Szkody osobowe

Termin:

4 czerwca 2012 r.

Miejsce:

DAGO Centrum

Konferencja

Jedyne takie spotkanie..

Szkody osobowe są najmocniej rozwijającą się obecnie w Polsce kategorią szkód. Czy będziemy mówić o ubezpieczeniach komunikacyjnych, czy o zdarzeniach medycznych, czy o innych ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej napotykamy podobne problemy - jak wycenić życie i zdrowie człowieka, jak wycenić jego ból i cierpienie.
Te wszystkie problemy, a i wiele innych praktycznych, czy wręcz organizacyjnych, mają być głównymi tematami spotkania "Kiedy człowiek doznaje szkody". Wykładowcy pokażą jak można, jak powinno się prowadzić szkody osobowe. Porozmawiamy, jak powinno się szkody osobowe likwidować.

Kluczowe zagadnienia

 • standaryzacja oceny następstw szkód osobowych
 • zadośćuczynienie za krzywdę a ochrona interesów osoby poszkodowanej
 • roszczenia z tytułu błedów medycznych
 • najczęstsze uchybienia w likwidacji szkód osobowych
 • uraz kręgosłupa szyjnego - jako konsekwencja wypadku

Dla kogo

 • ubezpieczyciele
  -- piony likwidacji szkód zajmujące się szkodami osobowymi
 • brokerzy ubezpieczeniowi
 • kancelarie odszkodowawcze
 • adwokaci i radcowie prawni

Miejsce

Centrum Konferencyjne DAGO Centrum

Budynek Rondo 1
Rondo ONZ 1
Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - Poniedziałek, 4 czerwca 2012 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa herbata)

9:30

Rozpoczęcie konferencji

9:30

Propozycja standaryzacji oceny następstw szkód osobowych

dr Michal Brodzki, PTMU

1. Problemy związane z oceną rozmiaru szkody osobowej w ubezpieczeniu OC w Polsce
2. Poszukiwania rozwiązań na rynkach europejskich
3. Punktowa Ocena Nastepstw Szkody Osobowej ( PONSO ) wspólny projekt PIU i PTMU

10:35

Przerwa kawowa

10:50

Zadośćuczynienie za krzywdę wypłacane do rąk opiekuna prawnego/kuratora a ochrona interesów osoby poszkodowanej

Monika Borowiecka-Paczkowska

1. Zadośćuczynienie dla małoletniego dziecka wypłacane do rąk rodziców a kontrola sądu rodzinnego
2. Zadośćuczynienie wypłacane do rąk sprawcy wypadku
3. Ocena zasadności wypłacania wysokich kwot zadośćuczynień w miejsce świadczeń celowych,
4. Zadośćuczynienie dla poszkodowanego wypłacane do rąk kuratora / opiekuna prawnego a kontrola wykorzystania środków

11:55

Lunch

12:30

Ryzyko finansowe świadczeniodawców w zakresie roszczeń z tytułu błędów medycznych (w tym w świetle nowej regulacji ws zdarzeń medycznych)

Jolanta Budzowska, Kancelaria Budzowska Fiutowski i Partnerzy

1. Ewolucja orzecznictwa w zakresie rekompensat za błędy medyczne. Case study - kwoty, terminy wymagalności, rozkład ciężaru dowodu, koszty procesu, rola ubezpieczyciela - pozwany czy interwenient, relacje między pozwanymi in solidum.
2. Regulacja w zakresie zdarzeń medycznych - wątpliwości, omówienie pierwszych miesięcy funkcjonowania nowych przepisów, ryzyko finansowe dla szpitali i ubezpieczycieli.
3. Zmiany w Kodeksie Postępowania Cywilnego (wejście w życie 3 maja 2012 r.) - wpływ na strategię procesową i efekty procesów o odszkodowania.

13:35

Przerwa kawowa

13:50

Uraz kręgosłupa szyjnego - "konsekwencja " wypadku komunikacyjnego XXI wieku

Marta Rutkowska, VIG Polska

1. Normalne następstwo szkody
2. Nadużycie
3. Studium przypadków

15:00

Przerwa kawowa

15:15

Jak mądrze oszczędzać - wybrane uwagi o najczęstszych uchybieniach w likwidacji szkód osobowych

Bartłomiej Krupa, PIDiPO

1. Najczęstsze uchybienia proceduralne w praktyce likwidacji szkód
2. Najczęstsze uchybienia materialnoprawne w praktyce likwidacji szkód.
3. Obwiązywanie prawa w czasie

16:20

Zakończenie konferencji

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

dr Michał Brodzki

X

Specjalista chorób wewnętrznych z 17-letnim doświadczeniem pracy w różnych warszawskich szpitalach, klinicznych i miejskich. Posiada stopień naukowy doktora nauk medycznych, jest współautorem wielu artykułów naukowych i wystąpień na zjazdach i kongresach naukowych. Od 1995 roku jest związany z przemysłem ubezpieczeniowym w Polsce. Początkowo zajmował się wyłącznie oceną ryzyka w ubezpieczeniach na życie. Następnie, pełniąc od 1998 r funkcję dyrektora Biura Medycznej Obsługi Ubezpieczeń, był odpowiedzialny za medyczną obsługę ubezpieczeń w PZU Życie, czyli za medyczną część tworzenia produktów, oceny ryzyka i likwidacji świadczeń. Od 2002 r taką samą funkcję pełnił w całej Grupie PZU. Jego zespół był autorem wielu innowacyjnych przedsięwzięć z pogranicza medycyny i ubezpieczeń. Między innymi, stworzono system oceny ryzyka w ubezpieczeniach OC placówek medycznych, opracowano system kontroli i nadzoru nad orzecznictwem lekarskim, wdrożono prototypowy projekt wykorzystania rehabilitacji w procesie likwidacji szkód osobowych. Od lutego 2010, po zakończeniu pracy w Grupie PZU, zajmuje się wydawaniem ekspertyz medyczno-ubezpieczeniowych na zlecenie różnych towarzystw ubezpieczeniowych oraz brokerów. Jest członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej.

ZAMKNIJ

Monika Borowiecka-Paczkowska

X

Ekspert ubezpieczeniowy specjalizujący się w zagadnieniach prawa cywilnego i ubezpieczeniowego; szczególną wiedzą wykazuje się w obszarze obsługi szkód osobowych i rent z ubezpieczenia OC. Obecnie prowadzi działalność szkoleniową pod nazwą MBP Szkolenia Ubezpieczeniowe. Przez ostatnie trzy lata kierowała Zespołem Procesowym obsługującym obszar likwidacji szkód z ubezpieczeń indywidualnych i korporacyjnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując przez wiele lat w TUiR WARTA SA na stanowiskach od likwidatora do Dyrektora Centrum Obsługi Szkód. Przez kilka lat reprezentowała TUiR WARTA SA w Komisji Ubezpieczeń Komunikacyjnych PIU, jak również z upoważnienia PIU brała udział w pracach różnorodnych Komisji Sejmowych. W ramach prac Komisji Ubezpieczeń Komunikacyjnych PIU brała aktywny udział w przygotowaniu Katalogu Zdarzeń Drogowych. Została odznaczona przez PIU odznaką Zasłużony dla Ubezpieczeń.

ZAMKNIJ

Jolanta Budzowska

X

Radca prawny, wspólnik w Kancelarii Budzowska Fiutowski i Partnerzy. Radcowie Prawni, członek zarządu międzynarodowej organizacji prawników specjalizujących się sprawach ?personal injury?: POEPIL. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw cywilnych w zakresie problematyki praw pacjenta i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych. Ma w dorobku najwyższe wygrane dla poszkodowanych pacjentów w historii polskiego sądownictwa. Była i jest pełnomocnikiem pokrzywdzonych w ponad stu procesach cywilnych. Autorka szeregu publikacji i komentarzy na temat praw pacjentów i roszczeń odszkodowawczych związanych z procesem leczenia, jakie ukazały się w mediach. W zakresie jej zainteresowań leży też problematyka tzw. Pozwów zbiorowych. We współpracy z angielskimi adwokatami rozpoczęła przygotowania do zbiorowego zgłoszenia w Wielkiej Brytanii roszczeń polskich pacjentów w sprawie wadliwych endoprotez DePuy ASR.

ZAMKNIJ

Bartłomiej Krupa

X

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od roku 2005 słuchacz na Studiach Doktoranckich Nauk Prawnych na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 2005 - 2007 związany z jedną z firm z branży doradztwa odszkodowawczego z Wrocławia. Od roku 2007 zatrudniony w Votum S.A., obecnie na stanowisku dyrektora Departamentu Prawnego. Członek Zarządu Votum S.A., Prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych. Członek Stowarzyszenia dla rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Rynku Motoryzacyjnego ?ProMotor?. Autor publikacji w prasie branżowej.

ZAMKNIJ

Marta Rutkowska

X

absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła studia kierunkowe w zakresie Zarządzania Potencjałem Społecznym Firmy. Ponadto absolwent Podyplomowych Studiów w zakresie : Prawa Ubezpieczeniowego - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Medycyny ubezpieczeniowej i orzecznictwa lekarskiego- Warszawski Uniwersytet Medyczny. Od 1993 roku związana z ubezpieczeniami. Najpierw ubezpieczenia społeczne, następnie od 1999 roku ubezpieczenia majątkowe - likwidacja szkód osobowych i obsługa rent. Od 2005 r. zatrudniona w spółkach Vienna Insurance Group - Compensa TU SA i dodatkowo PZM TU SA od momentu powstania Departamentu Likwidacji Szkód . W obu towarzystwach zajmuje się koordynacją likwidacji szkód osobowych i rent z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: