Środowisko

Termin:

23 stycznia 2013 r.

Miejsce:

Dago Centrum

Konferencja

Jedyne takie spotkanie..

Regulacje prawne od wielu już lat stale rozszerzają odpowiedzialność podmiotów gospodarczych za szkody związane z zanieczyszczeniem, a czasem nawet tylko wykorzystaniem, środowiska. Ubezpieczenia muszą odpowiedzieć na potrzebę zapewnienia sobie ochrony ze strony biznesu. Muszą przy tym odpowiedzieć na pytanie, co można ubezpieczyć, jakie są granice ubezpieczalności, i jak to zrobić. Szczególnie, że jeszcze stosunkowo niedawno odpowiedź na wiele pytań o ubezpieczenie szkód w środowisku byłaby krótka - "nie da się".

Konferencja "Ubezpieczenia środowiskowe" pokaże nowoczesne podejście do ubezpieczeń środowiskowych. Mowa będzie o samym reżimie odpowiedzialności, nagłym i każdym zdarzeniu oraz oczywiście szkodach i praktyce likwidacji szkód z tego zakresu. Konferencja będzie spotkaniem czołowych praktyków tych ubezpieczeń.

Kluczowe zagadnienia

 • Ubezpieczenie zanieczyszczeń nagłych i powolnych
 • Przykłady szkód z rynku polskiego i europejskiego
 • Ryzyka środowiskowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • Nowoczesne ubezpieczenia środowiskowe, rola i zasady tworzenia
 • Dochodzenie roszczeń
 • Proces likwidacji szkód

Dla kogo

 • Likwidatorzy ubezpieczeniowi
 • Brokerzy ubezpieczeniowi
 • Underwriterzy ubezpieczeń OC
 • Risk managerowie
 • Prawnicy

Miejsce

Centrum Konferencyjne DAGO Centrum

Budynek Rondo 1
Rondo ONZ 1
Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - Œroda, 23 stycznia 2013 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie konferencji

9:30

Reżim odpowiedzialności za zanieczyszczenia w środowisku

Zbigniew Kozłowski, CMS Cameron McKenna

1. Odpowiedzialność za zanieczyszczenie środowiska - zanieczyszczenia historyczne i aktualne
2. Projekt zmian w prawie w zakresie zanieczyszczeń powierzchni ziemi
3. Poważne awarie przemysłowe

10:30

Przerwa kawowa

10:45

Nowoczesne ubezpieczenia środowiskowe

Paweł Holnicki-Szulc, AIG

1. Ryzyka środowiskowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą
2. Case studies - przykłady szkód środowiskowych w Europie
3. Rola i zasady tworzenia nowoczesnych ubezpieczeń środowiskowych

11:45

Przerwa kawowa

12:00

Ubezpieczenie odpowiedzialności z tytułu nagłego i każdego zanieczyszczenia środowiska - podobieństwa i różnice

Paweł Sukiennik, Leadenhall

1. Standard ubezpieczenia nagłego zanieczyszczenia w Polsce - porównanie warunków, elementy wspólne
2. Ubezpieczenie zanieczyszczeń nagłych i powolnych - koncepcja i zakres
3. Wnioski z porównania dla brokera i jego klienta

13:00

Lunch

13:30

Szkody w środowisku ?z życia wzięte?

Karolina Chełmicka, ACE

1. Przykłady szkód z rynku polskiego i europejskiego
2. Nowelizacja ustawy o odpadach a odpowiedzialność za szkody w środowisku
3. Statystyka incydentów na przestrzeni ostatnich 5 lat

14:30

Przerwa kawowa

14:45

Dochodzenie odpowiedzialności za szkody w środowisku

Piotr Wójcik, AXA

1. Procedura administracyjno-prawna versus cywilnoprawna
2. Wykonalność decyzji administracyjnej

15:45

Zakończenie konferencji

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

Karolina Chełmicka

X

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz podyplomowych studiów w zakresie tłumaczeń sądowych na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW. Od 1998 r. zajmuje się ubezpieczeniami oc. Pracę rozpoczynała w Centrali PZU SA. Obecnie odpowiedzialna za ubezpieczenia OC w ACE European Group Ltd w Polsce.

ZAMKNIJ

Paweł Holnicki-Szulc

X

Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Od 1999 związany z grupa AIG, m.in. na stanowisku Dyrektora Departamentu Odpowiedzialności Cywilnej. Od 2004 Członek Zarządu AIG Polska. Od 2008 pełnił funkcje Dyrektora Regionalnego odpowiedzialnego za rozwój ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej w Regionie CE&CIS, W 2010 w ramach nowych struktur europejskich AIG dołączył do zespołu Biura Regionalnego w Londynie. Obecnie jako Dyrektor Regionalny odpowiada za rozwój ubezpieczeń środowiskowych w Regionie CEE & Mediterranean.

ZAMKNIJ

Zbigniew Kozłowski

X

Adwokat. Od 2007 roku jest członkiem zespołu ochrony środowiska w Departamencie Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych warszawskiego biura kancelarii CMS Cameron McKenna.

Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych z zakresu ochrony środowiska. Doradza w kwestiach związanych między innymi z zanieczyszczeniami środowiska, ocenami oddziaływania na środowisko, emisjami przemysłowymi, handlem uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla, gospodarką odpadami, gospodarką wodno-ściekową, emisją hałasu oraz pozwoleniami na korzystanie ze środowiska.

Doradza i reprezentuje klientów CMS z sektorów energetyki konwencjonalnej i odnawialnej, wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego, chemicznego oraz produkcyjnego. Występował przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w zwycięskich sprawach dotyczących skarg organizacji ekologicznej na zezwolenia na udział w systemie handlu emisjami udzielone klientom CMS z sektora energetycznego.

Prelegent na konferencjach dotyczących prawa ochrony środowiska. Autor publikacji branżowych.

ZAMKNIJ

Paweł Sukiennik

X

Posiada 20 lat doświadczenia w pracy dla branży ubezpieczeniowej, początkowo jako pracownik etatowy, a od 2002 roku jako broker, ekspert, publicysta, szkoleniowiec, doradca i pełnomocnik ds.. Odszkodowań. Pracował m.in. Dla Ergo Hestii, Inter Polska, Swiss Re, Munich Re, ACE Europe, Lloyd’s. Obecnie wiceprezes zarządu Leadenhall Polska S.A., Lloyd’s coverholder. Autor kilkunastu publikacji dotyczących ubezpieczeń.

ZAMKNIJ

Piotr Wójcik

X

Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej w AXA TUiR SA. Autor artykułów nt. zagadnień prawnych związanych z umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Specjalizuje się w problemach ryzyka odpowiedzialności ponoszonej przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Brał udział w pracach legislacyjnych, m.in.. W zakresie nowelizacji przepisów ubezpieczeniowych kodeksu cywilnego, implementacji Dyrektywy Ekologicznej 2004/35/EU oraz Konwencji Bazylejskiej (kontrola transgranicznego przemieszczania odpadów).

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: