Zamówienia

Termin:

25 kwietnia 2013 r.

Miejsce:

Dago Centrum

Konferencja

Jedyne takie spotkanie..

Tematy zamówień publicznych oraz ubezpieczeń mogą przenikać się w dwóch obszarach: zamówień publicznych na usługi ubezpieczeniowe lub umów ubezpieczenia w zamówieniach na inne produkty lub usługi. Różne te obszary mają jednak wspólny problem - w obu przypadkach bardzo trudno jest wpasować się ubezpieczeniom w standardowy gorset prawa zamówień publicznych. Specyfika ubezpieczeń jest bowiem bardzo silna.
W czasie konferencji ”Zamówienia publiczne a ubezpieczenia” poruszone zostaną problemy z obu tych obszarów. Mowa będzie zarówno o polisach OC w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, czy gwarancjach ubezpieczeniowych, jak i procedurach przy zamówieniach na usługi ubezpieczeniowe. Pojawią się też problemy SIWZ oraz OWU, konsorcjum ubezpieczycieli oraz doubezpieczeń.
To pierwsze tak szerokie omówienie problematyki zamówień publicznych i ubezpieczeń w Polsce.

Kluczowe zagadnienia

 • Nowe rozwiązania w PZP i ich znaczenie dla ubezpieczycieli
 • SIWZ a OWU
 • Warianty ofertowe a oferta wariantowa i wielość ofert
 • Funkcje polis OC w procedurze zamówienia
 • Klauzule waloryzacyjne a zamówienia uzupełniające
 • Doubezpieczenia w trakcie trwania umowy o zamówienie publiczne
 • Orzecznictwo
 • Wadium – treść gwarancji wadialnej, zatrzymanie wadium w formie gwarancji
 • Konsorcjum ubezpieczycieli w zamówieniach publicznych

Dla kogo

 • Ubezpieczyciele
  -- osoby zaangażowane w sprzedaż, mające doświadczenie z procedurą zamówień publicznych
  -- radcowie prawni
  -- menedżerowie departamentów sprzedażowych i produktowych
 • Brokerzy ubezpieczeniowi
 • Duzi klienci
 • Instytucje rynku

Miejsce

Centrum Konferencyjne DAGO Centrum

Budynek Rondo 1
Rondo ONZ 1
Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - Czwartek, 25 kwietnia 2013 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie konferencji

9:30

Nowe rozwiązania w PZP i ich znaczenie dla ubezpieczycieli

dr Jakub Pokrzywniak, Jan Roliński, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

1. Dialog techniczny - nowe rozwiązanie ustawowe i możliwość wykorzystania go w postępowaniach o udzielenie zamówienia na ubezpieczenia
2. Nowe rozporządzenie ws. dokumentów i jego wpływ na możliwość korzystania z "opłaconej polisy"
3. Grupy kapitałowe w zamówieniach publicznych - nowe przepisy i ich znaczenie dla ubezpieczycieli
4. Badanie rzetelności wykonawcy przez zamawiającego - czy te przepisy mogą funkcjonować w postępowaniach na ubezpieczenia?
5. Postępowania dwuetapowe - nowe zasady kwalifikowania wykonawców do drugiego etapu

10:15

Przerwa kawowa

10:25

Polisy odpowiedzialności cywilnej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

Sylwia Kozłowska, Artur Zaron, Gras Savoye

1. Funkcje polis OC w procedurze zamówienia
2. Polisa jako instrument do badania wiarygodności ekonomicznej
3. Polisa jako zabezpieczenie realizacji zamówienia
4. Konsorcjum a wymogi ubezpieczeniowe
5. Forma i treść dokumentów potwierdzających ubezpieczenie
6. Pożyczanie polis
7. Orzecznictwo

11:35

Przerwa kawowa

11:45

Wadium i zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej

Arkadiusz Szyszkowski, Społeczna Akademia Nauk

1. Wadium - treść gwarancji wadialnej, zatrzymanie wadium w formie gwarancji
2. Zabezpieczenie - czy fakultatywne oznacza modyfikowalne
3. Zabezpieczenie - zakres nienależytego wykonania umowy

12:35

Lunch

13:00

"Trudne sprawy" w procedurze zamówień publicznych na zakup usługi ubezpieczeniowej

Michał Kiesiński, EIB

1. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy gdy wykonawcą konsorcjum
2. Czy można w SIWZ określić dopuszczalną ceny maksymalną
3. Warianty ofertowe a oferta wariantowa i wielość ofert
4. Klauzule waloryzacyjne a zamówienia uzupełniające
5. Opcje w zamówieniach
6. Czy wykonawcy mogą stworzyć konsorcjum na dalszym etapie postępowania

13:50

Przerwa kawowa

14:00

Konsorcjum ubezpieczycieli w zamówieniach publicznych

Grzegorz Tymczyszyn, Generali

1. Istota konsorcjum
2. Solidarna odpowiedzialność członków konsorcjum wobec zamawiającego
3. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez konsorcjum
4. Wykluczenie konsorcjum z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
5. Wspólnie czy samodzielnie ?

14:50

Przerwa kawowa

15:00

SIWZ a OWU

Maria Tomaszewska-Pestka, LabRisk

1. Przegląd zapis z SIWZ w kwestii stosowania OWU
2. Możliwość stosowania regulacji dopecyzywujacych zakres ochrony ubezpieczeniowej a zapisy SIWZ
3. Możliwość stosowanie wyłączeń z OWU nie przewidzianych w SIWZ

15:50

Przerwa kawowa

16:00

Doubezpieczenia w trakcie trwania umowy o zamówienie publiczne

Jolanta Aleksanderek, Nord Partner

1. Zamówienia uzupełniające a dodatkowe - przesłanki ustawowe
2. Skorzystanie z zamówień uzupełniających lub dodatkowych a konieczność dokonania zmiany umowy
3. Przykłady, opinie, orzecznictwo

16:50

Zakończenie konferencji

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

Jolanta Aleksanderek

X

Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Szczecińskim w Szczecinie oraz podyplomowych studiów z zakresu prawa podatkowego Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Od 2004 roku specjalista ds. prawnych oraz zamówień publicznych w Nord Partner Sp. z o.o. Uczestniczka licznych postępowań prowadzonych w reżimie prawa zamówień publicznych po stronie klientów klasycznych, jak i sektorowych. Autorka publikacji dotyczących zamówień publicznych w wydawnictwie Buchalter. Dydaktyk z wieloletnią praktyką. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora warszawskiego Oddziału Nord Partner Sp. z o.o.

ZAMKNIJ

Michał Kiesiński

X

Absolwent prawa na UMK w Toruniu, radca prawny, broker ubezpieczeniowy i reasekuracyjny. Od początku kariery zawodowej związany z branżą ubezpieczeniową. Specjalizuje się w problematyce zamówień publicznych. Autor licznych publikacji i szkoleń z tego zakresu. Posiada praktyczne doświadczenie z bezpośredniego udziału w kilkuset postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczeniową. W latach 2003-2011 pełnił funkcję Głównego Specjalisty ds.. Zamówień Publicznych w EIB SA, gdzie prowadził lub nadzorował największe postępowania na ubezpieczenia m.in.. W branży energetycznej, górniczej, zdrowotnej prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Aktualnie pełni funkcję Dyrektora Biura Rozwoju w EIB SA.

ZAMKNIJ

Sylwia Kozłowska

X

Dyrektor Działu Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej w Gras Savoye Polska. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. Związana z rynkiem ubezpieczeń od 19 lat, z ubezpieczeniami OC od 17 lat. Doświadczenie zawodowe zdobyte w Centrali PZU Biurze Ubezpieczeń OC, w AIG jako szef Działu Ubezpieczeń OC. Uprawnienia i działalność w firmach brokerskich od 1998. Z Gras Savoye związana od 2000 r.

ZAMKNIJ

dr Jakub Pokrzywniak

X

Radca prawny, partner w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.
Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2000 r.)
W 2004 r. obronił pracę doktorską z zakresu prawa cywilnego i uzyskał stopień doktora
nauk prawnych. Jest radcą prawnym. Specjalizuje się w prawie energetycznym, prawie
ubezpieczeń gospodarczych oraz prawie zamówień publicznych. Jego dorobek naukowy
obejmuje kilkadziesiąt pozycji, w tym autorstwo lub współautorstwo trzech książek
i dwóch poradników.
Z dniem 1 stycznia 2013 r. dr Jakub Pokrzywniak uzyskał status partnera WKB. Będzie
przede wszystkim rozwijał praktykę ubezpieczeniową Kancelarii.

ZAMKNIJ

Jan Roliński

X

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Był ekspertem w procesie prac legislacyjnych nad projektem prawa zamówień publicznych, m.in. współautor trzech wydań komentarza do Prawa zamówień publicznych. Wiodący doradca w procesach wyboru projektanta, inżyniera i generalnego wykonawcy budowy Terminala LNG w Œwinoujściu.. Reprezentuje wykonawców i zamawiających m.in. w sprawach karnych związanych z przetargami.
Od 2011 roku jest prawnikiem rekomendowanym przez Rzeczpospolitą. Stały ekspert ,,Rzeczpospolitej? i ,,Dziennika Gazety Prawnej?.

ZAMKNIJ

Arkadiusz Szyszkowski

X

Prawnik, doktorant Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, były pracownik Departamentu Administracji Publicznej MSWiA, Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych, Departamentu Prawnego i Zamówień Publicznych MSZ. Absolwent Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Pracownik administracji publicznej i finansowej.
Współautor i redaktor merytoryczny publikacji ?Przetargi w praktyce. Poradnik zamawiającego i oferenta? (wyd. C. H. Beck 2003), współautor komentarza do Prawa zamówień publicznych (ODDK 2010).
Ponadto autor licznych publikacji dotyczących zamówień publicznych w ?Rzeczypospolitej?, ?Monitorze Zamówień Publicznych?, ?Prawie Przedsiębiorcy?, ?Monitorze Prawniczym?, ?Przetargach Publicznych?.
Wykładowca w Społecznej Akademii Nauk oraz Politechnice Warszawskiej. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Praktyk zamówień publicznych - wykonuje funkcję kierownika zamawiającego w dużej instytucji publicznej.

ZAMKNIJ

Maria Tomaszewska-Pestka

X

Absolwentka wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Przez 15 lat zatrudniona w Ergo Hestii. Od początku kariery odpowiedzialna za rozwój ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, najpierw jako underwriter następnie jako Dyrektor Biura Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej. Od listopada
2011 prowadzi przedsięwzięcie LabRisk. Obecnie, w ramach Konsorcjum InTech 3D zajmuje się likwidacją szkód, gdzie specjalizuje się w likwidacji szkód OC.

ZAMKNIJ

Grzegorz Tymczyszyn

X

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych na Uniwersytecie Łódzkim. Menedżer ds. Klientów Kluczowych
w Departamencie Ubezpieczeń Majątkowych w Centrali Generali odpowiedzialny za sprzedaż ubezpieczeń majątkowych m.in. zamawiającym sektorowym. Doświadczenie
z zakresu zamówień publicznych oraz ubezpieczeń korporacyjnych zdobywał w Generali oraz
w PZU. Z sukcesem wprowadził Generali na rynek zamówień publicznych.

ZAMKNIJ

Artur Zaron

X

Absolwent podyplomowych Studiów z zakresu Zamówień Publicznych na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Z rynkiem ubezpieczeniowym związany od 17 lat. Obecnie Dyrektor Działu Zamówień Publicznych w Gras Savoye Polska Sp. z o.o. Uczestnik licznych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz procedur odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: