Maszyny

Termin:

15 maja 2014 r.

Miejsce:

Dago Centrum

Konferencja

Jedyne takie spotkanie..

Ubezpieczenie maszyn zaczyna się od zarządzania ryzykiem. Tylko w kontekście całości działań przedsiębiorstwa można rozpatrywać ryzyko ubezpieczeniowe i analizować techniczne parametry maszyn.
W czasie konferencji Insurance Meeting Point będziemy rozmawiać o wyzwaniach trudnego, bo bardzo miękkiego rynku.

Kluczowe zagadnienia

 • Wycena wartości maszyny do ubezpieczenia
 • Metody pomiaru efektywności pracy
 • Problematyka ubezpieczenia maszyn z drugiej ręki
 • Analiza czynników ryzyka
 • Zużycie maszyn
 • Kluczowe wymogi ubezpieczeniowe związane z ubezpieczeniem maszynowym biogazowni rolniczych

Dla kogo

 • Inżynierowie ryzyka
 • Underwriterzy ryzyk przemysłowych:
  - ogniowych, technicznych, BI
  - dyrektorzy departamentów ubezpieczeń dużych ryzyk
  - zarówno niezależni jak i związani z ubezpieczycielami likwidatorzy dużych szkód
 • Risk managerowie
 • Brokerzy specjalizujący się w ubezpieczeniach dużych i średnich firm

Miejsce

Centrum Konferencyjne DAGO Centrum

Budynek Rondo 1
Rondo ONZ 1
Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - Czwartek, 15 maja 2014 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie konferencji

9:30

Zarządzanie maszynami w zakładzie produkcyjnym

Grzegorz Błędowski, Grupa LOTOS

1. Charakterystyka parku maszyn rafinerii
2. Analiza ryzyka jako element podniesienia niezawodności i bezpieczeństwa pracy urządzeń
3. Eksploatacja w praktyce (ludzie, maszyny, procedury, prewencja i diagnostyka)
4. Metody pomiaru efektywności pracy

10:30

Przerwa kawowa

10:45

Analiza ryzyka parku maszyn w zakładzie przemysłowym

dr inż. Dariusz Gołębiewski, PZU

1. ?Cykl życia? maszyn
2. Analiza czynników ryzyka
3. Analiza maszyn krytycznych
4. Nowoczesne metody diagnostyki maszyn
5. Problematyka ubezpieczenia maszyn z drugiej ręki

11:45

Przerwa kawowa

12:00

Zużycie maszyn

Paweł Leitner, Generali

1. Aspekty techniczne
2. Postęp technologiczny
3. Ocena finansowo-księgowa
4. Wycena wartości maszyny do ubezpieczenia

13:00

Lunch

13:30

Biogazownie rolnicze - underwriting maszyn

Cezary Falkowski, Allianz

1. Charakterystyka procesu pozyskiwania biogazu z surowców rolniczych
2. Identyfikacja wąskich gardeł i głównych obszarów zagrożeń w ubezpieczonych maszynach lub instalacjach
3. Kluczowe wymogi ubezpieczeniowe związane z ubezpieczeniem maszynowym biogazowni rolniczych

14:30

Przerwa kawowa

14:45

Ustalenie wartości odszkodowania w ramach umowy ubezpieczenia maszyn

Sebastian Jankowski, Eksperci NEMU

15:45

Zakończenie konferencji

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

Grzegorz Błędowski

X

Absolwent Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni na Wydziale Elektroenergetyka Okrętowa, specjalność Systemy Sterowania (1992). W roku 2000 ukończył podyplomowe studia MBA. W latach 1992-1996 pracował na statkach armatorów polskich i zagranicznych jako oficer elektryk. W roku 1996 został zatrudniony w Grupie LOTOS S.A. (wcześniejsza nazwa to Rafineria Gdańska S.A.), gdzie przeszedł przez kilka stanowisk w zakresie utrzymania ruchu - specjalista automatyk, kierownik wydziału utrzymania ruchu elektrycznego, szef wielobranżowego biura infrastruktury. Od roku 2006 na stanowisku dyrektora ds. techniki odpowiedzialnego za kompleksowe bieżące utrzymanie ruchu i remonty, okresowe postoje remontowe rafinerii, zagadnienia dozoru technicznego, zakupy wsparcia procesów produkcyjnych oraz modernizacje i inwestycje na istniejących obiektach rafinerii.
W ostatnich latach pełni istotną rolę w zmianach organizacyjnych struktur utrzymania ruchu w rafinerii w Gdańsku, które czynią ten zakład jednym z najefektywniejszych w Europie pod względem kosztów utrzymania ruchu i remontów oraz dostępności instalacji produkcyjnych.

ZAMKNIJ

Cezary Falkowski

X

Absolwent specjalizacji Ubezpieczeń Gospodarczych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Doświadczenie ubezpieczeniowe zdobywał w polskich oraz międzynarodowych firmach ubezpieczeniowych. Współautor cyklu artykułów o ubezpieczeniach majątkowo - technicznych w OZE publikowanych w Miesięczniku Ubezpieczeniowym. Obecnie w Allianz jako Kierownik Zespołu Ubezpieczeń Technicznych w Departamencie Underwritingu i Sprzedaży Korporacyjnej.

ZAMKNIJ

dr inż. Dariusz Gołębiewski

X

Absolwent wydziału Elektrotechnika i Automatyka Politechniki Gdańskiej, doktor nauk technicznych ze specjalizacją w modelowaniu ryzyka obiektów elektroenergetycznych dla celów ubezpieczeń. Twórca autorskiej metodyki analizy ryzyka dla celów ubezpieczeń - Insurance Risk Analysis Methodology (IRAM). Wykładowca akademicki w zakresie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach. Autor szeregu publikacji i prac naukowych w zakresie ubezpieczenia obiektów podwyższonego ryzyka, infrastruktury krytycznej oraz zarządzania ryzykiem. Od 2009r. kieruje pracami zespołu inżynierów ryzyka PZU SA. W 2012 r. uhonorowany przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego medalem za czynny udział w zapewnieniu bezpieczeństwa technicznego

ZAMKNIJ

Sebastian Jankowski

X

Rada prawny w Spółce Eksperci NEMU. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, doktorant Instytutu Nauk Prawnych PAN. Od 2008 r. pracownik Spółki Eksperci NEMU. Posiada bogate doświadczenie w prawnych aspektach likwidacji szkód z ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej. Uczestniczył w likwidacji kilkuset szkód w maszynach i urządzeniach.

ZAMKNIJ

Paweł Leitner

X

Inżynier z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu, wykonawstwie i nadzorach przy inwestycjach przemysłowych, szczególnie w hydroenergetyce.
Od 1999 roku specjalizujący się w zarządzaniu ryzykiem, do 2011 związany z TU Warta S.A.; Obecnie Inżynier Ryzyka w TU Generali.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: