac rozwojowych Ośrodka Informacji UFG.

ZAMKNIJ

Krzysztof Hrycko

X

Absolwent Politechniki Gdańskiej (studia inżynierskie) i Akademii im. Leona Koźmińskiego (studia magisterskie). W latach 2003-2007 praca w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Departamencie Rejestrów Państwowych, Departamencie CEPiK, Departamencie Informatyzacji na stanowisku głównego specjalisty - specjalizacja rejestry państwowe i duże centralne bazy danych.
Od 2007 r. Główny analityk w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym (od 2008 r. w Ośrodku Informacji UFG). Zaangażowany w prace rozwojowe systemu Ośrodka Informacji UFG. Odpowiedzialny za wszechstronne analizy danych w tym za analizę jakości danych. Kierownik wielu projektów realizowanych w UFG. Zaangażowany w prace nad analizą użyteczności danych gromadzonych w Ośrodku Informacji UFG m.in. Do identyfikacji i weryfikacji zjawisk związanych z przestępczością ubezpieczeniową.

ZAMKNIJ

Michał Makarczyk

X

Z branżą ubezpieczeniową związany od 19 lat. W latach 1993 - 1999 pracował w TUiR WARTA S.A. W kolejnych latach sprawował kierownicze funkcje w Grupach Generali TU S.A. i PZU S.A. W roku 2001 został Dyrektorem Biura Likwidacji Szkód i Spółki Ekspert Pomoc Ubezpieczeniowa w STU ERGO HESTIA S.A., gdzie uczestniczył w m.in. w budowie pierwszej w Polsce struktury mobilnych likwidatorów. W roku 2005 objął stanowisko Dyrektora Departamentu Likwidacji Szkód/Prokurenta Zarządu w Grupie Generali, a w marcu 2010 roku został powołany na Członka Zarządu Spółki Generali Finance Sp. Z o.o. w Vienna Insurance Group pracuje od 01 lutego 2011 - początkowo jako Członek Zarządu Capitol Sp. Z o.o. Członek Zarządu Auto-Ekspert Sp. Z o.o. oraz Dyrektor ds.. Regionalnych Centrów Serwisowych. Obecnie Prezes Zarządu Spółdzielni Usługowej VIG Ekspert w Warszawie oraz w Compensa TU S.A. VIG Prokurent Zarządu i Dyrektor Zarządzający ds. Likwidacji Szkód.

ZAMKNIJ

Jarosław Matusiewicz

X

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego ART w Olsztynie oraz Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. Od 21 lat w ubezpieczeniach. Obecnie Dyrektor Departamentu Odszkodowań i Œwiadczeń UNIQA TU SA i szef programu rozwoju procesu likwidacji szkód w krajach Europy centralnej i południowo-wschodniej w UNIQA International w Wiedniu.

ZAMKNIJ

Marcin Mekler

X

Konsultant biznesowy specjalizujący się w sektorze usług finansowych. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej. Studiował także na Freie Universität w Berlinie. Od sześciu lat związany z firmą Sollers Consulting. Realizuje projekty doradcze oraz wdrożeniowe dla branży ubezpieczeniowej. Jego główne obszary kompetencji to definiowanie architektury korporacyjnej, analiza i optymalizacja procesów biznesowych, projektowanie i implementacja rozwiązań informatycznych. Uczestniczył między innymi w projektach: definicji architektury korporacyjnej dla instytucji nadzorującej rynek ubezpieczeniowy w Europie, uruchomienia funduszu emerytalnego w Rumunii, wdrożenia systemu wspierającego sprzedaż dla agentów ubezpieczeniowych, wyceny spółek zależnych firmy ubezpieczeniowej, wyboru dostawcy dla jednej z największych firm leasingowych w Polsce, opracowania wymagań i podejścia do wdrożenia systemu TIA.

ZAMKNIJ

Paweł Ptaszyński

X

Z wykształcenia prawnik. Karierę zawodową zaczynał w Ministerstwie Finansów w komórce organizacyjnej odpowiedzialnej wówczas za nadzór nad rynkiem ubezpieczeniowym (to jeszcze za czasów przed KNF i nawet przed PUNU). Od 20 lat pracownik zakładów ubezpieczeń, a ostatnie 14 lat na stanowiskach kierowniczych w likwidacji szkód. Od roku 2000 nieprzerwanie w TUIR WARTA S.A. Aktualnie, od kwietnia 2010, Dyrektor Departamentu Likwidacji Szkód Komunikacyjnych. Dawniej Członek Komisji Ubezpieczeń Majątkowych, a obecnie Członek Komisji Ubezpieczeń Komunikacyjnych PIU. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP i Medalem 15-lecia Polskiej Izby Ubezpieczeń. Aktywny uczestnik działań na rzecz optymalizacji kosztów naprawy, szczególnie podczas zakończonych sukcesem kampanii wspierających wprowadzenie w Polsce klauzuli napraw oraz Dyrektywy GVO wzmacniającej konkurencyjność rynku części samochodowych.

ZAMKNIJ

Kazimierz Soboń

X

Karierę zawodową rozpoczął w 1995 r. w TUiR ? POLONIA ? jako rzeczoznawca majątkowy. Od 1999r. pełnił funkcję kierownika likwidacji szkód w TUiR UNIQA. Od roku 2003 był zatrudniony
w AUTOonline Polska Sp z o. o. od początku działalności tej firmy w Polsce. Wcześniej zajmował się koordynacją likwidacji szkód komunikacyjnych w polskich towarzystwach ubezpieczeniowych, sam również dokonywał ocen i ekspertyz rzeczoznawczych. W AUTOonline odpowiedzialny za kontakty z podmiotami kupującymi, i koordynację działań w zakresie pozyskiwania i przyłączania nowych firm, oraz rozwiązywanie spraw spornych. W 2007 roku objął stanowisko dyrektor ds. sprzedaży gdzie aktywnie uczestniczył w powołaniu kolejnych oddziałów spółki na terenie Ukrainy, Litwy, Rosji, Czech, Słowacji, Bułgarii oraz Meksyku.
Aktualnie zatrudniony w firmie ControlExpert Sp z o. o. na stanowisku członka zarządu odpowiedzialnego za sprzedaż produktów.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: