OC

Termin:

17-18 października 2013 r.

Miejsce:

Pan Tadeusz

Konferencja

Jedyne takie spotkanie..

Fluktuacja prawa, doktryny i sądów zmusza praktyków ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej do stałej uwagi. I najbardziej zaawansowane, i podstawowe problemy trzeba poddawać przeglądowi i rekapitulacji.

Konferencja IMP będzie doskonałym streszczeniem i zwięzłym powtórzeniem najważniejszych treści związanych z ubezpieczeniami OC. Będzie zestawieniem faktów i zdarzeń wyłożonych i wypowiedzianych przez czołowych uczestników rynku.

Kluczowe zagadnienia

 • Roszczenia poszkodowanego vs. zarzuty ubezpieczyciela
 • Ubezpieczenie OC w kontekście ryzyk lotniczych
 • Szkodowość w ujęciu polisowym i księgowym
 • Metody ustalania adekwatnej sumy gwarancyjnej
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności: dobrowolne i komunikacyjne - którędy przebiega granica
 • Pojęcie siły wyższej w ubezpieczeniach OC
 • Polisa OC – uzupełniająca ochrona w procesie budowlanym
 • Actio directa – dlaczego zawsze i dlaczego tak szeroko

Dla kogo

 • Szefowie departamentów i underwriterzy ubezpieczeń OC
 • Brokerzy wyspecjalizowani w ubezpieczeniach OC
 • Szefowie departamentów likwidacji szkód korporacyjnych i niezależni likwidatorzy
 • Prawnicy

Miejsce

Hotel Pan Tadeusz
Serock nad Zalewem Zegrzyńskim

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - Czwartek, 17 października 2013 r.
12:30

Rejestracja

12:30

Lunch

13:30

Pojęcie siły wyższej w ubezpieczeniach OC

Agata Skrężyna-Dudek, Gothaer

1. Co to jest siła wyższej (próba definicji i kategoryzacji)
2. Praktyczne skutki działania siły wyższej w prawie
- odpowiedzialność deliktowa
- odpowiedzialność kontraktowa
- terminy przedawnienia roszczeń
3. Ryzyko rozwoju a siła wyższa

14:30

Przerwa kawowa

14:45

Suma gwarancyjna w ubezpieczeniu OC - jaką zarekomendować, jaką wybrać

Michał Molęda, Leadenhall

1. Metody ustalania adekwatnej sumy gwarancyjnej
2. Znaczenie wordingu dla ustalenia adekwatnej sumy gwarancyjnej
3. Sumy gwarancyjne dla poszczególnych branż
4. Sumy gwarancyjne w ubezpieczeniach obowiązkowych
5. Odpowiedzialność za rekomendację adekwatnej sumy gwarancyjnej

15:45

Przerwa kawowa

16:00

Ocena szkodowości klienta w ubezpieczeniach OC

Maria Tomaszewska-Pestka, LabRisk

1. Istotne problemy dla określenia szkodowości Ubezpieczonego w ubezpieczeniach OC
2. Szkodowość w ujęciu polisowym i księgowym
3. Arkusz szkodowości - czy jest możliwe ujednolicenie praktyki rynku?

17:00

Przerwa kawowa

17:15

Polisa OC - uzupełniająca ochrona w procesie budowlanym

Sylwia Kozłowska, Gras Savoye

1. Zastosowanie polisy OC w tradycyjnym ujęciu
2. Polisa OC jako ochrona DIC/DIL w stosunku do polis majątkowych
3. Ubezpieczenie OC GW/kilku wykonawców/konsorcjum/inwestora - wady i zalety poszczególnych rozwiązań
4. Szkody w przedmiocie prac - gwarancja i/lub odpowiedzialność odszkodowawcza, co można ubezpieczyć polisą OC?

18:15

Zakończenie pierwszego dnia

19:00

Kolacja i spotkania wieczorne

Dzień 2 - Piątek, 18 października 2013 r.
8:00

Œniadanie

9:00

Rozpoczęcie drugiego dnia

9:00

Ubezpieczenie odpowiedzialności: dobrowolne i komunikacyjne - którędy przebiega granica?

Piotr Wójcik, Axa

Jak dobrze ubezpieczyć właściciela piaskarki:
- uszkodzenie pojazdów przez rozsypywany grys
- szkody w środowisku

10:00

Przerwa kawowa

10:15

Ubezpieczenie OC w kontekście ryzyk lotniczych

Tomasz Balcerowski, AIG

1. Polisa ARIEL jako alternatywa dla warunków OC ogólnego
2. Ubezpieczenie inwestycji budowlanych związanych z lotnictwem
3. Ubezpieczenie odpowiedzialności podmiotów związanych z operacjami lotniczymi
4. Przykłady szkód

11:15

Przerwa kawowa

11:30

Kodeksowe paradoksy ubezpieczenia OC

Paweł Sukiennik, PSConsult

1. Wypadek ubezpieczeniowy - w jakim zakresie dopuszczalne jest pokrycie retroaktywne?
2. Deklaracja ryzyka - czy wszystkie sankcje stosowane w OWU OC są zgodne z intencją ustawodawcy?
3. Actio directa - dlaczego zawsze i dlaczego tak szeroko?
4. Koszty minimalizacji szkody - kto płaci, a kto się boi?

12:30

Przerwa kawowa

12:45

Roszczenia poszkodowanego vs. zarzuty ubezpieczyciela

Konrad Piech, DLA Piper Wiater

1. Charakterystyka roszczeń poszkodowanego
2. Zarzuty ubezpieczyciela:
- zarzut niezgodnej z prawdą deklaracji ryzyka
- zarzut naruszenia obowiązków umownych przez ubezpieczonego lub ubezpieczającego
- zarzut potrącenia
3. Przedawnienie roszczeń

13:45

Zakończenie konferencji

13:45

Lunch

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

Tomasz Balcerowski

X

Związany z branżą ubezpieczeniową od ponad 10 lat. Od początku kariery specjalizuje się w zagadnieniach underwritingu oraz rozwoju ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, również w aspekcie umów reasekuracyjnych, a także ubezpieczeń lotniczych. Od sierpnia 2010 roku pracuje w AIG na stanowisku Dyrektora Działu Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej. Do jego obowiązków należy zarządzanie i koordynacja linii produktowych ubezpieczeń OC, ubezpieczeń z grupy Crisis Management (w tym kosztów wycofania wadliwego produktu z rynku) oraz ubezpieczeń środowiskowych. Od 2011 r. członek grupy roboczej ds. ubezpieczeń OC Polskiej Izby Ubezpieczeń. Wcześniejsze doświadczenia zdobywał pracując w zakładach ubezpieczeń takich jak Ergo Hestia, Allianz i Aviva. Z wykształcenia prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz podyplomowych studiów w zakresie strategii informacyjnych Akademii Morskiej w Gdyni. W roku 2000 ukończył kurs ?Introduction to English and European Union Legal System“ organizowany przez Uniwersytet Cambridge.

ZAMKNIJ

Sylwia Kozłowska

X

Dyrektor Działu Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej w Gras Savoye Polska. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. Związana z rynkiem ubezpieczeń od 19 lat, z ubezpieczeniami OC od 17 lat. Doświadczenie zawodowe zdobyte w Centrali PZU Biurze Ubezpieczeń OC, w AIG jako szef Działu Ubezpieczeń OC. Uprawnienia i działalność w firmach brokerskich od 1998. Z Gras Savoye związana od 2000 r.

ZAMKNIJ

Michał Molęda

X

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ukończył także studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Autor licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego i ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Karierę zawodową rozpoczął w TU Gerling, potem HDI-Gerling pracując na stanowiskach likwidatora szkód odpowiedzialności cywilnej, underwritera ryzyk odpowiedzialności cywilnej oraz dyrektora Departamentu Ubezpieczeń OC. W latach 2008-2012 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego HDI-Gerling Polska TU S.A. oraz HDI Asekuracja TU SA. Obecnie jest Głównym Underwriterem w Leadenhall Polska S.A., Lloyd's coverholder. Członek, a obecnie ekspert Komisji Ubezpieczeń Majątkowych Polskiej Izby Ubezpieczeń.

ZAMKNIJ

Konrad Piech

X

Radca prawny w DLA Piper Wiater sp.k. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu ubezpieczeń gospodarczych. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych oraz przed organami nadzoru, jak również zapewnia wsparcie w zagadnieniach związanych z prawem cywilnym oraz handlowym. Posiada bogate doświadczenie w tworzeniu i wprowadzaniu na rynek produktów ubezpieczeniowych oraz procedur związanych z obsługą klientów zakładów ubezpieczeń, a także w opiniowaniu warunków ogólnych i innych dokumentów umów ubezpieczenia. Ma wieloletnią praktykę we współpracy z instytucjami finansowymi, w szczególności z zakładami ubezpieczeń, we wszystkich obszarach ich aktywności gospodarczej.

ZAMKNIJ

Agata Skrężyna-Dudek

X

Absolwentka Wydziału Prawa UW.
Ostatnie 15 lat TUiR Allianz Polska.
Od marca ubiegłego roku, Dyrektor Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej Gothaer TU S.A.

ZAMKNIJ

Paweł Sukiennik

X

Posiada 20 lat doświadczenia w pracy dla branży ubezpieczeniowej, początkowo jako pracownik etatowy, a od 2002 roku jako broker, ekspert, publicysta, szkoleniowiec, doradca i pełnomocnik ds. odszkodowań. Pracował m.in. dla Ergo Hestii, Inter Polska, Swiss Re, Munich Re, ACE Europe, Lloyd’s, Leadenhall Polska S.A. Obecnie wspiera brokerów w plasowaniu ryzyk na rynku Lloyd’s. Autor kilkunastu publikacji dotyczących ubezpieczeń.

ZAMKNIJ

Maria Tomaszewska-Pestka

X

Absolwentka wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Przez 15 lat zatrudniona w Ergo Hestii. Od początku kariery odpowiedzialna za rozwój ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, najpierw jako underwriter następnie jako Dyrektor Biura Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej. Od listopada
2011 prowadzi przedsięwzięcie LabRisk. Obecnie, w ramach Konsorcjum InTech 3D zajmuje się likwidacją szkód, gdzie specjalizuje się w likwidacji szkód OC.

ZAMKNIJ

Piotr Wójcik

X

Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej w AXA TUiR SA. Autor artykułów nt. zagadnień prawnych związanych z umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Specjalizuje się w problemach ryzyka odpowiedzialności ponoszonej przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Brał udział w pracach legislacyjnych, m.in. w zakresie nowelizacji przepisów ubezpieczeniowych kodeksu cywilnego, implementacji Dyrektywy Ekologicznej 2004/35/EU oraz Konwencji Bazylejskiej (kontrola transgranicznego przemieszczania odpadów).
Poprzednio przez 10 lat na podobnym stanowisku w Gerling Polska SA.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: