Gwarancje

Termin:

30 października 2013 r.

Miejsce:

DAGO Centrum

Konferencja

Jedyne takie spotkanie..

Gwarancje ubezpieczeniowe z każdej strony - ryzyko, treść, wstrzymanie, zamówienia publiczne, przyszłość.
Konferencja Insurance Meeting Point zgromadzi najlepszych ludzi zajmujących się gwarancjami ubezpieczeniowymi. Reprezentowane będą różne strony - ubezpieczyciele, brokerzy, prawnicy, przedsiębiorstwa. Każda ze stron będzie zwracać uwagę na rożne wyzwania z gwarancjami związane.

Kluczowe zagadnienia

 • Rodzaje ryzyk wymagające oceny
 • Newralgiczne regulacje umowy gwarancyjnej
 • Kryteria oceny ryzyka treści gwarancji
 • Wstrzymanie realizacji gwarancji na mocy postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa
 • Przyszłość gwarancji na polskim rynku
 • Gwarancja ubezpieczeniowa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Dla kogo

 • Ubezpieczyciele zajmujący się:
  - ubezpieczeniami należności
  - gwarancjami ubezpieczeniowymi
 • Brokerzy ubezpieczeniowi
 • Banki
 • Kancelarie prawne
 • Przedsiębiorstwa

Miejsce

Centrum Konferencyjne DAGO Centrum

Budynek Rondo 1
Rondo ONZ 1
Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - Œroda, 30 października 2013 r.
9:00

Rejestracja

(powitala kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie konferencji

9:30

Ryzyko w gwarancjach ubezpieczeniowych

Elżbieta Urbańska, PZU

1. Rodzaje ryzyk wymagające oceny
2. Czynniki ograniczające poszczególne ryzyka
3. Ocena ryzyka w okresie spowolnienia gospodarczego

10:30

Przerwa kawowa

10:45

Treść gwarancji - z różnych punktów widzenia

Jacek Kukiełka, Tirador

1. Newralgiczne regulacje umowy gwarancyjnej
2. Kryteria oceny ryzyka treści gwarancji - z punktu widzenia gwaranta, beneficjenta, zleceniodawcy
3. Gwarancja a regulacje kontraktu

11:45

Przerwa kawowa

12:00

Wstrzymanie realizacji gwarancji na mocy postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa

dr Tomasz Kwieciński, dr Jakub Pokrzywniak, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

13:00

Lunch

13:30

Przyszłość gwarancji na polskim rynku

Grzegorz Kaźmierczuk, Euler Hermes

1. Gwarancje ubezpieczeniowe czy bankowe? Różnice, podobieństwa, oczekiwania rynku
2. Rodzaje gwarancji popularnych na rynku i nowe oczekiwania klientów

14:30

Przerwa kawowa

14:45

Gwarancja ubezpieczeniowa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Arkadiusz Szyszkowski, Społeczna Akademia Nauk

1. Specyfika gwarancji w pzp
2. Wymagania zamawiających wzgledem gwarancji w siwz
3. Kontrowersje na tle gwarancji w zamówieniach publicznych - case study

15:45

Zakończenie konferencji

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

Grzegorz Kaźmierczuk

X

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Politologia (administracja publiczna) oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu na kierunku Zarządzanie i marketing, w 2012 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie Zarządzania sprzedażą w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.
W branży ubezpieczeniowej pracuje od 2004 roku (PZU SA, PTU S.A./GOTHAER TU S.A., EULER HERMES TU SA), ubezpieczeniami finansowymi (w tym tematyką związaną z gwarancjami ubezpieczeniowymi) zajmuję się od 2006 roku.

ZAMKNIJ

Jacek Kukiełka

X

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, zarządzający działami ubezpieczeń finansowych ubezpieczycieli, od 2004 r. konsultant i trener w zakresie ubepieczeń finansowych w ramach własnej działalności, autor i współautor publikacji z tematyki gwarancji ubezpieczeniowych i ubezpieczeń kredytowych, wykładowca szkół wyższych na studiach podyplomowych.

ZAMKNIJ

dr Tomasz Kwieciński

X

Radca prawny, starszy partner w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. W 1972 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w 1978 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych.
Jest współzałożycielem i starszym wspólnikiem w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr. W latach 1995-2003 był doradcą i partnerem w kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
Rozległe doświadczenie Tomasza Kwiecińskiego obejmuje prawo spółek, prawo cywilne, prawo zamówień publicznych. Brał udział w wielu projektach prywatyzacyjnych i restrukturyzacyjnych. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych i arbitrażowych oraz świadczeniu bieżącej obsługi prawnej dla klientów korporacyjnych.

ZAMKNIJ

dr Jakub Pokrzywniak

X

Radca prawny, partner w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.
Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2000 r.) W 2004 r. obronił pracę doktorską z zakresu prawa cywilnego i uzyskał stopień doktora nauk prawnych. Jest radcą prawnym. Specjalizuje się w prawie energetycznym, prawie ubezpieczeń gospodarczych oraz prawie zamówień publicznych. Jego dorobek naukowy obejmuje kilkadziesiąt pozycji, w tym autorstwo lub współautorstwo trzech książek
i dwóch poradników.
Z dniem 1 stycznia 2013 r. dr Jakub Pokrzywniak uzyskał status partnera WKB. Będzie przede wszystkim rozwijał praktykę ubezpieczeniową Kancelarii.

ZAMKNIJ

Arkadiusz Szyszkowski

X

Prawnik, doktorant Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, były pracownik Departamentu Administracji Publicznej MSWiA, Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych, Departamentu Prawnego i Zamówień Publicznych MSZ. Absolwent Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Pracownik administracji publicznej i finansowej.
Współautor i redaktor merytoryczny publikacji ?Przetargi w praktyce. Poradnik zamawiającego i oferenta? (wyd. C. H. Beck 2003), współautor komentarza do Prawa zamówień publicznych (ODDK 2010).
Ponadto autor licznych publikacji dotyczących zamówień publicznych w ?Rzeczypospolitej?, ?Monitorze Zamówień Publicznych?, ?Prawie Przedsiębiorcy?, ?Monitorze Prawniczym?, ?Przetargach Publicznych?.
Wykładowca w Społecznej Akademii Nauk oraz Politechnice Warszawskiej. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Praktyk zamówień publicznych - wykonuje funkcję kierownika zamawiającego w dużej instytucji publicznej.

ZAMKNIJ

Elżbieta Urbańska

X

Absolwentka Uniwersytetu Œląskiego na wydziale filologii romańskiej. Ukończyła również podyplomowe studium bankowości i finansów w Szkole Głównej Handlowej oraz program z zakresu zarządzania strategicznego w INSEAD. W 1995 związała się z Grupą BRE Banku SA pracując kolejno w Oddziale w Katowicach na stanowisku Account Managera, następnie realizując jako dyrektor departamentu projekt tworzenia w banku linii biznesowej dla MSP. Od 2000 zarządzała siecią sprzedaży w obszarze korporacyjnym. OD 2003 roku Prezes Zarządu Polfactor SA ( Spółki faktoringowej w Grupie BRE Banku), dla której zrealizowała zadanie osiągnięcia wysokich poziomów efektywności działania .W 2009 roku podjęła się zorganizowanie dla Grupy PKO Bank Polski spółki faktoringowej i po osiągnięciu przez PKO BP Faktoring dodatniego wyniku na jej działalności zdecydowała w 2012 podjąć nowe wyzwania w PZU SA w obszarze ubezpieczeń finansowych . Wieloletnia Przewodnicząca Polskiego Związku Faktorów i jeden z założycieli Europejskiej Federacji Faktorów.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: