Transportowe

Termin:

26 września 2013 r.

Miejsce:

Dago Centrum

Konferencja

Jedyne takie spotkanie..

Przewoźnik umowny, OC przewoźnika i spedytora w branży TSL, instytutowe klauzule ładunkowe, rzeczoznawca w likwidacji szkody, zabezpieczenie ładunku. I nowe, i stare problemy ubezpieczeń transportowych – przewoźnika, spedytora, cargo – będą poruszane na kolejnej konferencji tym ryzykom poświęconej.

Najlepsi eksperci spotkają się, by wymienić swoje doświadczenia z praktyki rynku. Na pewno będzie to miejsce wymiany poglądów, stanowisk i ocen na temat tego, co dzieje się dzisiaj w ubezpieczeniach transportowych.

Kluczowe zagadnienia

 • Odpowiedzialność przewoźnika umownego za podwykonawcę – przewoźnika faktycznego
 • Zabezpieczenie ładunku na czas transportu
 • Rola rzeczoznawcy w procesie likwidacji szkody, oceny ryzyka
 • Szczegółowe omówienie wyłączeń w klauzuli ICC (A) 1/1/09, przykłady szkód w kontekście omówionych wyłączeń
 • OC w działalności TSL

Dla kogo

 • Szefowie departamentów ubezpieczeń transportowych
  --ubezpieczycieli
  --brokerów
 • Specjalizujący się w ubezpieczeniach OCP/OCS oraz cargo
  --underwriterzy
  --brokerzy
  --szefowie departamentów
 • Przedstawiciele firm transportowych
 • Prawnicy uczestniczący w przygotowaniach umów w branży TSL

Miejsce

Centrum Konferencyjne DAGO Centrum

Budynek Rondo 1
Rondo ONZ 1
Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - Czwartek, 26 września 2013 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie konferencji

9:30

Problematyka przewoźnika umownego

Beata Janicka

1. Przewoźnik umowny czy spedytor - podobieństwa i różnice
2. Odpowiedzialność przewoźnika umownego za podwykonawcę - przewoźnika faktycznego
3. Przewoźnik umowny jako strona umowy przewozu sukcesywnego

10:30

Przerwa kawowa

10:45

Ubezpieczenia OC przewoźnika i spedytora w działalności branży TSL

Marek Izraelski, DSV

1. Kryteria wyboru i oceny oferty z perspektywy klienta
2.Triggery w ubezpieczeniach OCP i OCS
3. Współczesne problemy ubezpieczeń transportowych - oferta a potrzeby rynku

11:45

Przerwa kawowa

12:00

Wybrane wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela cargo w Instytutowych Klauzulach Ładunkowych (A) 1/1/09

Piotr Stachowiak, Aviva

1. Szczegółowe omówienie wyłączeń w klauzuli ICC (A) 1/1/09
- wyłączenie 4.2 naturale ubytki wagowe i zwykłe zużycie przedmiotu ubezpieczenia,
- wyłączenie 4.3 niewłaściwe opakowanie lub przygotowanie przedmiotu ubezpieczenia
- wyłączenie 4.4 wada ukryta lub naturalne właściwościami przedmiotu ubezpieczenia
- wyłączenie 4.5 szkody spowodowane opóźnieniem
2. Przykłady szkód w kontekście omówionych wyłączeń

13:00

Lunch

13:30

Rola rzeczoznawcy reprezentującego ubezpieczyciela w procesie oceny i likwidacji szkody - punkt widzenia ubezpieczyciela

Zbigniew Korycki, Allianz

1. Rola rzeczoznawcy w procesie oceny ryzyka i w procesie kontroli ryzyka w trakcie trwania okresu ubezpieczenia
2. Rola rzeczoznawcy w procesie likwidacji szkody - ocena przyczyn, zakresu szkody oraz możliwości zmniejszenia jej skutków
3. Podstawowe zasady zachowania ?w zbiegowisku? będącym skutkiem zaistniałej szkody

14:30

Przerwa kawowa

14:45

Zabezpieczenie ładunku na czas transportu

Marek Gryniuk, Crawford

1. Obowiązki nadawcy
2. Obowiązki przewoźnika ładunku
3. Obowiązki odbiorcy

15:45

Zakończenie konferencji

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

Marek Gryniuk

X

Od początku kariery związany z obszarem likwidacji szkód ubezpieczeniowych, zdobywał doświadczenie pracując w TUiR Warta, początkowo jako specjalista ds. likwidacji szkód majątkowych, a następnie kierownik ds. likwidacji szkód.Od 2004 roku związany z Crawford Polska, obecnie Dyrektor Operacyjny oraz członek Zarządu. Jest również Starszym Ekspertem ds.Likwidacji Szkód oraz likwidatorem szkód Crawford GTSSM. Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej na kierunku zarządzanie oraz członek Stowarzyszenia Niezależnych Ekspertów Likwidacji Szkód (SNELS). Uczestnik kursów i szkoleń specjalistycznych z zakresu likwidacji szkód oraz prawa cywilnego.

ZAMKNIJ

Marek Izraelski

X

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i studiów podyplomowych MBA w Wyższej Szkole Finansów i Zarzadzania w Warszawie, wykładowca na studiach podyplomowych SGH na kierunku transport, spedycja i logistyka; przez wiele lat zawodowo związany z branżą ubezpieczeniową, specjalizacja - ubezpieczenia transportowe.

ZAMKNIJ

Beata Janicka

X

Radca prawny. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Gdańskim, egzamin radcowski zdała w 1993 r. Œwiadczy pomoc prawną przedsiębiorcom wykonującym usługi w zakresie transportu i spedycji, w tym spółkom wchodzącym w skład grupy kapitałowej C.Hartwig Gdynia SA. Wiedzę w zakresie common law zdobyła poprzez praktyki zagraniczne, w tym w kancelarii adwokackiej William Fry Solicitors w Dublinie. Od roku 1999 członek Advisory Body Legal Matters (komisji prawnej) przy Międzynarodowej Federacji Zrzeszeń Spedytorów - FIATA (Fédération Internationale des Associasions de Transitaires et Assimilés). Członek grupy roboczej FIATA Model Correspondents’ Agreement - współtwórczyni tego dokumentu. Współautorka Podręcznika Spedytora, wydanego przez Uniwersytet Gdański i Polską Izbę Spedycji i Logistyki (PISiL) w Gdyni. Wykłada prawo transportowe w ramach szkoleń organizowanych przez PISiL, a także na studiach podyplomowych i II stopnia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku i Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Prezes i arbiter Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Izbie Spedycji i Logistyki w Gdyni od chwili jego powstania.

ZAMKNIJ

Zbigniew Korycki

X

Absolwent Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego, pracę rozpoczął w Zakładzie Zbiornikowców i Usług Armatorskich Polskiej Żeglugi Morskiej, a od roku 1980 zawodowo związany jest z branżą ubezpieczeniową. W latach 1980-1999 w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA zajmował się odszkodowaniami z ubezpieczeń P&I, a następnie ubezpieczeniami mienia w transporcie i odszkodowaniami z tych ubezpieczeń. W latach 1999-2005 zastępca dyrektora Biura Ubezpieczeń Morskich i Transportowych w STU Ergo Hestia SA, w latach 2005-2008 kierował Centrum Ubezpieczeń Morskich i Transportowych w PZU SA. Od czerwca 2008 kieruje Wydziałem Ubezpieczeń Transportowych TUiR Allianz Polska SA.

ZAMKNIJ

Piotr Stachowiak

X

Związany zawodowo z ubezpieczeniami od 1995 roku. Specjalizuje się w ubezpieczeniach mienia w obrocie krajowym i międzynarodowym we wszystkich gałęziach transportu, ze szczególnym uwzględnieniem transportu morskiego.
Organizuje i prowadzi szkolenia poświęcone ubezpieczeniom cargo dla klientów z branży transportowej, spedytorów i brokerów ubezpieczeniowych.
W swoim dorobku ma wiele publikacji na temat ubezpieczeń cargo w prasie branżowej poświęconej tematyce ubezpieczeniowej i transportowej, takich jak: ,,Namiary na Morze i Handel’’, ,,Gazeta Prawna’’, ,,Gazeta finansowa’’.
Był autorem cyklu ,,Meandry Cargo’’ ukazującego się regularnie przez cały rok 2004 w Dzienniku Ubezpieczeniowym oraz serii artykułów o Instytutowych Klauzulach Ładunkowych publikowanych na łamach ?Miesięcznika Ubezpieczeniowego? od początku 2008 roku.
Od roku 2000 jest zatrudniony w firmie Aviva Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. (wcześniej Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.) na stanowisku Menedżera Biura Regionalnego w Sopocie.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: