Fraudy

Termin:

14 października 2014 r.

Miejsce:

Ogrodowa

Konferencja

Jedyne takie spotkanie..

Wyłudzenia są stałym problemem na wszystkich rynkach ubezpieczeniowych. Nikt nie ma chyba nadziei, że walka z wyłudzaczami kiedykolwiek się skończy. Stałe przygotowanie i stała czujność to w tym zakresie wymóg i obowiązek.

O najważniejszych problemach związanych z fraudami, o perspektywach i najnowszych trendach będą na konferencji IMP rozmawiać czołowi praktycy rynku.

Kluczowe zagadnienia

 • Najczęściej spotykane formy wyłudzeń w ubezpieczeniach majątkowych
 • Źródła dowodowe
 • Przykłady nadużyć oraz sposoby ich wykrycia
 • Nowe trendy i ewolucja zjawiska
 • Ochrona wynikająca z przepisów prawa
 • Postanowienia kwestionowane przez UOKiK

Dla kogo

 • Ubezpieczyciele majątkowi
  -- piony odpowiedzialne za ocenę i szacowanie ryzyka
  -- piony likwidacji szkód
  -- departamenty prawne
 • Kancelarie odszkodowawcze
 • Adwokaci i radcowie prawni
 • Brokerzy
 • Likwidatorzy szkód
 • Departamenty odpowiedzialne za wykrywanie i ściganie wyłudzeń

Miejsce

Centrum Konferencyjne Ogrodowa

ul. Ogrodowa 58
Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - Wtorek, 14 października 2014 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie konferencji

9:30

Wyłudzenia w ubezpieczeniach, czyli przez chwilę o tym, co nas jeszcze może zaskoczyć

Robert Dąbrowski, PZU

1. Kilka słów o pobudzaniu ciekawości
2. Co zrobić, gdy stajemy się płatnikiem przestępstwa, którego nie byliśmy celem?
3. A kto nie umiał zasnąć, nim nie wymyślił granic?

10:30

Przerwa kawowa

10:45

Przestępczość w ubezpieczeniach majątkowych - jak się przed nią chronić

Zbigniew Dorosz, Uniqa

1. Najczęściej spotykane formy wyłudzeń w ubezpieczeniach majątkowych
2. Skala zjawiska
3. Tendencje w działaniach przestępczych zauważalne na polskim rynku ubezpieczeniowym
4. Czynniki sprzyjające wyłudzeniom
5. ródła dowodowe
6. Rola jakości dokumentacji ubezpieczeniowej w przeciwdziałaniu wyłudzeniom
7. Przykłady nadużyć oraz sposoby ich wykrycia

11:45

Lunch

12:20

Przestępczość w ubezpieczeniach majątkowych - nowe trendy i ewolucja zjawiska

dr Piotr Majewski, WSB Toruń

1. Zmiany w strukturze i wolumenie popełnianych przestępstw
2. Ewolucja przestępczości w ubezpieczeniach komunikacyjnych
3. Aktualne metody wykorzystywane przez sprawców przestępstw
4. Prognoza przyszłych zagrożeń przestępczością ubezpieczeniową

13:20

Przerwa kawowa

13:35

Jak system ochrony konsumenta ułatwia fraudy

Paweł Stykowski, InterRisk

1. Ochrona wynikająca z przepisów prawa
2. Postanowienia wpisane do rejestru klauzul abuzywncyh
3. Postanowienia kwestionowane przez UOKiK

14:35

Zakończenie konferencji

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

Robert Dąbrowski

X

Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Podyplomowych Studiów Oficerskich Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Polsko - Francuskiego Instytutu Ubezpieczeń. Jest autorem licznych publikacji dotyczących problematyki przestępczości ubezpieczeniowej.
Przez wiele lat pracował w policji, był oficerem służby kryminalnej, specjalizującym się w zwalczaniu przestępczości gospodarczej. Kierował pracą wydziałów kryminalnych oraz dochodzeniowo-śledczych. Sprawował także kierownicze funkcje zarządcze. Przed przejściem do pracy w PZU kierował Komendą Rejonową Policji w Szczecinie.
Z Grupą PZU związany od 1999 r. Prowadził Wydział ds.. Zwalczania przestępczości ubezpieczeniowej, następnie koordynował regionalne struktury operacyjne Biura Kontroli Wewnętrznej. Od roku 2008 pełni funkcje dyrektorskie w Centrali PZU SA / PZU Życie SA. Obecnie jest Dyrektorem Biura Bezpieczeństwa PZU SA / PZU Życie SA.
Od 2008 r. jest Przewodniczącym Komisji ds… Przeciwdziałania Przestępczości Ubezpieczeniowej Polskiej Izby Ubezpieczeń.

ZAMKNIJ

Zbigniew Dorosz

X

Od 1999 r. praktyk przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej. Aktualnie Samodzielny Specjalista w Biurze Bezpieczeństwa i Zapobiegania Przestępczości Grupy Ubezpieczeniowej UNIQA. Poprzednio na analogicznych stanowiskach w pionach bezpieczeństwa i kontroli wewnętrznej w DAEWOO TU S.A. i w Grupie PZU. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej i Studiów Podyplomowych w zakresie ?Kryminalistycznej Rekonstrukcji Wypadków Drogowych? oraz ?Ubezpieczeń Gospodarczych? na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego.

ZAMKNIJ

dr Piotr Majewski

X

Adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, Katedra Katedra Finansów i Bankowości. Uczestnik prac Komisji ds. Przeciwdziałania Przestępczości Ubezpieczeniowej PIU. Stały prelegent Konferencji Przestępczość Ubezpieczeniowa w Szczecinie. Autor projektów badawczych i kilkudziesięciu publikacji dotyczących przestępczości ubezpieczeniowej.

ZAMKNIJ

Paweł Stykowski

X

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentem Cardiff University Law School w Wielkiej Brytanii i ukończył roczny kurs prawa amerykańskiego w Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzonym przez University of Florida i Uniwersytet Warszawski.Posiada znaczące doświadczenie w doradztwie na rzecz przedsiębiorstw z sektora usług finansowych, przede wszystkim zakładów ubezpieczeń. Zajmuje się m.in. badaniem legalności produktów finansowych
i wzorców umownych z obowiązującym prawem, przygotowywaniem wzorców umownych nowych produktów, przygotowywaniem opinii z zakresu prawa usług finansowych oraz doradztwem w zakresie postępowań przed organami nadzoru. Do sierpnia 2014 4. Był radcą prawnym w Zespole Instytucji
i Usług Finansowych w warszawskim biurze międzynarodowej kancelarii CMS Cameron McKenna.
Od września 2014 r. jest dyrektorem biura prawnego w InterRisk.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: