Osobowe

Termin:

9 czerwca 2014 r.

Miejsce:

Dago Centrum

Konferencja

Jedyne takie spotkanie..

W najbliższych latach wartość szkód osobowych - przede wszystkim z ubezpieczeń OC z OC komunikacyjnym na czele - może wzrosnąć jeszcze 2-, 3-krotnie. Zadaniem ubezpieczyciela będzie zawsze wypłata należnej osobie poszkodowanej kwoty. Jednym z podstawowych narzędzi i źródłem informacji tak przy ustalaniu najlepszej ścieżki naprawienia szkody osobowej, jak i przy weryfikacji zgłoszonego roszczenia będzie zawsze dokumentacja medyczna.
O tym, jak w ogóle powinna być skonstruowana dokumentacja medyczna, jak ją czytać, wykorzystywać i jak unikać pułapek, które z dokumentacją medyczną mogą być związane będą rozmawiali najlepsi na rynku eksperci.

Kluczowe zagadnienia

 • Aspekty formalno-prawne w ubezpieczeniach osobowych
 • Fraudy w szkodach osobowych z wykorzystaniem dokumentacji medycznej
 • Dokumentacja medyczna w procesie o naprawienie szkody na osobie
 • Dokumentacja medyczna a ocena ryzyka w ubezpieczeniach osobowych
 • Uzyskiwanie dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta
 • Fakty dowodzone na podstawie dokumentacji medycznej w procesach o zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę

Dla kogo

 • Ubezpieczyciele
  --departamenty likwidacji szkód zajmujące się szkodami osobowymi
 • Brokerzy ubezpieczeniowi
 • Niezależne firmy likwidacji szkód
 • Kancelarie odszkodowawcze
 • Kancelarie prawne

Miejsce

Centrum Konferencyjne DAGO Centrum

Budynek Rondo 1
Rondo ONZ 1
Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - Ponidziałek, 9 czerwca 2014 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie konferencji

9:30

Aspekty formalno-prawne w ubezpieczeniach osobowych

Edyta Jacyna, TU Zdrowie

1. Ustawy, z których korzysta ubezpieczyciel
2. Akty wykonawcze (Rozporządzenia) obligujące do prowadzenia prawidłowej dokumentacji medycznej (wewnętrznej i zewnętrznej) przez lekarzy
3. Dokumentacja medyczna a ocena ryzyka w ubezpieczeniach osobowych (zdrowotnych)
4. Dokumentacja medyczna pomocna w monitorowaniu/ograniczaniu zdarzeń niepożądanych
5. Dokumentacja medyczna zewnętrzna - przykłady

10:30

Przerwa kawowa

10:45

Dokumentacja medyczna w procesie o naprawienie szkody na osobie

Iwona Kaja, UFG

1. Dokumentacja medyczna jako dowód w procesie cywilnym
2. Dokumentacja medyczna a inne dowody w procesie o naprawienie szkody na osobie
3. Fakty dowodzone na podstawie dokumentacji medycznej w procesach o zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę

11:45

Przerwa kawowa

12:00

Fraudy w szkodach osobowych z wykorzystaniem dokumentacji medycznej

Jakub Jacewicz, Generali

1. Definicja fraudu ubezpieczeniowego i próba oceny skali zjawiska
2. Specyfika fraudów w szkodach osobowych i roszczeniach z ubezpieczeń na życie
3. Typowe przykłady fraudów w zależności od przedmiotu roszczenia

13:00

Lunch

13:30

Jak ograniczyć ryzyko nienależnych wypłat - właściwe wykorzystanie dokumentacji szkodowej

Waldemar Truszkiewicz, PTMU

1. Rola oraz rodzaje dokumentacji medycznej wykorzystywanej w procesie likwidacji szkód osobowych
2. Kiedy dokumentacja jest istotnym dowodem w sprawie
3. Ryzyko niewłaściwej interpretacji danych zawartych w dokumentacji

14:30

Przerwa kawowa

14:45

Dokumentacja medyczna w postępowaniu odszkodowawczym - problemy praktyczne

Justyna Halaś, Votum

1. Uzyskiwanie dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta
2. Uprawnienie zakładów ubezpieczeń do wglądu w dokumentację medyczną a obowiązki wynikające z ustawy o działalności ubezpieczeniowej
3. Zwrot kosztów poniesionych przez poszkodowanego w związku z uzyskaniem dokumentacji medycznej
4. Dokumentacja medyczna-charakter prawny

15:45

Zakończenie konferencji

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

Justyna Halaś

X

Absolwentka prawa oraz ekonomii na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Od początku swojej kariery zawodowej związana z firmą VOTUM S.A., w której kieruje działem prawnym. Odpowiedzialna za nadzór nad prowadzeniem spraw odszkodowawczych na etapie przedsądowym oraz szkolenia merytoryczne pracowników Departamentu Prawnego. Dyrektor Biura Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych, odpowiada za obsługę prawną organizacji. Autorka publikacji w prasie branżowej, w tym w ?Rozprawach Ubezpieczeniowych? wydawanych przez Rzecznika Ubezpieczonych. Współpracuje z jednym z wydawnictw w charakterze redaktora tekstów o tematyce ubezpieczeniowej. Na swoim koncie ma także udział w charakterze prelegenta na konferencji naukowej ?Obrót powszechny i gospodarczy - problemy prawne i rynkowe? zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się na relacjach pomiędzy prawem cywilnym i karnym oraz prawie medycznym i konsumenckim.

ZAMKNIJ

Jakub Jacewicz

X

Absolwent Wydziału Prawa, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspert w obszarze szkód osobowych ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności cywilnej. Doświadczony zarówno w likwidacji szkód jak również w kierowaniu zespołami likwidatorów. Przeszedł niemal wszystkie szczeble kariery w likwidacji szkód począwszy od rzeczoznawcy, likwidatora, koordynatora, managera zespołu i z-cy dyrektora departamentu likwidacji szkód. Od niemal 10 lat związany z Grupą Generali, w której odpowiada za nadzór nad procesami sądowymi oraz likwidacją szkód osobowych z ubezpieczeń OC, NNW, Travel, Assistance, obsługą roszczeń z grupowych oraz indywidualnych ubezpieczeń na życie. Autor projektów dotyczących zarówno obszarów merytorycznej likwidacji szkód jak również organizacji pionu likwidacji szkód. Od kilku lat aktywnie uczestniczący w pracach Polskiej Izby Ubezpieczeń, aktualnie jako Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Standaryzacji Szkód Osobowych przy Komisji ds Likwidacji Szkód.

ZAMKNIJ

Edyta Jacyna

X

Dyrektor Biura Oceny Ryzyka i Nowych Produktów w Towarzystwie Ubezpieczeń ZDROWIE SA. Jestem praktykiem z wieloletnim doświadczeniem w zakresie funkcjonowania prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Zainteresowanie prywatnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi zakiełkowało w Branżowej Kasie Chorych. Następne doświadczenia zawodowe to ERGO Hestia TU (Hestia Zdrowie) oraz Signal Iduna TU. Podczas pracy w poprzednich Towarzystwach Ubezpieczeń byłam odpowiedzialna za tworzenie i wdrożenie ubezpieczeń zdrowotnych. Zajmowałam się organizacją i zarządzaniem siecią partnerów medycznych oraz likwidację szkód medycznych. Jestem absolwentką Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Oddziału Pielęgniarstwa oraz podyplomowych studiów Zarządzania Ryzykiem w Instytucjach Finansowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

ZAMKNIJ

Iwona Kaja

X

Radca prawny, kierownik Samodzielnego Wydziału Prawnego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła aplikację sądową.
Pracę na rynku ubezpieczeń rozpoczęła w 1998r. w TU Compensa S.A. specjalizując się w ubezpieczeniach finansowych. Od roku 2007 zajmuje się ubezpieczeniami komunikacyjnymi i prowadzeniem spraw sądowych w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych, najpierw jako prawnik wewnętrzny - Radca prawny w AXA Direct następnie jako radca prawny i kierownik Samodzielnego Wydziału Prawnego w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym.

ZAMKNIJ

Waldemar Truszkiewicz

X

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie - ukończone studia z tytułem Lekarza.
Absolwent studiów podyplomowych z zakresu Prawa Medycznego na Uniwersytecie Warszawskim.
Ukończony kurs specjalizacyjny z zakresu Chirurgii Ogólnej. Ukończone kursy: ?Rekonstrukcja wypadku
drogowego?, ?Zakażenia szpitalne - nadzór epidemiologiczny i mikrobiologiczny dla przewodniczących
zespołów kontroli zakażeń?, ? Zasady stosowania w praktyce Evidence Based Medicine?, ?Orzecznictwo
rentowe z zakresu psychiatrii - podstawy prawne i zagadnienia praktyczne? oraz wiele innych kursów.
Przez 10 lat praca na stanowisku Asystenta w Oddziale Chirurgii Szpitala Grochowskiego im. R. Masztaka w
Warszawie. Przez kolejne 5 lat praca w PZU Życie SA na stanowisku Kierownika Zespołu Oceny Ryzyka
Medycznego kandydatów do ubezpieczeń na życie. Od 12 lat praca w Centrali PZU Życie SA i PZU SA w
Warszawie na stanowisku Koordynatora ds. Standaryzacji i Kontroli Orzecznictwa Lekarskiego.
Publikacje w Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii.
Liczne wystąpienia na Konferencjach i Zjazdach Naukowych z zakresu medycyny ubezpieczeniowej.
Założyciel i Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej.
Wykładowca na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym z zakresu medycyny ubezpieczeniowej i orzecznictwa
lekarskiego wykorzystywanego w ubezpieczeniach komercyjnych

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: