Szkody CAR/EAR

Termin:

16-17 stycznia 2013 r.

Miejsce:

Hotel Pan Tadeusz

Konferencja

Jedyne takie spotkanie..


Najlepszą nauką ubezpieczeń są szkody. W szczególności w ryzykach budowy-montażu, gdzie to stany faktyczne i tzw. życie weryfikują poprawność zapisów OWU i sposób myślenia tak underwritera, jak i brokera.

Na konferencji "Szkody budowlano-montażowe" najlepsi specjaliści, praktycy rynku opowiedzą o swoich doświadczeniach ze szkodami w różnych ich stadiach i aspektach - od zapobiegania, przez wystąpienie po likwidację. Również w różnych kierunkach - od szkód z błędów wykonawczych i projektowych, przez wykonywanie robót (zarówno sekcja 1, jak i OC), po szkody w okresie gwarancji. Będą też szkody z projektów mniej typowych, jak kolej lub metro.

Dwa dni szkód dla wszystkich pracujących przy ubezpieczeniach budowlano-montażowych.

Kluczowe zagadnienia

 • Szkody liniowe: drogi, koleje, metro
 • Ubezpieczenie po zakończeniu prac kontraktowych i w okresie gwarancji
 • Kiedy zaczyna się i kończy ochrona, czy i jak można to modyfikować
 • Najczęstsze przyczyny szkód zależne od uczestników procesu inwestycyjnego
 • Omówienie wybranych przykładów szkód, analiza przyczyn ich powstania i zestawienie roszczeń
 • Ochrona nieruchomości przyległych i interesów osób trzecich przed wpływem robót budowlanych
 • Ocena ryzyka, profilaktyka i obsługa roszczeń z perspektywy klienta
 • Wybrane aspekty odpowiedzialności cywilnej w ryzykach CAR/EAR
 • OC a OC ogólna firmy budowlanej
 • Skutki szkód wynikające z robót instalacyjnych
 • Zabezpieczenie obudowy wykopu

Dla kogo

 • Pracownicy departamentów budowlano-montażowych ubezpieczycieli i firm brokerskich
 • Underwriterzy i brokerzy specjalizujący się w ubezpieczeniach budowlano-montażowych
 • Działy likwidacji szkód ubezpieczycieli
 • Firmy likwidacji szkód
 • Pracownicy firm budowlanych odpowiedzialni za zabezpieczenie ich działalności
 • Prawnicy uczestniczący w kontraktach budowlanych

Miejsce

Hotel Pan Tadeusz
Serock nad Zalewem Zegrzyńskim

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - Œroda, 16 stycznia 2013 r.
12:30

Rejestracja

12:30

Lunch

13:30

Rozpoczęcie konferencji

13:30

Szkody liniowe: drogi, koleje, metro

Artur Nowak, Generali

1. Typowe zagrożenia dla prac budowlanych i montażowych
2. Szacowanie maksymalnych wartości szkód w realizacji budów liniowych
3. Różnice kulturowe i regionalne

14:30

Przerwa kawowa

14:45

Ochrona nieruchomości przyległych i interesów osób trzecich przed wpływem robót budowlanych, z punktu widzenia klienta

Piotr Pławecki, Eurovia

1. Wyszczególnienie typowych ryzyk budowlanych występujących na kontraktach liniowych. Podział ryzyka pomiędzy wykonawcą a Ubezpieczycielem
2. Typowe, kontraktowe obowiązki wykonawcy w zakresie ubezpieczenia budowy i zabezpieczania interesów osób trzecich
a) Obowiązkowe umowy ubezpieczeniowe
b) Obowiązkowe działania własne wykonawców
3. Typowe okoliczności zgłaszania skód i inicjowania procedury odszkodowawczej
4. Typowe rozstrzygnięcia w sprawach roszczeniowych
5. Oczekiwania klientów i możliwości optymalizowania kosztów ponoszonych przez wykonawcę i ubezpieczyciela w ramach umów ubezpieczenia kontraktów

15:45

Przerwa kawowa

16:00

Kiedy powinna wydarzyć się szkoda (aby ubezpieczyciel zechciał ją rozpatrzyć)

Zbigniew Roś, MAI Insurance Brokers Poland

1. Kiedy ochrona się zaczyna
2. Kiedy się kończy
3. Czy i jak można to modyfikować

17:00

Przerwa kawowa

17:15

Szkody powstałe przy wykonywaniu robót inżynieryjnych - studium przypadków

Radosław Sęczyk, Cunningham Lindsey

Omówienie wybranych przykładów szkód, analiza przyczyn ich powstania i zestawienie roszczeń.
Przykłady szkód, które wystąpiły:
1. W trakcie wykonywania zabezpieczenia ścian wykopów głębokich
2. Przy wykonywaniu poziomych przewiertów sterowanych
3. Związanych z wykonaniem wzmacniania podłoża gruntowego
4. W robotach mostowych

18:15

Zakończenie pierwszego dnia

19:00

Kolacja

(i spotkania wieczorne)

Dzień 2 - Czwartek, 17 styczeń 2013 r.
8:00

Œniadanie

9:00

Rozpoczęcie drugiego dnia

9:00

Szkody z błędów wykonawczych i projektowych

Ewa Szajna, Allianz

1. Najczęstsze przyczyny szkód zależne od uczestników procesu inwestycyjnego
2. Podstawa likwidacji szkód wynikających z wadliwego projektu/wykonania
3. Przykłady szkód

10:00

Przerwa kawowa

10:15

Ubezpieczenia CAR po zakończeniu prac kontraktowych i w okresie gwarancji

Jadwiga Kazimierczak, Aviva

1. Zakres ochrony oferowany w ramach Klauzuli 003, 004 i 201
2. Wyłączenia odpowiedzialności
3. Jakich zobowiązań gwarancyjnych nie pokrywa ubezpieczenie na przykład szkód

11:15

Przerwa kawowa

11:30

Wybrane aspekty odpowiedzialności cywilnej w ryzykach CAR/EAR firmy budowlanej - różnice i podobieństwa

Robert Gnysiński, Crawford

1. Ubezpieczenie OC w ramach sekcji II w CAR/EAR
2. Wybrane zagadnienia ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej firmy budowlanej wg OWU krajowych Ubezpieczycieli
3. Różnice i podobieństwa pomiędzy: OC ryzyk CAR/EAR a OC firmy budowlanej
4. Przykłady szkód

12:30

Przerwa kawowa

12:45

Budownictwo kubaturowe - od wykopu do robót wykończeniowych

Dawid Wieliczko, Ryszard Szpil, Eksperci NEMU

1. Zabezpieczenie obudowy wykopu
2. Wzmacnianie gruntu rodzimego
3. Roboty żelbetowe - jakość betonu
4. Skutki szkód wynikające z robót instalacyjnych

13:45

Zakończenie konferencji

13:45

Lunch

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

Robert Gnysiński

X

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Œwiętokrzyskiej w Kielcach. Likwidator szkód w Zakładach Ubezpieczeń, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie likwidacji szkód majątkowych i odpowiedzialności cywilnej, w tym szkód z ryzyk budowlanych i odpowiedzialności zawodowej inżynierów budownictwa. Obecnie zajmuje stanowisko Pełnomocnika Zarządu ds. likwidacji dużych szkód GTS w firmie Crawford Polska.

ZAMKNIJ

Jadwiga Kazimierczak

X

Mgr inż. budownictwa, specjalność konstrukcje budowlano inżynierskie.
Posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie. W latach 1978 - 1984 kolejno na stanowiskach: inżynier
budowy i kierownik budowy. Następnie nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum Budowlanym. Od 14 lat w ubezpieczeniach (Warta i Aviva),
aktualnie Główny Specjalista ds. Likwidacji Szkód w Dziale Likwidacji
Szkód Gospodarczych - szeroko pojęte ubezpieczenia gospodarcze (z
wyjątkiem OC osobowego), ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń
budowlano - montażowych.

ZAMKNIJ

Artur Nowak

X

Absolwent wydziału MEiL Politechniki Warszawskiej. Od ukończenia studiów zaangażowany w analizy bezpieczeństwa technologicznego, w szczególności związany z energetyką, w latach 1977-92 pracownik naukowy Instytutu Energetyki, zaczynający jako inżynier badawczy aż do stanowiska kierownika zakładu. Liczne staże i seminaria zagraniczne, w tym stypendysta ONZ w latach 1982-82 w ENEA Casaccia - Włochy. Kursy i szkolenia w zakresie risk engineeringu w Swiss Re, Gerlingu, Zurichu i Generali.
Z ubezpieczeniami związany od 1993 roku jako risk engineer oraz risk engineering manager w Gerling Polska (1995-98), Zurich TU SA (1998-2004) oraz Generali TU SA (2004-do dzisiaj).

ZAMKNIJ

Piotr Pławecki

X

Inżynier budowlany, wieloletni pracownik dużych przedsiębiorstw budowlanych, zatrudniony jako dyrektor zarządzający zespołami kontraktów lub dużymi kontraktami w budownictwie inżynieryjnym. Obecnie pełni funkcję dyrektora kontraktu w przedsiębiorstwie Eurovia Polska S.A.

ZAMKNIJ

Zbigniew Roś

X

Z wykształcenia inżynier, pracujący w ubezpieczeniach od 1993 r. w Warcie i Avivie (Commercial Union). Do 2009 underwriter i zastępca dyrektora underwritingu w dziale ubezpieczeń gospodarczych, od 2009 szef sekcji likwidacji szkód korporacyjnych Avivy. Od grudnia 2012 pracownik MAI Insurance Brokers Poland. Autor publikacji z dziedziny ubezpieczeń (w szczególności transportowych i technicznych). Uczestnik prac Komisji Ubezpieczeń Majątkowych PIU.
Doświadczenia zebrane w pracy po jasnej i ciemnej stronie mocy (sprzedaż/underwriting i likwidacja szkód/firma brokerska) pozwalają na wyważoną ocenę zagadnień ubezpieczeniowych.

ZAMKNIJ

Radosław Sęczyk

X

Mgr inż. budownictwa; kilkuletnie doświadczenie w wykonawstwie (praca na dużych budowach); pracował też jako Quantity Surveyor przy realizacji projektów budowlanych; od 11 lat zatrudniony w spółce Cunningham Lindsey Polska; zajmuje się likwidacją skomplikowanych szkód budowlanych i drogowych oraz inżynieryjnych i geotechnicznych na zlecenia polskich i zagranicznych ubezpieczycieli.

ZAMKNIJ

Ewa Szajna

X

Absolwentka Politechniki Warszawskiej wydz. Inżynierii Sanitarnej i Wodnej. Po studiach praca zawodowa w bezpośrednim wykonawstwie budowlanym na stanowisku od inżyniera budowy i kierownika budowy do pełnomocnika zarządu ds. produkcji i przygotowania produkcji. Posiada uprawnienia budowlane i projektowe. Od 1995 r. związana z ubezpieczeniami. Początkowo w Warcie w Oddziale Handlowym w Warszawie, w Wydziale Ubezpieczeń i Odszkodowań Budowlano-Montażowych (underwriter i likwidator szkód), następnie w Centrali Generali (menedżer zespołu likwidacji szkód majątkowych). Od 2004 r. dyrektor Departamentu Likwidacji Szkód Korporacyjnych w Centrali TU Allianz Polska SA. Obecnie Doradca Zarządu ds. Likwidacji Szkód Korporacyjnych w TUiR Allianz Polska SA.

ZAMKNIJ

Ryszard Szpil

X

Likwidator Szkód Ubezpieczeniowych, ukończył Politechnikę Wrocławską na Wydziale Budownictwa Lądowego, a następnie studia podyplomowe na Politechnice Poznańskiej na Wydziale Budownictwa Ogólnego. Uzyskał uprawnienia budowlane - wykonawcze i projektowe w specjalności konstrukcyjno - inżynieryjnej w zakresie stacji linii i węzłów kolejowych.
Wiedzę praktyczną zdobywał podczas piętnastu lat pracy w PKP przy utrzymaniu torów i obiektów inżynierskich w tym pięcioletniego piastowania stanowiska kierownika budowy stacji kolejowej Łódź-Olechów i innych obiektów inżynierskich (w ZBK Radom). Prowadził również własną działalność gospodarczą w zakresie wykonawstwa i projektowania obiektów inżynierskich szczególnie infrastruktury kolejowej nawierzchnia i obiekty inżynierskie (przez okres 14 lat). Posiada pięcioletni staż pracy w likwidacji szkód oraz duże doświadczenie w likwidacji szkód w zakresie infrastruktury kolejowej, drogowej oraz obiektów inżynierskich.

ZAMKNIJ

Dawid Wieliczko

X

Z-ca kierownika działu likwidacji szkód ubezpieczeniowych, absolwent Politechniki Białostockiej na kierunku budownictwo. Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Dziesięcioletnie doświadczenie zdobyte na wielu budowach na terenie całej Polski, pozwoliło mu spojrzeć szerzej na szkody w robotach budowlano-montażowych. Doświadczenie zdobywał, jako kierownik budowy i robót. Specjalizuje się w likwidacji szkód powstałych w budynkach i budowlach.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: