Gwarancje

Termin:

23 października 2014 r.

Miejsce:

Centrum Konferencyjne Ogrodowa 58

Konferencja

Jedyne takie spotkanie..

Jeden z najtrudniejszych w praktyce tematów ubezpieczeniowych - gwarancje ubezpieczeniowe - podjęty zostanie przez najlepszych praktyków rynku.

Orzecznictwo sądowe, wadliwość gwarancji, zakres zobowiązania gwaranta, analiza kontraktów będą podstawowymi tematami konferencji.

Kluczowe zagadnienia

 • Gwarancje ubezpieczeniowe w orzecznictwie sądowym
 • Przypadki wadliwości gwarancji wadialnej
 • Szanse i zagrożenia udzielania gwarancji dla podmiotów publiczno-prawnych
 • Gwarancje należytego wykonania umowy
 • Zakres zobowiązania gwaranta
 • Analiza poszczególnych kontraktów

Dla kogo

 • Ubezpieczyciele zajmujący się:
  - ubezpieczeniami należności
  - gwarancjami ubezpieczeniowymi
 • Brokerzy ubezpieczeniowi
 • Banki
 • Kancelarie prawne
 • Przedsiębiorstwa

Miejsce

Centrum Konferencyjne Ogrodowa

ul. Ogrodowa 58
Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - Czwartek, 23 października 2014 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie konferencji

9:30

Ocena zleceniodawców gwarancji ubezpieczeniowych. Jak przewidzieć nieprzewidywalne?

Grzegorz Kaźmierczuk, Euler Hermes

1. Otoczenie rynkowe
2. Projekcja sytuacji firmy
3. Analiza poszczególnych kontraktów

10:30

Przerwa kawowa

10:45

Szanse i zagrożenia udzielania gwarancji dla podmiotów publiczno-prawnych

Joanna Domańska, InterRisk

11:45

Przerwa kawowa

12:00

Gwarancja ubezpieczeniowa w zamówieniach publicznych

dr hab. Jakub Pokrzywniak, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

- gwarancje wadialne:
a) zakres zobowiązania gwaranta
b) określenie dłużnika (casus konsorcjum)
c) aktualizacja obowiązku spełnienia świadczenia
- gwarancje należytego wykonania umowy:
a) zakres zobowiązania gwaranta
b) odpowiedzialność gwaranta a roszczenia z tytułu rękojmi

13:00

Lunch

13:30

Wadium i zabezpieczenie w Pzp - zagadnienia kontrowersyjne

Arkadiusz Szyszkowski, Społeczna Akademia Nauk

1. Gwarancja wadialna - zatrzymanie po nowelizacji
2. Solidarna odpowiedzialność podwykonawcy
3. Gwarancja zabezpieczeniowa wyrównawcza
4. Przypadki wadliwości gwarancji wadialnej

14:30

Przerwa kawowa

14:45

Gwarancje ubezpieczeniowe w orzecznictwie sądowym

Sebastian Pabian, White & Case

1. Charakter prawny gwarancji ubezpieczeniowej - odrębny typ umowy czy odmiana umowy ubezpieczenia?
2. Abstrakcyjny i samodzielny charakter gwarancji ubezpieczeniowej - możliwa modyfikacja na zasadzie swobody umów?
3. Zasady wykładni treści gwarancji ubezpieczeniowej
4. Warunki formalne wypłaty z gwarancji ubezpieczeniowej
5. Zakres zobowiązania gwaranta
6. Zarzuty przysługujące gwarantowi, w tym zarzut nadużycia gwarancji oraz kwestia udzielenia beneficjentowi kilku gwarancji obejmujących to samo ryzyko

15:45

Zakończenie konferencji

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

Joanna Domańska

X

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Związana z polskim rynkiem ubezpieczeń finansowych od 1994 r. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w BTUiR Heros S.A
a następnie w Ergo Hestii. Od 2001 r. odpowiedzialna za ubezpieczenia finansowe i bancassurance
w Interrisk S.A. Od 2012 roku Przewodnicząca Podkomisji ds. gwarancji w Polskiej Izbie Ubezpieczeń.
Ekspert w dziedzinie gwarancji ubezpieczeniowych i bancassurance.

ZAMKNIJ

Grzegorz Kaźmierczuk

X

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Politologia (administracja publiczna) oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu na kierunku Zarządzanie i marketing, w 2012 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie Zarządzania sprzedażą w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.
W branży ubezpieczeniowej pracuje od 2004 roku (PZU SA, PTU S.A./GOTHAER TU S.A., EULER HERMES TU SA), ubezpieczeniami finansowymi (w tym tematyką związaną z gwarancjami ubezpieczeniowymi) zajmuję się od 2006 roku.

ZAMKNIJ

Sebastian Pabian

X

Adwokat, partner w Dziale Rozwiązywania Sporów kancelarii White & Case. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie na rzecz klientów dotyczącym rozstrzygania różnorodnych sporów sądowych i arbitrażowych. Specjalizuje się w sporach dotyczących instytucji finansowych, w szczególności ubezpieczeniowych, oraz sporach regulacyjnych. Reprezentuje wiodących międzynarodowych ubezpieczycieli w sprawach odnoszących się w szczególności do ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, przede wszystkim ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków władz spółek (ubezpieczenia D&O). Prowadzi też spory dotyczące roszczeń regresowych dochodzonych przez ubezpieczycieli. Sebastian Pabian reprezentuje również klientów w sporach dotyczących dużych projektów infrastrukturalnych oraz budowlanych. Posiada doświadczenie w doradztwie na rzecz uczestników procesu budowlanego w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

ZAMKNIJ

dr hab. Jakub Pokrzywniak

X

Radca prawny, partner w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr. Ukończył studia prawnicze
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2000 r.) W 2004 r. obronił pracę doktorską
z zakresu prawa cywilnego i uzyskał stopień doktora nauk prawnych. W 2014 uzyskał habilitację
w dziedzinie nauk prawnych. Specjalizuje się w prawie energetycznym, prawie ubezpieczeń gospodarczych oraz prawie zamówień publicznych. Jego dorobek naukowy obejmuje kilkadziesiąt pozycji, w tym autorstwo lub współautorstwo czterech książek i dwóch poradników.
Z dniem 1 stycznia 2013 r. uzyskał status partnera w WKB, gdzie współkieruje zespołem prawa ubezpieczeniowego i zespołem prawa energetycznego. Doradzał kilkunastu ubezpieczycielom i brokerom z Polski oraz z zagranicy; w 2014 roku był rekomendowany przez Chambers w dziedzinie prawa ubezpieczeniowego.

ZAMKNIJ

Arkadiusz Szyszkowski

X

Prawnik, doktorant Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, były pracownik Departamentu Administracji Publicznej MSWiA, Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych, Departamentu Prawnego i Zamówień Publicznych MSZ. Absolwent Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Pracownik administracji publicznej i finansowej.
Współautor i redaktor merytoryczny publikacji ?Przetargi w praktyce. Poradnik zamawiającego i oferenta? (wyd. C. H. Beck 2003), współautor komentarza do Prawa zamówień publicznych (ODDK 2010).
Ponadto autor licznych publikacji dotyczących zamówień publicznych w ?Rzeczypospolitej?, ?Monitorze Zamówień Publicznych?, ?Prawie Przedsiębiorcy?, ?Monitorze Prawniczym?, ?Przetargach Publicznych?.
Wykładowca w Społecznej Akademii Nauk oraz Politechnice Warszawskiej. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Praktyk zamówień publicznych - wykonuje funkcję kierownika zamawiającego w dużej instytucji publicznej.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: