Zakaz dyskryminacji

Termin:

2 kwietnia 2012 r.

Miejsce:

Warszawa, DAGO

Konferencja

Jedyne takie spotkanie..

21 grudnia 2012 r. nieważna stanie się regulacja zezwalająca na proporcjonalne różnice w składkach i świadczeniach poszczególnych osób, w przypadkach, w których "użycie płci jest czynnikiem decydującym w ocenie ryzyka opartego na odpowiednich i dokładnych danych aktuarialnych i statystycznych".
Rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości UE z punktu widzenia ubezpieczeń oceniane jest bardzo krytycznie - jako wygrana ideologii nad zdrowym rozsądkiem. Nie oznacza to jednak, iż decyzji Trybunału można nie wykonać.
Na konferencji "Zakaz dyskryminacji" pokażemy, jak się przygotować i jak zrobić to dobrze w ubezpieczeniach na życie oraz w ubezpieczeniach i riderach ubezpieczeń zdrowotnych.

Kluczowe zagadnienia

Ubezpieczenia na życie i zdrowotne po 21 grudnia 2012 r.:
+ aspekty prawne
+ aktuariat
+ biznes

Dla kogo

Ubezpieczyciele życiowi i zdrowotni:
+ menedżerowie
+ aktuariusze
+ radcowie prawni
+ szefowie i uczestnicy projektów nowych produktów
+ dyrektorzy i pracownicy departamentów produktowych
+ osoby odpowiedzialne za sprzedaż
Pośrednicy ubezpieczeniowi:
+ prowadzący ubezpieczenia grupowe
+ organizujący sprzedaż ubezpieczeń indywidualnych

Miejsce

Centrum Konferencyjne DAGO Centrum

Budynek Rondo 1
Rondo ONZ 1
Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - Poniedziałek, 2 kwietnia 2012 r.
9:00

Rejestracja

(i poranna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie konferencji

9:30

Umowy nie objęte zakazem po 21 grudnia

Paweł Stykowski, CMS Cameron McKenna

1. Zarys prawa UE dotyczącego niedyskryminacji ze względu na płeć i macierzyństwo i jego implementacja do polskiego prawa ubezpieczeń
2. Wyrok w sprawie Test-Achats - omówienie stanu faktycznego i uzasadnienia
3. Umowy objęte zakazem dyskryminacji po 21 grudnia br.
4. Umowy nie objęte zakazem dyskryminacji po 21 grudnia br.
5. Wpłata składki dodatkowej
6. Przystąpienie kolejnych ubezpieczonych
7. Umowy ramowe

10:50

Przerwa kawowa

11:05

Ryzyka związane z zakazem dyskryminacji ze względu na płeć

Paweł Lizak, Aviva

1. Gdzie naszym zdaniem "wyrównanie stawek" będzie potencjalnie wprowadzone (ubezpieczenia indywidualne, grupowe, opcje, New Business vs Existing, ubezpieczenia rentowe)
2. Potencjalny efekt "wyrównania stawek" na istniejącym portfelu, jak zachowa się rynek, jak zachowają się sieci dystrybucji
3. Ryzyko reakcji regulatora (KNF), ryzyko negatywnego wpływu na wartość biznes, ewentualne mechanizmy zapobiegania tym ryzykom
4. Jakie obecnie są niewiadome - reakcja konkurencji, reakcja KNF, reakcja konsumentów, reakcja sieci dystrybucji

12:25

Lunch

13:10

Wyrok dot. dyrektywy w sprawie równego traktowania płci i jej wpływ na ubezpieczenia życiowe

Marcin Krzykowski, Milliman

1. Modyfikacja w ustawie ubezpieczeniowej związana z Gender Directive
2. Pierwsze reakcje poszczególnych środowisk
3. Obszary niepewności
4. Implikacje dla ubezpieczeń majątkowych, życiowych, zdrowotnych
5. Inne czynniki służące do taryfikacji (proxy risks)

14:30

Przerwa kawowa

14:45

Zakaz dyskryminacji ze względu na płeć a ubezpieczenia zdrowotne

Xenia Kruszewska, Medica Polska Ubezpieczenia Zdrowotne

1. Pani różni się od Pana - prawda czy fałsz?
2. Jak wyliczyć ryzyko poprawności politycznej?
3. Czy ciąża i poród są dyskryminujące?

16:05

Zakończenie konferencji

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

Xenia Kruszewska

X

Prezes zarządu Medica Polska Ubezpieczenia Zdrowotne Towarzystwo Ubezpieczeń SA.
Przede wszystkim praktyk, ale z solidnym przygotowaniem teoretycznym. Zdradziła zawód lekarza dla prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, ideą których została zarażona pracując w Mazowieckiej i Branżowej Kasie Chorych.
Doradzała Towarzystwom Ubezpieczeń przygotowującym ubezpieczenia zdrowotne, budowała i zarządzała prywatnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi jako Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Zdrowotnych. Jako broker, potem multiagent przygotowywała i pośredniczyła w sprzedaży programów zdrowotnych i ubezpieczeń indywidualnych. Współtworzyła i zarządzała działalnością pierwszego w Polsce portalu porównującego i oferującego prywatne ubezpieczenia zdrowotne dla klientów indywidualnych.
Na warszawskich uczelniach wyższych wykłada zagadnienia związane z prywatnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi, systemami ochrony zdrowia, likwidacją i zarządzaniem ryzykiem ubezpieczeń osobowych.

ZAMKNIJ

Marcin Krzykowski

X

Wpisany na listę aktuariuszy pod numerem 67. Od 2008 pracuje jako starszy konsultant w warszawskim biurze firmy Milliman, działającej głównie w doradztwie aktuarialnym. Marcin Krzykowski specjalizuje się w ubezpieczeniach życiowych i ma ponad 14 lat doświadczenia na polskim rynku ubezpieczeniowym. Przed rozpoczęciem pracy w Milliman był konsultantem w warszawskim biurze Ernst & Young, a przedtem pełnił funkcję głównego aktuariusza w HDI Gerling Życie oraz w spółkach grupy SIGNAL IDUNA w Polsce. Na jego doświadczenie składają się liczne projekty wykonywane w Polsce, jak również w innych krajach Europy Œrodkowo-Wschodniej, w tym m.in. Związane z rozwojem produktów, wycenami transakcyjnymi spółek, Solvency II i modelowaniem finansowym.
Marcin Krzykowski ukończył Wydział Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego. Jest autorem licznych publikacji dotyczących rynku ubezpieczeń w Polsce.

ZAMKNIJ

Paweł Lizak

X

Akturariusz, od 1998 roku związany z Aviva (wcześniej Commercial Union). Posiada polską licencję aktuariusza. Od 7 lat na stanowisku Dyrektora Działu ds Wyceny Produktów Indywidulanych. Wcześniej przez 4 lata był Aktuariuszem ds Wyceny Produktów Grupowych. Wszystkie obecnie oferowane przez Aviva produkty indywidualne były wycenione w jego zespole. Ponadto przez 3 ostatnie lata, odpowiadał za wycenę produktów życiowych dla spółek Aviva w Europie Œrodkowej i Wschodniej (Czech, Rumunia, Węgry, Litwa i oczywiście Polska).

ZAMKNIJ

Paweł Stykowski

X

Radca prawny w Zespole Instytucji i Usług Finansowych w warszawskim biurze międzynarodowej kancelarii CMS Cameron McKenna. Specjalizuje się w doradztwie na rzecz przedsiębiorstw z sektora usług finansowych, przede wszystkim zakładów ubezpieczeń. Powrócił do CMS Cameron McKenna w sierpniu 2011 roku po dwóch i pół roku pracy w międzynarodowej grupie kapitałowej, gdzie pracował na rzecz dwóch zakładów ubezpieczeń, powszechnego towarzystwa emerytalnego i ich spółki dystrybucyjnej. Jest autorem licznych artykułów, które ukazały się m.in. w Rzeczpospolitej, Parkiecie, Dzienniku Gazecie Prawnej, Monitorze Prawniczym i Miesięczniku Ubezpieczeniowym.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: