OZE

Termin:

15 maja 2013 r.

Miejsce:

Dago Centrum

Konferencja

Jedyne takie spotkanie..

Jednym z najszybciej rozwijających się obszarów dla ubezpieczeń dużych ryzyk są ubezpieczenia odnawialnych źródeł energii. Rozwój tego rynku wymusza po prostu tworzenie dedykowanych, specyficznych rozwiązań ubezpieczeniowych. Potrzebne są też nowe doświadczenia związane z oceną ryzyka, zabezpieczeniami, likwidacją szkód.

Do skutecznego prowadzenia ubezpieczeń OZE potrzebna jest przy tym nie tylko techniczna wiedza dotycząca rozwiązań inżynieryjnych, ale też znajomość ekonomicznych i praktycznych stron funkcjonowania tego biznesu. Stąd i o inżynierii, i o ekonomii będzie mowa w czasie spotkania IMP poświęconego tym ubezpieczeniom.

Kluczowe zagadnienia

 • Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce i na świecie
 • Rodzaje urządzeń przetwarzających energię słoneczną
 • Główne ryzyka towarzyszące eksploatacji przetworników energii słonecznej
 • Turbiny wiatrowe offshore
 • Budowa i eksploatacja biogazowni
 • Koncepcje elektrowni wodnych - Rodzaje elektrowni i ryzyka

Dla kogo

 • Ubezpieczyciele
  - departamenty ubezpieczeń technicznych i majątkowych
 • Brokerzy ubezpieczeniowi wyspecjalizowani w OZE
 • Likwidatorzy szkód
 • Klienci
 • Osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę w zakresie ubezpieczeń OZE

Miejsce

Centrum Konferencyjne DAGO Centrum

Budynek Rondo 1
Rondo ONZ 1
Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - Œroda, 15 maja 2013 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie konferencji

9:30

Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce i na świecie

Jerzy Kalinowski, EDP Renewables Polska

1. Analiza rynku OZE w Polsce z uwzględnieniem energetyki wiatrowej
2. Doświadczenia w eksploatacji farmy wiatrowej w Polsce
3. Ryzyka związane z generacją wiatrową (niepewność produkcji, awarie, regulacja pracy farmy przez operatora sieci, zmiany na rynku OZE, ryzyko zmiany prawa, środowisko i protesty organizacji społecznych)

10:30

Przerwa kawowa

10:45

Morskie Farmy Wiatrowe (Offshore wind parks) Ryzyko i underwriting

Cezary Falkowski, Allianz

11:45

Przerwa kawowa

12:00

Energia słońca - czysta, jak zysk z ubezpieczania wytwarzających ją urządzeń

Tomasz Szejnoch, Gothaer

1. Rodzaje urządzeń przetwarzających energię słoneczną
2. Potencjał rozwoju energii słonecznej w Polsce
3. Doświadczenia rynku niemieckiego (ubezpieczenia farm solarnych)
4. Główne ryzyka towarzyszące eksploatacji przetworników energii słonecznej - aspekty ubezpieczeniowe

13:00

Lunch

13:30

Elektrownie wodne

Paweł Leitner, Generali

1. Koncepcje elektrowni wodnych - Rodzaje elektrowni
2. Potencjał elektrowni wodnych w Polsce
3. Rodzaje elektrowni wodnych do zastosowania w Polsce
4. Przykłady reprezentatywne dla hydrozespołów stosowanych w Polsce
5. Ryzyko związane z elektrowniami wodnymi

14:30

Przerwa kawowa

14:45

Trudne ryzyko (?) - budowa i eksploatacja biogazowni

Patryk Wełnicki, EIB

1. Nie tylko od ognia - zabezpieczenie podstawowych obszarów ryzyk podczas budowy i eksploatacji biogazowni
2. Rozwiązania ubezpieczeniowe preferowane przez instytucje finansujące
3. Jak trwoga, to do….? - kto nie chce ubezpieczać biogazowni i dlaczego
4. Ponadstandardowe wymogi ubezpieczycieli - fakty i mity
5. Stawki i franszyzy - benchmark EIB S.A.
6. Podsumowanie

15:45

Zakończenie konferencji

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

Cezary Falkowski

X

Absolwent specjalizacji Ubezpieczeń Gospodarczych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Doświadczenie ubezpieczeniowe zdobywał w polskich oraz międzynarodowych firmach ubezpieczeniowych. Współautor cyklu artykułów o ubezpieczeniach majątkowo - technicznych w OZE publikowanych w Miesięczniku Ubezpieczeniowym. Obecnie w Allianz jako Kierownik Zespołu Ubezpieczeń Technicznych w Departamencie Underwritingu i Sprzedaży Korporacyjnej.

ZAMKNIJ

Jerzy Kalinowski

X

Konsultant SEO (Stowarzyszenie Energetyki Odnawialnej). Jest inżynierem z ponad 30 letnim doświadczeniem w sektorze energetycznym. Ukończył Politechnikę Warszawską wydział elektryczny oraz liczne kursy podyplomowe i MBA. Zdobywał bogate doświadczenia pracując dla różnych przedsiębiorstw energetycznych min. dla firm japońskich, brytyjskich, duńskich. Posiada doświadczenie w eksploatacji obiektów energetycznych zarówno w energetyce konwencjonalnej jak i energetyce odnawialnej. Pracował dla zagranicznych koncernów energetycznych gdzie do jego obowiązków należało, min., określanie możliwości inwestycyjnych w sektorze energetycznym w Polsce, wykonywanie analiz technicznych, przygotowywanie modeli finansowych, studiów wykonalności projektów, analiza ryzyka finansowania projektów. Od lat dziewięcdziesiątych zajmował się energetyką odnawialną specjalizując się w energetyce wiatrowej. Obecnie pracuje w EDP Renewables gdzie do zeszłego roku nadzorował grupy kierowników projektów, odpowiedzialnych za rozwój, budowę, uruchomienie elektrowni wiatrowych. Obecnie jest dyrektorem ds. nadzoru nad eksploatacją farm wiatrowych w Polsce.

ZAMKNIJ

Paweł Leitner

X

Inżynier - Ekonomista, absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, Akademii Finansów w Warszawie.
Wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i nadzorach dużych inwestycji hydrotechnicznych i w przemyśle chemicznym i maszynowym.
Od kilkunastu lat specjalizujący się w ocenie ryzyka, w szczególności w ubezpieczeniach gospodarczych/przemysłowych, pracujący dla TUiR Warta i obecnie zatrudniony w TU Generali.

ZAMKNIJ

Tomasz Szejnoch

X

Absolwent Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni (obecnie Akademia Morska), Wydziału Eksploatacji Siłowni Okrętowych. Doświadczenie zawodowe - zgodnie z zawodem na statkach oraz w Bazie Przeładunku Paliw Płynnych Portu Północnego w Gdańsku. W 1996 roku podjął pracę w Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeń Hestia Insurance SA.
W latach 1997 - 2004 związany z towarzystwami ubezpieczeń Gwarant i Cigna STU oraz Commercial Union jako underwriter ubezpieczeń inżynieryjnych i majątkowych, również z doświadczeniem w likwidacji szkód. Obecnie Dyrektor ds. ubezpieczeń majątkowych w Biurze Ubezpieczeń Korporacyjnych w Gothaer S.A, odpowiedzialny za underwriting i ocenę ryzyka w ubezpieczeniach majątkowych i technicznych dla przedsiębiorstw, w tym dla sektora energetyki odnawialnej, z Gothaer TU S.A. związany od 9 lat.

ZAMKNIJ

Patryk Wełnicki

X

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Manager ds. obsługi klientów strategicznych i broker ubezpieczeniowy w EIB S.A. odpowiedzialny za obsługę klientów sektora elektroenergetycznego. Specjalista w zakresie oceny ryzyka związanego z działalnością podmiotów związanych z górnictwem i energetyką. Autor i współautor programów ubezpieczenia wielu przedsiębiorstw z tej branży: elektrowni, kopalni, farm wiatrowych i biogazowni.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Obowiązki dystrybutora i ubezpieczyciela wobec klienta - checklista

W przygotowaniu

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla ubezpieczeń

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

Rekomendacja U - regulacja ubezpieczeń, w których bank jest agentem ubezpieczeniowym

 

Newsletter: