Fraudy

Termin:

14 maja 2013 r.

Miejsce:

Dago Centrum

Konferencja

Jedyne takie spotkanie..

Zmiany rynkowe wymuszające ograniczenia w dokumentacji, ograniczenia underwritingu zwiększają często podatność ubezpieczeń na życie na wyłudzenia. Zagrożenie stanowią zorganizowane grupy przestępcze nastawione na wyłudzanie świadczeń. Problemem mogą być też indywidualni klienci działający nieuczciwie w stosunku do ubezpieczycieli.

Zarówno same wyłudzenia, czynniki wyłudzeniom sprzyjające, jak i organizacja działań przeciwwyłudzeniowych będą przedmiotem dyskusji w czasie konferencji "Fraudy w ubezpieczeniach na życie". Przedmiotem dyskusji, wymiany doświadczeń i poglądów w gronie praktyków mających do czynienia na co dzień z fraudami.

Kluczowe zagadnienia

 • Ocena ryzyka finansowego jako element przeciwdziałania nadużyciom
 • Możliwe narzędzia do oceny ryzyka finansowego
 • Największe zagrożenia
 • Przykłady nadużyć
 • Formularze używane w underwriting
 • OWU – definicje produktu, wykluczenia
 • Limity medyczne
 • Rola i rodzaje dokumentacji medycznej w ubezpieczeniach na życie
 • Metody detekcji nadużyć
 • Formalno-prawne aspekty wymiany informacji

Dla kogo

 • Ubezpieczyciele życiowi
  -- piony odpowiedzialne za ocenę i szacowanie ryzyka
  -- piony likwidacji szkód
  -- departamenty prawne
 • Kancelarie odszkodowawcze
 • Adwokaci i radcowie prawni
 • Departamenty odpowiedzialne za wykrywanie i ściganie wyłudzeń

Miejsce

Centrum Konferencyjne DAGO Centrum

Budynek Rondo 1
Rondo ONZ 1
Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - Wtorek, 14 maja 2013 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie konferencji

9:30

Underwriting jako narzędzie zabezpieczenia przed oszustwami w ubezpieczeniach na życie

Katarzyna Kania, RGA

1. Formularze używane w underwritingu
2. Limity medyczne
3. OWU - definicje produktu, wykluczenia
4. Przykłady

10:30

Przerwa kawowa

10:45

Przeciwdziałanie przestępczości ubezpieczeniowej w ubezpieczeniach na życie

Krzysztof Dudek, PZU

1. Wprowadzenie w temat przestępczości ubezpieczeniowej w zakładach ubezpieczeń na życie
2. Największe zagrożenia (zatajenia wyłudzenia)
3. Przykłady nadużyć - do czego ludzie są zdolni żeby wyłudzić świadczenie

11:45

Przerwa kawowa

12:00

Organizacja działalności przeciwwyłudzeniowej w ubezpieczeniach na życie w Polsce

Piotr Raubo, Warta

1. Uwarunkowania i rozwiązania rynkowe
2. Metody detekcji nadużyć
3. Formalno-prawne aspekty wymiany informacji
4. Studium przypadków
5. Zakończenie

13:00

Lunch

13:30

Ocena ryzyka finansowego jako element przeciwdziałania nadużyciom

Arkadiusz Barszcz, PSU

1. Dlaczego oceniamy ryzyko finansowe
2. Interes ubezpieczeniowy - nie zawsze taki sam dla każdej ze stron
3. Jakie informacje są istotne i jakie maja znaczenie dla oceny ryzyka finansowego
4. Możliwe narzędzia do oceny ryzyka finansowego
5. Przykłady prób nadużyć wykrytych dzięki ocenie ryzyka finansowego

14:30

Przerwa kawowa

14:45

Rola dokumentacji medycznej w ubezpieczeniach na życie

Waldemar Truszkiewicz, PTMU

1. Rola dokumetacji medycznej w ubezpieczeniach na życie wykorzystywanej w procesie underwritingu i w procesie rozpatrywania roszczeń
2. Rodzaje dokumentacji medycznej:
a. Dokumentacja z leczenia
b. Dokumentacja tworzona na potrzeby ubezpieczenia (np.. Zaświadczenia lekarskie)
c. Dokumentacja przygotowywana przez Konsultantów Medycznych Towarzystw Ubezpieczeniowych (protokoły badania lekarskiego, opinie lekarskie itp..)
d. Dokumentacja zgonowa
3. Ryzyka nadużyć lub nieprawidłowe wykorzystanie dokumentacji medycznej
4. Przykłady

15:45

Zakończenie konferencji

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

Arkadiusz Barszcz

X

Na polskim rynku ubezpieczeń od 1990 roku, od 1993 kieruje obszarami oceny ryzyka i wypłaty świadczeń w Amplico Life, MetLife, Winterthur i AXA.
Współzałożyciel i Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Underwriterów

ZAMKNIJ

Krzysztof Dudek

X

Kierownik Zespołu Analiz Bezpieczeństwa, Biuro Bezpieczeństwa PZU SA/PZU ŻYCIE SA, Członek Komisji do spraw Przeciwdziałania Przestępczości Ubezpieczeniach Polskiej Izby Ubezpieczeń. Od wielu lat aktywnie zaangażowany w procesy zapobiegania i ograniczania zjawiska przestępczości ubezpieczeniowej.

ZAMKNIJ

Katarzyna Kania

X

Blisko 20 letnie doświadczenie w Underwritingu; szlify zawodowe zdobywała w Commercial Union (obecnie AVIVA), kolejne lata pracy związane z reasekuratorami, Swiss Re do roku 2009 a obecnie zatrudniona w warszawskim biurze RGA na stanowisku Senior Underwriter odpowiada za Polskę i kraje Europy Œrodkowej i Wschodniej. Jest członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Underwriterów.

ZAMKNIJ

Piotr Raubo

X

Naczelnik Biura Przeciwdziałania Wyłudzeniom TUiR WARTA S.A./ TUnŻ WARTA S.A./ HDI Gerling TU S.A., Przewodniczący Podkomisji ds. Przeciwdziałania Przestępczości w Ubezpieczeniach na Życie Polskiej Izby Ubezpieczeń. Od wielu lat aktywnie zaangażowany w procesy zapobiegania i ograniczania zjawiska przestępczości ubezpieczeniowej.

ZAMKNIJ

Waldemar Truszkiewicz

X

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie - ukończone studia z tytułem Lekarza.
Absolwent studiów podyplomowych z zakresu Prawa Medycznego na Uniwersytecie Warszawskim.
Ukończony kurs specjalizacyjny z zakresu Chirurgii Ogólnej. Ukończone kursy: ?Rekonstrukcja wypadku
drogowego?, ?Zakażenia szpitalne - nadzór epidemiologiczny i mikrobiologiczny dla przewodniczących
zespołów kontroli zakażeń?, ? Zasady stosowania w praktyce Evidence Based Medicine?, ?Orzecznictwo
rentowe z zakresu psychiatrii - podstawy prawne i zagadnienia praktyczne? oraz wiele innych kursów.
Przez 10 lat praca na stanowisku Asystenta w Oddziale Chirurgii Szpitala Grochowskiego im. R. Masztaka w
Warszawie. Przez kolejne 5 lat praca w PZU Życie SA na stanowisku Kierownika Zespołu Oceny Ryzyka
Medycznego kandydatów do ubezpieczeń na życie. Od 12 lat praca w Centrali PZU Życie SA i PZU SA w
Warszawie na stanowisku Koordynatora ds. Standaryzacji i Kontroli Orzecznictwa Lekarskiego.
Publikacje w Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii.
Liczne wystąpienia na Konferencjach i Zjazdach Naukowych z zakresu medycyny ubezpieczeniowej.
Założyciel i Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej.
Wykładowca na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym z zakresu medycyny ubezpieczeniowej i orzecznictwa
lekarskiego wykorzystywanego w ubezpieczeniach komercyjnych.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: