Rekomendacja U

Termin:

4 września 2014 r.

Miejsce:

Dago Centrum

Konferencja

Jedyne takie spotkanie..

Po długich przygotowaniach Komisja Nadzoru Finansowego wydała Rekomendację U. Nadszedł czas jej ostatecznej i pewnej implementacji w systemach i banków, i współpracujących z nimi ubezpieczycieli.

O praktycznych rozwiązaniach Rekomendacji U, opowiedzą najlepsi prawnicy i praktycy rynku.

Kluczowe zagadnienia

  • Środki prawne przysługujące klientowi banku w razie naruszenia jego praw
  • Skutki nowej regulacji
  • Jak przygotować bank/zakład ubezpieczeń na implementację Rekomendacji U
  • Rekomendacja U z perspektywy Ubezpieczyciela
  • Zmiany w wewnętrznych procesach Banku
  • Prowizja jako wynagrodzenie agenta – jak ustalić jej wysokość w świetle Rekomendacji 18

Dla kogo

Konferencja skierowana jest do:
+ ubezpieczycieli
+ banków
oraz
+ radców prawnych
+ brokerów ubezpieczeniowych obsługujących te instytucje

Miejsce

Centrum Konferencyjne DAGO Centrum

Budynek Rondo 1
Rondo ONZ 1
Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - Czwartek, 4 września 2014 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie konferencji

9:30

Jak przygotować bank/zakład ubezpieczeń na implementację Rekomendacji U?

Anna Tarasiuk, Hogan Lovells

1. Jakie zmiany w modelu współpracy banku z zakładem ubezpieczeń będą konieczne po wejściu w życie Rekomendacji
2. "Checklista" dla banku i zakładu ubezpieczeń jakie kwestie dot. współpracy zweryfikować i dopracować, żeby zdążyć na czas
3. Na jakie elementy współpracy banki i zakłady ubezpieczeń powinny zwrócić szczególną uwagę w trakcie negocjacji dot. Współpracy

10:20

Przerwa kawowa

10:30

Rekomendacja U - kierunki zmian strategii banków w obszarze bancassurance

Wojciech Adamczyk, Bank Handlowy

1. Wpływ Rekomendacji U na model biznesowy współpracy z Ubezpieczycielem oraz kryteria wyboru Ubezpieczyciela
2. Zmiany w wewnętrznych procesach Banku, główne wyzwania oraz wpływ zmian na działalność banku
3. Alternatywne rozwiązania oferty produktowej oraz kierunki rozwoju sprzedaży ubezpieczeń przez bank

11:20

Przerwa kawowa

11:30

Rekomendacja U z perspektywy Ubezpieczyciela

Mirosława Olszewska-Karatoprakliew, Pramerica

1. Kogo rekomendacja dotyczy?
2. Czy oferta ubezpieczeń indywidualnych na życie, oferowanych za pośrednictwem Banku jest możliwa - dane wrażliwe?
3. Optymalne rozwiązania produktowe - zakres ochrony i forma ubezpieczenia
4. Jak będzie wyglądał rynek bancassurance po wejściu w życie Rekomendacji U

12:20

Lunch

12:50

Rekomendacja U - Nowe obowiązki banków w relacjach z klientami

Małgorzata Surdek, CMS

1. Obowiązki informacyjne w stosunku do klientów
2. Swoboda wyboru produktu ubezpieczeniowego i zakładu ubezpieczeń
3. Obowiązki z w zakresie zapewnienia jakości procesu sprzedaży i jakości produktów ubezpieczeniowych
4. Skutki nowej regulacji

13:40

Przerwa kawowa

13:50

Œrodki prawne przysługujące klientowi banku w razie naruszenia jego praw lub interesów wskutek nieprawidłowości związanych z ubezpieczeniem

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

14:40

Przerwa kawowa

14:50

Rekomendacja U - czy banki mogą jeszcze zarabiać na ubezpieczeniach?

Piotr Czublun, Czublun Trębicki Kancelaria Radców Prawnych

1. Prowizja jako wynagrodzenie agenta - jak ustalić jej wysokość w świetle Rekomendacji 18?
2. Ekwiwalent na pokrycie kosztów - czy jest jakaś granica kosztów, jakie może ponosić ubezpieczający?
3. Czy ubezpieczający może świadczyć jakiekolwiek dodatkowe usługi na rzecz zakładu ubezpieczeń i na nich zarabiać?
4. Możliwość przenoszenia części przychodów pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w oferowanie ubezpieczeń (np.. Pomiędzy zewnętrznym pośrednikiem i bankiem)

15:40

Zakończenie konferencji

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

Wojciech Adamczyk

X

Dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych i Ubezpieczeniowych, Sektor Bankowości Detalicznej, Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Od listopada 2011 roku pełni funkcję Dyrektora Departamentu Produktów Inwestycyjnych i Ubezpieczeniowych w Sektorze Bankowości Detalicznej Banku Handlowego w Warszawie SA. Z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A związany od 2008 roku kiedy to objął funkcję Dyrektora Departamentu Produktów Ubezpieczeniowych. Jest odpowiedzialny za rozwój i zarządzanie ofertą produktów inwestycyjnych, usług maklerskich oraz produktów ubezpieczeniowych. W zarządzanym obszarze nadzorował wdrożenia wielu produktów oraz różnego typu projektów biznesowych w obszarze produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych, a także procesy transformacji wynikające m.in. ze zmian regulacji wewnętrznych i zewnętrznych. Od 1998 roku doświadczenia zdobywał w międzynarodowej grupie Marsh&McLennan świadczącej m.in. usługi brokera ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego, gdzie odpowiedzialny był m.in. za realizację programów ubezpieczeniowych dotyczących ubezpieczeń korporacyjnych, ubezpieczeń na życie, programów emerytalnych. W latach 2002-2008 Członek Zarządu oraz Dyrektor Działu Rozwoju i Obsługi Programów Ubezpieczeniowych spółki Marsh Services z grupy Marsh&McLennan realizującej różnego typu programy ubezpieczeniowe głownie dla instytucji finansowych, w tym banków w ramach projektów Bancassurance & Affinity.
Absolwent Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie.

ZAMKNIJ

Piotr Czublun

X

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.
Od stycznia 2010 roku partner w kancelarii radców prawnych CZUBLUN TRĘBICKI, specjalizującej się w prawie ubezpieczeniowym, prawie IT i prawie zamówień publicznych.
Przed utworzeniem własnej firmy Piotr Czublun przez ponad 4 lata pracował dla międzynarodowej firmy prawniczej, gdzie w ramach Departamentu Prawa Gospodarczego kierował zespołem odpowiedzialnym za obsługę firm sektora usług finansowych, w tym firm ubezpieczeniowych oraz zespołem odpowiedzialnym za obsługę projektów informatycznych. Wcześniej, przez okres prawie 10 lat był wewnętrznym prawnikiem we wiodących instytucjach finansowych w Polsce, w tym przez okres prawie 3 lat menedżerem działu prawnego. Przez okres ponad sześciu lat był członkiem Komisji Prawnej a przez prawie 4 lata - Komisji Informatycznej Polskiej Izby Ubezpieczeń. Jest autorem wielu publikacji poświęconych zagadnieniom usług finansowych i IT.
W marcu 2013 roku został powołany do grona ekspertów Komisji Europejskiej, odpowiedzialnych za analizę zagadnień prawnych związanych z transgranicznym oferowaniem ubezpieczeń na rynku europejskim.

ZAMKNIJ

Mirosława Olszewska-Karatoprakliew

X

Pracę w Pramerica rozpoczęła w kwietniu 2013 roku na stanowisku Dyrektora ds. Bancassurance. W grudniu 2013 r. objęła funkcję Członka Zarządu Pramerica Życie TUiR SA. Odpowiada za budowanie propozycji ubezpieczeń ochronnych dla banków oraz innych instytucji finansowych i ich klientów, a także stworzenie, zgodnie ze standardami Pramerica Życie TUiR SA, kultury obsługi klientów sektora bankowego na najwyższym poziomie. Z rynkiem finansowym związana jest już ponad 28 lat, zarówno po stronie ubezpieczeniowej, jak i bankowej. Posiada doświadczenie w marketingu, zarządzaniu projektami, tworzeniu produktów ubezpieczeniowych dla banków. Zanim rozpoczęła pracę w Pramerica, odpowiedzialna była za skuteczne wdrożenie i rozwój produktów bancassurance w Polbank
Efg - Eurobank Ergasias S.A.

ZAMKNIJ

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego? i Rady Naukowej ?Rozpraw Ubezpieczeniowych?.

ZAMKNIJ

Małgorzata Surdek

X

Jest adwokatem i partnerem w warszawskim biurze CMS Cameron McKenna, w którym kieruje Departamentem Postępowań Spornych oraz Zespołem Instytucji i Usług Finansowych.Mecenas posiada bogate doświadczenie w sektorze usług finansowych. Doradzała wielu międzynarodowym instytucjom finansowym w kwestiach regulacyjnych oraz przy uzyskiwaniu stosownych zezwoleń w związku z rozpoczęciem działalności w Polsce, m.in. zakładom ubezpieczeniowym, funduszom emerytalnym i inwestycyjnym, a także przy fuzjach i przejęciach, outsourcingu, bancassurance i wprowadzaniu nowych produktów finansowych na rynek. Doradza również bankom i zakładom ubezpieczeń w sporach z zakresu ochrony konkurencji, ochrony konsumenta, również z tytułu umów ubezpieczenia oraz sporach arbitrażowych.

ZAMKNIJ

Anna Tarasiuk

X

Counsel, Hogan Lovells. Jest doświadczonym radcą prawnym, który zagadnieniami z zakresu ubezpieczeń zajmuje się już od roku 1999. Brała udział w zakładaniu wielu spółek na polskim rynku finansowym i doradzała w sprawach z zakresu zmian w strukturze własnościowej grup kapitałowych instytucji finansowych. Reprezentuje klientów przed organami nadzoru w sprawach bieżących związanych z funkcjonowaniem instytucji finansowych jak również bardzo szczególnych zagadnień zarówno z perspektywy korporacyjnej jak i regulacyjnej. Była zaangażowana w transakcje łączenia, przejęcia i restrukturyzacji podmiotów działających w ramach międzynarodowych grup kapitałowych, zwłaszcza w zakresie podmiotów działających na rynku finansowym. Zajmuje się doradztwem na rzecz krajowych zakładów ubezpieczeń, otwartych funduszy emerytalnych jak również spółek ich obsługujących, w zakresie ich prowadzenia działalności na polskim rynku.
Anna Tarasiuk koordynuje także projekty związane z opracowaniem wzorców umownych oraz wewnętrznych regulaminów instytucji finansowych. Zajmuje się ponadto zagadnieniami konsumenckimi oraz z zakresu bancassurance. Doradzała również przy bardzo szczególnych zagadnieniach dotyczących ochrony danych i tajemnicy zawodowej będącej kluczowym aspektem działalności instytucji finansowych działających na polskim rynku.
Od 2004 roku Anna Tarasiuk, zajmuje się również zagadnieniami dotyczącymi swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług na polskim rynku przez zagraniczne zakłady ubezpieczeń oraz przez polskie zakłady ubezpieczeń - za granicą, jak również zagadnieniami związanymi z prowadzeniem działalności w tej formie.
Anna jest współautorką publikacji dotyczących ubezpieczeń i zagadnień z nimi związanych. Jest również wykładowcą na seminariach i kursach poświęconych ubezpieczeniom. Do Hogan Lovells dołączyła w grudniu 2000 roku.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Obowiązki dystrybutora i ubezpieczyciela wobec klienta - checklista

W przygotowaniu

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla ubezpieczeń

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

Rekomendacja U - regulacja ubezpieczeń, w których bank jest agentem ubezpieczeniowym

 

Newsletter: