Osobowe – rehabilitacja

Termin:

ODWO ŁANE

Miejsce:

Dago Centrum

Konferencja

Jedyne takie spotkanie..

Szkody osobowe są wciąż - tak naprawdę - nowością dla polskich ubezpieczeń. Wciąż jeszcze uczymy się podejścia to takich szkód, ich obsługi i specyfiki. Specyfiki i samego kontaktu z osobą poszkodowaną, i możliwości "naprawy" - leczenia i rehabilitacji.
Konferencja "Szkody osobowe – rehabilitacja" ma przynieść ważne odpowiedzi, jak - z korzyścią również dla osoby poszkodowanej - ograniczyć wartość szkód osobowych. Będziemy mogli dyskutować oraz pokazywać w jakich przypadkach, i przez jakie działania, jest to możliwe.

Kluczowe zagadnienia

 • Funkcjonalne orzecznictwo w szkodach osobowych
 • Nowe podejście do obsługi szkody osobowej
 • Aktywne zarządzanie szkodą – sytuacja win-win
 • Rehabilitacja kompleksowa ze szczególnym uwzględnieniem zawodowej
 • Medyczne zarządzanie szkodą osobową
 • Wczesność, dostępność a koszty rehabilitacji po okresie hospitalizacji

Dla kogo

 • Ubezpieczyciele
  --departamenty likwidacji szkód zajmujące się szkodami osobowymi
 • Brokerzy ubezpieczeniowi
 • Niezależne firmy likwidacji szkód
 • Kancelarie odszkodowawcze
 • Kancelarie prawne

Miejsce

Centrum Konferencyjne DAGO Centrum

Budynek Rondo 1
Rondo ONZ 1
Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - ODWOŁANE
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie konferencji

9:30

Medyczne zarządzanie szkodą osobową

dr n. med. Witold Dudziński, Rehasport Clinic

1. Idea profesora Wiktora Degi
2. Rozumienie i znaczenie jakości życia w procesie leczenia
3. Wytyczne Œwiatowej Organizacji Zdrowia w zarządzaniu
niepełnosprawnością
4. Medyczne Zarządzanie szkodą osobową w praktyce klinicznej

10:20

Przerwa kawowa

10:35

Znaczenie fizjoterapii w szkodach osobowych

Ernest Wiśniewski, Fabryka Zdrowia Po Urazie

1. Polska szkoła rehabilitacji - Współczesna Fizjoterapia
2. Funkcjonalne orzecznictwo w szkodach osobowych
3. Dokumentacja pacjentów jako skuteczne ?narzędzie? likwidacyjne
4. Fizjoterapia - poniesiony koszt, czy dobra inwestycja?

11:25

Przerwa kawowa

11:40

Znaczenie rehabilitacji w zapobieganiu niepełnosprawności/niezdolności do pracy

Prof. dr hab. n. med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska, PFRON

1. Niepełnosprawność/niezdolność do pracy
2. Rehabilitacja medyczna w zabezpieczeniu społecznym choroby i jej następstw /efekty
3. Rehabilitacja społeczna i zawodowa
4. Rehabilitacja kompleksowa jako strategia narodowa

12:30

Lunch

13:00

Szybki powrót Poszkodowanego do zdrowia i życia w społeczeństwie, jako cel nadrzędny likwidacji szkód osobowych w PZU

Julita Czyżewska, PZU

1. Sytuacja Poszkodowanego po wypadku
2. Nowoczesne podejście PZU SA do likwidacji szkód osobowych
3. Powrót Poszkodowanego do zdrowia i życia w społeczeństwie, jako najważniejszy element procesu likwidacji szkód osobowych

13:50

Przerwa kawowa

14:05

Nowe standardy obsługi szkód osobowych - aktywna likwidacja, rehabilitacja osób poszkodowanych w wypadkach

Barbara Stachowicz, Ergo Hestia

1. Szkody osobowe z ubezpieczeń OC - niekorzystne trendy na rynku polskim - czy czas bić na alarm?
2. Potrzeba zmian - inspiracje, nowe standardy obsługi, ujednolicenie procedur na rynku
3. Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym - jak to działa w praktyce?
4. Aktywne zarządzanie szkodą - sytuacja win-win

14:55

Przerwa kawowa

15:05

Dostępność, jakość i wczesność rehabilitacji a koszty likwidacji szkód osobowych

Paweł Adamkiewicz, PCRF Votum

1. Skala obrażeń po wypadkach komunikacyjnych, ogromnym kosztem dla placówek medycznych
2. Jakość pielęgnacji i rehabilitacji we wczesnej fazie leczenia problemem w długoterminowej opiece.
3. Wczesność, dostępność a koszty rehabilitacji po okresie hospitalizacji
4. Proces rehabilitacji na przykładzie pacjentów finansowanych przez zagranicznych ubezpieczycieli jako likwidacja szkód osobowych

15:55

Zakończenie konferencji

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

Paweł Adamkiewicz

X

Fizjoterapeuta, Absolwent Wydziału Rehabilitacji Ruchowej im Bronisława Czecha w Krakowie, oraz Studium Przygotowania Pedagogicznego dla Asystentów. Prezes Polskiego Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Votum S.A. w Krakowie. Współzałożyciel i członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska. Członek Międzynarodowej Organizacji IBITA zrzeszającej instruktorów i asystentów z całego Œwiata w zakresie rehabilitacji neurologicznej.

ZAMKNIJ

Julita Czyżewska

X

Dyrektor ds. likwidacji szkód osobowych i świadczeń w Grupie PZU.
Z PZU związana od 13 lat, głównie z obszarem likwidacji, również IT i sprzedaży. Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie,
studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej z zakresu Zarządzania Projektami, a także Zintegrowanych Systemów Informatycznych, MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów.

ZAMKNIJ

dr n. med. Witold Dudziński

X

Prezes Zarządu Rehasport Clinic
Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Studia podyplomowe z zakresu Zarządzania w Ochronie Zdrowia.
Autor metody Oceny Funkcjonalnej Chorych - OFC Jeden z założycieli, Członek Zarządu Stowarzyszenia Medycyny Rozwojowej i Badań Funkcjonalnych Narządu Ruchu - PRO MOTIO.
Autor i współautor indeksowanych prac naukowych z zakresu leczenia narządu ruchu.

ZAMKNIJ

Barbara Stachowicz

X

Absolwentka Wydziału Chemicznego oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Związana zawodowo z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia SA od ponad 10 lat. Posiada wieloletnie doświadczenie w likwidacji szkód zagranicznych. Obecnie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym, eksperckiej jednostki zajmującej się najpoważniejszymi szkodami osobowych z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej.

ZAMKNIJ

Prof. dr hab. n. med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska

X

Kierownik Zakładu Orzecznictwa Lekarskiego i Ubezpieczeń Szkoły Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie; Dyrektor Instytutu Fizjoterapii Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Autor rozprawy ?Budowa systemu orzecznictwa lekarskiego w Polsce na podstawie stanu obecnego, doświadczeń innych krajów i badań własnych?; monografii ?Orzecznictwo lekarskie dla lekarzy oraz studentów wydziałów lekarskich i wydziałów lekarsko-stomatologicznych; pracy ?Zabezpieczenie społeczne ryzyka choroby i jej następstw - niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji w Polsce. Stan aktualny i proponowane zmiany?. Współautorka publikacji: ?Zabezpieczenie społeczne w Polsce. Problemy do rozwiązania w najbliższej przyszłości? red. G.Uścińska, IPiSS, Warszawa 2008. Wieloletni Lekarz Naczelny ZUS. Współautor reformy orzecznictwa lekarskiego o czasowej i długotrwałej niezdolności do pracy oraz systemu rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pełnomocnik Prezesa KRUS do spraw orzecznictwa lekarskiego. Przewodnicząca Zespołu ds. opracowania projektu ustawy pielęgnacyjnej przy Ministrze Zdrowia. Przewodnicząca Rady do Spraw Osób Niesamodzielnych przy Ministrze Zdrowia. Prezes Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego.

ZAMKNIJ

Ernest Wiśniewski

X

Fizjoterapeuta, Absolwent wydziału Rehabilitacji Warszawskiej AWF, oraz studiów podyplomowych MBA na Akademii Leona Koźmińskiego. Dyrektor Medyczny Specjalistycznej Kliniki Fizjoterapii Fabryka Zdrowia po Urazie. Współzałożyciel i członek Zarządu Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska . Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie w dziedzinie Fizjoterapia. Młodszy Instruktor (Asystent) w międzynarodowej grupie Nauczycieli kształcenia podyplomowego Fizjoterapeutów. Uczestnik prac legislacyjnych ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: