D&O

Termin:

29 października 2014 r.

Miejsce:

Dago Centrum

Konferencja

D&O

Jedyne takie spotkanie..

Ubezpieczenia D&O, przez lata będące bardziej ciekawostką rynku i niszowym produktem dla najbardziej świadomych klientów, obecnie są stałym punktem zainteresowania większości przedsiębiorstw.

Konferencja Insurance Meeting Point przedstawi opinie i oceny z tego - młodego wciąż, ale coraz bardziej istotnego - rynku.
O szkodach, klauzulach, kierunkach dalszego rozwoju, zakresie i innych ważnych aspektach ubezpieczenia D&O, dyskutować będą profesjonaliści.

Kluczowe zagadnienia

  • Realność ochrony w zakresie OC zawodowej w ramach D&O
  • Opis trendów szkodowo-polisowych
  • Ubezpieczenie POSI/IPO czy ubezpieczenie D&O
  • Kierunki dalszego rozwoju polis D&O
  • Wymogi regulacyjne w wybranych krajach

Dla kogo

  • Underwriterzy zajmujący się ubezpieczeniami D&O
  • Departamenty OC ubezpieczycieli
  • Brokerzy, których klienci zainteresowani są ubezpieczeniami D&O
  • Radcowie prawni uczestniczący w negocjacji umów D&O

Miejsce

Centrum Konferencyjne DAGO Centrum

Budynek Rondo 1
Rondo ONZ 1
Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - Œroda, 29 października 2014 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie konferencji

9:30

Rozwój ubezpieczeń D&O - od ochrony osobistej menedżera do ochrony spółki - czyj interes chroni polisa D&O

Michał Molęda, Leadenhall

1. Klauzula B a actio directa w polskim KC
2. Polisy D&O w segmencie MSP i w segmencie korporacyjnym - różnice
3. "Entity cover" w polisie D&O
4. Kierunki dalszego rozwoju polis D&O

10:30

Przerwa kawowa

10:45

Ubezpieczenie POSI/IPO czy ubezpieczenie D&O. Jak ubezpieczać ryzyko emisji papierów wartościowych

Paweł Krak, Allianz

11:45

Przerwa kawowa

12:00

Międzynarodowy zakres działalności a ubezpieczenie D&O

Jakub Płócienniczak, Marsh

1. Wymogi regulacyjne w wybranych krajach
2. Analiza ryzyka
3. Szkody D&O na świecie
4. Możliwe konstrukcje programu ubezpieczenia

13:00

Lunch

13:30

Roszczenia do członków władz - te bardziej i te mniej standardowe

Adam Gmurczyk, Agnieszka Wrońska, AIG

1.Opis trendów szkodowo-polisowychh
2. Opis zakresów, w których najczęściej notujemy szkody oraz opis szkód
3. Opis zakresów z których wynikają najciekawsze szkody oraz opis szkód

14:30

Przerwa kawowa

14:45

Zawód ?dyrektor?. Granica między D&O a OC zawodową

Sylwia Kozłowska, Gras Savoye

1. Charakterystyka polisy D&O
2. Czy polisa D&O pokrywa ryzyka odpowiedzialności zawodowej?
3. Realność ochrony w zakresie OC zawodowej w ramach D&O
4. Czy OC ogólne lub OC zawodowe pokrywa ryzyka D&O?

15:45

Zakończenie konferencji

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

Adam Gmurczyk

X

Dyrektor Działu Ubezpieczeń Financial Lines w AIG Polska. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, od 11 lat związany głównie z ubezpieczeniami D&O oraz odpowiedzialności zawodowej.

ZAMKNIJ

Sylwia Kozłowska

X

Dyrektor Działu Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej w Gras Savoye Polska. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. Problematyką ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej zajmuje się od prawie 20 lat. Doświadczenie zawodowe zdobyte w Centrali PZU Biurze Ubezpieczeń OC, w AIG jako szef Działu Ubezpieczeń OC. Uprawnienia i działalność w firmach brokerskich od 1998. Z Gras Savoye związana od 2000 r.

ZAMKNIJ

Paweł Krak

X

Kierownik ds. Rozwoju Ubezpieczeń OC w TU Allianz Polska S.A. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukończył podyplomowe studia ubezpieczeń w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe 13 lat pracy w firmach ubezpieczeniowych (PZU, AIG, Allianz) w działach underwritingu i tworzenia produktów ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej w tym w szczególności D&O, IPO, Naruszenia Praw Pracowniczych przez Spółkę (EPL), OC zawodowej.

ZAMKNIJ

Michał Molęda

X

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ukończył także studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Autor licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego i ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Karierę zawodową rozpoczął w TU Gerling, potem HDI-Gerling pracując na stanowiskach likwidatora szkód odpowiedzialności cywilnej, underwritera ryzyk odpowiedzialności cywilnej oraz dyrektora Departamentu Ubezpieczeń OC. W latach 2008-2012 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego HDI-Gerling Polska TU S.A. oraz HDI Asekuracja TU SA. Obecnie jest Głównym Underwriterem w Leadenhall Polska S.A., Lloyd's coverholder. Członek, a obecnie ekspert Komisji Ubezpieczeń Majątkowych Polskiej Izby Ubezpieczeń.

ZAMKNIJ

Jakub Płócienniczak

X

Starszy Broker Specjalista w Marsh, specjalizujący się w zagadnieniach ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej menedżerów (D&O) oraz ubezpieczeniach profesjonalnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukończył podyplomowe studia ubezpieczeń w Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Związany z rynkiem ubezpieczeń od 14 lat, pracuje w Marsh od 2005 r.

ZAMKNIJ

Agnieszka Wrońska

X

Kierownik Sekcji Likwidacji Szkód Ubezpieczeń Finansowych. Specjalista z 18-letnim doświadczeniem w obszarze w likwidacji szkód korporacyjnych, które początkowo zdobywała w AGF Ubezpieczenia SA, a następnie - T.U. ALLIANZ POLSKA SA. Od 14 lat związana z AIG, gdzie od 2004 r. specjalizuje się w likwidacji szkód z ryzyk finansowych, w tym przede wszystkim - D&O.?

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: