Wytyczne

Termin:

1 października 2014 r.

Miejsce:

Dago Centrum

Konferencja

Jedyne takie spotkanie..

Opracowany przez Komisję Nadzoru Finansowego projekt Wytycznych dla zakładów ubezpieczeń dotyczących dystrybucji ubezpieczeń obejmuje swoim zakresem niemal całość operacyjnych działań ubezpieczycieli. Potencjalnie zmianami mogą być dotknięte bardzo różnorodne obszary: od oczywiście kwestii zarządczych, przez umowy z dystrybutorami i klientami, po codzienną praktykę marketingu i sprzedaży produktów ubezpieczeniowych.

O najważniejszych potencjalnych konsekwencjach wprowadzenia Wytycznych, uwagach, które powinny być do nich zgłoszone oraz już uzasadnionych przygotowaniach do ich wprowadzenia będą mówić najlepsi eksperci rynku.

Konferencja IMP będzie też okazją do nieskrępowanej wymiany poglądów i dyskusji na temat Wytycznych.

Kluczowe zagadnienia

 • Czy wytyczne dystrybucyjne KNF doprowadzą do załamania sprzedaży ubezpieczeń na życie?
 • Compliance a wytyczne
 • Obowiązki informacyjne ubezpieczycieli
 • Zalecenia likwidacyjne i dystrybucyjne
 • Ubezpieczenie grupowe a rola pośrednika ubezpieczeniowego
 • Zasady reklamowania produktów ubezpieczeniowych
 • Rola Zarządu i Rady Nadzorczej

Dla kogo

  Konferencja przeznaczona jest dla przedstawicieli różnych departamentów, szczególnie zaangażowanych w sprzedaż produktów ubezpieczeniowych:
 • ubezpieczycieli
 • banków
 • radców prawnych
 • brokerów ubezpieczeniowych
 • multiagencji
 • innych pośredników

Miejsce

Centrum Konferencyjne DAGO Centrum

Budynek Rondo 1
Rondo ONZ 1
Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - Œroda, 1 października 2014 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie konferencji

9:30

Wytyczne dotyczące zasad reklamowania produktów ubezpieczeniowych

Paweł Stykowski, InterRisk

1. Jakie elementy powinna zawierać reklama?
2. Jak nie należy się reklamować?
3. Reklamowanie ubezpieczeń o charakterze inwestycyjnym - szczególne wymogi

10:20

Przerwa kawowa

10:30

Wytyczne KNF dotyczące relacji z klientami a obowiązki w tym zakresie wypływające z zapisów ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym i projektowanej dyrektywy IMD2

Justyna Wasińska, Skandia

1. Definicja klienta - wytyczne a przepisy
2. Obowiązki informacyjne ubezpieczycieli (czyli co komu kiedy i dlaczego i dlaczego nie)
3. Co ma wynagrodzenie agenta do staranności w zakresie postanowień umowy ubezpieczenia lub zaufania klienta do rynku finansowego

11:20

Przerwa kawowa

11:30

Ubezpieczenia grupowe a zakaz wynagradzania ubezpieczającego. Alternatywy

Jakub Nawracała, Kancelaria Radców Prawnych Janyga, Nawracała i Wspólnicy

1. Możliwości przekształcenia produktu z grupowego na ubezpieczenia indywidualne
2. Ubezpieczenie grupowe a rola pośrednika ubezpieczeniowego
3. Pobieranie przez ubezpieczającego ?opłat? od ubezpieczonych
4. Zakres ?czasowy? stosowania wytycznych. Problem starego portfela

12:20

Lunch

12:50

Ubezpieczyciele wobec ryzyka, uznawania nakazów zachowań wynikających z zaleceń, jako miernika starannego działania w sporach cywilnych

Radosław Kamiński, Allianz

1. Skąd sędzia ma wiedzieć jak to powinno się robić?
2. Agent i ubezpieczyciel przed sądem cywilnym
3. Pośrednik - doradca czy dystrybutor ?
4. Push marketing czy już misseling ?
5. Co gdy sytuacja stanie się kryzysowa ? Jak zabezpieczyć interesy stron umowy o dystrybucję na czas kryzysu ?

13:40

Przerwa kawowa

13:50

Compliance a wytyczne - czyli zarządzenie zmianą w organizacji

Anna Grykin, Link4

1. Rola Zarządu i Rady Nadzorczej
2. Modele dystrybucji
3. Relacje z klientami
4. System kontroli wewnętrznej

14:40

Przerwa kawowa

14:50

Czy wytyczne dystrybucyjne KNF doprowadzą do załamania sprzedaży ubezpieczeń na życie?

Andrzej Gładysz, Prudential

1. Rola pośredników w sprzedaży ubezpieczeń na życie
2. Fakty i mity na temat wynagrodzeń pośredników
3. Zmiany w systemach wynagradzania pośredników wynikające z wytycznych i ich potencjalne konsekwencje
4. Postulaty rynku w zakresie zmian w wytycznych

15:40

Zakończenie konferencji

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

Andrzej Gładysz

X

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.
Od listopada 2011 Dyrektor ds. Prawny Prudential w Polsce, Zastępca Dyrektora Prudential Assurance Company Ltd Oddział w Polsce. W latach 1998-2011 pełnił różne funkcje menadżerskie w spółkach Grupy Aviva. Wcześniej, od 1991 pracownik nadzoru ubezpieczeniowego, najpierw Ministerstwa Finansów a potem Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń.
Przewodniczący Zespołu Prawno-Legislacyjnego i Komisji Pośrednictwa w Polskiej Izbie Ubezpieczeń. Członek Rady Dobrych Praktyk Ubezpieczeniowych PIU oraz Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy Ministrze Finansów.

ZAMKNIJ

Anna Grykin

X

Radca prawny, Dyrektor Departamentu Prawnego i Compliance Link4 Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Z rynkiem usług finansowych związana od 1999 roku. Od kilku lat zarządza zarówno sferą prawną jak i compliance w towarzystwie ubezpieczeń.

ZAMKNIJ

Radosław Kamiński

X

Radca prawny, absolwent UW, od 1996 roku związany z ubezpieczeniami. Dwa lata pracy w sądownictwie, trzy w nadzorze ubezpieczeniowym i blisko piętnaście lat dla spółek ubezpieczeniowych grupy Allianz w Polsce. Od sześciu lat Dyrektor Departamentu Prawnego w tych spółkach. Specjalizuje się w zagadnieniach ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej (jest przewodniczącym podkomisji OC w PIU), prawie ochrony konkurencji oraz prawie procesowym

ZAMKNIJ

Jakub Nawracała

X

Radca prawny, z ubezpieczeniami związany od 2000 r. zarówno od strony prawnej, jak i biznesowej. Od 2005 r. związany z Grupą Concordia, gdzie pełnił kolejno funkcję Dyrektora Biura Prawnego, a następnie Dyrektora Biura Ubezpieczeń OP i OC. Obecnie działa
w ramach Kancelarii Prawnej Janyga, Nawracała i Wspólnicy Sp. k., specjalizując się w prawie ubezpieczeniowym oraz obsłudze podmiotów rynku ubezpieczeniowego. Autor licznych publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych, w tym komentarzy i artykułów w czasopismach naukowych.

ZAMKNIJ

Paweł Stykowski

X

Jest radcą prawnym w Zespole Instytucji i Usług Finansowych w warszawskim biurze międzynarodowej kancelarii CMS Cameron McKenna.
Posiada znaczące doświadczenie w doradztwie na rzecz przedsiębiorstw z sektora usług finansowych, przede wszystkim zakładów ubezpieczeń. Zajmuje się m.in. badaniem legalności produktów finansowych i wzorców umownych z obowiązującym prawem, przygotowywaniem wzorców umownych nowych produktów, przygotowywaniem opinii z zakresu prawa usług finansowych oraz doradztwem
w zakresie postępowań przed organami nadzoru.
Paweł Stykowski powrócił do CMS Cameron McKenna w sierpniu 2011 roku po dwóch i pół roku pracy w międzynarodowej grupie kapitałowej, gdzie pracował na rzecz dwóch zakładów ubezpieczeń, powszechnego towarzystwa emerytalnego i ich spółki dystrybucyjnej.
Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentem Cardiff University Law School w Wielkiej Brytanii i ukończył roczny kurs prawa amerykańskiego w Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzonym przez University of Florida i Uniwersytet Warszawski.
Bielgle włada językiem angielskim, zna również język niemiecki. Od września 2014 r. jest dyrektorem biura prawnego w interRisk.

ZAMKNIJ

Justyna Wasińska

X

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2009 r. zdała egzamin sędziowski po ukończeniu aplikacji Sądowej w Apelacji Warszawskiej. Z rynkiem usług finansowych w Polsce - PTE Zakłady Ubezpieczeń związana od 2000 r. (najpierw w grupie ING Nationale-Nederlanden potem Pramerica Życie TUiR S.A.) zawsze jako prawnik wewnętrzny oraz Compliance Officer. Przed egzaminem sędziowskim Asystent Sędziego w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Otwocku.
Ostatnie 4 lata prawnik w departamencie prawnym Skandia Życie TU S.A. odpowiedzialna za obszar związany z Pionem Sprzedaży. Członek Komisji ds.. Pośrednictwa Ubezpieczeniowego Polskiej Izby Ubezpieczeń.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: