Nowa ustawa

Termin:

12 maja 2015 r.

Miejsce:

Ogrodowa 58

Konferencja

Jedyne takie spotkanie..

Nowa ustawa o działalności ubezpieczeniowej zdefiniuje rynek ubezpieczeniowy na kolejne dziesięciolecie. Kwestie tej regulacji są kluczowe dla wszystkich ubezpieczycieli, ale też pośredników, usługodawców i firm "okołoubezpieczeniowych".

Na konferencji Insurance Meeting Point swój punkt widzenia na ustawę przedstawia najlepsi praktycy rynku. Bedzie czas na wymianę poglądów, ocen i... obaw.

Kluczowe zagadnienia

 • Nowe obowiązkowe elementy umowy ubezpieczenia
 • Zmiana modelu zawierania i wykonywania umów ubezpieczenia
 • Wpływ nowych regulacji na istniejące stosunki ubezpieczenia
 • Zmiany w prawie ochrony konsumenta
 • Ubezpieczenia z UFK – krajobraz po zmianach

Dla kogo

 • Ubezpieczyciele
  --działy prawne
  --działy likwidacji szkód
  --underwriterzy
  --osoby odpowiedzialne za tworzenie produktów ubezpieczeniowych
 • Brokerzy ubezpieczeniowi
 • Kancelarie prawne
 • Kancelarie odszkodowawcze
 • Niezależni likwidatorzy szkód

Miejsce

Centrum Konferencyjne Ogrodowa

ul. Ogrodowa 58
Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - Wtorek, 12 maja 2015 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie konferencji

9:30

Nowe obowiązkowe elementy umowy ubezpieczenia

Andrzej Gładysz, Prudential

10:30

Przerwa kawowa

10:45

Jak bardzo trzeba zmienić model zawierania i wykonywania umów ubezpieczenia

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

11:45

Przerwa kawowa

12:00

Ubezpieczenia z UFK - krajobraz po zmianach

Małgorzata Surdek, CMS

13:00

Lunch

13:30

Wpływ nowych regulacji na istniejące stosunki ubezpieczenia

Anna Tarasiuk, Hogan Lovells

14:30

Przerwa kawowa

14:45

Zmiany w prawie ochrony konsumenta

Paweł Stykowski, Interrisk

15:45

Zakończenie konferencji

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

Andrzej Gładysz

X

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.
Od listopada 2011 Dyrektor ds. Prawny Prudential w Polsce, Zastępca Dyrektora Prudential Assurance Company Ltd Oddział w Polsce. W latach 1998-2011 pełnił różne funkcje menadżerskie w spółkach Grupy Aviva. Wcześniej, od 1991 pracownik nadzoru ubezpieczeniowego, najpierw Ministerstwa Finansów a potem Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń.
Przewodniczący Zespołu Prawno-Legislacyjnego i Komisji Pośrednictwa w Polskiej Izbie Ubezpieczeń. Członek Rady Dobrych Praktyk Ubezpieczeniowych PIU oraz Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy Ministrze Finansów.

ZAMKNIJ

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego? i Rady Naukowej ?Rozpraw Ubezpieczeniowych?.

ZAMKNIJ

Paweł Stykowski

X

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentem Cardiff University Law School w Wielkiej Brytanii i ukończył roczny kurs prawa amerykańskiego w Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzonym przez University of Florida i Uniwersytet Warszawski.Posiada znaczące doświadczenie w doradztwie na rzecz przedsiębiorstw z sektora usług finansowych, przede wszystkim zakładów ubezpieczeń. Zajmuje się m.in. badaniem legalności produktów finansowych
i wzorców umownych z obowiązującym prawem, przygotowywaniem wzorców umownych nowych produktów, przygotowywaniem opinii z zakresu prawa usług finansowych oraz doradztwem w zakresie postępowań przed organami nadzoru. Do sierpnia 2014 r. był radcą prawnym w Zespole Instytucji
i Usług Finansowych w warszawskim biurze międzynarodowej kancelarii CMS Cameron McKenna.
Od września 2014 r. jest dyrektorem biura prawnego w InterRisk.

ZAMKNIJ

Małgorzata Surdek

X

Jest adwokatem i partnerem w warszawskim biurze CMS Cameron McKenna, w którym kieruje Departamentem Postępowań Spornych oraz Zespołem Instytucji i Usług Finansowych.Mecenas posiada bogate doświadczenie w sektorze usług finansowych. Doradzała wielu międzynarodowym instytucjom finansowym w kwestiach regulacyjnych oraz przy uzyskiwaniu stosownych zezwoleń w związku z rozpoczęciem działalności w Polsce, m.in. zakładom ubezpieczeniowym, funduszom emerytalnym i inwestycyjnym, a także przy fuzjach i przejęciach, outsourcingu, bancassurance i wprowadzaniu nowych produktów finansowych na rynek. Doradza również bankom i zakładom ubezpieczeń w sporach z zakresu ochrony konkurencji, ochrony konsumenta, również z tytułu umów ubezpieczenia oraz sporach arbitrażowych.

ZAMKNIJ

Anna Tarasiuk

X

Counsel, Hogan Lovells. Jest doświadczonym radcą prawnym, który zagadnieniami z zakresu ubezpieczeń zajmuje się już od roku 1999. Brała udział w zakładaniu wielu spółek na polskim rynku finansowym i doradzała w sprawach z zakresu zmian w strukturze własnościowej grup kapitałowych instytucji finansowych. Reprezentuje klientów przed organami nadzoru w sprawach bieżących związanych z funkcjonowaniem instytucji finansowych jak również bardzo szczególnych zagadnień zarówno z perspektywy korporacyjnej jak i regulacyjnej. Była zaangażowana w transakcje łączenia, przejęcia i restrukturyzacji podmiotów działających w ramach międzynarodowych grup kapitałowych, zwłaszcza w zakresie podmiotów działających na rynku finansowym. Zajmuje się doradztwem na rzecz krajowych zakładów ubezpieczeń, otwartych funduszy emerytalnych jak również spółek ich obsługujących, w zakresie ich prowadzenia działalności na polskim rynku.
Anna Tarasiuk koordynuje także projekty związane z opracowaniem wzorców umownych oraz wewnętrznych regulaminów instytucji finansowych. Zajmuje się ponadto zagadnieniami konsumenckimi oraz z zakresu bancassurance. Doradzała również przy bardzo szczególnych zagadnieniach dotyczących ochrony danych i tajemnicy zawodowej będącej kluczowym aspektem działalności instytucji finansowych działających na polskim rynku.
Od 2004 roku Anna Tarasiuk, zajmuje się również zagadnieniami dotyczącymi swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług na polskim rynku przez zagraniczne zakłady ubezpieczeń oraz przez polskie zakłady ubezpieczeń - za granicą, jak również zagadnieniami związanymi z prowadzeniem działalności w tej formie.
Anna jest współautorką publikacji dotyczących ubezpieczeń i zagadnień z nimi związanych. Jest również wykładowcą na seminariach i kursach poświęconych ubezpieczeniom. Do Hogan Lovells dołączyła w grudniu 2000 roku.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

Ubezpieczenia AUTOCASCO - produkt, odpowiedzialność, wyłączenia, likwidacja

Ubezpieczeniowe aspekty leasingu pojazdów a rekomendacja U KNF

 

Newsletter: