Energetyka

Termin:

20 września 2013 r.

Miejsce:

Dago Centrum

Konferencja

Jedyne takie spotkanie..

Bardzo duże i bardzo specyficzne ryzyka. To najprostsze ujęcie ubezpieczeń w sektorze energetycznym. Niezależnie, czy będzie mowa o umowach obejmujących ochroną mienie, przerwy w produkcji, czy odpowiedzialność cywilną.

Spotkanie "Ubezpieczenia w energetyce" będzie okazją do szerokiej i przekrojowej dyskusji wokół wyzwań, które z branżą energetyczną i jej specyficznymi ryzykami są związane. Jak zawsze przy IMP najlepsi wykładowcy i najbardziej wrażliwe tematy.

Kluczowe zagadnienia

 • Specyfika regulacji prawa energetycznego i jej wpływ na odpowiedzialność przedsiębiorstw energetycznych
 • Zasady odpowiedzialności cywilnej wytwórców, operatorów systemów oraz sprzedawców energii
 • Gwarancje ubezpieczeniowe w energetyce – niewykorzystana szansa rozwoju nowych „produktów ubezpieczeniowych”
 • Klauzula reprezentantów a obowiązki ubezpieczającego/ubezpieczonego z umowy ubezpieczenia
 • Najnowsze trendy w ubezpieczeniach majątku energetycznego
 • Rozwiązania prototypowe w technologii produkcji energii

Dla kogo

 • Ubezpieczyciele
  - departamenty ubezpieczeń technicznych i majątkowych
 • Brokerzy ubezpieczeniowi
 • Likwidatorzy szkód
 • Klienci

Miejsce

Centrum Konferencyjne DAGO Centrum

Budynek Rondo 1
Rondo ONZ 1
Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - Piątek, 20 września 2013 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie konferencji

9:30

Specyfika ubezpieczeń OC przedsiębiorstw energetycznych

dr Tomasz Kwieciński, dr Jakub Pokrzywniak, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

1. Zasady odpowiedzialności cywilnej wytwórców, operatorów systemów oraz sprzedawców energii
2. Specyfika regulacji prawa energetycznego i jej wpływ na odpowiedzialność przedsiębiorstw energetycznych (rola Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, bonifikaty, ustawowe ograniczenia odpowiedzialności)
3. Ubezpieczenia OC przedsiębiorstw energetycznych w kontekście specyficznych uwarunkowań prawa energetycznego
4. Wnioski co do pożądanego kształtu ochrony w zakresie OC dla przedsiębiorców energetycznych

10:30

Przerwa kawowa

10:45

Gwarancje ubezpieczeniowe jako forma zabezpieczenia na potrzeby uzyskania koncesji w celu prowadzenia działalności na rynku energetycznym

dr Jakub Pokrzywniak, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

1. Przepisy prawa energetycznego dotyczące zabezpieczeń, których może żądać Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
2. Projekt zmian przepisów prawa energetycznego w zakresie zabezpieczeń
3. Oczekiwania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki odnośnie do gwarancji ubezpieczeniowych lub bankowych dla przedsiębiorstw energetycznych
4. Gwarancje ubezpieczeniowe w energetyce - niewykorzystana szansa rozwoju nowych ?produktów ubezpieczeniowych?

11:30

Przerwa kawowa

11:45

Uznane standardy a praktyka rynku - czy jako uczestnicy rynku dobrze się rozumiemy

Michał Kiesiński, EIB

1. Refleksje na temat aktualnej sytuacji rynku ubezpieczeń dla sektora energetyki zawodowej - gdzie byliśmy, jesteśmy, dokąd zmierzamy ?
2. Praktyczne problemy we wzajemnym rozumieniu podstaw na gruncie ubezpieczeń dedykowanych dla sektora energetycznego
- definicja szkody - "oczywista oczywistość" czy pole do nadinterpretacji
- klauzula reprezentantów a obowiązki ubezpieczającego/ubezpieczonego z umowy ubezpieczenia
- ubezpieczenie tzw. all risks a ciężar dowodu i konieczność ustalenie przyczyny szkody
- remonty, inwestycje, modernizacja na istniejącym mieniu a ochrona ubezpieczeniowa
- wypłata odszkodowania, zaliczki lub bezspornej części odszkodowania a idea ubezpieczenia
- innowacje w procesie odbudowy po szkodzie a zwiększone koszty i wpływ na odszkodowanie
3. Najnowsze trendy w ubezpieczeniach majątku energetycznego

13:30

Lunch

14:00

Rozwiązania prototypowe w technologii produkcji energii wyzwaniem dla ubezpieczycieli

Tomasz Kukuła, Allianz

1. Rozwój nowych technologii i proces wprowadzenia ich do produkcji
2. Definicja, charakterystyka i rodzaje prototypów
3. Technologia prototypowe w sektorze energetycznych a ubezpieczenia

15:30

Zakończenie konferencji

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

Michał Kiesiński

X

Absolwent prawa na UMK w Toruniu, radca prawny, broker ubezpieczeniowy i reasekuracyjny. Od początku kariery zawodowej związany z branżą ubezpieczeniową. Specjalizuje się w problematyce zamówień publicznych. Autor licznych publikacji i szkoleń z tego zakresu. Posiada praktyczne doświadczenie z bezpośredniego udziału w kilkuset postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczeniową. W latach 2003-2011 pełnił funkcję Głównego Specjalisty ds. Zamówień Publicznych w EIB SA, gdzie prowadził lub nadzorował największe postępowania na ubezpieczenia m.in. w branży energetycznej, górniczej, zdrowotnej prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Aktualnie pełni funkcję Dyrektora Biura Rozwoju w EIB SA.

ZAMKNIJ

Tomasz Kukuła

X

Od początku kariery związany z obszarem ubezpieczenia inżynieryjnych i ryzykami przemysłowymi, zdobywał doświadczenie pracując w Gerling Polska TU, TUiR Warta oraz STU Ergo Hestia. Od 2006 roku związany jest z TUiR Allianz Polska, obecnie na stanowisku Menedżera Wydziału Ubezpieczeń Technicznych.
Studiował na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Œrodowiska oraz w Akademii Koźmińskiego w Warszawie w katedrze finansów specjalizując się w zarządzaniu i optymalizacji ryzyka portfela ubezpieczeń inżynieryjnych.
Uczestnik zagranicznych szkoleń i warsztatów z zakresu ubezpieczeń przemysłowych organizowanych m.in. przez Allianz SE, Swiss Re i Munich Re.
Autor artykułów prasowych dot. ubezpieczeń inżynieryjnych oraz ryzyka ubezpieczeniowego w projektach inwestycyjnych dla sektora energetycznego w instalacjach konwencjonalnych jak i OZE.

ZAMKNIJ

dr Tomasz Kwieciński

X

Radca prawny, starszy partner w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. W 1972 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w 1978 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych.
Jest współzałożycielem i starszym wspólnikiem w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr. W latach 1995-2003 był doradcą i partnerem w kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
Rozległe doświadczenie Tomasza Kwiecińskiego obejmuje prawo spółek, prawo cywilne, prawo zamówień publicznych. Brał udział w wielu projektach prywatyzacyjnych i restrukturyzacyjnych. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych i arbitrażowych oraz świadczeniu bieżącej obsługi prawnej dla klientów korporacyjnych.

ZAMKNIJ

dr Jakub Pokrzywniak

X

Radca prawny, partner w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.
Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2000 r.) W 2004 r. obronił pracę doktorską z zakresu prawa cywilnego i uzyskał stopień doktora nauk prawnych. Jest radcą prawnym. Specjalizuje się w prawie energetycznym, prawie ubezpieczeń gospodarczych oraz prawie zamówień publicznych. Jego dorobek naukowy obejmuje kilkadziesiąt pozycji, w tym autorstwo lub współautorstwo trzech książek
i dwóch poradników.
Z dniem 1 stycznia 2013 r. dr Jakub Pokrzywniak uzyskał status partnera WKB. Będzie przede wszystkim rozwijał praktykę ubezpieczeniową Kancelarii.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: