IMD2

Termin:

18 lutego 2013 r.

Miejsce:

Dago Centrum

Konferencja

Jedyne takie spotkanie..

Dyrektywa IMD2 będzie dla biznesu ubezpieczeniowego wyzwaniem bardzo poważnym. Zmianie będą musiały ulec struktury zakładów ubezpieczeń, ich produkty, sposób kontaktu i rozliczania się z partnerami biznesowymi. Zmiany dotkną ubezpieczycieli tradycyjnych, directów i pośredników.

Konferencja "Projekt dyrektywy IMD2" pokaże tło konstrukcji dyrektywy, obecny stan prac, kwestie transparentności wynagrodzeń. Dyskutowane też będą nowe obowiązki ubezpieczycieli i pośredników związane z PRIPS-ami. Podsumowaniem będzie nowy status pośrednika również, a może przede wszystkim, z perspektywy ubezpieczyciela.

Kluczowe zagadnienia

 • Przesłanki nowelizacji dyrektywy
 • Transparentność wynagrodzenia
 • Otoczenie legislacyjne pośrednictwa ubezpieczeniowego
 • Obowiązki wynikające z PRIPS
 • Kto po implementacji IMD2, może zostać pośrednikiem?

Dla kogo

 • Ubezpieczyciele, w szczególności departamenty sprzedaży, departamenty prawne
 • Menedżerowie zarządzający
 • Brokerzy ubezpieczeniowi
 • Agenci ubezpieczeniowi
 • Multiagenci ubezpieczeniowi
 • Banki
 • Kancelarie prawne
 • Likwidatorzy szkód

Miejsce

Centrum Konferencyjne DAGO Centrum

Budynek Rondo 1
Rondo ONZ 1
Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - Poniedziałek, 18 lutego 2013 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie konferencji

9:30

Przesłanki nowelizacji dyrektywy o pośrednictwie ubezpieczeniowym i reakcje rynku ubezpieczeniowego

Marcin Kawiński, SGH

1. Niedoskonałości obecnej dyrektywy o pośrednictwie ubezpieczeniowym
2. Otoczenie legislacyjne pośrednictwa ubezpieczeniowego
3. Główne cele i założenia nowelizacji dyrektywy o pośrednictwie ubezpieczeniowym
4. Reakcje krajów członkowskich i rynku ubezpieczeniowego na propozycję nowelizacji dyrektywy o pośrednictwie ubezpieczeniowym

10:30

Przerwa kawowa

10:45

Kto po implementacji IMD2 może zostać pośrednikiem, a kto niechcący wypadnie z rynku, oraz czego jeszcze nie zauważamy broniąc tajności wynagrodzeń?

Justyna Wasińska, Skandia

1. Nowe pojęcie Pośrednictwa
2. Stare i stare ?nowe? podmioty rynku - pośrednicy, bancassurance, direct, pracownicy ZU
3. Czy biuro podróży i diler samochodowy to dobry pośrednik?
4. Czy brokerzy znikną z rynku?
5. Zapomniana niespodzianka- ADR sądownictwo polubowne już nie takie polubowne
6. Wyzwania dla rynku czy nowe możliwości

11:45

Przerwa kawowa

12:00

Aspekty ekonomiczno-biznesowe transparentności wynagrodzenia, punkt widzenia brokera

Jacek Kliszcz, SPBUiR

1. Zróżnicowanie ubezpieczeniowych kanałów dystrybucji, relacje z klientem i zakładem ubezpieczeń:
-sprzedaż bezpośrednia
-agencje wyłączne
-multiagencje
-brokerzy
2. Odpowiedzialność brokera ubezpieczeniowego z uwzględnieniem ubezpieczenia OC zawodowego
3. Jawność wynagrodzenia czy całkowite koszty uzyskania ochrony? Co jest najważniejsze z punktu widzenia klienta
4. Transparentność wzajemnych stosunków i relacji z klientem w ujęciu szerszym niż tylko jawność wynagrodzenia
5. Potencjalne ekonomiczne skutki wprowadzenia obowiązku informowania o prowizji dla rynku ubezpieczeniowego i profesji brokera
6. Wolny rynek a nadregulacja

13:00

Lunch

13:30

Transparentność wynagrodzenia

dr Tomasz Kwieciński, dr Jakub Pokrzywniak, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

1. Aktualny stan prawny - czy broker ma obowiązek ujawnić wysokość wynagrodzenia
2. Doświadczenia innych państw
2. Projekt dyrektywy IMD2 - uzasadnienie obowiązku transparentności
3. Szczegółowa regulacja informacji o wynagrodzeniu udzielanej przez pośrednika ubezpieczeniowego i przez zakład ubezpieczeń na gruncie IMD2
4. Krytyka rozwiązań przewidzianych w IMD2
5. Zakres swobody prawodawcy krajowego przy implementacji postanowień IMD2 dotyczących transparentności wynagrodzenia
6. Próba odpowiedzi na pytanie:
- czy ujawnianie informacji o wysokości wynagrodzenia będzie służyć interesom konsumentów
- czy właściwie skonstruowano obowiązek informacyjny w zakresie wynagrodzenia
- jakie potencjalnie skutki będzie mieć implementacja postanowień dyrektywy IMD2 w tym zakresie do prawa krajowego

14:30

Przerwa kawowa

14:45

PRIPS - nowe obowiązki dla ubezpieczycieli i pośredników

Piotr Czublun, Czublun Trębicki Kancelaria Radców Prawnych

1. Co to jest PRIPS?
2. Jakie obowiązki mogą wynikać z przyjęcia proponowanych rozwiązań prawnych dotyczących PRIPS?
3. Wątpliwości interpretacyjne
4. Od kiedy nowe przepisy mogą obowiązywać?

15:45

Zakończenie konferencji

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

Piotr Czublun

X

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.
Od stycznia 2010 roku partner w kancelarii radców prawnych CZUBLUN TRĘBICKI, specjalizującej się w prawie ubezpieczeniowym, prawie IT i prawie zamówień publicznych.
Przed utworzeniem własnej firmy Piotr Czublun przez ponad 4 lata pracował dla CMS Cameron McKenna, gdzie w ramach Departamentu Prawa Gospodarczego kierował zespołem odpowiedzialnym za obsługę firm sektora usług finansowych, w tym firm ubezpieczeniowych oraz zespołem odpowiedzialnym za obsługę projektów informatycznych.
Przed rozpoczęciem współpracy z CMS Cameron McKenna, był przez okres prawie 10 lat wewnętrznym prawnikiem w wiodących instytucjach finansowych w Polsce, w tym przez okres prawie 3 lat menedżerem działu prawnego.Przez okres ponad sześciu lat był członkiem Komisji Prawnej a przez prawie 4 lata - Komisji Informatycznej, Polskiej Izby Ubezpieczeń. Jest autorem wielu publikacji poświęconych zagadnieniom usług finansowych i IT.

ZAMKNIJ

Marcin Kawiński

X

Adiunkt w Katedrze Ubezpieczenia Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jego zainteresowania zawodowe skupiają się wokół zastosowania ubezpieczeń w finansach osobistych. Przez wiele lat pracował w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych, zasiadał również w steering committee sieci instytucji polubownego rozstrzygania sporów przy Komisji Europejskiej FIN-NET. Był członkiem forum ekspertów usług finansowych przy Komisji Europejskiej FIN-USE. Obecnie zasiada w Financial Services User Group przy Komisji Europejskiej, jest również członkiem Insurance and Reinsurance Stakeholder Group oraz Occupational Pension Stakeholder Group przy europejskim nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym (EIOPA).

ZAMKNIJ

Jacek Kliszcz

X

Ukończony Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 1982 - 1992 praca w administracji państwowej, na kierowniczych stanowiskach. Od 1992 roku stanowiska kierownicze w firmie brokerskiej. Od 1997 roku członek władz Stowarzyszenia, od 7 lat Prezes STBUiR. Otrzymał tytuł człowieka roku ubezpieczeń 2011 r. Obecnie Prezes Zarządu PWS KONSTANTA.

ZAMKNIJ

dr Tomasz Kwieciński

X

Radca prawny, starszy partner w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. W 1972 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w 1978 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych.
Jest współzałożycielem i starszym wspólnikiem w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr. W latach 1995-2003 był doradcą i partnerem w kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
Rozległe doświadczenie Tomasza Kwiecińskiego obejmuje prawo spółek, prawo cywilne, prawo zamówień publicznych. Brał udział w wielu projektach prywatyzacyjnych i restrukturyzacyjnych. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych i arbitrażowych oraz świadczeniu bieżącej obsługi prawnej dla klientów korporacyjnych.

ZAMKNIJ

dr Jakub Pokrzywniak

X

Radca prawny, doradca w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.
Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2000 r.). W 2004 r. obronił pracę doktorską z zakresu prawa cywilnego i uzyskał stopień doktora nauk prawnych. Jest radcą prawnym.
Specjalizuje się w prawie energetycznym, prawie ubezpieczeń gospodarczych oraz prawie zamówień publicznych. Jego dorobek naukowy obejmuje kilkadziesiąt pozycji, w tym autorstwo lub współautorstwo trzech książek i dwóch poradników.
Z dniem 1 stycznia 2010 r. dr Jakub Pokrzywniak uzyskał status doradcy WKB. Będzie przede wszystkim rozwijał praktykę ubezpieczeniową Kancelarii.

ZAMKNIJ

Justyna Wasińska

X

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2009 r. zdała egzamin sędziowski po ukończeniu aplikacji Sądowej w Apelacji Warszawskiej. Z rynkiem usług finansowych w Polsce - PTE Zakłady Ubezpieczeń związana od 2000 r. (najpierw w grupie ING Nationale-Nederlanden potem Pramerica Życie TUiR S.A.) zawsze jako prawnik wewnętrzny oraz Compliance Officer. Przed egzaminem sędziowskim Asystent Sędziego w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Otwocku.
Ostatnie 4 lata prawnik w departamencie prawnym Skandia Życie TU S.A. odpowiedzialna za obszar związany z Pionem Sprzedaży. Członek Komisji ds.. Pośrednictwa Ubezpieczeniowego Polskiej Izby Ubezpieczeń.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: