CAR/EAR

Termin:

3 października 2014 r.

Miejsce:

Dago Centrum

Konferencja

Jedyne takie spotkanie..

Ubezpieczenia budowlano-montażowe tradycyjnie od strony klienta, brokera, likwidatora i ubezpieczyciela oraz od zawarcia umowy i jej obsługę po szkodę.
Wiele konkretnych problemów, jak i generalnych dyskusji.
Konferencja CAR/EAR jest spotkaniem najlepszych specjalistów branży.

Kluczowe zagadnienia

 • Wyliczenie wartości szkody w kontekście zapisów umowy ubezpieczenia
 • Zabezpieczenia inwestycji w zabudowie śródmiejskiej
 • Trudności w praktycznym stosowaniu klauzul 106, 110, 72 godzin
 • Ustalenie odpowiedzialności z klauzuli 112 i klauzuli Reprezentantów
 • Przykłady różnych zapisów klauzuli 004
 • Szkody w robotach kontraktowych w budowlach hydrotechnicznych na podstawie szkód
 • Zarządzanie ubezpieczaniami podczas realizacji kontraktu

Dla kogo

 • Pracownicy departamentów budowlano-montażowych ubezpieczycieli i firm brokerskich
 • Underwriterzy i brokerzy specjalizujący się w ubezpieczeniach budowlano-montażowych
 • Działy likwidacji szkód ubezpieczycieli
 • Firmy likwidacji szkód
 • Pracownicy firm budowlanych odpowiedzialni za zabezpieczenie ich działalności
 • Prawnicy uczestniczący w kontraktach budowlanych

Miejsce

Centrum Konferencyjne DAGO Centrum

Budynek Rondo 1
Rondo ONZ 1
Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - Piątek, 3 października 2014 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie konferencji

9:30

Rynek ubezpieczeniowy oczami Klienta

Paweł Skorupa, Budimex

1. Zawarcie umowy ubezpieczeniowej dla wygranego kontraku budowlanego na bazie FIDIC
2. Zarządzanie ubezpieczaniami podczas realizacji kontraktu
3. Okres gwarancji

10:20

Przerwa kawowa

10:30

Zabezpieczenia inwestycji w zabudowie śródmiejskiej

Piotr Przybysz, Ergo Hestia

1. Najczęściej stosowane technologie - krótka charakterystyka
2. Przykładowa metodyka oceny zagrożeń związanych z realizacją zabudowy na terenach śródmiejskich
3. Przykłady szkodowe związane z tematem
4. Inne interesujące ubezpieczeniowo zdarzenia szkodowe, które wystąpiły podczas realizacji - przykłady

11:20

Przerwa kawowa

11:30

Wyliczenie wartości szkody w kontekście zapisów umowy ubezpieczenia, w tym OWU i tzw. klauzul brokerskich

Włodzimierz Szyszka, Insart

1. Przykładowe zapisy OWU - świadomość zapisów i konsekwencji
2. Klauzula sposobu ustalenia wysokości odszkodowania - ustalamy reguły gry
3. Szkody niematerialne a istotne, w tym koszty dodatkowe
4. Działanie ekspertów zewnętrznych - spostrzeżenia praktyczne
5. Wnioski - podsumowanie najważniejszych kwestii

12:20

Lunch

12:50

Szkody drogowe - wybrane zagadnienia

Radosław Sęczyk, Eksperci Zdarzeń Losowych

1. Sposoby zabezpieczenia robót drogowych na wypadek opadów deszczu
2. Przykłady "szkód pewnych" w robotach drogowych
3. Trudności w praktycznym stosowaniu klauzul 106, 110, 72 godzin

13:40

Przerwa kawowa

13:50

Szkody w robotach kontraktowych w budowlach hydrotechnicznych na podstawie szkód

Ryszard Szpil, Dawid Wieliczko, Eksperci NEMU

1. Budowa bystrotoku typu ?plaster miodu?
2. Budowa stawy na Bałtyku
3. OWU, klauzule, wyliczenia wielkości szkody

14:40

Przerwa kawowa

14:50

Ewa Szajna, Allianz

1. Szkoda pożarowa - wybrane zagadnienie:
- przykład szkody
- ustalenie odpowiedzialności z klauzuli 112 i klauzuli Reprezentantów
2. Szkody z klauzuli 004 - wybrane zagadnienia:
- odbiory robót wg Prawa Budowlanego i według warunków kontraktowych FIDIC
- kiedy rozpoczyna działanie kl. 004? Przykłady różnych zapisów klauzuli 004

15:40

Zakończenie konferencji

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

Piotr Przybysz

X

Absolwent Wydziału Budownictwa Wodnego i Inżynierii Œrodowiska Politechniki Gdańskiej oraz Podyplomowego Studium Wyceny Nieruchomości Politechniki Szczecińskiej. Współtwórca koncepcji programu do wyceny wartości PISA we współpracy z AssTech grupa Swiss Re - moduły chemia, energetyka, browarnictwo. Współautor oprogramowania do oceny ryzyka powodziowego FMS Shape. Od roku 2001 na stanowisku inżyniera ds. oceny ryzyka. Specjalizacja: duże ryzyka przemysłowe, budowlane, szacowanie wartości do celów ubezpieczeniowych oraz modelowanie ryzyk naturalnych.

ZAMKNIJ

Radosław Sęczyk

X

Mgr inż. budownictwa. Ukończył studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz podyplomowe studium wyceny nieruchomości na Politechnice Szczecińskiej.
Przez kilka lat pracował w bezpośrednim wykonawstwie przy realizacji dużych obiektów budowlanych. Posiada uprawnienia wykonawcze do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Zdobywał także doświadczenie zawodowe jako quantity surveyor nadzorując koszty realizacji dużych inwestycji.
Od 2001 zajmuje się likwidacją szkód ubezpieczeniowych. Specjalizuje się w szkodach zgłaszanych z ryzyk objętych polisami budowlano-montażowymi CAR/EAR. Prowadził likwidację oraz wyceny dużych i skomplikowanych szkód budowlanych, zarówno w obiektach kubaturowych, jak i drogowych oraz mostowych na zlecenia wszystkich większych polskich towarzystw ubezpieczeniowych.
Aktualnie jest wspólnikiem w Spółce Eksperci Zdarzeń Losowych.

ZAMKNIJ

Paweł Skorupa

X

Absolwent wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łodzkiego. Od początku kariery zawodowej związany z branżą ubezpieczeniową. Specjalizuje się w ubezpieczeniach technicznych oraz OC. Od 2006 roku związany z Grupą Budimex na stanowisku Kierownika Zespołu ds. Ubezpieczeń gdzie nadzoruje ubezpieczenia wszystkich kontraktów realizowanych przez Budimex m in: kontrakty autostradowe, kontrakty ekologiczne, przemysłowe. Odpowiada również za likwidację szkód związanych z realizowanymi inwestycjami. Współpracuje również z Grupą Ferrovial (główny udziałowej Budimex) w zakresie współnych projektów ubezpieczeniowych.

ZAMKNIJ

Ewa Szajna

X

Absolwentka Politechniki Warszawskiej wydz. Inżynierii Sanitarnej i Wodnej. Po studiach praca zawodowa w bezpośrednim wykonawstwie budowlanym na stanowisku od inżyniera budowy i kierownika budowy do pełnomocnika zarządu ds. produkcji i przygotowania produkcji. Posiada uprawnienia budowlane i projektowe. Od 1995 r. związana z ubezpieczeniami. Początkowo w Warcie w Oddziale Handlowym w Warszawie, w Wydziale Ubezpieczeń i Odszkodowań Budowlano-Montażowych (underwriter i likwidator szkód), następnie w Centrali Generali (menedżer zespołu likwidacji szkód majątkowych). Od 2004 r. dyrektor Departamentu Likwidacji Szkód Korporacyjnych w Centrali TU Allianz Polska SA. Obecnie Doradca Zarządu ds. Likwidacji Szkód Korporacyjnych w TUiR Allianz Polska SA.

ZAMKNIJ

Ryszard Szpil

X

Likwidator Szkód Ubezpieczeniowych, ukończył Politechnikę Wrocławską na Wydziale Budownictwa Lądowego, a następnie studia podyplomowe na Politechnice Poznańskiej na Wydziale Budownictwa Ogólnego. Uzyskał uprawnienia budowlane - wykonawcze i projektowe w specjalności konstrukcyjno - inżynieryjnej w zakresie stacji linii i węzłów kolejowych.
Wiedzę praktyczną zdobywał podczas piętnastu lat pracy w PKP przy utrzymaniu torów i obiektów inżynierskich w tym pięcioletniego piastowania stanowiska kierownika budowy stacji kolejowej Łódź-Olechów i innych obiektów inżynierskich (w ZBK Radom). Prowadził również własną działalność gospodarczą w zakresie wykonawstwa i projektowania obiektów inżynierskich szczególnie infrastruktury kolejowej nawierzchnia i obiekty inżynierskie (przez okres 14 lat). Posiada pięcioletni staż pracy w likwidacji szkód oraz duże doświadczenie w likwidacji szkód w zakresie infrastruktury kolejowej, drogowej oraz obiektów inżynierskich.

ZAMKNIJ

Włodzimierz Szyszka

X

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział Inżynierii Lądowej, kierunek: Inżynieria Produkcji Budowlanej.
Pracę zawodową rozpoczął w 1998r. w warszawskim Oddziale TUR POLISA SA na stanowisku Likwidatora Szkód Majątkowych. Następnie w okresie od 1999r. do 2000r. pracował w Biurze Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeniowego INTER-FORTUNA SA na stanowisku Głównego Specjalisty ds. likwidacji szkód majątkowych. W latach 2000-2004 pracował w Commercial Union na stanowisku Claims Officera.
Później w okresie od 2004r. do 2009r. zdobywał doświadczenia zawodowe w Aon Polska Sp. z o.o. na stanowisku Kierownika Zespołu/Senior Brokera odpowiadając za likwidację szkód majątkowych. W 2009r. rozpoczął pracę w NAU Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. na stanowisku Członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar likwidacji szkód.
Od 2011r. świadczy usługi likwidacji szkód w ramach własnej działalności IRC - Insurance Risk Consulting, jak również jako członek zespołu Insart Sp. z o.o. odpowiedzialny za obszar likwidacji szkód.

ZAMKNIJ

Dawid Wieliczko

X

Z-ca kierownika działu likwidacji szkód ubezpieczeniowych w Eksperci NEMU, absolwent Politechniki Białostockiej na kierunku budownictwo. Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Dziesięcioletnie doświadczenie zdobyte na wielu budowach na terenie całej Polski, pozwoliło mu spojrzeć szerzej na szkody w robotach budowlano-montażowych. Doświadczenie zdobywał, jako kierownik budowy i robót. Specjalizuje się w likwidacji szkód powstałych w budynkach i budowlach.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: