CAR/EAR

Termin:

23-24 kwietnia 2014 r.

Miejsce:

Hotel Pan Tadeusz

Konferencja

Jedyne takie spotkanie..

Zarządzanie ryzykiem, analiza i ocena ryzyka, underwriting, warunki, klauzule, szkody. Najważniejsze elementy całości procesu konstruowania i wykonywania umów ubezpieczeń budowlano-montażowych oczami najlepszych ekspertów. Dyskusja i wymiana doświadczeń.

Kluczowe zagadnienia

 • Konstrukcja polisy CAR
 • Underwriting dużych inwestycji w energetyce – bloki na parametry nadkrytyczne
 • Przegląd przyczyn szkód podczas realizacji kontraktów
 • Analiza ryzyka w kontraktach CAR/EAR
 • Rola brokera w procesie likwidacji szkody
 • Inherent Defects Insurance
 • Likwidacja szkód z polis CAR/EAR- wybrane zagadnienia
 • Podejście praktyczne – szkody faktyczne

Dla kogo

 • Pracownicy departamentów budowlano-montażowych ubezpieczycieli i firm brokerskich
 • Underwriterzy i brokerzy specjalizujący się w ubezpieczeniach budowlano-montażowych
 • Działy likwidacji szkód ubezpieczycieli
 • Firmy likwidacji szkód
 • Pracownicy firm budowlanych odpowiedzialni za zabezpieczenie ich działalności
 • Prawnicy uczestniczący w kontraktach budowlanych

Miejsce

Hotel Pan Tadeusz
Serock nad Zalewem Zegrzyńskim

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - Œroda, 23 kwietnia 2014 r.
12:00

Rejestracja

12:30

Lunch

13:30

Analiza ryzyka w kontraktach CAR/EAR

dr inż. Dariusz Gołębiewski, PZU

1. Czynniki ryzyka w analizie kontraktów CAR/EAR
2. Analiza dokumentacji projektowej (wykres Gantta, ścieżki krytyczne, dokumentacja dot. Bezpieczeństwa)
3. Przegląd przyczyn szkód podczas realizacji kontraktów
4. Przykłady szacowania wskaźnika PML w kontraktach

14:40

Przerwa kawowa

14:55

Underwriting dużych inwestycji w energetyce - bloki na parametry nadkrytyczne

Tomasz Kukuła, Allianz

1. Bloki na parametry nadkrytyczne - charakterystyka techniczna
2. Kluczowe obszary w kontekście ryzyka ubezpieczeniowego
3. Underwrting i zarządzanie ryzykiem w trakcie realizacji inwestycji

16:05

Przerwa kawowa

16:20

Inherent Defects Insurance

Przemysław Konopka, Gras Savoye

1. Geneza ubezpieczeń IDI
2. Konstrukcja zakresu ubezpieczenia
3. Odpowiedzialność wykonawcy, odpowiedzialność inwestora
4. Zalety ubezpieczenia IDI

17:30

Przerwa kawowa

17:45

Zarządzanie ubezpieczeniem CAR na przykładzie firmy Skanska S.A.

Magdalena Tybinkowska, Aleksandra Rokicka, Skanska

1. Struktury projektów budowlanych w Skanska S.A.
2. Konstrukcja polisy CAR
3. Administrowanie polisą CAR
4. Rola brokera w administrowaniu zawartej polisy
5. Rola systemu wspierającego obsługę programu ubezpieczeniowego

18:45

Zakończenie pierwszego dnia

19:15

Kolacja i spotkania wieczorne

Dzień 2 - Czwartek, 24 kwietnia 2014 r
8:00

Œniadanie

9:00

Rozpoczęcie drugiego dnia

9:00

Likwidacja szkód z polis CAR/EAR- wybrane zagadnienia:

Ewa Szajna, Allianz

1. Omówienie zapisów klauzuli 115,200 i 201. Wyjaśnienie m.in. czy nazwy klauzul : ?Ryzyko projektanta? i ?Ryzyko producenta? są mylące?
2. Czy mamy do czynienia ze ?szkodą? w przypadku zgłoszenia rys, pęknięć, przesunięć elementów w realizowanych robotach, jeśli mieszczą się one w tzw. ?tolerancji projektowej"? (np.kl.121, 201)
3. Szkoda w ?elemencie? ubezpieczonych robót kontraktowych

10:10

Przerwa kawowa

10:25

Podejście praktyczne - szkody faktyczne

Mariusz Simiński, Saltex

1. Likwidacja poza standardy - przykład likwidacji szkody z polisy typu IDI
2. Kontrakt z pozoru typowy - nietypowe rozwiązania - rola zespołu projektowego oraz nadzoru nad realizacją inwestycji
3. Optymalizacja kosztów budowy i wpływ na ryzyko wystąpienia szkody - szkoda wystąpiła
4. Z punktu widzenia likwidatora - klauzule i limity polis ubezpieczeniowych firm budowlanych

11:35

Przerwa kawowa

11:50

Rola brokera w procesie likwidacji szkody

Włodzimierz Szyszka, Insart

Przykłady działania brokera, który:
1. Proaktywnie działa
2. Systematyzuje działania likwidacyjne (wprowadzenie ładu i porządku)
3. Ogranicza apetyt dokumentacyjny TU/eksperta
4. Pełni rolę ?translatora? w przekładaniu języka ubezpieczeniowego na język techniczny - i odwrotnie
5. Jest partnerem TU w rozmowach a nie tylko przekaźnikiem. Słynne ?przesyłam celem dalszego wykorzystania?

13:00

Zakończenie konferencji

13:00

Lunch

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

dr inż. Dariusz Gołębiewski

X

Absolwent wydziału Elektrotechnika i Automatyka Politechniki Gdańskiej, doktor nauk technicznych ze specjalizacją w modelowaniu ryzyka obiektów elektroenergetycznych dla celów ubezpieczeń. Twórca autorskiej metodyki analizy ryzyka dla celów ubezpieczeń - Insurance Risk Analysis Methodology (IRAM). Wykładowca akademicki w zakresie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach. Autor szeregu publikacji i prac naukowych w zakresie ubezpieczenia obiektów podwyższonego ryzyka, infrastruktury krytycznej oraz zarządzania ryzykiem. Od 2009r. kieruje pracami zespołu inżynierów ryzyka PZU SA. W 2012 r. uhonorowany przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego medalem za czynny udział w zapewnieniu bezpieczeństwa technicznego

ZAMKNIJ

Przemysław Konopka

X

Wiceprezes Gras Savoye Polska, Dyrektor Zarządzający Pol-Assistance, od 2014 Dyrektor Generalny Gras Savoye Ukraina i Członek Zarządu Izby Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej, Podyplomowego Studium Rzeczoznawców ds. Wycen Majątkowych Politechniki Warszawskiej oraz IESE Business School na Uniwersytecie Navarry w Barcelonie. Posiada uprawnienia brokera ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego. Karierę zawodową rozpoczął w Modern-Bud jako Dyrektor Zarządzający. Od 1994 związany z rynkiem ubezpieczeniowym, początkowo jako Prezes i udziałowiec Asekuracja II. Następnie Prezes Zarządu spółki E.C.A. W latach 2000-2005 Wiceprezes Pol-Assistance, a od 2000 Wiceprezes Gras Savoye Polska. Związany z Politechniką Warszawską, gdzie prowadził seminarium w zakresie ubezpieczeń dla sektora budowlanego. Prelegent na licznych konferencjach z zakresu ubezpieczeń, sektora budowlanego i nieruchomości.

ZAMKNIJ

Tomasz Kukuła

X

Od początku kariery związany z obszarem ubezpieczenia inżynieryjnych i ryzykami przemysłowymi, zdobywał doświadczenie pracując w Gerling Polska TU, TUiR Warta oraz STU Ergo Hestia. Od 2006 roku związany jest z TUiR Allianz Polska, obecnie na stanowisku Menedżera Wydziału Ubezpieczeń Technicznych.
Studiował na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Œrodowiska oraz w Akademii Koźmińskiego w Warszawie w katedrze finansów specjalizując się w zarządzaniu i optymalizacji ryzyka portfela ubezpieczeń inżynieryjnych.
Uczestnik zagranicznych szkoleń i warsztatów z zakresu ubezpieczeń przemysłowych organizowanych m.in. przez Allianz SE, Swiss Re i Munich Re.
Autor artykułów prasowych dot. ubezpieczeń inżynieryjnych oraz ryzyka ubezpieczeniowego w projektach inwestycyjnych dla sektora energetycznego w instalacjach konwencjonalnych jak i OZE.

ZAMKNIJ

Aleksandra Rokicka

X

Starszy Specjalista w zespole Ryzyk Finansowych Skanska S.A. odpowiedzialna za współpracę z brokerem, programy ubezpieczeniowe, analizę ryzyk finansowych na projektach realizowanych przez Skanska S.A. oraz produkty factoringowe.

ZAMKNIJ

Mariusz Simiński

X

Wspólnik Ekspertyzy Ubezpieczeniowe SALTEX s.c. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, wydział Inżynierii Lądowej - konstrukcje budowlane. Posiada uprawnienia projektowe w branży konstrukcyjno - budowlanej do projektowania obiektów budowlanych bez ograniczeń. Karierę zawodową rozpoczął w 2005 roku biorąc czynny udział w procesach budowlanych od stanowiska inżyniera budowy poprzez asystenta kierownika projektu do kierownika projektu i zespołu projektowego dużych inwestycji kubaturowych na terenie Polski. Jako projektant i kierownik zespołu zrealizował projekty w trybie łączonym z nadzorem autorskim i z uwzględnieniem kontroli jakości i zgodności prac na budowie i w zakładach wytwórstwa elementów konstrukcji budowlanych w tym w zakładach produkcji konstrukcji stalowych takich jak huty i stocznia. Szczególnymi projektami jakie zrealizował jest budynek nowego Portu Lotniczego we Wrocławiu im. Mikołaja Kopernika, budynek nowego terminalu lotniczego w Gdańsku im. Lecha Wałęsy oraz stadion klubu sportowego Legia Warszawa (obecnie PEPSI ARENA). Od 2010 roku związany z ubezpieczeniami. Początkowo jako likwidator szkód w firmie SALTEX, a od 2012 jako partner w firmie SALTEX odpowiedzialny za zarządzanie i dział likwidacji szkód w tym i w szczególności szkód technicznych, CAR/EAR, odpowiedzialności cywilnej w tym odpowiedzialności cywilnej projektantów i kierowników budów jak również w zakresie likwidacji szkód obsługiwanych dla i na rynku zagranicznym.

ZAMKNIJ

Ewa Szajna

X

Absolwentka Politechniki Warszawskiej wydz. Inżynierii Sanitarnej i Wodnej. Po studiach praca zawodowa w bezpośrednim wykonawstwie budowlanym na stanowisku od inżyniera budowy i kierownika budowy do pełnomocnika zarządu ds. produkcji i przygotowania produkcji. Posiada uprawnienia budowlane i projektowe. Od 1995 r. związana z ubezpieczeniami. Początkowo w Warcie w Oddziale Handlowym w Warszawie, w Wydziale Ubezpieczeń i Odszkodowań Budowlano-Montażowych (underwriter i likwidator szkód), następnie w Centrali Generali (menedżer zespołu likwidacji szkód majątkowych). Od 2004 r. dyrektor Departamentu Likwidacji Szkód Korporacyjnych w Centrali TU Allianz Polska SA. Obecnie Doradca Zarządu ds. Likwidacji Szkód Korporacyjnych w TUiR Allianz Polska SA.

ZAMKNIJ

Włodzimierz Szyszka

X

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział Inżynierii Lądowej, kierunek: Inżynieria Produkcji Budowlanej.
Pracę zawodową rozpoczął w 1998r. w warszawskim Oddziale TUR POLISA SA na stanowisku Likwidatora Szkód Majątkowych. Następnie w okresie od 1999r. do 2000r. pracował w Biurze Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeniowego INTER-FORTUNA SA na stanowisku Głównego Specjalisty ds. likwidacji szkód majątkowych. W latach 2000-2004 pracował w Commercial Union na stanowisku Claims Officera.
Później w okresie od 2004r. do 2009r. zdobywał doświadczenia zawodowe w Aon Polska Sp. z o.o. na stanowisku Kierownika Zespołu/Senior Brokera odpowiadając za likwidację szkód majątkowych. W 2009r. rozpoczął pracę w NAU Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. na stanowisku Członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar likwidacji szkód.
Od 2011r. świadczy usługi likwidacji szkód w ramach własnej działalności IRC - Insurance Risk Consulting, jak również jako członek zespołu Insart Sp. z o.o. odpowiedzialny za obszar likwidacji szkód.

ZAMKNIJ

Magdalena Tybinkowska

X

Główny Specjalista w zespole Ryzyk Finansowych Skanska S.A. odpowiedzialna za współpracę z brokerem, programy ubezpieczeniowe oraz analizę ryzyk finansowych na projektach realizowanych przez Skanska S.A.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: