Triggery

Termin:

12-13 marca 2014 r.

Miejsce:

Pan Tadeusz

Konferencja

Jedyne takie spotkanie..

Niewyczerpana problematyka triggerów z różnych punktów widzenia; dyskusja, wymiana myśli i poglądów. Często polemika.

W jednym miejscu i czasie będą niemal wszyscy, którzy liczą się w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej..

Takiej okazji nie można ominąć..

Kluczowe zagadnienia

  • Triggery a limity
  • Przedawnienie roszczeń
  • Triggery z perspektywy potrzeb klienta
  • Blaski i cienie act committed i innych triggerów z perspektywy poszkodowanego
  • Konsekwencje obowiązujących regulacji dla ubezpieczonego, poszkodowanego i ubezpieczyciela
  • Triggery w OC za produkt
  • Klauzula seryjna

Dla kogo

  • Szefowie departamentów i underwritterzy ubezpieczeń OC
  • Brokerzy wyspecjalizowani w ubezpieczeniach OC
  • Prawnicy, przedstawiciele wybranych grup zawodowych

Uwaga!!
Konferencja jest skierowana do osób, które już znają dobrze problematykę triggerów

Miejsce

Hotel Pan Tadeusz
Serock nad Zalewem Zegrzyńskim

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - Œroda, 12 marca 2014 r.
12:00

Rejestracja

12:30

Lunch

13:30

Triggery a limity

Piotr Wójcik, Axa

Zastosowanie klauzuli rebus sic stantibus

14:30

Przerwa kawowa

14:45

Wielowątkowa problematyka oc za produkt w ujęciu czasowym

Sylwia Kozłowska, Gras Savoye

a) Loss occurrence czy claims made?
b) Klauzula seryjna - czy to korzystne rozwiązanie dla Klienta?
c) OC za produkt, recall, rozszerzone OC za produkt - czy ochrona jest harmonijna?
d) Konsekwencje zmiany ubezpieczyciela

15:45

Przerwa kawowa

16:00

Wpływ triggerów na terminy przedawnienia roszczeń

Konrad Piech, DLA Piper

17:00

Przerwa kawowa

17:15

Triggery z perspektywy rynku Lloyd's

Michał Molęda, Leadenhall

a) Kiedy powstaje szkoda? - znaczenie przy wyborze triggera
b) Czy act committed to obrona rynku przed "Londynem"
c) Czy Lloyd's to tylko claims made?

18:15

Zakończenie pierwszego dnia

19:00

Kolacja i spotkania wieczorne

Dzień 2 - Czwartek, 13 marca 2014 r.
8:00

Œniadanie

9:00

Rozpoczęcie drugiego dnia

9:00

Art. 9a Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych a czasowy zakres ochrony przewidziany przez wybrane rozporządzenia MF w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC

Maria Tomaszewska-Pestka, LabRisk

a) Pojęcie ?zdarzenia? w świetle przepisów Kodeksu cywilnego, Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
b) Regulacja czasowego zakresu ochrony w wybranych rozporządzeniach Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
c) Wieloznaczność pojęcia zdarzenia na tle stanów faktycznych poniesionych szkód przez poszkodowanych
d) Konsekwencje obowiązujących regulacji dla ubezpieczonego, poszkodowanego i Ubezpieczyciela

10:00

Przerwa kawowa

10:15

Triggery z perspektywy potrzeb klienta - ryzyko istniejące i przyszłe

Paweł Sukiennik, PS Consult

a) Wstęp - klienci działający i nieubezpieczeni oraz klienci jeszcze nie działający - kontrastowo różne potrzeby co do zakresu czasowego ubezpieczenia OC
b) Pokrycie ryzyka istniejącego (run-in) na gruncie k.c. i wybranych OWU OC i D&O
c) Pokrycie ryzyka przyszłego (run-off) w wybranych OWU OC i D&O
d) Dostosowanie OWU OC do potrzeb klienta z punktu widzenia przeszłości i przyszłości - rola brokera

11:15

Przerwa kawowa

11:30

Triggery z perspektywy ochrony interesów osoby poszkodowanej

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

a) Kwestia uwzględniania interesów osoby poszkodowanej w ubezpieczeniach OC - dobrowolnych i obowiązkowych
b) Blaski i cienie act commited z perspektywy poszkodowanego
c) Blaski i cienie innych triggerów z perspektywy poszkodowanego
d) Kwestia wprowadzenia możliwości wyboru triggera w obowiązkowych ubezpieczeniach OC a ochrona interesów osób poszkodowanych

12:30

Zakończenie konferencji

12:30

Lunch

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

Sylwia Kozłowska

X

Dyrektor Działu Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej w Gras Savoye Polska. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. Związana z rynkiem ubezpieczeń od 19 lat, z ubezpieczeniami OC od 17 lat. Doświadczenie zawodowe zdobyte w Centrali PZU Biurze Ubezpieczeń OC, w AIG jako szef Działu Ubezpieczeń OC. Uprawnienia i działalność w firmach brokerskich od 1998. Z Gras Savoye związana od 2000 r.

ZAMKNIJ

Michał Molęda

X

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ukończył także studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Autor licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego i ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Karierę zawodową rozpoczął w TU Gerling, potem HDI-Gerling pracując na stanowiskach likwidatora szkód odpowiedzialności cywilnej, underwritera ryzyk odpowiedzialności cywilnej oraz dyrektora Departamentu Ubezpieczeń OC. W latach 2008-2012 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego HDI-Gerling Polska TU S.A. oraz HDI Asekuracja TU SA. Obecnie jest Głównym Underwriterem w Leadenhall Polska S.A., Lloyd's coverholder. Członek, a obecnie ekspert Komisji Ubezpieczeń Majątkowych Polskiej Izby Ubezpieczeń.

ZAMKNIJ

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego? i Rady Naukowej ?Rozpraw Ubezpieczeniowych?.

ZAMKNIJ

Konrad Piech

X

Radca prawny w DLA Piper Wiater sp.k. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu ubezpieczeń gospodarczych. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych oraz przed organami nadzoru, jak również zapewnia wsparcie w zagadnieniach związanych z prawem cywilnym oraz handlowym. Posiada bogate doświadczenie w tworzeniu i wprowadzaniu na rynek produktów ubezpieczeniowych oraz procedur związanych z obsługą klientów zakładów ubezpieczeń, a także w opiniowaniu warunków ogólnych i innych dokumentów umów ubezpieczenia. Ma wieloletnią praktykę we współpracy z instytucjami finansowymi, w szczególności z zakładami ubezpieczeń, we wszystkich obszarach ich aktywności gospodarczej.

ZAMKNIJ

Paweł Sukiennik

X

Posiada 20 lat doświadczenia w pracy dla branży ubezpieczeniowej, początkowo jako pracownik etatowy, a od 2002 roku jako broker, ekspert, publicysta, szkoleniowiec, doradca i pełnomocnik ds. odszkodowań. Pracował m.in. dla Ergo Hestii, Inter Polska, Swiss Re, Munich Re, ACE Europe, Lloyd’s, Leadenhall Polska S.A. Obecnie wspiera brokerów w plasowaniu ryzyk na rynku Lloyd’s. Autor kilkunastu publikacji dotyczących ubezpieczeń.

ZAMKNIJ

Maria Tomaszewska-Pestka

X

Absolwentka wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Przez 15 lat zatrudniona w Ergo Hestii. Od początku kariery odpowiedzialna za rozwój ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, najpierw jako underwriter następnie jako Dyrektor Biura Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej. Od listopada
2011 prowadzi przedsięwzięcie LabRisk.

ZAMKNIJ

Piotr Wójcik

X

Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej w AXA TUiR SA. Autor artykułów nt. zagadnień prawnych związanych z umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Specjalizuje się w problemach ryzyka odpowiedzialności ponoszonej przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Brał udział w pracach legislacyjnych, m.in. w zakresie nowelizacji przepisów ubezpieczeniowych kodeksu cywilnego, implementacji Dyrektywy Ekologicznej 2004/35/EU oraz Konwencji Bazylejskiej (kontrola transgranicznego przemieszczania odpadów).
Poprzednio przez 10 lat na podobnym stanowisku w Gerling Polska SA.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: