Finansowe

Termin:

20 maja 2013 r.

Miejsce:

Dago Centrum

Konferencja

Jedyne takie spotkanie..

Polski rynek należności zmienia się bardzo dynamicznie. Część zmian jest odbiciem trendów światowych. Część to efekt zmian w naszym bliskim otoczeniu gospodarczym. Utrzymanie "ręki na pulsie" jest warunkiem koniecznym, by odpowiedzialnie zajmować się ubezpieczeniami finansowymi i po stronie zakładu ubezpieczeń, i po stronie klienta.
Jednocześnie znaczenie ubezpieczeń finansowych, jako ważnego instrumentu w przedsiębiorstwach, rośnie. W czasach niepewności ważne są przy tym nie tylko warunki, ale i odpowiedzialny partner. Nowości kształtują przy tym rynek.

Kluczowe zagadnienia

 • Ocena ryzyka w eksporcie
 • Zarządzanie międzynarodowymi programami ubezpieczeniowymi
 • Rynek ubezpieczeń należności w Polsce na tle Europy
 • Sytuacja rynku i kierunki rozwoju
 • Nowe produkty i rozwiązania w ubezpieczeniu należności handlowych na rynku polskim
 • Specyfika ukazywania informacji o szkodowości
 • Jak skonstruować system klasyfikujący poziom ryzyka

Dla kogo

 • Ubezpieczyciele zajmujący się:
  - ubezpieczeniami należności
  - gwarancjami ubezpieczeniowymi
 • Brokerzy ubezpieczeniowi
 • Banki
 • Kancelarie prawne
 • Przedsiębiorstwa

Miejsce

Centrum Konferencyjne DAGO Centrum

Budynek Rondo 1
Rondo ONZ 1
Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - Poniedziałek, 20 maja 2013 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie konferencji

9:30

Rynek ubezpieczeń należności w Polsce na tle Europy. Sytuacja i kierunki rozwoju

Marek Brandt, AON

1. Ujęcie strukturalne
2. Rozwiązania i produkty
3. Oczekiwania przedsiębiorców

10:30

Przerwa kawowa

10:45

Ubezpieczenia należności są trochę inne…

Piotr Soroczyński, KUKE

1. Od czego zależy bieżący i przyszły stan szkodowości
2. Specyfika ukazywania informacji o szkodowości
3. Monitorować równocześnie mnóstwo zmiennych i nie zwariować?
4. Jak skonstruować system klasyfikujący poziom ryzyka (na przykładzie systemu oceny ryzyka krajów)

11:45

Przerwa kawowa

12:00

Międzynarodowy wymiar ubezpieczenia należności handlowych

Paweł Szczepankowski, Atradius

1. Ocena ryzyka w eksporcie
2. Windykacja międzynarodowa
3. Zarządzanie międzynarodowymi programami ubezpieczeniowymi

13:00

Lunch

13:30

Nowe produkty i rozwiązania w ubezpieczeniu należności handlowych na rynku polskim

Krzysztof Chechłacz, RiskMan

1. Ubezpieczenia nadwyżkowe
2. Ubezpieczenia dedykowane dla sektora MŒP
3. Ubezpieczenia single risk

14:30

Przerwa kawowa

14:45

Polisa ubezpieczenia należności z opcją finansowania - najnowsze rozwiązania rynkowe

Maciej Drowanowski, Coface

1. Ubezpieczenie należności, jako narzędzie służące zarządzaniu ryzykiem handlowym w firmie
2. Ubezpieczenie i finansowanie należności - przegląd rozwiązań rynkowych
3. Polisa ubezpieczenia należności z opcją finansowania - korzyści i zasady współpracy

15:45

Zakończenie konferencji

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

Marek Brandt

X

Absolwent studiów magisterskich Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w roku 2000, specjalizacji ubezpieczenia gospodarcze. W 2008 ukończył egzaminy w ramach studiów ACCA. W Aon pracuje od 2000 roku, w tym od 9 lat w departamencie ubezpieczeń finansowych. Zajmuje się głównie ubezpieczeniami kredytu kupieckiego, gwarancjami ubezpieczeniowymi oraz tematyką zarządzania ryzykiem. Jest odpowiedzialny za praktykę Aon Trade Credit w Europie Œrodkowej i Wschodniej.

ZAMKNIJ

Krzysztof Chechłacz

X

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w 1999 roku rozpoczął karierę zawodową w Euler Hermes. Od 2009 do 2012 pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Od 2012 roku współwłaściciel firmy brokerskiej Riskman Sp z o.o. i RiskMan Wrocław Sp z o.o, będącymi kancelariami brokerskimi wyspecjalizowanymi w ubezpieczeniu należności handlowych.

ZAMKNIJ

Maciej Drowanowski

X

Dyrektor Oddziału w Polsce ubezpieczyciela należności Coface SA, prezes zarządu w spółce oceniającej ryzyko dla ubezpieczyciela Coface Poland Insurance Service sp. z o.o. oraz wiceprezes zarządu wywiadowni gospodarczej i biura windykacji należności Coface Poland Credit Management Services sp. z o.o.
Związany z grupą Coface w Polsce od 2002 roku. Przez ostatnie jedenaście lat współtworzył strategię i rozwijał działalność grupy w zakresie usług związanych z zarządzaniem należnościami. W roku 2003 był współodpowiedzialny za wprowadzenie usługi ubezpieczenia należności, którą na polskim rynku Coface oferuje jako oddział zagranicznego ubezpieczyciela Coface SA. Do klientów grupy należą największe koncerny światowe, jak i krajowe przedsiębiorstwa.
Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w spółkach giełdowych jako rzecznik prasowy i sekretarz zarządu. W 2002 roku ukończył studia MBA na University of Buckingham w Wielkiej Brytanii. Uczestniczył, jako prelegent, w wielu konferencjach i seminariach poświęconych zarządzaniu i ubezpieczaniu należności.

ZAMKNIJ

Piotr Soroczyński

X

Od dziewiętnastu lat w finansach z czego siedem przypadło na ubezpieczenia. W pracy szczególnie pomagają mu dotychczasowe doświadczenie zawodowe natury zarządczej: prezes zarządu w zakładzie ubezpieczeń zajmującym się ochroną obrotu gospodarczego (ubezpieczenia kredytu kupieckiego); wiceminister finansów mający w nadzorze zagadnienia związane z zarządzaniem długiem publicznym, analizami statystycznymi, kalkulacjami dochodów budżetu, nadzorem nad rozwojem rynku finansowego. W doborze najlepszego dla klienta rozwiązania istotne okazują się też doświadczenia z pracy analitycznej: główny ekonomista w instytucjach finansowych; oficer kredytowy ds. oceny ryzyka krajów i banków.

ZAMKNIJ

Paweł Szczepankowski

X

Piętnastoletnie doświadczenie w ubezpieczeniach finansowych, od pięciu lat dyrektor zarządzający polskiego oddziału Atradius Credit Insurance, absolwent finansów i bankowości Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości (obecnie Akademia Finansów) oraz Szkoły Głównej Handlowej, absolwent prawa Akademii Leona Koźmińskiego. Ostatnie 11 lat związany ściśle z ubezpieczeniem należności (rozwój biznesu oraz Product Management), wcześniej ocena ryzyka gwarancji ubezpieczeniowych w TU Allianz SA oraz reasekuracja ubezpieczeń finansowych w PTR S.A.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: