D&O

Termin:

27-28 lutego 2013 r.

Miejsce:

Hotel Pan Tadeusz

Konferencja

Jedyne takie spotkanie..

W ciągu kilku lat ubezpieczenie D&O stało się - z produktu niszowego - obowiązującym dla pewnej klasy klientów standardem. Dziś nie musimy dyskutować już o najprostszych elementach tych umów. Możemy skupić się na ważnych punktach zakresu, analizy ryzyka i również likwidacji potencjalnych szkód.

Konferencja Insurance Meeting Point zbierze doświadczenia, opinie i oceny z tego - młodego wciąż, ale coraz bardziej istotnego - rynku. Swoje stanowiska prezentować będą najważniejsi, obecni na nim, gracze. Na pewno dyskutowanych będzie wiele istotnych i praktycznych wątpliwości związanych z tymi ubezpieczeniami.

Kluczowe zagadnienia

  • Konstruowanie programów ubezpieczenia D&O dla grup kapitałowych i dla spółek objętych ustawą kominową
  • Definicja osób ubezpieczonych a okres obowiązywania ochrony
  • Analiza finansowa przedsiębiorstw w kontekście ubezpieczeń D&O
  • Ubezpieczający jako beneficjent polisy D&O
  • Czy ubezpieczenie D&O jest ubezpieczeniem OC? - dylematy teoretyczne i praktyczne
  • Roszczenia z tytułu ubezpieczenia D&O

Dla kogo

  • Underwriterzy zajmujący się ubezpieczeniami D&O
  • Departamenty OC ubezpieczycieli
  • Brokerzy, których klienci zainteresowani są ubezpieczeniami D&O
  • Radcowie prawni uczestniczący w negocjacji umów D&O

Miejsce

Hotel Pan Tadeusz
Serock nad Zalewem Zegrzyńskim

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - Œroda, 27 lutego 2013 r.
12:30

Rejestracja

12:30

Lunch

13:30

Rozpoczęcie konferencji

13:30

Czy ubezpieczenie D&O jest ubezpieczeniem OC? - dylematy teoretyczne i praktyczne

dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

14:30

Przerwa kawowa

14:45

Konstruowanie programów ubezpieczenia D&O dla grup kapitałowych i dla spółek objętych ustawą kominową

Aleksander Chmiel, STBU

1. Aspekty podatkowe i rachunkowe z uwzględnieniem problematyki towarzyszącej programom grup kapitałowych oraz spółek objętych ustawą z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi
2. Krytyka nieprzemyślanej maksymalizacji zakresu ubezpieczenia wraz z przykładami negatywnych skutków dla ubezpieczonych

15:45

Przerwa kawowa

16:00

Analiza finansowa przedsiębiorstw w kontekście ubezpieczeń D&O

Marta Stodolna, ACE

1. Podstawowe składowe sprawozdania finansowego spółki
2. Jakie istotne informacje można znaleźć w bilansie i rachunku zysków i strat?
3. Elementy analizy finansowej istotne w procesie underwritingu D&O

17:00

Przerwa kawowa

17:15

Ubezpieczający jako beneficjent polisy D&O

Paweł Sukiennik, Leadenhall

1. Spółka jako beneficjent polisy D&O
2. Mity i fakty na temat ?Entity cover?
3. W jakim kierunku zmierzamy?

18:15

Zakończenie pierwszego dnia

19:00

Kolacja (i spotkania wieczorne)

Dzień 2 - Czwartek, 28 lutego 2013 r.
8:00

Œniadanie

9:00

Rozpoczęcie drugiego dnia

9:00

Szeroka definicja osoby ubezpieczonej wady i zalety

Paweł Krak, Allianz

1. Idea ubezpieczenia D&O w zakresie definicji Osób Ubezpieczonych
2. Standardy rynkowe w zakresie definicji Osoby Ubezpieczonej
3. Konsekwencje rozbudowanej definicji Osoby Ubezpieczonej w kontekście ochrony udzielanej członkom Władz Spółki
4. Ryzyko podwójnego ubezpieczenia Osób Ubezpieczonych

10:00

Przerwa kawowa

10:15

Definicja osób ubezpieczonych a okres obowiązywania ochrony dla tych podmiotów, ze szczególnym uwzględnieniem rozbudowanych struktur kapitałowych

Sylwia Kozłowska, Gras Savoye

1. Struktura kapitałowa ubezpieczonego a katalog podmiotów objętych ubezpieczeniem
2. Ochrona ubezpieczonego w przypadku zmian kapitałowych
3. Wielość polis - która polisa faktycznie chroni ubezpieczonego

11:15

Przerwa kawowa

11:30

Roszczenia z tytułu ubezpieczenia D&O

Konrad Piech, DLA Piper

1. Przesłanki odpowiedzialności członków władz spółek
2. Podmioty legitymowane do dochodzenia roszczeń z tytułu ubezpieczenia D&O
3. Orzecznictwo sądowe w sprawach dotyczących odpowiedzialności członków władz spółek

12:30

Przerwa kawowa

12:45

Kiedy polisa D&O przestaje być tylko dokumentem? Doświadczenia AIG w zakresie likwidacji szkód w Europie i w Polsce

Robert Woźniak, Agnieszka Wrońska, AIG

1. Europa Zachodnia - trendy
2. Przykłady roszczeń z rynku polskiego
3. Likwidacja szkody D&O - proste zasady

13:45

Zakończenie konferencji

13:45

Lunch

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

Aleksander Chmiel

X

Broker STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi specjalizujący się w zagadnieniach ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej menedżerów (D&O) oraz ochrony emisji papierów wartościowych (POSI) . Doktorant w Katedrze Ubezpieczeń Gospodarczych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

ZAMKNIJ

Sylwia Kozłowska

X

Dyrektor Działu Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej w Gras Savoye Polska. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. Związana z rynkiem ubezpieczeń od 19 lat, z ubezpieczeniami OC od 17 lat. Doświadczenie zawodowe zdobyte w Centrali PZU Biurze Ubezpieczeń OC, w AIG jako szef Działu Ubezpieczeń OC. Uprawnienia i działalność w firmach brokerskich od 1998. Z Gras Savoye związana od 2000 r.

ZAMKNIJ

Paweł Krak

X

Kierownik ds. Rozwoju Ubezpieczeń OC w TU Allianz Polska S.A. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukończył podyplomowe studia ubezpieczeń w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe 13 lat pracy w firmach ubezpieczeniowych (PZU, AIG, Allianz) w działach underwritingu i tworzenia produktów ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej w tym w szczególności D&O, IPO, Naruszenia Praw Pracowniczych przez Spółkę (EPL), OC zawodowej

ZAMKNIJ

dr hab. Marcin Orlicki

X

Absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), adiunkt i wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego? i Rady Naukowej ?Rozpraw Ubezpieczeniowych?.

ZAMKNIJ

Konrad Piech

X

Radca prawny w DLA Piper Wiater sp.k. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu ubezpieczeń gospodarczych. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych oraz przed organami nadzoru, jak również zapewnia wsparcie w zagadnieniach związanych z prawem cywilnym oraz handlowym. Posiada bogate doświadczenie w tworzeniu i wprowadzaniu na rynek produktów ubezpieczeniowych oraz procedur związanych z obsługą klientów zakładów ubezpieczeń, a także w opiniowaniu warunków ogólnych i innych dokumentów umów ubezpieczenia. Ma wieloletnią praktykę we współpracy z instytucjami finansowymi, w szczególności z zakładami ubezpieczeń, we wszystkich obszarach ich aktywności gospodarczej.

ZAMKNIJ

Marta Stodolna

X

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Od 2008 roku związana jest z ubezpieczeniami. Obecnie zajmuje stanowisko Młodszego Specjalisty ds. Ubezpieczeń Finansowych w ACE European Group Limited Oddział w Polsce.

ZAMKNIJ

Paweł Sukiennik

X

posiada 20 lat doświadczenia w pracy dla branży ubezpieczeniowej, początkowo jako pracownik etatowy, a od 2002 roku jako broker, ekspert, publicysta, szkoleniowiec, doradca i pełnomocnik ds.. Odszkodowań. Pracował m.in.. Dla Ergo Hestii, Inter Polska, Swiss Re, Munich Re, ACE Europe, Lloyd’s. Obecnie wiceprezes zarządu Leadenhall Polska S.A., Lloyd’s coverholder. Autor kilkunastu publikacji dotyczących ubezpieczeń.

ZAMKNIJ

Robert Woźniak

X

Dyrektor Działu Ubezpieczeń Financial Lines w polskim oddziale AIG. Zajmuje się głównie underwritingiem ryzyka oraz sprzedażą polis ubezpieczenia odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych, ryzyk odpowiedzialności zawodowej i sprzeniewierzenia. Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, od początku swojej kariery zawodowej w ubezpieczeniach związany z AIG. Ukończył również podyplomowe studia w zakresie prawa spółek na Uniwersytecie Warszawskim.

ZAMKNIJ

Agnieszka Wrońska

X

Kierownik Sekcji Likwidacji Szkód Ubezpieczeń Finansowych. Specjalista z 15-letnim doświadczeniem w obszarze w likwidacji szkód korporacyjnych, które początkowo zdobywała w AGF Ubezpieczenia SA, a następnie - T.U. ALLIANZ POLSKA SA. Od 8 lat związana z AIG, gdzie od 2004 r. specjalizuje się w likwidacji szkód z ryzyk finansowych, w tym przede wszystkim - D&O.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Obowiązki dystrybutora i ubezpieczyciela wobec klienta - checklista

W przygotowaniu

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla ubezpieczeń

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

Rekomendacja U - regulacja ubezpieczeń, w których bank jest agentem ubezpieczeniowym

 

Newsletter: