Bancassurance

Termin:

19 listopada 2012 r.

Miejsce:

Dago Centrum

Konferencja

Jedyne takie spotkanie..

Bancassurance to - jak wydaje się niektórym - łatwe pieniądze i dla banku, i dla ubezpieczyciela. Jednak konstrukcja produktu, który te pieniądze przyniesie, szczególnie produktu, który będzie zyskowny a interesujący dla klienta, nie jest wcale zadaniem trywialnym. Uzgodnienie takiego produktu, w tym również metod jego dystrybucji, w praktyce stawia przed oboma partnerami wiele wyzwań.

Konferencja poświęcona produktom dodatkowym ma pokazać potrzeby banków i możliwości ubezpieczycieli w kontekście prawnym, podatkowym oraz z punktu widzenia instytucji dbających o interes konsumentów. Praktycy rynku przedstawią rynek z różnych punktów widzenia pokazując i problemy, z którymi się spotykają, i własne ich rozwiązania.

Kluczowe zagadnienia

  • Bancassurance w Polsce z perspektywy Rzecznika Ubezpieczonych
  • Przepisy dot. opodatkowania VAT usług pośrednictwa (praktyka sądów i organów podatkowych)
  • Modele bancassurance a pośrednictwo ubezpieczeniowe
  • Proces tworzenia produktów
  • Kluczowe elementy współpracy między bankiem a ubezpieczycielem
  • Produkty ubezpieczeniowe a produkty bankowe

Dla kogo

Konferencja przeznaczona jest dla przedstawicieli różnych departamentów zaangażowanych w konstrukcję programów bancassurance:

  • ubezpieczycieli,
  • banków,
  • radców prawnych,
  • brokerów ubezpieczeniowych obsługujących te instytucje

Miejsce

Centrum Konferencyjne DAGO Centrum

Budynek Rondo 1
Rondo ONZ 1
Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - Poniedziałek, 19 listopada 2012 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie konferencji

9:30

Bancassurance w Polsce z perspektywy Rzecznika Ubezpieczonych

Aleksander Daszewski, Małgorzata Więcko, Biuro Rzecznika Ubezpieczonych

a) Uwagi wstępne
b) Ubezpieczenie kredytu a ?polisolokaty?
c) Obecna sytuacja prawna konsumentów w ubezpieczeniach kredytu
d) Praktyczne problemy zgłaszane do Rzecznika Ubezpieczonych
e) Planowane działania

10:45

Przerwa kawowa

11:00

Produkty ubezpieczeniowe w ofercie banku

Michał Frączek, Alior Bank

a) Produkty ubezpieczeniowe a produkty bankowe
b) Produkt dla banku czy dla klienta
c) Kluczowe czynniki sukcesu

12:00

Przerwa kawowa

12:15

Współpraca między bankami i ubezpieczycielami

Patrycja Duszeńko-Majchrowska, Europa

a) Proces oferowania i tworzenia produktów
b) Kluczowe elementy współpracy
c) Wyzwania dla rynku bancassurance

13:15

Lunch

13:45

Modele bancassurance a pośrednictwo ubezpieczeniowe

Piotr Czublun, Czublun Trębicki Kancelaria Radców Prawnych

a) Kiedy bank musi być agentem
b) Interes ubezpieczeniowy, czy naprawdę istnieje?
c) Sprzedaż przez partnerów biznesowych banku (sieci sprzedaży, franczyzobiorcy, itp.)

14:45

Przerwa kawowa

15:00

Opodatkowanie VAT usług pośrednictwa w kontekście bancassurance

Tomasz Rzepa, KPMG

a) Omówienie przepisów dot. opodatkowania VAT usług pośrednictwa
b) Problemy praktyczne i najważniejsze wątpliwości w stosowaniu przepisów
c) Praktyka sądów i organów podatkowych po 2011 roku

16:00

Zakończenie konferencji

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

Piotr Czublun

X

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.
Od stycznia 2010 roku partner w kancelarii radców prawnych CZUBLUN TRĘBICKI, specjalizującej się w prawie ubezpieczeniowym, prawie IT i prawie zamówień publicznych.
Przed utworzeniem własnej firmy Piotr Czublun przez ponad 4 lata pracował dla CMS Cameron McKenna, gdzie w ramach Departamentu Prawa Gospodarczego kierował zespołem odpowiedzialnym za obsługę firm sektora usług finansowych, w tym firm ubezpieczeniowych oraz zespołem odpowiedzialnym za obsługę projektów informatycznych.
Przed rozpoczęciem współpracy z CMS Cameron McKenna, był przez okres prawie 10 lat wewnętrznym prawnikiem w wiodących instytucjach finansowych w Polsce, w tym przez okres prawie 3 lat menedżerem działu prawnego.Przez okres ponad sześciu lat był członkiem Komisji Prawnej a przez prawie 4 lata - Komisji Informatycznej, Polskiej Izby Ubezpieczeń. Jest autorem wielu publikacji poświęconych zagadnieniom usług finansowych i IT.

ZAMKNIJ

Aleksander Daszewski

X

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego; radca prawny. W latach 1997 - 2002 pracował w zakładach ubezpieczeń m.in. jako specjalista w Wydziale Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej PZU S.A., a także starszy specjalista, główny specjalista, z-ca dyrektora Biura i dyrektor Biura Ubezpieczeń Osobowych i OC w Daewoo TU S.A. Od września 2002r. z-ca dyrektora Biura Rzecznika Ubezpieczonych, radca prawny koordynator i prezes Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej. Autor i współautor wielu publikacji z dziedziny ubezpieczeń m.in. Prawa Ubezpieczeń - ustaw z komentarzem pod red. dr S. Rogowskiego oraz serii praktycznych poradników ubezpieczeniowych.

ZAMKNIJ

dr Patrycja Duszeńko-Majchrowska

X

Dyrektor Pionu Ubezpieczeń na Życie i Inwestycyjnych w TU na Życie EUROPA SA, Dyrektor Pionu Ubezpieczeń Majątkowych i Osobowych w TU EUROPA SA.
Doktor nauk ekonomicznych uzyskany na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu specjalizacja w ubezpieczeniach. Absolwentka Wydziału Matematyki i Informatyki na kierunku zastosowania matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwent studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z zakresu Ubezpieczeń Gospodarczych.
Od 2002r pracownik TUnŻ EUROPA SA, od 2006 r. Dyrektor Departamentu a później Pionu odpowiedzialnego za sprzedaż i produkty ubezpieczeń na życie, inwestycyjnych oraz majątkowych i osobowych w Grupie Ubezpieczeniowej EUROPA. Od 10 lat współpracuje z największymi i najważniejszymi instytucjami rynku finansowego w Polsce przy wdrażaniu produktów z obszaru Bancassurance.

ZAMKNIJ

Michał Frączek

X

Absolwent kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od początku kariery zawodowej związany z Alior Bankiem w tej chwili zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Ubezpieczeń w Departamencie Rozwoju Produktów.

ZAMKNIJ

Tomasz Rzepa

X

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej. Pracuje na stanowisku starszego menedżera w Departamencie Podatkowym KPMG. Specjalizuje się w doradztwie dla instytucji finansowych, wliczając w to banki i firmy ubezpieczeniowe. Na bieżąco doradza swoim klientom m.in. W zakresie problemów opodatkowania VAT działalności finansowej i ubezpieczeniowej. W swojej pracy prowadzi także liczne postępowania podatkowe i sądowe.

ZAMKNIJ

Małgorzata Więcko

X

Główny Specjalista w Wydziale Prawnym Biura Rzecznika Ubezpieczonych, doktorantka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, współautorka Raportu Rzecznika Ubezpieczonych - Podstawowe problemy bancassurance w Polsce, autorka i współautorka publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych i alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: